Kvevlaxbygdens dialektordbok (standardsvenska)

Byt databas: Svenska<->Dialekt
Välj sökgrupp: Läs mera om hur man använder reguljära uttryck (RegEx).
Standardsvenska Kvevlax Koskö Köklot Kuni Petsmo Österhankmo Västerhankmo Vassor
agngaffel, stång med tregrenad klykaaangntjuuso--  -aangnfuösoaangntjuusoangntjuuso-
agnkorg, stor pärtkorgaangnkårg, -kårjinangnkårgangnkårg   aangnkårgaangnkårgaangnkårgangnkårgaangnkårg, -kårjin
agnkrok för lakfiskelakakråok, -kråotjinlakakråoklakakråoklakakråoklakakråoklakakråoklakakråoklakakråok
agnutrymme under loggolvetaangnhuusangnruumangnhuus     aangnhuusaangnhuusaangnhuusangnhuusaangnhuus
alldeles ensamstillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsand    stillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsand
alldeles som; liksom; i likhet medjussåmjussåmjussåmjussåmjussåmjyssåmjussåmjyssåm, jussom
allt; noggranthollithollithollithollithollithollithollithollit
alltid, hela tidenuutetalttuutetalttuutetaltt   uutetalttuutetalttuutetalttuutetalttuutetaltt
alltihop, vartenda dugg; jämntsliettsliettsliettsliettsliettsliettsliettsliett
almanackaaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakko
amerikasläktingar på besökamirikafremandamerikafremand-amirikafrämandamirikafrämandamerikafrämandamerkafrämandamirikafrämand
ammajiv tissin, jiv brystejiv tissinjiv tissinjiv tissinjiv tissinjiv tissin, jiv brystijiv tissin, jiv brystijiv tissin
andas snabbt och häftigt-tjiitjii-tjiitjiitjii-
andeväsen (best.form)roådarin, böuLin, buussinroådarinroådarinroådarinroådarinroådarin, buussinroådarin, böuvvinroådarin
andeväsen som vaktade rian och eldenriiroådarinriiroådarin-(rii)roådarinriigobbinriiroådarinriiroådarinriiroådarin
andeväsen, liten osynlig gubbevettvettvettvettvettvettvettvett
andeväsen, ond andebuussin----buussinbuussin, böuvvinbuussin
andnöd, (astma)anteppoanteppoanteppoanteppoanteppoanteppoanteppoanteppo
andrasaarasaarasaarasaarasaarasaadrasaarasaadras, aaras
anhållsbräde vid pärtspikningrii, riij(j)eriij(j)eriij(j)eriij(j)iriij(j)iriij(j)iriij(j)iriij(j)i
annan, (den) andra (feminin form)aaron, (ton) aaronaaron, (ton) aaronaaronaaronaaronaaronaaron, (ton) aaronaaron, (ton) aaron
annan, (den) andra (maskulin form)annin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) annin
ansa, verka (hovarna på häst)värkk, värkkar (håovan)värkk-värkkvärkkvärkkvärkkvärkk, värkkar
ansiktetskåde--skådiskådiskådiskådiskådi
ansiktet; ögonenuögonauögonaöögona uögonauögonayögonauögonauögona
antyda, göra antydningartroåtaaLtroåtaaLtrååtaaLtroåtaaLtroåtaaLtroåtaaLtroåtaaLtroåtaaL
arbetsbytearbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyyt
arbetsdrygt, ansträngande arbeteandpLöij---andpLöij-andpLöij-
arbetshandskar (bestämd form)påsahanskanpåsahanskankragahanskanpåsahanskanpåsahanskanpåsahanskan, -vanttanpåsahanskanpåsahanskan, -vanttan
arbetshungrigarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiro
arbetsmyra, arbetsnarkomanarbisbokor, -in-arbisbokorarbisbokorarbisbåkararbisbokorarbisbokorarbisbokor
arbetsskygg person, dagdrivarerakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodantt
argsint, påstridig, våldsbenägenrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeisk
argsint, uppjagadbranitsa-branitsa-branitsabranitsabranitsabranitsa
arsle, rövaschöLaschöLaschöLaschåLaschööLaschööLaschööLaschööL
auktionavischåonavischåonavischåonavischåonavischåonavischåonavischåonavischåon
av (betonat)oåvoåvoåv       oåvoåvoåvoåvoåv
av (obetonat), från (t.ex. o skollan: ner från vinden)ooo       ooooo
avbrutenoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbraka
avdelning, horisontell indelning av t.ex. lådalåtalåtalåtalåtalåtalåtalåtalåta
avelsgaltfarr, farrinfarrfarrfarrfarrfarrfarrfarr 
avfall från t.ex linberedning----schtjevischtjevischtjevischtjeev, schtjevi
avfall, t.ex. på golvet i vedlidretråmåkkoråmåkkoråmåkkoråmåkkomåkko, vedamörjoråmåkkoråmåkkoråmåkko
avge svagt buller (ofta av vibration)dorrdorrdorrdorrdorrdorrdorrdorr
avigsida/n; avigtoåvosiido, -n; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiido, -n; oåvot
avklarad potatisupptagningpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäran
avlägsna sig i sakta mak, knalla ivägsååt oåvsååt oåvsååt oåvsååt oåvsådd oåvsååt oåvsååt oåvsååt oåv
avlägsna sig långsamtmaal, maalar oåv-maal oåvmaal oåv-maal oåvmaal oåvmaal, -ar, mail, -ar oåv
avlägsna sig långsamt, dröjandemåår, mårar oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåv
avlägsna sig på vårdslöst sättfLöut iviegfLöit oåv/iviegfLöut iviegfLöut iviegfLöut oåvfLöut iviegfLöut iviegfLöut oåv
avsevärd, ganska mycketfrakafrakafrakafrakafrakafrakafrakafraka
avsidesoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidis
avsluta arbete, t.ex. vårbruket; har avslutatlykt; ha lyktalyktlöktlyktlyktlyktlyktlykt; ha lykta
avstå från, överse med, lämnasidäärsidäärsidäärsidäärsidäärsidäärsidäärsidäär
avsvimmadoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoåna
avta, lugna islååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ett
avundsjuk, hämndlystenharmjiroharmjiro-harmjiroharmjiroharmjiroharmjiroharmjiro
avvakta, tvekategastegastegastegastegastegastegastegas
axel, axeln, axlarnaaksel, akslin, akslanakselakselakselakselakselakselaksel, akslin, akslan
axel, motoraxelaksoL, aksoLinaksoLaksoLaksoLaksoLaksoLaksoLaksoL, aksoLin
backa, bakåt (kommando åt häst)åtasåtasåtasåtasåtasåtasåtasåtas
bagge som stångarbokkabess, -inbokkabessbokkabessbokkabessbokkabessbokkabessbokkabessbokkabess
bajs; bajsa (barnspråk)kakka; kakkkakka; kakkkakka; kakkkakka;  kakk kakka; kakkkakka; kakkkakka; kakkkakka; kakk
bajskorvkåbil, -inkåbelkåbilkåbilkåbilkåbilkåbilkåbil, -in
bajskorvlåbblåbblåbblåbblåbblåbblåbblåbb
bak, ända, rövendalykt, -inendalykt-endalyktendalyktendalyktendalyktendalykt
bakad av regn-el. frostskadad spannmålstoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbaka
bakom, bakifrånbaak, baakåm(m)baak, baakåm, baakan/ baakanåm(m)baak, -an, baakåm(m)baak, baakåm(m)baak, baakåm(m), baakanbaak, baak/åm(m), -anettbaak, baak/åm(m), -anettbaak, baak/åm(m), -anett
bakre delen av kons båskLöupalla, -nkLöuvpalla(fLåorståttjin)kLöupallakLöupallakLöupallakLöupallakLöupalla
bakstötting---baakettoåkoettoåkoettoåkoettoåkoettoåko
bakstöttingbaakstöttinggbaakstöttinggbaakstöttinggbaakstöttinggettoåkobaakstöttinggbaakstöttinggbaakstöttingg
bar plats, t.ex. snö-eller gräsfritt ställe-baarobaaro   baarobaarobaarobaarobaaro
barbentbabeinababeinababeina   babeinababeinababeinababeinababeina
barn, barnenbaan, baanenbaan, baanenbaan, baanenbaan, baaninbaan, boånin/baaninbaan, baaninbaan, baaninbaan, baanin
barnsligt beteende, nybörjartagerfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatemppor
barnsäng, vagga el. barnvagn (barnspråk)lollolollolollolollolollolollolollolollo
batongpamppopamppopamppopamppopamppopamppopamppopamppo
beckbeek, betjebeek, betjebeek, betjebeek, betjibeek, betjibeek, betjibeek, betjibeek, betji
beckasinbekasiin, -inrengnmekrotjärrmekro-bekasiintjärrmekrobekasiinmekäLbess
bege sig iväg i sakta makrokäL ivieg--rokäL oåvrokäL iviegrokäL oåvrokäL iviegrokäL oåv
begravninggraavuöLgraavuöLgraavyöLgraavuöLgraavuöLgraavyöLgraavuöLgraavuöL
begära, tigga, begärde, tiggdebeiss, beiddistbeissbeissbeissbeissbeissbeissbeiss, beiddist
behov; skräptarvtarvtarvtarvtarvtarvtarvtarv
behändigt, enkeltmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLit
behövabuöv, bihuövbuöv, bihuövbehöövbuöv, bihuövbuöv, bihuövbyöv, bihyövbuöv, behuöv, bihuövbihuöv, behuöv, buöv
behöva (i regel i nekande sats))trenggtrenggtränggtränggtränggtränggtränggträngg
behövas, fordrastarvastarvastarvastarvastarvastarvastarvastarvas
bekant, kännspak, lätt igenkännligtjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaak
bekymmer, svårigheterfaksorfaksorfaksorfaksorfaksorfaksorfaksorfaksor
ben, benknotakåntt, kånttinkånttkånttkånttkånttkånttkånttkåntt
ben, höft; hoppa på ett benskånkko, -nskånkkoskånkkoskånkkoskånkkoskånkkoskånkkoskånkko, -n; skånkk, -ar
bena (i håret)beiningg, beininjenbeininggbeininggbeininggbeininggbeininggbeininggbeiningg
benenbekLanbekLanbekLanbekLanbekLanbekLanbekLanbekLan
benknota; benig, knotigknåoko; knåoto (adj.)knåoko; knåotoknåokoknåokoknåokoknåoko; knåotoknåoko; knåotoknåoko; knåoto
bensvag, med mjölksyra i benenbeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåka
Bernard, fransk luftkyld motor-bäänhaadarbärnaard, bäänhaadarbäänhaadarbäänhaadarbäänhaadarbäänhaadarbäänhaadar
berusad, påstrukenpLega, i pLegon-i pLegonpLegapLegapLega, i pLegonpLegapLega
berusning, -en; berusadsmako, -n; i smakon, smakasmakon; i smakon, smakasmakon; i smakonsmakon; i smakonsmakon; i smakonsmakon; i smakonsmakon; i smakon, smaka smako, -n; i smakon, smaka
berättafötäLg, fötäLgär--fötäLgfötäLgfötäLgfötäLgfötäLg, -är
berätta, avslöjataaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmm
beskärma sigpåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndas
beskärma sig, oja sig (förvånat, ljudligt)våivåstäär, våivistäär--våivistäärvåivistäärvåivåstäär, våivistäärvåivistäärvåivistäär
bespisning på bjudning/kalasbestååninggbistååninggbestååninggbistååninggbistååninggbistååninggbestååninggbi-/bestååningg
bestyrpesi-pesipesipesipesipesipesi
bestyr, ärendeasiaasiaasiaasiaasiaasiaasiaasia
besvär, obehag, förfångmolestmolestmolestmolestmolestmolestmolestmolest
besökare, främmandefremandfremandfrämand   främandfrämandfrämandfrämandfrämand
betsel (best. f. plur.)betoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLan
betydande skillnaddåkk schtjillna-dåkk schtjillna-dåkk schtjillnadåkk schtjillnadåkk schtjillnadåkk schtjillna
bildas nya skott från liggsäd; växtskott , nyvuxen broddärvas; ärvinggärvas; ärvinggärvas; ärvingg     ärvas; ärvinggärvas; ärvinggärvas tiel; ärvinggärvas; ärvinggärv, ärvas tiel; ärvingg
bildas ostflagor i mjölkmatöstöstöstöstöstöstöstöst
billig, äv. om personbiilibiilibiilibiilibiilibiilibiilibiili
bjuda (gäster)bååd, bådarbåådbåådbåådbåådbåådbåådbååd, bådar
björkbjärkk, bjärttjenbjärkk, bjärttjenbjärkk, bjärttjenbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjin
