Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
KOSKÖ
"HUUSE" AKTUELLT LÄNKAR
Korsholm   På svenska    Skriv ut sidan
"HUUSE"
NYHETER
Händelsekalender
Historia
Kvevlaxbygdens dialektsida

Koskö samlingshus

Samlingshuset i Koskö byggdes 1952 på samfälld mark i Martha- föreningens regi. Tomten som valdes för "huuset" är väldigt vacker och placerad ganska mitt i byn. Men det var en riktig stenhage som krävde åtskilligt arbete innan man kunde bygga hus på den. Platsen kallades för "kväänhagan", kvarnhagen.
Tack vare att ett stort antal män och kvinnor ställde upp med talkoarbete kunde projektet genomföras.
Utbyggnad av den andra flygeln påbörjades 1985, även det projektet genomfördes med talkokraft.
År 1991 renoverades festsalen, också det på talko förstås.  

 

Ansvarig utgivare: Koskö bys samfällighet     Senast modifierad: 1.2.2016