björkna (liten, braxenlik fisk)bLikobLikobLekobLikobLikobLikobLikobLiko
björksavbjörttjo, -nbjörttjobjörttjobjörttjobjörttjobjörttjobjörttjobjörttjo
björnbjuönbjuönbjöönbjuönbjuönbjyönbjuönbjuön
blanda kortlek; gå igenom vid letandevaskvaskvaskvask, saakvask, saakvask, saakvaskvask
blastkoåLakoåLakoåLakoåLakoåLakoåLakoåLakoåLa
blek, färglös (vanl. om person)bLitjinbLitjin-bLitjinbLitjinbLitjinbLitjinbLitjin
blek, intetsägande, utan sting; räddhågadfisinfisinfisinfisinfisinfisinfisinfisin
blemma ( t.ex. efter hårt och ovant arbete)bLeedro, bLeimobLedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimo
blessera sig, få liten skadabLasäär sebLasäär sebLasäär sebLasäär sibLasäär sibLasäär sibLasäär sibLasäär si
bli brun (om växtlighet)bruun, bruunarbruunbruunbruunbruunbruunbruunbruun (bårtt)
bli konfirmeradga frammga frammga frammga frammga frammga frammga frammga framm
bli otät, blir, blev/blivit otätjisn, jisnar, jisnajisnjisn        jisnjisnjisnjisnjisn, jisnar, jisna
bli smutsig, -tschtjittnvaar schtjitinvaar schtjitinvaar sch(tj)itinvaar schtjitinschtjittnschtjittnschtjittn
bli varmare (om vinterväder)vaar leenanvaar leenanleen, lenar    leen; vaar lenanvaar leenanleen, lenarleen, lenar; vaar leenanleen, lenar; vaar lenan
bli/blir, blev, blivitvaaL/vaar, vartt, vaaLi/vaarivaaL/vaar, vartt, vaaLi/vaarivaaL, vaartt, vaaLivaaL, vaartt, vaaLi/vaarivaaL/vaar, vaartt, vaaLi/vaarivaaL, vartt/vaartt, vaarivaaL/vaar, va(a)rtt, vaarivaar/vaaL, va(a)rtt, vaari
blindstyrebLinduurbLinduur--bLinduurbLindstyyrbLinduurbLinduur
blixt, ljungeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeld
blixtajonggjonggjonggjonggjonggjonggjonggjongg
blixthalka vid väderomslagtjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkko
blodbrödbLåobruöbLåobruöbLåobryöbLåobruöbLåobruöbLåobryöbLåobruöbLåobruö
blomkrukabLåomborkk, -borttjinbLåomborkk-bLåomborkkbLåomborkkbLåomborkkbLåomborkkbLåomborkk
blommabLåomobLåomobLåomobLåomobLåomobLåomobLåomobLåomo
blomvassens ätbara rotdåbraråot----dåbraråotdåbraråot-
blus, midjekort mansjackabosaråon, -inbosaråonbosaråonbosaråonbosaråonbosaråonbosaråonbosaråon
blyertspennabLyyaspennobLyyaspennobLyyapennobLyyäspennobLyya-/bLyyäspennobLyyäspennobLyyaspennobLyyjaspenno
blåaktigt färgämne för tygbLånnelsbLånnels--bLånnelsbLånnelsbLånnelsbLånnels
blåmärkebLoånobLoånobLoånobLoånobLoånobLoånobLoånobLoåno
blåsa lätt, gå vinddrag över sjön--karr-karrkarrkarrkarr
blåsa åt flera håll, om vind som möter möter hinder o. delar sigsveiv, sveivarsveivsveivsveivsveivsveivsveivsveiv, -ar
bläddrabLedärbLedärbLedärbLedärbLedärbLedärbLedärbLeedär, bLedär
bläs på hästens huvudbLesobLesobLesobLesobLesobLesobLesobLeso
blöta, blötläggabLöit, legg i bLöitonbLöit, legg i bLöitonlegg i bLöitonbLöit, legg i bLöitonlegg i bLöitonbLöit, legg i bLöitonbLöit, bLöitlegglegg i bLöiton
blöta; rengöra (sår)baddbaddbaddbaddbaddbaddbaddbadd
bogträn (best. form)renkkrenrenkkrenränkkrenränkkrinränkkrinränkkrinränkkrinränkkrin
bok, bokenbåok, båotjenbåok, båotjenbåok, båotjenbåok, båotjinbåok, båotjinbåok, båotjinbåok, båotjinbåok, båotjin
bomullstyg, tunt fodertygschtjärttinggschtjärttinggschtjärttinggschärttinggschtjärttinggschtjärttingschtjärttinggschtjärttingg
bord, bordetbåoL, båoLebåoL, båoLebåoL, båoLebåoL, båoLibåoL, båoLibåoL, båoLibåoL, båoLibåoL, båoLi
borddukbåoduuk, -duutjinbåosduukbåoduuk     båoduukbåoduukbåoduukboåduukbåoduuk
bordläggningsbräder för båt (best. form)båoL, båoLenbåoL, båoLenbåoLenbåoLinbåoLinbåoLinbåoLinbåoLin
borrsvängvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaft
bortblandad, virrig, sinnesförvirradåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidin
bortskämd, kinkig persontjinkkloåstjinkkbLoåsotjinkkobLoåso     tjinkkbLoåsotjinkkbLoåsotjinkkloåstjinkkloåstjinkkloås
botten; bottnabåtnbåtnbåtnbåtnbåtnbåtnbåtnbåtn
bottenbräder inuti båtfaaveedfaaveedfarveedfaaveedfarveed, faaveedfaveedfarveedfaaveed
bra, rekorderlig, välutveckladbossibossibossibossibossibossibossibossi
brandförsäkringbrannståod, -enbrannståodbrannståodbrannståod, -inbrannståodbrannståodbrannståodbrannståod
brandkex, fanns på brandstegar till takbranntjeksbranntjeks-brandtjeksbranntjeksbranntjeksbranntjeksbranntjeks
brasabLasobLasobLasobLasobLasobLasobLasobLaso
bred gräftabreidgrefto, -nbreidgreftobreidgräfto   breidgräftobreidgräftobrei(d)gräftobreidgräftobreidgräfto
breddbreidleik, -leitjenbreidleik, -leitjinbreidleik, -leitjenbreidleikbreidleikbreidleikbreidleikbreidleik, -leitjin
bredvidbreivärbreivärbreivedärbreivärbreivärbreivärbreivärbreivär
brinna, brinner, brann, brunnitbrinn, brindär, brann, bronnibrinnbrinnbrinnbrinnbrinnbrinnbrinn, brindär, brann, bronni
brinnande vedträeldbrand, -enellbrand, -eneldbrandellbrand, -inellbrand, -inellbrand, -inellbrand, -inellbrand, -in
brodd av säd; brodd under skobråddbråddbråddbråddbråddbråddbråddbrådd
bromsa, bromspedal; broms (insekt)brömsbrömsbrömsbrömsbrömsbrömsbrömsbröms, bråms
brudborste, stor "kardborre"moåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåsta
brudgumbrugomm, -inbrugommbrugommbrugommbrugommbrugommbrugommbrugomm
brukar, har för vana; brukade, hade för vanapapapapapapapapa
brumma, surra om motorer och insekterfrombfrombfrombfrombfrombfrombfrombfromb
brunnsgubben, anv. att skrämma barnbrånnsgobbinbrånnsgobbin-brånnsgobbinbrånngobbinbrånngobbinbrånngobbinbrånngobbin
brunskärans frön (som fastnar i kläderna)----fastnangräsiprästlåpporfassnonafassnona
brunst hos ko; glädjeyttring hos koråmppiil, råmppiileråmppiilråmppiilåksiil; råmppiilråmppiilråmppiil/åksiil; råmppiilråmppiil/åksiil; råmppiilåksiil; råmppiil
brunst hos sto (best. form)vrenggstiilevrenggstiile--vränggstiilivränggstiilivränggstiilivrängstiili
brydsam situation, svårigheter (best. plur.)petonapetonapetonapetonapetonapetonapetonapetona
brynstensendo, liistryytjosendo, liisendosendosendosendosendo, liistryytjosendosendo, stryytjo
brynsten för lieliistryytjoliisendo-sendosendoliistryytjoliistryytjo, sendostryytjo, sendo
brytas av; knaka; skrytabraak, brakarbraakbraakbraakbraakbraakbraakbraak, brakar
bråd tid, skördetidantiid, -inantiidantiidantiidantiidantiidantiidantiid
bråddjuptbroåjuuftbråjuuft-broåjyyftbråjyyft, bråjuuptbroåjyyftbråjuuftbroåjuuft
brådska, stressbroåsko, broåskasbroåskobroåsko, broåskasbroåsko, broåskasbroåskobroåsko, broåskasbroåsko, broåskasbroåsko, broåskas
bråka linbroåk liinebroåk liine-broåk liinibroåk liinibroåk liinibroåk liinibrååt, bråtar liini
bråka, busaleev tiel, levär tielleev tielleev tielliev tielleev tielleev tielleev tielleev tiel, levär tiel
bråka, böka okontrolleratbåvendbåvendbåveendbåvendbåvendbåvendbåvendbåvend
bräda för att valka yllesockor o.dyl.vaLkkbreevaLkkbreevaLkkbrää      vaLkkbräävaLkkbräävaLkkbräävaLkkbräävaLkkbrää
brädbeslå; bräda (ngn)breed, -arbreedbräädbräädbräädbräädbräädbrääd, -ar
bräde, brädernabree, breenenbree, breenenbrää, bräänenbrää, brääninbrää, brääninbrää, brääninbrää, brääninbrää, bräänin
brädstapelbreestapoL, -inbrehåop, brestapoLbräästapoLbräästapoLbräästapoLbräästapoLbräästapoLbräähåop, bräästapoL
bräkabreek, -ärbreekbrääk/breekbrääkbrääkbrääkbrääkbrääk, -är
bränna, hetta, stickabråån, brånar--bråånbråånbråånbråånbråån, brånar
bränsle; (hembränd) spritpråinapråinapråinapråinapråinapråinapråinapråina
brödbruöbruöbryö, brööbruöbruöbryöbruöbruö
brödformbruöfårmobrufårmobruöfårmobruöfårmobruöfårmobryöfårmobruöfårmobruöfårmo
brödkavelbruökaaväLbrukaaväLbruökaaväLbruökaaväLbruökaaväLbryökaaväLbruökaaväLbruökaaväL
brödnaggbruönaggobrunaggobruönaggobruönaggonaggobryönaggo, naggobruönaggobruönaggo, naggo
brödspadebruöspedobruspedobruöspedobruöspedobruöspedobryöspedobruöspedobruöspedo
brödstång i taketbruöstangg, -stanjenbrustangg, -stanjenbruöstangg, -stanjenbruöstangg, -stanjinbruöstangg, -stanjinbryöstangg, -stanjinbruöstangg, -stanjinbruöstangg, -stanjin
bröllopjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbååd
bröst, bröstkorgbryst, bröstbröstbryystbryst, bröstbrystbrystbrystbryst, bröst
bröst; suga bröstmjölktisstisstisstisstisstisstisstiss
bröstpartietbringgonbringgonbringgonbringgonbringgonbringgonbringgonbringgon
buckla,bucklar, bucklade/bucklatbokäL, bokLar, bokLabokäLbokäLbokäLbokäLbokäLbokäLbok/äL, -Lar, -a
bud, anbud, auktionsbudbååd, bådebååd, bådebåådbåådbåådbåådbåådbååd, bådi
budkavelnbåkaavLinbokaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLin
buk, mage (hos djur)vamb, vambenvamb, vambenvaamb, vaambenvamb, vambinvamb, vambinvamb, vambinvamb, vambinvamb, vambin
bukt ; fjädrande spann på skidorna; bukta,-arbokt, -in; bokt, -arboktboktboktboktboktboktbokt, -in; bokt, -ar
bullra, bullradeboldär, boldraboldärboldärboldärboldärboldärboldärboldär, boldra
bulna (o. spricka om huden över varhärd)bååLn, bååLnarbååLnbååLnbååLnbååLnbååLnbååLnbååLn
bulta, bullra, smälla; block till taljabLå/åk, -kar, -a; bLå/åk, -tjibLååkbLååkbLååkbLååkbLååkbLååkbLå/åk, -kar; bLååk, bLåtji
burk, litet ämbarpytsopytsopytsopytsopytsopytsopytsopytso
burra upp sig, visa ogillande, protesterabörr åpp sebörr, bårr opp sebörr åpp sebörr åpp sibörr åpp sibörr åpp sibörr åpp sibörr åpp si
buskagebysk, bystjebysk, bystje-bysk, bystjibyskbyskbysk, bystjibysk, bystji
bussa ihophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåop
butikenbåoden--båodinbåodinbåodinbåodinbåodin
butiks/föreståndaren; -föreståndarinnanbåodarin; båodon--båodarin-båodarin; båodonbåodarin; båodon-
byka, tvättabuök, buökärbuökbuökbuökbuökbyökbuökbuök, -är
byråbiirångg, biirånjenbiirånggbiirånggbiirånggbiirånggbiirånggbiirånggbiirångg, biirånjin
bytta; smeknamn på liten flickabyttobyttobyttobyttobyttobyttobyttobytto
byxfickabyks/sekk, -settjinbykssekkbykssekkbykssekkbykssekkbykssekkbykssekkbykssekk
bådaboåd, boådaboåd, boådaboådboåd, boådaboåd, boådaboåd, boådaboåd, boådaboåd, boåda
både och, på olika sätt-ömsleissömsleissömsleissömsleiss-ömsleissömsleiss
båge som spänner ut ryssjajåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLo
båge över hästens mankelåokkalonkkalonkkalåokkalåokkalåokkalåokkalåokka
bågfiljäänsååg, -såjenjäänsååg, -såjenjäänsååg, -såjenjäänsoåg, -såjinjäänsååg, -såjinjäänsååg, -såjinjäänsååg, -såjinjäänsååg, -såjin
bågsågbågasååg, -såjenbågasååg, -såjenbågasååg, -såjenbågasoåg, -soåjinbågasååg, -såjinbågasååg, -såjinbågasååg, -såjinbågasååg, -såjin
bångstyrig, omedgörligbåkLobåkLobåkLobåkLobåkLobåkLobåkLobåkLo
bårbåårboårboårboårboår, boåraboår, boåraboår, boåraboår, boåra
båt f. svag is (som liten ökstock); äv. eka-öitjoöitjo (pjekso)öitjoöitjoöitjoöitjoöitjo
båtbordläggning, löstagbara bräderschtjiivbåoL, -en, skvettlappschtjiivbåoL, -enschtjiivbåoL, -ensch(tj)iivbåoL, -inschtjiivbåoL, -inschtjiivbåoL, -inschtjiivbåoL, -inschtjiivbåoL, -in
båtfarledfaar, farefaar, farefaar, fare/leigdin   faar, farifaar, farifaar, farifaar, farifaar, fari
båtroderråodär, råodreråodär, råodreråoL, råoLeråodär, råodriråoL, -i, styyr, -iråoL, råoLiråodär, råodriråodär, råodri
båtvirke i för och akter, naturligt växtstamråot-stamråotstamråotstamråotstamkråokstamråotstamråot
bända med hävstång; löd/a, -erluödluöd-luödluödlyödluödluöd
bära, bär, bar, buritbjier, bjier, baar, boribjierbjierbjierbjierbjierbjierbjier, bjier, baar, bori
bärga, ta tillvara skörden, höbärgabärgbärgbärgbärgbärgbärgbärgbärg
bärkrok som man lade över ena axelnböLotreeböLotreeböLoträäböLoträäböLoträäböLoträäböLoträä, böLokråok-
bästa (lite förstärkt)bestastibestast-----bestasti
bättreväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkan
bättrebetärbetärbetärbetärbetärbetärbetärbetär
böja, böjer (t.ex. skidspets)buög, -ärbuögbuögbuögbuögbyögbuögbuög
böja, kröka (t.ex. spik dubbelt)viij(j), viiar,viia, viiaviij(j), viiar, viia, viiaviij(j)     viij(j), viij(j)ar, viij(j)a  viij(j), viij(j)ar, viij(j)aviij(j), viij(j)ar, viij(j)aviij(j), viij(j)ar, viij(j)aviij(j), viij(j)ar, viij(j)a
böjd grep med långt skaftkrykso, karokarokryksokrykso(dyng)karokrykso, karokrykso, karokrykso
böjd, krokigbojinbojinbojinbojinbojinbojinbojinbojin
böjning i virke el. annat materialsvanggasvanggasvanggasvanggasvanggasvanggasvanggasvangga
böka; sökaböuk, böukarböukböukböukböukböukböukböuk
bökigböukoböukoböukoböukoböukoböukoböukoböuko
bölaböuLböuLböuLböuLböuLböuLböuLböuL
böldbååLdbååLdbååLdbååLdbååLdbååLdbååLdbååLd
bördaböLoböLoböLoböLoböLoböLoböLoböLo
börjaböriböriböriböriböriböriböriböri
börs, börsenböss, bössinböss, bössinböss, bössinböss, bössinböss, bössinbösch -in, böss-inbösch-in, böss -inböss, bössin
börs, portmonnäpengsbösspengbösspengponggpengpongg, -ponjinpengponggpengponggpengpongg, peng(s)bösspengsböss, pengpongg
bössa, hagelgevärbussobössobyssobyssobyssobyssobyssobysso
cancer (best. form)kreftonkreftonkräftonkräftonkräftonkräftonkräftonkräfton
cigarettpapiråsspapiråsspaperåsspapiråsspapiråsspapiråsspapiråss/paperåsspapiråss
cirkel, ringrondilrondelrondelrondilrondilrondilrondilrondil
cykelvilsopievilsopie, juuLevilsopie, vilosepeevilosipied, juuLivilsopievilosipied, piedvilsopie, vilsopiedvilsopie
dammademb, dembärdembdembdembdembdembdemb, dembärdemb, dembär
dammigdambodambodambodambodambodambodambodambo
dammtussollhondollhondollhondollhondollhondollhondollhondollhond
de (betonat); infinitivmärket att; tilltitititititititi
de (obetonat)didididididididi
de därtei detei detei detei detei detei detei de, tei dennartei de, tei dennar
de obesuttnakåtorankåtoranfatifåLtjekåtorankåtorankåtorankåtorankåtoran
deformera, tilltygamyylmyyl-myylmyylmyylmyylmyyl, tårmuul
del av manken där bogträna (ränkerna) vilarrankkstaadrankkstaadrankkstaad        rankkstaadrankkstaadrankkstaad, rankkstadinrankkstaadrankkstaad
den del av väggen som taket vilar påveggbandveggbandveggbandveggbandveggbandveggbandveggbandveggband
den där (maskulin form)an de(h)an dean dean dean dean dean dean de
den här (maskulin form)an je(h)an jean jean jean jean jean jean je
den här; den där (feminin form)on je; on de(h)on je; (h)on deon je; on deon je; on deon je; on deon je; on deon je; on deon je; on de
den M; den F (demonstr.pron.)tan; tontan; tontan;tontan; tontan; tontan; tontan; tontan; ton
den onde, djävulen; äv. svordomtan snöudtan snöud-tan snöudtan snöudtan snöudtan snöudtan snöud
den som stannar hemmaheimvarar, -inheimvararheimvararheimvararheimvararheimvararheimvararheimvarar
den som trampar och jämnar hö i ladaladogobbladotramppar-ladogobbladogobbladogobbladogobbladogobb
denaturerad sprit, träspritdonkkadonkkadonkkadonkkadonkkadonkkadonkkadonkka
deras; deras (efterställt)teiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deiras
destillera (om hembränd sprit)kåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uur
destotesstesstesstesstesstesstesstess
det (obetonat)eeeeeeee
det däre de, e dennar, e dennan(h)e de ,(h)e dennane de, he dei de/e de,  i/e dennani de, i dennani de, i dennani de, i dennar, i dennani de, i dennar, i dennan
det här(h)e je(h)e jee je i jei jei jei jei je
diagonalen, mätmetod för rät vinkelroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåschtjärppon
diarré (bestämd form)schtjitonschtjiton, bLiistäschtjitonschtjiton(sprätt)sch(tj)itonschtjiton, dörafLenggonsprättschtjitonschtjiton, bLiistäschtitonschtjiton, dörafLenggon
dig (betonat); dig (obetonat)tie, tuög; detieg/tuög, tu; de  teeg; detie, tuög; ditie, tuög; ditie(g), työg; ditie(g), tuög; ditie(g); di
dikesrenrein, reinenrein, reinenrein, reinenrein, reininrein, reininrein, reininrein, reininrein, reinin
dimma, töckentukno, -ntöknotöknotöknotyknotyknotukno, tyknotukno, tykno, -n
din M, din F, ditt, dina; din M, din F, ditt, dina (efterställt)tenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diin
disigt och grått (om väder)moggotmoggot-moggotmoggotmoggotmoggotmoggot
diskutera med olika åsikter, tvista om ngtdiiväL, diivLardiiväLdiiväLdiiväLdiiväLdiiväLdiiväLdiiväL, diivLar
ditåt; dittiidååt; tiidtiidååt; tiidtiidååt; tiidtiidoåt; tiidtiidååt; tiidtiidååt; tiid, tii detiidååt, tiideååt; tiide, tiidtiidååt, tiideååt; tiide, tiid
djävulen, den ondeschtjitmussschtjitmössschtjitmösssch(tj)itmyssschtjitmyssschtjitmyssschtjitmyssschtjitmuss
domdera, väsnastonäärtånäärtonäärtonäärtonäär-tonäär, tånäärtonäär
domnadåmndåmndåmndåmndåmndåmndåmndåmn
dop, döpandeduöpasduöpasdåop, duöpasduöpasduöpasdyöpasdåop, duöpasdåop, duöpas
dotterdåotrodåotrodåotrodåotrodåotrodåotrodåotrodåotro
dra till (om snöre, tråd); börja skära in (för hårt åtdragen); kort besöka; bita (om frost)snäärsnäärsnäärsnäärsnäärsnäärsnäärsnäär
dra ur de sista strålarna vid mjölkningstrippstrippstrippstrippstrippstrippstrippstripp
draganordning för hästdraget årderaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiid
draglina vid isfiskedraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliino
dragspelsyndarynttjosyndarynttjosyndarynttjosyndarynttjosyndarynttjoschtjinnknarkkosyndarynttjosyndarynttjo
dregladreegäL, dreegLardregäLdregäLdräägäLdräägäLdräägäLdräägäLdräägäL, dräägLar
drev, tätningsmaterial (jute eller träull)dreev, drevedrevedrevedrävidrävidrävidrävidrääv, drävi
dricka el. äta omåttligtpåmbäL ii sepåmbäL ii sepåmbäL ii sepåmbäL ii sipåmbäL ii sipåmbäL ii sipåmbäL ii sipåmbäL ii si
dricka eller äta omåttligtprembäL ii sepembäL ii se-påmbäL ii si-prämbäL ii siprämbäL ii si-
dricka hastigtsååL, såLar ii sesååL ii sesååL ii sesååL ii sisååL ii sisååL ii sisååL ii sisååL, såLar ii si
dricka omåttligttöntt, tönttar (ii se)töntt (ii se)-töntttöntt (ii si)töntt (ii si)töntt (ii si)töntt, -ar (ii si)
dristig, modigdriistodriistodriistodriistodriistodriistodriistodriisto
dristig, oförvägen; frejdig, energiskhåmuölihomuöli-      -homuölihomyölihomuölihomuöli
driva på vattnetreek, -ärreekrääkrääkrääkrääkrääkrääk, rääkär
driva på, påminnaporr poåporr poåporr poåporr poåporr poåporr poåporr poåporr poå
driva sakta m. ankaret i bottnen (dragg); driva lätt ur kurs av vågorna (drääg)dragg, draggardraggdraggdraggdraggdragg, -ar; drääg, drägardragg, -ar; drääg, drägardragg, -ar; drääg, drägar
drivvedrikoveedrekovärkkrikovärkkrikoveedrikoveedrikoveedrikoveed, rikovärkkrikovärkk
droppa, rinnadrakäL, drakLardrakäLdrakäLdrakäL drakäLdrakäLdrakäLdrakäL, drakLar
drummel, bortkommen persontöövLartövLartövLartöövLartöövLartöövLartöövLar-
drunknadråkndråkndråkndråkndråkndråkndråkndråkn
dryg, hållbarståppsammståppsammståppsammståppsammståppsammståppsammståppsammståppsamm
dryg, som räcker väl till, ej tar slut fortspiissammspiissammspiissammspiissammspiissammspiissammspiissammspiissamm
drygt, arbetsamt, segtdrego, -tdregodregodrägo, -tdrägodrägodrägodrägo, -t
drygt; sakna, längta (efter)dryygt; ha dryykt (ett)dryygt; ha dryyktdryygt; ha dryyktdryygt; ha dryyktha dryygt/druuft/druuktdryygt; ha dryyktdryygt; ha dryyktdryygt; ha dryykt (ett)
dräktig (vanligen om katt)ongstinnongstinnongstinnongstinnongstinnongstinnongstinnongstinn
drängdrengg, drenjindrenggdreenggdränggdränggdränggdränggdrängg, dränjin
dröjatyövtyövtyövtuövtuövtyövtuöv/työvtuöv
dröm; drömma, drömmerdruöm; druöm, -ärdruömdruömdruömdruömdryömdruömdruöm; druöm, -är
du (mest betonat, mindre bet., minst bet.)tuög, tu, dutuög, tu, dutöög, tö, dötyög, to, dotyög, tu, dotyög, to, dotuög, tu,dotuög, to, do
duga, duger, dög, dugtdååg, dågär, dåga, dågadåågdåågdåågdåågdåågdåågdååg, dågär, dåga, dåga
duktigramaramaramaramaramaramaramarama
duktig manramil--ramilramilramilramilramil
duktig man på ett grovhugget sätt---gråbil-gråmil, ramilgråmilgråbil
duktig, duglig, storaika, aikadis--aika-aika, aikadis-aika
duktig, dugligt; inte så vidare brahiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hieft-hiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hieft
duktig, -t; rundligt tilltagen; ordentligtdåågLi, -t; dåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLi, -t; dåågLit
dum och obetänksam mantåmppil, -intåmppeltåmppeltåmppiltåmppiltåmppiltåmppiltåmppil
dum, lättlurad personmjöLöukkmjöLöukk-mjöLöukkmjöLöukkmjöLöukkmjöLöukkmjöLöukk
dumhuvud, envis personbonkkhovobonkkhovo-bonkkhovobonkkhovobonkkhovobonkkhovobonkkhovo
dumsnutdombingg, dombinjin--dombinggdombinggdombhovodombinggdombingg, dombinjin
duntrav, rallarros (best. form plur.)trenoleddjantrenoleggantrenoleggantränoleggantränoleggantränoleggantränoleggan(hest)liljona
dyna (dynor) fäst i ränkerna (bogträna)vaLkk po renkkrenvalkk, vaLttjinränkkvaLkkan (pl.)ränkkvaLkkanränkkvaLkkan (pl.)vaLttjin po ränkkrinränkkvaLkkan (pl.)ränkkvaLkkan (pl.)
dyngadynjodynjodynjodynjodynjodynjodynjodynjo
dyningar efter storm (best. form sing.)aggon-aggonaggonaggonaggonaggonaggon
dynvar, örngottenggosvaaLenggosvaaL-enggosvaaLenggosvaaLenggosvaaLenggosvaaLönggosvaaL
dyvika, plugg i båtens bottennöuLonöuLonöuLonöuLonöuLonöuLonöuLonöuLo
dyvika, plugg i båtens botten----svikkosvikkosvikkosvikko
dyvika, plugg i båtens botten-nigLonegLoneegLoneegLonöuLo, svikkoneegLoneegLo
tå, tåågtå, tåågtå, tåågtå, tåågtå, tååg
dåligt väder; dålig dag för utevistelsekåtaveedär; kåtadaakåtavedär; kåtadaakåtavedär; kåtadaa    kåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaa
där (exakt där)ti deti deti deti deti deti de, ti denna/r, -nti de, ti dennarti de, ti dennar
därifråntaantaantaantaantaantaantaantaan
därifrån, just därifråntedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan de
därmed; därmed jämt; därförtärme, tärme vääLtärme, tärme jemttärme, tärme väältärme, tärme vääLtärmi jemtt, tärmi ponkttärme, tärme vääLtärmi, tärmi vääLtärmi jemtt, tärmi så vääL
stärv, stärvar, stärvastärvstärvstärvstärvstärvstärvstärv
dö, avlidaknapär oåvknåpär oåvknåpär oåvknapär oåvknåpär oåvknapär oåvknapär oåvknapär oåv
dö, dör, dog, döttdöij, döir, duödd, duödddöijdöijdöijdöijdöijdöijdöij, döir, duödd, duödd
dö, förgås, stryka med (t.ex. av skratt)kripäärkripäärkrepäärkripäärkripäärkripäärkripäärkripäär
döda, avlivakLåbbkLåbb, pesi-kLåbbkLåbb, kraaskLåbb, pesikLåbb, kraaskLåbb
döpa, namngekrisnkrisnkrisnkrisnkrisnkrisnkrisnkrisn
dörr- el. grindklinka, låsanordningkLinkko, kåLv, vinttakLinkko, kåLvkLinkkokLinkkokåLvkLinkko, vinttakLinkko, vinttakLinkko, vintta
dörrgångjärn för uthusspåragangjäänspåragangjäänspåragangjäängangjään me spårangangjään me spårangangjään me spåraspåragangjäängangjään me spåra
efterbaaketbaaketbaaketbaaketbaaketbaaketbaaketbaaket
efterkoka på svag vämebaddbaddbaddbaddbaddbaddbaddbadd
eftermiddagskaffeettmiddaskaffeettmiddaskaffeettmiddaskaffeettmiddaskaffiettmiddaskaffiettmiddaskaffiettmiddaskaffiettmiddaskaffi
eftersomettsåmettsåmettsåmettsåmettsåmettsåmettsåmettsåm
egentligenme reett, me räättme reettme räättme räättme räättme räättme räättme räätt
eka, -r (inuti ngt, t.ex. rör eller tunna)åomåomåomåomåomåomåomåom
eka,ekar, ekade/ekateik, -ar, -aeikeek       eikeikeikeikeik, -ar, -a
ekorregråschtjinngråschtjinngråschtjinngråschtjinn/-schinngråschtjinngråschtjinngråschtjinngråschtjinn
ekorrerottrottrottrottrottrottrottrott
elakiilakiilakiilakiilakiilakiilakiilakiilak
elak, grym; väldigt, kolossaltgrömm; grömtgrömmgrömmgrömmgrömmgrömmgrömmgrömm; grömt
elakt fruntimmerkruksokrukso, haggokrykso, haggohaggokryksokrykso, haggokrukso, haggokrukso, haggo
eldgaffelbrannstakabrannstakabraandstakabrannstakabrannstakabrannstakabrannstakabrannstaka
elektricitetlektrislektris, struöminlektrislektrislektris, struöminlektrislektrislektris
ellereloeloeloeloeloeloeloelo
en (obestämd artikel)inininininininin
en hönas allra första små ägg--toppegg--toppeggtoppegg-
eniga, samspo eittpo eittpo eittpo eittpo eittpo eittpo eittpo eitt
ensamömsandömsandömsandömsandömsandömsandömsandömsand
enviseinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendo
envis (om häst)iistadoiistadoiistadoiistadoiistadoiistadoiistadoiistado
envis, besvärlig (om person)båggobåggobåggobåggobåggobåggobåggobåggo
envis, omedgörlig person-båddjel, -inbåddjelbåddjelbåddjilbåddjilbåddjilbåddjil, -in
envisas, trilskasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggas
er (M), er (F), ert (N), era (Pl.)edran (M), edron (F), edrart (N), edär (Pl.)edran, edron, edrart, edäredran, edron, edrat, edäredran, edron, edrat, edäredran, edron, edrat, edäredran,edron, edrat, edäreran, eron, era(r)t, edäreran, eron, erart, edär
erhört, otroligt, väldigtåobaart-åobaartåobaart-åobaartåobaartåobaart
ettermyraeitägadd, -ineitägaddeitägaddeitagaddeitägadd, eitigaddeitagaddeitagaddeitägadd
extraknäcka; syssla med, experimenterafiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäL
falladampp, -ardampp-damppdamppdamppdamppdampp, -ar
falla (omkull), rasa (ihop)rakäL, rakLar (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll, ihåop)rakäL, rakLar (åkoll, ihåop)
falla i glömska, falla ur bruk; avlidafall froånfall froån-fall froånfall froånfall froånfall froånfall froån
falla ner, dimpa nerpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedär/näärpLåmpp nedär/näär
falla omkull plötsligt o. vådligtslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkoll
falla, faller, föll, fallitfall, faldär, foll, fallifall, faldär, fåll/foll, falli/folli/fållifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, falli
fallera, fattasfaläärfaläärfaläärfaläärfaläärfaläärfaläärfaläär
famnen, skötetschtjuöteschtjuöteschtjuötesch(tj)yötischtjuötischtjyötischtjuötischtjuöti
fan, den ondefeninfeninfeninfeninfenin, fietanfenin, fietanfenin, feetan, fietanfenin
farfaadär, faadrinfaadärfaadärfaadärfaadärfaadärfaadärfaadär, faadrin
fara över hastigt el. tillfälligt (skurning, målning)såbäL, såbLar (uvi)såbäLsåbäLsåbäLsåbäLsåbäLsåbäLsåbäL, såbLar (uvi)
fara, far, for, faritfaar, faar, fåor, forifaarfaarfaarfaarfaarfaarfaar, faar, fåor, fari
farfar och farmorfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fasson
farstu, vindfångfåstofåstofåstofåstofåstofåstofåstofåsto
fastlagstisdagenfeittisdaainfeittisdaa(j)infeittisdaainfeittisdaainfeittisdaainfeittisdaainfeittisdaainfeittisdaain
fastna (men genast lossna)hakäL (ii, åpp si)hakäLhakäLhakäLhakäLhakäLhakäLhakäL (ii, åpp si)
fattas litet, inte gå jämnt utschtjegg, -arschtjeggschtjeggschtjegg/scheggschtjeggschtjeggschtjeggschtjegg, -ar
fattas, inte stämma (vara för kort, smalt...)skoåkskoåk-skoåkskoåkskoåkskoåkskoåk
feg personfisilårtt, -infisilårttfisitrippfisilårttfisilårttfisitrippfisitrippfisitripp
fenafinofinofinofinofinofinofinofino
festa, äta gottkalosäärkalisäärkalisäärkalosäärkalisäärkalosäärkalosäärkalosäär
festa; festa bort pengar el. egendom; sköta verksamhetronn, ronnarronnronnronnronnronnronnronn
fet man (nedsättande)gårilgårelgårilgårilgårilgårilgårilgåril
fet, tjockfeitfeitfeitfeitfeitfeitfeitfeit
fettisdagslek (utklädd flicka fick gåvor)lappbruudfettisdasbruudlappbruudfeittisdasbruudfeittisdasbruudlappbruudlapp-/feittisdasbruudfeittisdasbruud
ficklampa med svag effekttittabLendotittabLåndotittabLendotittabLendotittabLåndotittabLåndotittabLåndo(titta)bLendo
fickplunta; buktigtjimbtjimbotjimbtjimbotjimbtjimbotjimbtjimbo; tjimbo
fiffig, rolig; knepigkniepikniepikniepikniepikniepikniepikniepikniepi
filmjölksrotbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkk
filtsockorsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggar
filtstövlar av helfilt (best. form)groåfilttanfilttstövLangrååfilttanfilttstuövLangroåfilttan, filttstöövLanfilttstöövLangroåfilttanfilttstöövLan
filtstövlar gjorda helt av filt (best. form)--ponkkanfilttstuövLan, ponkkanponkkanfilttstöövLanponkkanfilttstöövLan
finger, fingrarnafinggär, finggrenfinggärfinggärfinggärfinggärfinggärfinggärfinggär, finggrin
finklädd, festkläddåppstrekaoppstrekaåppsträkaåppsträkaåppsträkaåppsträkaåppsträkaåppsträka
finnas, finns, fanns, funnitsfinns, finns, findist, findistfinnsfinnsfinnsfinnsfinnsfinnsfinns, findist
finputsning av dikeskantschtjievninggschtjievningg--schtjievninggschtjievninggschtjievninggsneiddningg
finrum, numera vardagsrumsaal, -insaalsaalsaalsaalsaalsaalsaal
fiolfiåoLfijåoLfiåoLfiåoLfiåoLfiåoLfiåoLfiåoL
fisk som står stilla emot nätet----netarnetar--
fisk; fiskafisk, fistjin; fisk, -ar, -afiskfiskfiskfiskfiskfiskfisk, fistjin; fisk, fiskar
fiska med kastdragkastkast, slanttslanttslantt, kastslanttkast, slanttkast, slanttkast
fiskarefiskar/fistjar, fistjarinfistjarfistjarfistjarfistjarfistjarfistjarfistjar/fiskar
fiskarens penningbörs--fistjaböss, -infistjaböss, -inlakaböschfistjaböss-
fiskebåt med spetsig för och akter-fistjabååt          -spetsgatta (boåt)spetsgatta boåt, fistjaboåtfistjaboåt, spetsgatta boåt-
fiskeredskap f. lake gjort av liten träklykalakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikko
fiskeredskap, t.ex. nät el. ryssjabragdbragdbraagdbraagdbraagdbraagdbraagdbraagd
fiskhåv vid torgförsäljning-meisomeisomeisomeisomeisomeiso-
fiskrensreesoreesorääsorääsorääsorääsorääsorääso
fjolår; i fjol; i förfjolfjåoLoår; ifjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjoåoLfjåoLåår; i fjåoL; i föfjåoL  fjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoL
fjolårsgräs (best. form)gambäfuöno, -ngambäfuönongambäfuönongambäfuönongambäfuönongambäfyönongambäfuönongambäfuönon
fjäderfjiedrofjidrofjiedrofjiedrofjiedrofjiedrofjiedrofjiedro
fjärd, fjärdenfjääL, fjääLinfjääL, fjääLinfjieL, fjeeLin    fjääL, fjääLinfjieL, fjieLinfjieL, fjieLinfjieL, -infjääL, -in
fjärding, en fjärdedels tunnafjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLongg
fjärilfjäreldär, fjäreldre, -nfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldär, fjäreldri, -n
fjäska och stöka på med onödig brådskafysch/i, -ar, fytj/i, -ar/fystjarfyschi/fytjifyschifyschi/fytji åpoåfysch/i, -ar/fystjar; fytjifyschi, fytji åpoåfysch/i, -ar/fystjar; fytjifysi, fystjar/fytj/i, -ar åpoå
flaga, flagnafLaagfLaag, fLaagnfLaagfLaagfLaagnfLaag, fLaagnfLaag, fLaagnfLaag, fLaagn
flagor i mjölken vid juverinflammationtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -r
flamma uppfLaas, fLasarfLaas, fLasarfLaas, fLascharfLaas, fLasarfLaas, fLascharfLaas, fLasarfLaas, fLasarfLaas, fLasar
flamma upp hastigt, häftigtlåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiel
flanera, spankulerafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaa
flatbottnad båt med spetsig för; pjäxapjeksopjeksopjeksopjeksopjeksopjeksopjeksopjekso, skott; pjekso
flisa på skadad nagelnaagäLspärronagäLspärro-naagäLspärronaagäLspärronaagäLspärronaagäLspärronaagäLspärro
flitig, uthålligiiliddjin-iiliddjiniiliddjiniiliddjandiiliddjiniiliddjiniiliddjin
flotta (virke)fLöut (värttje)fLååt (värttje)fLöyt (värttje)fLöut (värttji)fLöut (värttji)fLöyt, fLååt (värttji)fLöut (värttji)fLååt (värttji)
flottefLåta, fLåtanfLåtafLåtafLåtafLåtafLåtafLåtafLåta
flottigfLåtofLåtofLåtofLåtofLåtofLåtofLåtofLåto
flugafLugofLugofLögofLugofLugofLygofLugofLugo
flyga omkullstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkoll
flyga, flyger, flög, flugitfLyyg, fLyygär, fLöig, fLojifLyygfLyygfLyygfLyygfLyygfLyygfLyyg, fLyygär, fLöig, fLoji
flytande fett på soppafeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjääno/-schäänofeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjääno
flytta om, byta ställningömsöms-ömsömsömsömsöms
flytta på något en aningnåss åmmnåssnåssnåssnåss (åmm)nåssnåssnåss (åmm)
fläckigpLettopLettopLettopLettopLettopLettopLettopLetto
flänga omkring--fLååg----fLååg, fLågar
flätad eller vävd matta av sävsevimattosevimattosevimattosevimattosevimattosevimattosevimattosevimatto
flätat hår i rulle på bakhuvudetåppsetooppseto-åppsetoåppsetoåppsetoåppsetoåppseto
flätat rep av växtmaterialhamppreiphamppreiphamppreiphamppreiphamppreipgrässgåossihamppreiphamppreip
flöda (vattnet stiger); flöda/rinna överfluöd, -ar uvifluöd, -ar uvifLuöd, -ar/-är uvifLuöd, -ar yvifLuöd, -arfLyöd, -ar, rinn, rindär yvifLuöd, -är; fLuöd, -ar uvifLuöd, -är, -d; fLuöd, -ar, -a uvi
flödvatten på isenfLuödvatn, -efLuödvatn, -efLuödvatn, -efLuödvatn, -ifLuödvatn, -ifLyödvatn, -ifLuödvatn, -ifLuödvatn, -i
flötefLöit, fLöitefLöitfLöitfLöit, -ifLöitfLöitfLöitfLöit, fLöiti
fnurra på t.ex. rep eller slangslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjo, knuölo
fogsvansstikksååg, -såjenstikksååg, -såjensvanssååg, -såjenstikksoåg, -såjinsvanssååg, -såjinstikk-/svanssååg, -såjinstikk-/svanssååg, -såjinstikk-/svanssååg, -såjin
folkvetthåkahokahokahokahokahokahokahoka
fordras något extrajöutasjöutasjöutasjöutasjöutasjöutasjöutasjöutas
form i vilken bondost gräddadesåostbreeåostbreeåostbrääåostbrääåostbrääåostbrääåostbrääåostbrää
forma ull till rullar vid kardningtålltålltålltålltålltålltålltåll
forsla, ha med sigfåoLfåoLfåoLfåoLfåoLfåoLfåoLfåoL
fotspår (människor och djur)fääL, -in, -ar, -anfääLfääLfääLfääLfääLfääLfääL, -in, -ar, -an
fragda, skumfradgofradgofradgofradgofradgofraggofraggofraggo
framhärdatråsstråss-tråss-tråsstråsstråss
framstöttingframstöttinggframstöttinggframoåkoframstöttinggframstöttinggframstöttingg, -oåkoframstöttinggframstöttingg
fridfullt, stillahilit, hilikthilithilithilithilithilithilithilit
frisk, rörligfääLofääLofääLofääLofääLofääLofääLofääLo
frodig, välväxt (om person eller växtlighet)fröigdo, fröudofrögdofrögdofröugdofröigdo, frögdofröygdofröigdo, fröudofröigdo
fruset lager av gyttja, jordkrakakraka-   krakakraka-krakakraka
frusta till (av återhållet skratt)pruust tielpruust tielpruust tiel     pruust tielpruust tielpruust tielpruust tielpruust tiel
frysa på (om snö eller vatten)--schtjinnas, hyyd -haar poå; sb. haaron-haar/haras poå-
fråga i oändlighet, tjatajäLkkjäLkk, järkkjärkkjäLkkjäLkk, järkkjäLkkjäLkkjärkk
från ria utskjutande tak (best. form)riiskåve, svaLanriisvaLan, svaLansvaLansvaLanriiskåviriiskåvi, svaLanriiskåvi, svaLan(rii)svaLan
fräck, närgångengarvgarv-garvgarvgarvgarvgarv
fräken (best. form)frekn, -enfreeknenfräknenfräkninfräkninfräkninfräkninfräkn, fräkni
fräkenlast på ökstock-----fräknislyödofräknisluödofräknisluödo
fräknarfresmorfresmorfräsmorfräsmorfräsmorfräsmorfräsmorfräsmor
fräsafreesfreesfrääsfrääsfrääsfrääsfrääsfrääs
frökapsel hos gul näckrospåmppongriis, -inpåmppgriispåmppgriispåmppongriispåmppgriispåmppongriispåmppongriispåmppongriis
frösåare, enradig eller för bredsåddfröisoåarfröisoåar-fröisoåarfröisoåarfröisoåarfröisoåarfröisoåar
fukta; småregnadyft (uvi)dyft-dyftdyftdyftdyftdyft (poå)
fuktigdievindievindievindievindievindievindievindievin
fuktigsvekosvekosvekosvekosvekosvekosvekosveko
fulstyggstyggstyggstyggstyggstyggstyggstygg
fylla brudkistanbruud sebruud se-bruud sibruud sibruud sibruud sibruud si
fylla; berusadfyllo; i fyllonfyllo; i fyllonfyllo; i fyllonfylllo; i fyllonfyllo; i fylloni fyllon/piiron/smiitinfyllo; i fyllonfyllo; i fyllon
fyllas om sädeskorn, mognamaatas iimatas ii-maatas iimaatas iimaatas, maatas iimaatas, maatas iimaatas, maatas ii
fyra händer i kors för att bära ngn, guldstolkattbåoLgollståoL-kattbåoLkattbåoLkattbåoLkattbåoLkattbåoL
få, får, fick, fåttfoå, foår, fie, foåjifoåfoåfoåfoåfoåfoåfoå, foår, fie(g), foåi/fooi
fånga med håv, lyfta upp med håvlipplipplipplipplipplipplipplipp
fåra, skåraforjofåroforjoforjoforjoforjoforjoforjo
fårbaggebessbessbessbessbessbessbessbess
fårskinnsfäll med lång ulllanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeld
fähus, ladugårdföis, föiseföus, -e, föis, -eföus, föuseföus, föusiföis, föisiföus, föusiföis, föisiföus, föusi
fälla, fäller, fällde/fälltfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, feltt
fällning ur järnhaltigt vattenrökkorökkorökkorökkorökkorökkorökkorökko
färda/s, -des, -ts, resa, vara ute o. röra sigfääLas, fääLastfääLasfääLasfääLasfääLasfääLasfääLasfääLas, fääLast
färdas omkring mycketrakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoå
färdas omkring överalltraitraitraitraitraitraitraitrait
färdigkardad ull i form av rulleolltålloolltålloolltålloolltålloolltålloolltålloolltålloolltållo
färga gulnat tyg svagt blått; skifta i blåttbLånnbLånn-bLånnbLånnbLånnbLånnbLånn
färgas röd (om morgon- el. aftonhimmel)rååd, rådarråådråådråådråådråådråådrååd, rådar
fästa någonting provisorisktnest, nestärnestnestnestnestnestnestnest, nestär
fästingaLibessaaLbess-aaLbessaaLbessaaLbessaaLbessaaLbess
fästingaLibessaaLbess-aaLbessaaLbessaaLbessaaLbessaaLbess
fästjärn för fimmelstänger på stöttingaisjäänkLinkkoaisjäänkLinkkokLinkkokLinkkokLinkkokLinkko
fölfåLafåLafåLafåLafåLafåLafåLafåLa
följa, följer, följde/följtföLi, föLgär, fååLdföLi, föLgär, fååLd/fööLdföLi/ föLg, -är, fååLdföLi, fölgär, fååLdföLi, föLgär, fååLdföLi, föLgär, fååLdföLi/föLg, fölgär, fååLdföLi/föLg, föLgär, fååLd
följebåt på släp--ettboåt-ettboåtettboåtettboåt-
fönster (fönstret) nära spisenuunsfönstär, -fönstreuunsfönstreuunsfönstreuunsfönstriuunsfönstriuunsfönstriuunsfönstriuunsfönstär, -fönstri
fönsterkarmens underlag (best. form)pallstyttjepallstyttjepallstyttjepallapallstyttjipallstyttjipallstyttjipallstyttji
för att (ej anledning, utan avsikt), åstadåstaåstaåstaåstaåstaåstaåstaåsta
för att inte tala om, än mindresanssanssanssanssanssanssanssans
för en tid sedan, ganska nyligeni siistisi siistisi siistisi siistisi siististi siistisi siistisi siist, i siistis
för, förstävfuör, fuörinfuörframstamm      fuörfuörfyörfuörframstamm
föra ihop slarvigt, t.ex. mattorforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåop
föra med i boet vid giftermålbåoföör--båofuörbåofuörbåofyörbåofuörbåofuör
föra oljud, ge ljud ifrån sigjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäär
förbereda sig, vänja sig, öva på någottemi se tieltemi se tielvene seveni siveni sitemi si tieltemi si tieltemi si tiel
förbi, över (jfr. förlupen)lopi--lopilopilopilopilopi
förbjuda, förmenaföneivföneivföneivföneivföneivföneivföneivföneiv
fördröja verkställighet, förhalahaaL uuthaaL uuthaaL uut      haaL uut haaL uuthaaL uuthaaL uuthaaL uut
förfaras (om mat)föfaassföfaass, föfaanasföfaassföfaassföfaassföfaassföfaass, föfaanasföfaass, föfaanas
förhindra, avbrytastekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåv
förkylning (best. form)bråtanbråtanbråtanbråtanbråtanbråtanbråtanbråtan
förlåt, förhänge framför t.ex. högsängfålåtanfölåtan, fålåtan-fölåtanfölåtanfölåtanfålåtan, fölåtanfålåtan, fölåtan
förråd av mat och vedbiit å bränn--biit å brännbiita å brännabiit å brännbiit å brännbiit å bränn
förrän, innanförenförenförenförenförinförenfören, förren(n)förren(n), fören
försiktig, på sin vakt, uppmärksamvatakovatakovatakovatakovatakovatakovatakovatakk
förskräckligtföfaaselit-föfaaselitföfaaselitföfaaselitföfaaslitföfaaselitföfaaselit
förskräckligtärbarmelitärbarmelitärbarmilitärbarmelitärbarmilitärbarmilitärbarmilitärbarmelit
första sågskäret av en stockbakan, -ebakan, -ebakan, -ebakan, -ibakan, -ibakan, -ibakan, -ibakan, -i
första äggen en höna värper (ej fullstora)tjykäLonggseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongsegg
förstärkning av relingsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudband
försvagastasm, tasntasntasntasmtasntasm, tasntasntasn, tasmas
försynt, blygfösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)in
försändelse, paketschtjikkninggschtjikkninggschtjikkninggsch(tj)ikkninggschtjikkninggschtjikkninggschtjikkninggschtjikkningg
försökafreistfreistfreistfreistfreistfreistfreistfreist
förtjust i godsaker och god matgåoröva---gåorövasyötröva-suötröva
förvara; ta vara påsalväärsalväärsalväärsalväärsalväärsalväärsalväärsalväär
förvånad, häpenföroådinföroådinföroådinföroådinföroådinföroådinföroådinföroådin
förväg, på förhandförifaass, ti förifaassförifaassförifaassförifaassförifaassförifaassförifaassförifaass, ti förifaass
fötter och ben (best. form sing.)fåoLanskapefåoLanskapefåoLanskapefåoLanskapifåoLanskapifåoLanskapifåoLanskapifåoLanskapi
galengäLingäLingäLingäLingäLingäLingäLingäLin
galenskap, tokighet; gemena påhittgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaap
galopperagalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäär
gammalgambäL, gamaLtgambäL, gamaLtgaambäL, gamaLtgambäL, gamaLtgambä/L/-r; -Lt/gamaLtgambä/r/-L, -Lt/gamaLtgambäL/gambär, gamaLtgambäL/gambär, gamaLt
gammal hästhestrantt, kånilrantthestrantt      rantt, kånilrantthestrantt, kånilhestrantt, kånil (hest)rantt , kånil
ganska (mycket)bärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandis
ganska mycketfraakLitfraakLit-fraakLotfraakLitfraakLitfraakLitfraakLit
gapskratta, flabba tillfLatär (tiel)fLatärfLatärfLatärfLatärfLatärfLatärfLatär (tiel)
garanterat tättpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiett
gardin/gardiner, gardinen, gardinernagadiin/där (sg, pl), -dri, -drengadiin/där, -dre, -drengadiin, - i, gadiindren gadiin, -i, -in/dringadiin, -i, -in/dringadiin, -i, gadiindringadiin (sg, pl), -i, -in/dringadiin/där (sg, pl), -ri, -rin
garnhärvel som räknar varv; viktigpetterknekkhärvil, -inknekkhärvelknekkhärvelknekkhärvilknekkhärvilknekkhärvilknekkhärvilknekkhärvil
garnpasma (60 varv på härveln)pasma, pasmarpasmapasmapasmapasmapasmopasma, pasmarpasma, pasmar
garnvindanystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåot
ge ifrån sig (mjölk ur kojuvret)ji nedärji nedär-ji nedärji nedärji nedärji nedärji(v) nedär
ge sig iväg (brådskande)la se oåvla se oåvla se oåvla si oåvla si oåvla si oåvla si oåvla si oåv
ge sig iväg snabbtbaad iviegbaad ivieglaa se ååvbaad si oåvbaad iviegbaad iviegbaad iviegbaad oå, baad ivieg
ge sig snabbt ivägbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein ivieg
ge strykbaad åppbaad oppbaad åppbaad åppbaad åppbaad åppbaad åppbaad åpp
ge, ger, gav, givitji/jiev, jivär, gaav, jiviji(e)vjev, jevär, gaav, jiveji(v), jivär, gaav, jivijiev, jivär, gaav, jiviji/jiev, jivär, gaav, jiviji(v)/jiev, jivär, gaav, jiviji(v)/jiev, jivär, gaav, jivi
gemen, elakjimeinjimeinjimeinjimeinjimeinjimeinjimeinjimein
gena, ta en genvägjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinast
genast, omedelbartbåduusbåduuss-boduussbåduussboduussbåduussbåduuss
genast, straxprånttprånttprånttprånttprånttprånttprånttpråntt
genomblötlåkkvoåtlåkkvoåt-låkkvoåtlåkkvoåt, låkkbLuötlåkkvoåtlåkkvoåtlåkkvoåt
genomelakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilak
genomvåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåt
genskjutajiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhogg
getingjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitingg
getingboböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingböllo
getingbojeitingsböllojeitingsböllojeitingsböllojeitingböllojeitingsböllöjeitingböllojeitingsböllojeitingböllo
gilla, godkännajildjildjildjildjildjildjildjild
girig, ansatt av habegärhavo, fron havoshavo, fron havoshavo, fron havoshavo, fron havosfron havosfron havoshavo, fron havoshavo, fron havos
girig, begivenjirojirojirojirojirojirojirojiro
gisten, otätjistinjistinjistinjistinjistinjistinjistinjistin
glapp (subst. o. adj.)gLapo-gLapogLapogLapogLapogLapogLapo
gles (om tyg), glest stickad, lösgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, glyschotgLyscho, gLyschot
gles, otätgLiisgLiesgLiesgLiesgLiis, gLiesgLiesgLiesgLies
gles, otät, gistengristingristingListingristingristingristingristingristin
glest växt om gräs eller sädstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLot
glugg i väggen; ackumulator, batteriakkoakkoakkoakkoakkoakkoakkoakko
glupskgLopingLopingLopingLopingLopingLopingLopingLopin
glupsk, lysten; snål, missunnsamåLstjin, åstjinåstjinåLstjin, åstjin-åstjinåLstjin--
glödstekt potatis (plur.)gLuödhåpporgLuödhåpporgLuödhåpporgLuödhåpporgLuödhåpporgLyödhåpporgLuödhåpporgLuödhåppor
glödstekt strömmingsåotaran-halstraströmggansåotaransåotaransåotaransåotaransåotaran
glömmagLuömgLuömgLyömgLuömgLuömgLyömgLuömgLuöm
glömsk, obetänksamåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksin
gnagaknaag, knagarknaagknaagknaagknaaggnaag, knaagknaagknaag, knagar
gnatig, tjatigjaLmojaLmo, järkkojaLmojaLmojaLmojaLmojaLmojaLmo
gnida med blötsnö i ansiktetdööväL, döbäLdöväL, döbäL kaaväL         dööväLdööväLdööväLdööväLdööväL
gnissla, knarra t.ex. om osmorda gångjärnvringgstvringgstvringgst vringgstvringgst, vrä/än,  -narvringgstvringgst, vrä/än, -narvringgst, vrään, vränar
gnolaknöuLknöuLknöuLknöuLknöuLknöuLknöuLknöuL
gnägga; skrattahåkärhåkärhåkärhåkärhåkärhåkärhåkärhåkär
gnällig flicka, kvinna; ungtacka-jymbro--jymrojymbrojymbrojumbro
god sömnsuötuörasuötuörasyötyörasuötuörasyötyörasyötyörasuötuörasuötuöra
goda dagar (best. form)kakodagankakodagankakodagankakodagankakodagankakodagankakodagankattos-/kakodagan
golv- eller brovasreeväLgåLvvaasgåLvvaasrääväLrääväLrääväLrääväLrääväL
gom, hals, svalg; gälar på fiskgaan, ganengaan, ganengaan, ganengaan, ganingaan, ganingaan, ganingaan, ganingaan, ganin
gomspene, tungspenetongspenatongspenatongspenatongspenatongspenatongspenatongspenatongspena
gossekniffel, -inkniffelkniffelkniffilknåddkniffilkniffilkniffil
gott humör, djärvhetkrinaasch/krinaas--krinaas-krinaasch/krinaaskrinaaschkrinaas
grankåda (användes som tuggummi)grenkoådogrenkoådogränkoådogränkoådogränkoådogränkoådogränkoådogränkoådo
granngården (andra stugan)aastoaastoaastoastoaastoaastoaastoasto
granris framför trappanbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriis
gratisför assitför assitför assitför assitför assitför assitför assitför assit
gravid; behäftad med felfeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilakto
grejor, sakerfodikorfodikorfodikorfodikorfodikorfodikorfodikorfodikor
gren (träd-, väg-, byx-)greingreingreingreingreingreingreingrein
grenklyka använd vid fiske under iskryttjo-kryttjokryttjokryttjokryttjokryttjokLyyko
grepgreipgreipgreipgreipgreipgreipgreipgreip
grep att mocka dynga med i fähus o. stalldynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreip
grep med trubbiga tinnar för rotfruktråovgreip--päärongreippäärongreipråovgreipråovgreipråovgreip
grimmagriimogriimogriimogriimogriimogriimogriimogriimo
grina illa, visa avsmakliik illliik illliik illliik illliik illliik illliik illliik ill
gro (om sädesfrö)melttmelttmelttmelttmelttmelttmelttmeltt
grodyngelpilonggråmppaknåkko, -goso-pilonggskvillarpilonggpilonggpilongg
grop, t.ex. i väggrevogrivogrävogrävogrivogrävogrävogrävo
grov, grovt (grövre, grövst)gråov(v), gråoftgråov(v)gråov(v)gråov(v)gråov(v)gråov(v)gråov(v), gråoftgråo/v(v), -ft, (gruöv/är, -st)
grovhuggen; rik på kåda, frodig, t.ex. om stor årlig tillväxt på trädgårogåro-gårogårogårogårogåro
grovmala säd så att skalet avskiljsskreedskreedskräädskräädskräädskräädskräädskrääd
grubblagrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäL
grumlig, -tgröimo, -tgröimogröimogröimogröimogröimogröimogröimo, -t
grund eller upplandad vikfLadafLadafLadafLadafLadafLadafLadafLada
grund, gruntgrånn, grånttgrånngrånngrånngrånngrånngrånngrånn, gråntt
grupp av människorjöukkojöukkojöukkojöukkojöukkojöukkojöukkojöukko
grytlapppannlapp, -inpannlapppannlapp, pannkLåddpannlapppannlapppannlapppannlapppannlapp
grytvinda i öppen spiskoåkokoåkokoåkokoåkokoåkokoåkokoåkokoåko
gråbo (best. form)groåbondingroåbondin--groåbåo--groåböndrin
gråsparvgråsilgråselgroåsparvgroåsparvgroåsparvgroåsparvgråsilgroåsparv
gråsugga som lever på död fiskgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårv
gråtatjuuttjuutskrääktjuuttjuuttjuuttjuut, skrääktjuut
gråta högljuttbäLi, bäLjarbäLibäLibäLibäLibäLibäLibäLi, bäLjar
gråta; råmaroåm-roåmroåmroåmroåmroåmroåm
gråta; skrikaskreek, -är, skreektskreekskrääkskrääkskrääkskrääkskrääkskrääk
gräddegreddo, gräddogreddogräddogräddogräddogräddogräddogräddo
gräddsnäckagreddsnekkogreddsnikkogräddsnekkogräddsnikkogräddsnikkogräddsnikkogräddsnikkogräddsnikko
gräfta (verb); gräfta (subst.)greft/gräft; grefto/gräftogreft; greftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräfto
gräfta för potatisupptagningpäärongreftopäärongreftopäärongräftopäärongräftopäärongräftopäärongräftopäärongräftopäärongräfto
gräla; osamstreet; treetandtreet; treetand-träät; träätandträät; träätandträät; träätandträät; träätandträät; träätand
gräla; reta, retaspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärras
gräsandiisandiisandiisandiisandiisandiisandiisandiisand
gräsbevuxen våtmark; andeväsen, mara (best. form)maranmaran-maranmaranmaranmaranmaran
gröpa ur (inte så djupt)gromb uurgröip uurgromb uurgröip uurgromb uurgromb uurgromb uurgromb uur
grötkräkla (vanligen femgrenad)krekLokreklogröitkräkLokräkLogröitkräkLogröitkräkLokräkLokräkLo, gröitkräkLo
gubbe; hjortronkartgobbgobbgobbgobbgobbgobbgobbgobb
gungatjins, tjinsartjinstjinstjinstjinstjinstjinstjins, -ar
gunga (i kökstaket f. småbarn o. utomhus)tjinsotjinsotjinsotjinsotjinsotjinsotjinsotjinso
gupp i vägen; ojämn, skumpigdåssodåsso-dåssodåssodåssodåssodåsso
gurglagårgäL, gårgLargårgäLgårgelgorgäL, gorgLargårgäLgorgäLgårgäLgårgäL, gårgLar
gyckla; krångla; knåpa; arbeta utan allvarjykäL/ jukäL, jukLarjykäL, jykLarjykäL, jykLarjykäLjykäL, jykLarjykäLjykäL, jykLarjykäL, jykLar
gylfpisslokopisslokopissristopisslokopissristopissristo, pisslokopissränno, -lokopissloko
gynnsamt, utan besvär; med på noternameefelttmeefeltt-meefelttmeefelttmeefelttmeefelttmeefeltt
gyttja, våt lerajytjojytjojytjojytjojytjojytjo, rapajytjojytjo
gyttrig, hopträngdjåtro, -tjåtrojåtrojåtrojåtrojåtrojåtrojåtro
gå (åstad) och/för att t.ex. sova, ätaga åsta + verb, t.ex. ligg, jietga åstaga åstaga åstaga åstaga åstaga åstaga åsta
gå för att äta, åstad för att ätaåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jiet
gå igen (efter döden)ga åppdagaga oppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdaga
gå någotsånärslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaa
gå ostadigt, snavandestuuLstuuLstuuLstuuLstuuLstuuLstuuLstuuL
gå ostadigt, vacklande; klänga sig överkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäL
gå ostadigt; gå och slå dankdanggäL, danggLardanggäLdanggäLdanggäLdanggäLdanggäLdanggäLdanggäL, danggLar
gå vaggande, röra fram och tillbakaronkk, ronkkarronkk, knokkronkkronkkronkkronkkronkkronkk
gå vilse, gick vilsevils bårtt, vildist bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårtt, vildist bårtt
gå överstyrbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåv
gå, går, gick, gåttgaa, gaar, jie(g), gaaigaagaagaagaagaagaagaa, -r, jie(g), gaai
gård, gårdengoåL, goåLingoåLgoåLgoåLgoåLgoåLgoåLgoåL
gåshud (best. form)frosipållonafrosipållonafrosipållona-frosipållonafrosipållonatoppschtjinnifråssknåppan/-knåppona
gåva till nyfött barn, faddergåvafaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvo
gåva till nyfött barns familj (best. f. plur.)moronamoronamoronamoronamoronamoronamoronamorona
gäddsaxjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaks
gärda in, göra stängseljääLjääLjääLjääLjääLjääLjääLjääL
gärdsgårdjässgoåL, -injässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåL
gärdsgårdsvirkejiesljiesl-jiesljiesljiesljiesljiesl
gärs (snorgärs)snåjässsnåjässjesssnåjässjässsnåjässsnåjässsnåjäss
gödselhanteraredyngmåkar, -indyngmåkardyngmåkardyngmåkardyngmåkardyngdraagardyngdraagardyngmåkar
gödselränna i ladugårdenfLåorafLåorafLåorafLåorafLåorafLåorafLåorafLåora
gödselstaddyngståo, -endyngståo(v), -endyngståov, -endyngståov, -indyngståov, -indyngståov, -indyngståov, -indyngståov, -in
gökkokkokokkokokkokokkokokkokokkokokkokokko
göra förberedelser för fest el. dyl.stell tielstell tielstell tielstell tielstell tielstell tielstell tielstell tiel
göra förtret, bråkaillfeenasillfenasillfenasillfenasillfenasillfenasillfeenasillfenas
göra något i sakta mak el. så småttmåår, mårar å (+ verb)måår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårar
göra något med våldbrångg----brånggbrånggbrångg
göra något slarvigtgrööväL, gröövLargröväLgrööväLgrööväLgrööväLgrööväLgrööväLgrööväL, gröövLar
göra ontta soårtta soårtta soårtta soårtta soårtta soårtta soårtta soårt
göra sig till, fjäskafjees, fjesarfjeesfjeesfjeesfjeesfjeesfjeesfjees, fjesar
göra verkan; kännas roligt, ge lust att görabiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poå
göra, gör, gjorde, gjortjäär, jäär, jåoL, jåortjierjäärjäärjäärjäärjäär, jåoL/jåor, jåortjäär, jåoL/jåor, jåort
ha föresatt sig; ha benägenhetha ii seha ii seha ii siha ii siha ii siha ii siha ii siha ii si
ha lust på, gå och önska sig någotåonas (po)åonasåonasåonasåonasåonasåonasåonas (po)
ha något i hornroten dvs. sinnethåonråotinhåonråotenhåonråoten---håonråotinhåonråotin
ha, har, hade, haftha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha, haar, hadd, have   ha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, havi
hacka för grus och jordkårpp, -inkårppkårppkårppkårppkårppkårppkårpp
hagelbössan (svältpåken)svelttpoåtjinsvelttpoåtjin, -stakansvelttpoåtjin-svelttpoåtjinsvelttpoåtjinsvelttpoåtjinsvelttstakan
hagen i hopplekentrintto, -ntrinttotrintto       trinttotrinttotrinttotrinttotrintto
hakahakohiko, hakohakohakohakohakohakohako
halta; hoppa på ett ben; spela pianokLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkk
halvdant utfört el. misslyckat arbete; skojjukäLriijukäLriijykälLriijykäLriijykäLriijykäLriijykäLriijykäLrii
halvmulet, disigthiimothiimothiimothiimothiimothiimothiimothiimot
halvmånformad ingång till ryssja--ståobågaståobågaåppnåotinståobågaståobågaståobåga
halvmörkt, dunkeltschtjuumtschtjuumtschtjyymtsch(tj)yymtschtjyymtschtjyymtschtjuumt/schtjyymtschtjyymt
halvrent, ej fullkantat om virkevanotvanotvanotvanotvanotvanotvanotvanot
halvspringa, lunkaslagg å springgslagg å springg-slagg å springg-slagg å springgslagg iviegslagg å springg
hampdåntiistil, tiistilintiisteltiisteltiistiltiistiltiistiltiistiltiistil
han (obetonad form)anananananananan
hand el. fotlabblabblabblabblabblabblabblabb
hand, handen, händer, händernahand, -in, hend/är, -ren/rinhand, hendrenhand, hendrinhand, hendrinhand, hendrinhand, hendrinhand -in, hend/är, -rinhand,-in, hend/är, -rin
hand, handen; händer(na), fingrar(na)nadd, -in; -ar, naddannaddannaddannaddannaddannaddannaddannadd, -in; -ar, naddan
handdragen halmhack med knivhaLmkväänhaLmhakkarhalmkvään  haLmhakkohaLmhakkohaLmhakkarhaLmhakkarhaLmhakko
handens ovansidahandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakan
handlösthandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåss
handtagfatan, fatanefatan-fatanfatan-fatanfatan
handtaggrepan, grepanegrepan, grepanegräpan, gräpanegräpan, gräpanigräpan, gräpanigräpan, gräpanigräpan, gräpanigräpan, gräpani
handtag på lieorvetknaaväLknaaväLknaaväLknaaväLknaapknaaväLknaaväL, knaavärknaaväL
hankatt; kattfrass; kattofrass; kattofrass; kattofrass; kattofrass; kattofrass; katto, kissofrass; kattofrass; katto, kisso
hans; hans = "den härs", "den därs"hans, hansis; an jeas, an deashans; (h)an jeas, (h)an deashans, hanses; han jeas, han deas  hans; an jeas, an deashansis; an jeas,  an deashans, hansis; an jeas, an deas, han deashans; an jeas, an deas hans; an jeas, an deas
hanterahanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäär
harehärahärahäraharahärahärahärahära
harkla sig, harklade sigkrakas, krakastkrakaskrakaskrakaskrakaskrakaskrakaskrakas, krakast
harrbräde (fiskeredskap)-harrbreeharrbrääharrbrääharrbrääharrbrääharrbrääharrbrää
hartass (även för svarta tavlan)häratass, -inhäratasshäratasshäratasshäratasshäratasshäratasshäratass
hartsfiol (harts mot spänd björntråd)firgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäL
harv av kvistig stamriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvo
harv med 15 cm långa styva pinnarfyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvo
harv med C- formade pinnarfjiedärharvofjedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvo
harv med vridna bett på rullarnarollharvorollharvorollharvorollharvorollharvorollharvorollharvorollharvo
hastigt ge sig ivägdemb iviegdemb oåvdemb iviegdemb ivieg/oåvdemb iviegdemb iviegdemb iviegdemb oåv/ivieg
hastigt övergående åskväderåskiilåskiilåskiilåskiilåskiilåskiilåskiilåskiil
hejda (sig), sakta inhörtthörtthörtt, hörtt iihörtthörtt, hörtt iihörtt, hörtt innhörtt, hörtt innhörtt, hörtt inn
hellreheldranheldranheldranheldranheldranheldranheldranheldran
hemheimheimheimheimheimheimheimheim
hembränd spritheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåoka
hembränd spritmoschamoschamoschamoschamoschamoschamoschamoscha
hemlängtan, saknaddryygslodryygslodryygslodryygslo-dryygslodryygslodryygslo
hennes; hennes = "den härs", "den därs" hennas; on jeas, on deashennas; (h)on jeas, (h)on deashennas; hon jeas, hon deashennas; on jeas, on deas hennas; on jeas, on deas hennas; (h)on jeas, (h)on deashennas; on jeas, on deashennas; on jeas, on deas
hermelin, vesslalikattolikattolekattolikattolikattolikattolikattolikatto
herre je (utrop vid förvåning)härkLoshärkLonas-härkLoshärkLonashärkLoshärkLonas, härkLosinhärkLos(in)
herredumilde (utrop av förvåning)jestandishärri jestandishärri jestandishärri jestandis  härri jestandishärri jestandisjestandishärri jestandis
herrskapsaktigbetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmeta
hes, sträv (i halsen)reesoreesorääsorääsorääsorääsorääsorääso
hetlevrad; hastigamppäramppäramppäramppäramppäramppäramppäramppär
hetsa upp sig/någon; uppegga, reta uppärr åpp se, ärr åpp nainärr opp seärr åpp seärr åpp si, ärtt åpp siärr åpp siärr åpp si, ärtt åpp siärr åpp si/nainärr åpp si/nain
hetsig, snar till vrede; bryskhastohastobrakk, hastohastohastohastohastohastohasto
hindertyg för häst (del av seldon)hildätyyg, -tyyjehildätyyghildärtyyghildärtyyghildätyyghildätyyghildätyyghildätyyg
hinna, hinner, hann, hunnithind, hindar, hinda, hindahindhindhindhindhindhindhind, -ar, -a, -a
hissa upp ngn/slänga upp ngt i luftenhorrhorrhorrhorrhorrhorrhorrhorr
historia, historienhistorjo, historjonhistorjohistorjohistorjohistorjohistorjohistorjohistorjo
hitta på, uppfinnaspinn åppspinn oppspinn åppspinn åpphitt åppspinn åppspinn åppspinn åpp
hitta, fynda, få tag på; hitta på, finna upplöip, -är, löift, löift/lopi åpplöip opplöip åpplöip åpplöip åpplöip åpplöip åpplöip åpp
hjortron; omoget/moget hjortronjåortro; gobb/tjärnggjåortro; gobb/tjäLnggjåortrojåortrojåortro; gobb/tjärnggjåortro; gobb/tjärnggjåortro; gobb/tjärnggjåortro
hjulekerjuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLaiekär
hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälptjöLpp, jöLppär, jöLft, jöLftjöLppjöLppjöLppjöLppjöLppjöLppjöLpp, -är, jöLft/haLpp
hojta, ropa tillhikst (tiel)hiksthiksthiksthiksthiksthiksthikst (tiel)
hon (obetonat)onononononononon
hop, hög, skockkasakasakasakasakasakasakasakasa
hoppa hagetrintt, trinttar, trinttatrintttrintttrintttrintttrintttrintttrintt, -ar, skånkk, -ar
hoppa över en kugge (om kedja)hakäLhakäL-hakäLkLetärhakäLhakäLhakäL
hornlös; hornlös kosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnobbo
hos (er)vär (edär)värvärvärvär/närvär/närvär/närvär (eder)
hos, (in)vidvedär, värvedär, värvedär, värvedär, värvedärvedär, värvedär, värvedär, vär
hostagrylttgrylttgrylttgrylttgrylttgrylttgryltt-
hosta (verb); hosta (subst.)håost; håostohåost; håostohåost; håosto     håost; håostohåost; håostohåost; håostohåost; håostohåost; håosto
hov (på häst)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)
hovtånghåotangg, -tanjenhåotangg, -tanjenhåotangg, -tanjenhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjin
hudutslag (av smitta eller onda andar)fassnafassnafassnafassnafassnafassnafassnafassna
HufvudstadsbladetHoostasbLaadeHo(v)ostas(s)bLadeHovostassbLadeHovostassbLaadiHoostasbLaadiHovostassbLaadiHo(v)ostasbLaadiHo(v)ostasbLaadi
hugga hål i isen; väckavekk, vekkärvekkvekkvekkvekkvekkvekkvekk
hugga, hugger, högg, huggithogg, -är, hoggd, hoddjihogghogghogghogghogghogghogg, -är, -d, hoddji
huka, huka sig ner (hastigt)hykk se nedärhyykkhykkhykkhykkhykkhykkhykk si nedär
huka/krypa nerhyyl se nedärhyykkhuukk       hykkhuukkhyylhyylhuukk
huller om buller, dåligt stuvat; skrymmandeskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfyllt; skråfylld
hundlokahondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåoko
hur, på vilket sättholeissholeissholeissholeissholeissholeissholeissholeiss
hus eller litet rum; cell; finkabotkobotkobotkobotkobotkobotkobotkobotko
hushållsporslin, kastruller o. dyl.schtjepporschtjepporschtjepporsch(tj)epporschtjepporschtjepporschtjepporschtjeppor
husrum, logikvarttärkvarttärkvarttär kvarttärkvarttärkvarttierkvarttärkvarttär
hussockel gjord av kilade stenarsteinfåot, -fåotinsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåot
huvudhovohovohovohovohovohovohovohovo
huvudduk, hucklehovokLie, hovoduu/k, -tjinhovokLie, hovoduukhovoduukhovokLie, hovoduukkLie, hovoduukhovokLie, hovoduukhovokLie, hovoduukhovokLie, hovoduuk
huvudkuddehöijandhöijandhöijandhöijandhöijandhöijandhöijandhöijand
huvudlag för hästhovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaag
hybble, litet skjul, tillfälligt skydd-hybäLhybäLhybäLhybäLhybäLhubäL, hybäLhubäL
hygge; hugghogg, hoddjehogg, hoddjehogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddji
hyvelhiväL, hivLinhivel, hivLinhiväL, hivLinhiväL, hivLinhivil, hivLinhiväL, hivLinhivil, hivLin, hivilinhiväL, hivLin
hågad, intresserad av, upplagd förhåga po/poåhågahågahågahågahågahågahåga po/poå
håglös, lite trött; svalnat (om kaffe)sodinsodin, soditsodinsodinsodinsodinsodinsodin, sodit
hålet i kärrhjulsnavbysson--bysson-byssonbysson-
håll, smärta nedanför bröstkorgen (best. form)haldehaldehalde, styngghaldihaldihaldihaldihaldi
hålla på i sakta makmåår, mårar åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoå
hålla på långsamt, trögt med ngtsaav, savar åpoå-saav åpoå--saav åpoåsaav åpoåsaav, savar åpoå
hålla på och frysa till is, bildas issjokschtjirväL, schtjirvLarschtjirväLschtjirväLsch(tj)irväLschtjirväLschtjirväLschtjirväLschtjirväL, schtjirvLar
hålla sig undan; skolkalårvlårvlårvlårvlårvlårvlårvlårv
hålla sig under tak så länge det regnarhald reinehald rengnehald reinehald reinihald reinihald reinihald reinihald reini
hålla ut, uthärda, tålahääL tielhääL uuthääL uuthääL uuthääL uuthääL tiel, hääL uuthääL tiel, hääL uuthääL tiel, hääL uut
hålla, håller, höll, hållithald, haldär, hold, haldihald, haldär, håld, håldihald, -är, hold, haldi     hald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldi
hållas/hålls, hölls, hållitshals, haldist, haldisthalshalshalshalshals, holdist, haldisthals, holdist, haldisthals, holdist, haldist
hård blåglänsande skalbagge i trävirkebLoåskråttbLoåskrått-bloåskråttbloåskråttbLoåskråttbLoåskråttbLoånärpp
hårt och stenigt om markmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLot
hårtest; handfull sädesstråntjesttjesttjesttjesttjesttjesttjesttjest
håvlippolippolippolippolippolippolippolippo
hädanefterjedanoåv, jedanettjedanoåv, jedanettjedanettjedanettjedanoåvjedanettjedanett, jedanoåvjedanoåv, jedanett
häftigt oväsen, buller och brak, kaoskattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaL
hälla i (liten mängd)skvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp ii
hälla i sigpårr ii se-pårr ii sepårr ii si-pårr ii sipårr ii sipårr ii si
hälla i sig, drickasyyd ii sesyyd ii sesyyd ii sesyyd ii sisyyd ii sisyyd ii sisyyd ii sisyyd ii si
händighendohendohaando, hendohendohendi, handohendohendohendo
hänga över en, tyngaligg poåligg poå-ligg poåligg poåligg poåligg poåligg poå
hängbräde vid takkantenschtjeggbreeschtjeggbreeschtjeggbrääsch(tj)eggbrääschtjeggbrääschtjeggbrääschtjeggbrääschtjeggbrää
hängsle, hängslenahengslo, hengslonahengslohengslohengslohengslohengslohengslohengslo, hengslona
häpenhipinhipinhipinhipinhipinhipinhipinhipin
här (obet.)jäärjiärjäär        jäärjäärjäärjäärjäär
här; det härhi jehi je; (h)e jehi jei jei jei je, hi jei jei je
härifrån, just härifrånjaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan je
härifrån, just härifrånjedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan je
härja, bråka (lekfullt)rigass, rigassarrigassrigassrijäärrigassrigass, rijäärrigassrigass
härskenhästjinhästjinhästjinhästjinhästjinhästjinhästjinhästjin
härvel; opålitlig manhärvil, -inhärvelhärvilhärvilhärvilhärvilhärvilhärvil
hässja höheschi, hescharheschihese           heschiheschi, hescharheschi, heschar höijihesi, hesarhesi, hesar
häst som biter i trä, gnager på krubbankråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitar      kråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitar
hästastma, andnöd hos hästarkvikkdraag, -draajekvikkdraaje-kvikkdraajikvikkdraajikvikkdraajikvikkdraajikvikkdraag, -draaji
hästdragen mullskopamollskåopo--mollskåopojåoLskåopomollskåopomollskåopomollskåopo
hästdragen not---vata, -nvata, -nvatavatavata
hästdragen plogrlst som skar ut plogtiltanristristristristristristristrist
hästens bakpartigåmpp, gåmppingåmppgåmppgåmppgåmppgåmppgåmppgåmpp
hästfluga, liten bromshestfLugohestfLugohestfLugo   hestfLugohestfLugohestfLygo, -flugohestfLugohestfLugo
hästkärra för finare bruklinjaaltjärro, -nlinjaaltjärrolinjaaltjärrolinjaaltjärrolinjaalatjärrolinjaaltjärrolinjaaltjärrolinjaalatjärro
hästkärra för finare brukhekkatjärro--hekkatjärro-hekkatjärrohekkatjärrohekkatjärro
hästmanmaan, manenmaan, manenmaan, maninmaan, maninmaan, maninmaan, maninmaan, maninmaan, manin
hästskosöm, -sömmar, -nasuöm, -ar, -ansuömsuömsuömsuömhesskosyömsuömsuöm, -ar, -an
hävstångluödoluödoluödoluödoluödolyödoluödoluödo
hö- eller stensläde som drogs på markensliiposliipohöisledasteinsleda(höi)sliipo, steinsledasliipo, höisliiposliipo, höisliiposliipo, steinsleda
höbärgningstidenjistiid, -inenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidin
höftråobeinråobeinråobeinråobeinråobeinråobeinråobeinråobein
högaffelhöigaffilhöigaffelhöigaffelhöigaffilhöigaffilhöigaffilhöigaffilhöigaffil
högfärdighuöfääLohuöfääLohuöfäälohuöfääLohuöfääLohyöfääLohuöfääLohuöfääLo
högljudd, störandestörjostörjostörjostörjostörjostyrjostörjo, styrjostörjo, styrjo
högmodig, högdragenfiinnåosafiinnesa-fiinnesafiinnesa--fiinnesa
högsäng, våningssänghuösengg, -senjenhusengg, -senjenhyösengghuösengghuösengg, -senjinhyösengghuösengghuösengg, -senjin
höja handen (hälsning); hytta m. näve åt ngnhuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthyöt åpp; hyöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååt
höna som ruvar; sur kvinnagLottogLottogLottogLottogLottogLottogLottogLotto
höranson till kreaturjivojivojivojivojivojivojivojivo
hörn, vråhuönhuönhuönhuönhuönhyönhuönhuön
hörsel/fantasi, -inbillning (best. form)döuvschtjellonadöuvschtjellon-duövschtjellon/-schellondöuvschtjellondöuvschtjellondöuvschtjellondöu(v)schtjellon
höräfsahandrefsohandrefsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohandräfso, höiräfsohandräfso, höiräfsohandräfso, höiräfso
höräfsahöirefsohöirefsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohöiräfso
höskrindahöiskrindhöiskrindhöiskrindhöiskrindhöiskrindhöiskrind, skrindhöiskrindhöiskrind
hösläde eller hösläpa sommartidhöisliipohöilåssohöisledahöisledahöiskrava, höisliepohöisliipohöisliipo, höiskravahöisliepo
hösprätt, hövändarehöispretthöispretthöisprätthöisprätthöisprätthöisprätthöisprätthöisprätt
höstack (också om hö inne i lada)höibröithöibröithöibröithöibröithöibröithöibröithöibröithöibröit
höstörhöistuör, -inhöistuörhöistuörhöistuörhöistuörhöistyörhöistuörhöistuör
hösvanshöifuösohöisvans-höifuösohöisvanshöifyösohöifuösohöifuöso
i bryderi, i trångmål, utan utvägaråppstelltoppstelltåppstelltåppstelltåppstelltåppstelltåppstelltåppstellt
i bättre sällskap, i högre ställning än förri smetoni smöre, i smöruögai smörei smetoni smetoni smetoni smetoni smeton
i går kvälli aftosti aftosti aftosti aftosti aftosti aftosti aftosti aftost
i görningen, på gångi jääLini jääron-i jääLini jääLini jääron                i jääLin, i jä(ä)roni jääLin, i jä(ä)ron
i morgonåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm måros
i morsei mårosti mårosti mårosti mårosti mårosti mårosti mårosti mårost
i smyg, i hemlighetschtjäLandisschtjäLandisschtjäLandessch(tj)äLandis schtjäLandisschtjäLandisschtjäLandisschtjäLandis
iaktta i smyg, kika, lurpassa; luraluurluurluurluurluurluurluurluur
idaseevLaseevLaseevLasöövLaseevLaseevLaseevLasövLas
idas, gittajit, jjitarjit, jitar-     jit, jitariissjit, jitarjit, jitarjit, jitar
idissla; ofta upprepajärmttjärmttjärmttjärmttjärmttjärmttjärmttjärmtt
idsissississ      iississississiiss
ihållande; uthålligiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldo
ila; vindil; snabbt övergående tillståndiiliiliiliiliiliiliiliil
illa medfaren; skämd om matillfariillfariillfariillfariillfariillfariillfariillfari
illbatting, ostyrig pojkeillviggillviggillviggillvigg-illviggillviggillvigg
illistig, inpiskad, durkdriveninnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipa
illmarig, full i fanillmaaroillmaaroillmaaro   illmaaroillmaaroillmaaroillmaaroillmaaro
illslugillsliipa, illsluuv(v)illsliipaillsliipaillsliiipaillsliipaillsliipaillsliipa, illsluuv(v)illsliipa, illsluuv(v)
in, inneinninninninninninninninn
infanteristmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatramppar
inhägnad del av gårdsplan utanför fähusetfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLin
inpyrd av svett, solkigsveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaai
inta medicin, ta suparta innta innta innta innta innta innta innta inn
inte fästa (om cykelnav)sloå åmmreivsloå åmmsloå åmmhärvsloå åmmsloå åmmsloå åmm
inte räddhågad, oförvägenintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggär
invalidiserad (i ben el. fötter)åofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLo
inälvorna hos djurvambanvambanvaambanvambanvambanvambanvambanvamban
irriterande insekter (mygg, bromsar...)oåt, oåte(n)oåtenoåteoåt, oåtinoåtioåt, oåtinoåtioåti
is utan snötäcke (best. form)bLoåiis, -inbLoåiisin-bloåiisinbLoåiisinbLoåiisinbLoåiisinbLoåiisin
isbill, plogbillbildbildbildbildbildbildbildbild
isdubbar på hästskornahåkkar, håkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkar, håkkan
islager som blivit kvar när vattnet sjunkitskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiis
isrand längs stranden (plur. anv.)landkalla, -r, -nlandkallanlandkallanlandkallanlandkallanlandkallanlandkallanlandkallan
issågiis/sååg, -såjeniissåågiissåågiissåågiissåågiissåågiissåågiissååg, -såjin
isytt stycke tyg på klädesplaggbiijääninggbiijääningg--bijääningg-biijääninggbiijääningg
ja, jojåo(v)jåå, jåå-åjåo(v)jååjåo(v)jåo(v), jåå-åjåå, jåo(v), jåå-åjåå, jåo(v), jåå-å
jagaschtjyttschtjöttschtjött     sch(tj)yttschtjyttschtjyttschtjyttschtjytt
jama; gnällajaLmjaLmjaLmjaLmjaLmjaLmnjaLm, jaLm; jaLmjaLm, knaLm; jaLm
julle (mindre modell)smakko, smekkosmakkojolla   smakkosmekkosmekko, smakkosmakko, smekkosmakko
julle, jollejollajollajollajollajollajollajollajolla
justera, rucka klockarokk, rokkarrokkrokkrokkrokkrokkrokkrokk
justersåg, tvåmanssåg, stocksågjostiersååg, -såjenjostiersååg, -såjenjosteessååg,- såjen   jostiersoåg, -såjinjostässååg, -såjinjostiessååg, -såjinjostiessååg, -såjinjostiersååg, -såjin
jämna ut; jämka, kompromissa; maka påjenkkjenkkjenkkjenkkjemkkjenkkjenkkjenkk
jämnt (om terräng)lendotlendotlendotlendot-lendotlendotlendot
jämra sig, oja sigåijasåijasåijasåijasåijasåijasåijasåijas
järnsporre där gångjärn upphängsspåraspåraspåraspåraspåraspåraspåraspåra
järntapp i båtroder--råolteinstyytappråoLteinstyyrnoålstyy(r)noålstyytapp
jäsande deg; brödbakbakst, -in-bakstbakstbakstbakstbakstbakst
kabbeleka, kalvleka-tjäLabLåomotjäLabLoåmo     tjäLabLåomotjäLabLåomotjäLabLåomo-tjäLabLåomo
kackla; lägga kakelkakäL, kakLarkakäLkakäLkakäLkakäLkakäLkakäLkakäL, kakLar
kadaver, avfall; medvetet elak person, odågaraatraatraatraatraatraatraatraat
kaffeblask, väldigt svagt kaffelarjo, kaffelarjobLaijobLasklarjolarjolarjo, kaffilarjolarjo, kaffilarjo-
kaffebröd gräddat i stekpanna (best. f. plur.)fraijdan-fraijdan-fraijdankaffipLettanfraijdilan-
kaffebröd köpt vid stadsresa (best. plur.)morona, stassmoronamorona, stassmoronamorona, stassmoronamoronastassgottamorona, stassmoronastassgottamorona, stassmorona
kaffebröd, doppgotta-gottagottagottagottagottagotta
kaffebröd, dopp; doppadåppdåppdåppdåppdåppdåppdåppdåpp
kaffekopp med hälften sprithaLvkåpp, -inhaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpp
kaffepanna (trefotad)kaffihorro, svarttårrkaffihorrokaffehorrokaffihorrokaffihorrokaffihorro, svarttårrkaffihorro, svarttårrkaffihorro
kaffesump (bestämd form)påronsomppinpåronpåronpåronpåronpåronpåron
kalhugga; klippa bort allt hår; klängakaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkk
kallstenen, föll i vattnet 24 augustikaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaal(d)steinin
kalvsippsippsippsippsippsippsippsipp
kalvdricka av vatten och mjölkkaLvdrikkkaLvdrikk, bLandokaLvdrikkbLando, kaLvdrikkkaLvdrikkbLandokaLvdrikkkaLvdrick
kammare, litet rumkamar, -inkamar, sengkamarkamarkamarkamarkamarkamarkamar
kana, åka pulkaskorr, skorrarskorrskorrskorrskorrskorrskorrskorr
kanisterpårr, pårrinpårrpårrpårrpårrpårrpårrpårr
kardborre, en typ av tistelkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårr
kasta in en julklapp i husen; ta någon supkast innkast inn-kast innkast innkast innkast innkast inn
kasta upp boll eller sten; bannas---elvär-elvärelvärelvär, elvrar, elvra
kategorisk, definitiv; överdrivet bestämdkatåorisk--katåorisk--katåoriskkatåorisk
kaveldun (best. f. plur.)mesikLåbbanvaLmasbolttanträstjiskLåbban-röirkLåbbanträstjiskLåbbankLåbbadaggan-
kedja runt kons hals fäst i båsetkLavakokLavakokLavakLavakLava, langbandkLava, langbandkLava, langbandkLava
kila stadigt, sällskapa; sällskapa flyktigtfööLsfLaksfööLs, frii visstfLaksfLaksfååLs oåt; fLaksfööLs, frii visst; fLaksfååLs, frii visst; fLaks
kilad sten för byggnadssockeltjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilastein
kilformigt stöd i båtens för och akter--stamkraft, -in-stamkraft, -instamkraftinstamkraft, -in-
kindtjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbein
kinkig, nogagrannloåtogrannloåtogranttogrannloåto-tjinkkogranttograntto, tjinkko
kippa, glappatjipptjipptjipptjipptjipptjipptjipptjipp
kisagLiisgLiisgLiisgLiisgLiisgLiisgLiisgLiis
kissakili, kilar, kilakilikilikilikilikilikilikili, kilar, kila
kissnödigpisstrengg, pisstränggpisstrengdpissträngdpissträngg, pissträngdpissträngg, pissträngdpissträngdpisstränggpissträngg
kittlas; kittlatjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjiti
kittlig, känsligtjitotjitotjitotjitotjitotjitotjitotjito
kjoltjåosl, tjåoslintjåol, tjåosltjåosltjåosltjåosltjåosltjåosl, tjåoLtjåol, tjåotlin
kladda, grisa ner; slaska; krånglakLått, -arkLåttkLått         kLåttkLåttkLåttkLåttkLått
klagamåittmåittmåittmåittmåittmåittmåittmåitt
klaga, jämra sigloåt åm seloåt åm selååt åm seloåt åm siloåt åm siloåt åm siloåt åm siloåt åm si
klamra fast sigkLöun fast sekLöun fast sekLöun fast sekLöun fast sikLöun fast sikLöun fast sikLöun fast sikLöun fast si/si fast
klandra, klaga påkLankkkLankkkLankkkLankkkLankkkLankkkLankkkLankk
klar rand, öppning på molnig himmelschtjääroschtjääroschtjäärosch(tj)ääroschtjääroschtjääroschtjääroschtjääro
klara sig, reda sigbärg sebärg sebärg sebärg sibärg sibärg sibärg sibärg si
klarna upp om väderschtjäär åppschtjäär oppschtjäär åppsch(tj)äär åppschtjäär åppschtjäär åppschtjäär åppschtjäär åpp
klartänkt, redigreidinreidinreidinreidinreidinreidinreidinreidin
klasekLifsokLifsokLifsokLifsokLifsokLifsokLifsokLifso
klen, smal, spädspitjinspitjinspitjinspitjinspitjinspitjinspitjinspitjin
klent lammrottalamb------rottalamb
klent vedträpinjilpinjelpinjilpinjilpinjilpinjilpinjilpinjil
klia (något); klia (det kliar)kLöij; kLöijaskLöij, kLoå; kLöijaskLöij; kLöijas    kLöij; kLöijaskLöij; kLöijaskLöij; kLöijaskLöij, kLoå; kLöijaskLöij, kLoå; kLöijas
klibba, klibbarbeek, bekarbeekbeekbeekbeekbeekbeekbeek, bekar
klibbigbekobekobekobekobekobekobekobeko
klimp av mjölk och vetemjölkåmonaalankåmonaalankåmonaalankåmonaalan  kåmonaalankåmonaalankåmonaalanmjöLkkLimppan
klo för fasthållande av stockkLåvakLavakLavakLåvakLavakLåvakLåvakLava
klo, klor, klornakLåo, -nar, -nankLåonankLåonankLåonankLåonankLåonan, kLöunankLåonankLåo, -nar, -nan
klockspel på sele fäst med bukrem, bjällerkranssidåL/kk, -ttjin, sidåLkkansidåLkk, sidåLttjinsidåLkkdåLttjinsidåLkk, sidåLttjinsidåLkksidåLkk, sidåLttjinsidåLkk, sidåL/ttjin, -kkan
klok gubbe, självlärd leddoktorkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöurykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkar
klok, förståndig, vid sina sinnens fulla brukveskveskveskveskveskveskveskvesk
klumpig person; stor o. tung, klumpigpåmbil, -in; påmbLopåmbLar; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLo
klumpig, kantig, ovårdadböuskoböusko-böuskoböuskoböuskoböuskoböusko
klumpig, oförståndigtåmbLotåmbLo-tåmbLotåmbLotåmbLotåmbLotåmbLo
klumpig, otymplig om personfåbLofåbLofåbLofåbLofåbLofåbLofåbLofåbLo
klyka för att lyfta kärvar på tork i riasendtreesendtree-sendträäsendträäsendträäsendträäsendträä
klyka för stång vid vinterfiske--tjyyvo, -ntjuuvo, -ntjyyvo, -ntjyyvo, -ntjuuvo, -ntjyyvo, -n
klyv/a, -er, klöv, kluvit; kliv/a, -er, klev, -itkLyyv, -är, kLöiv, kLovikLyyvkLyyvkLyyvkLyyvkLyyvkLyyvkLyyv
klåfingrig, benägen att göra skadaillnaaLoillnaaLoåonaaLoillnaaLoåonaaLoillnaaLoillnaaLoillnaaLo
klåfingrig, benägen att ha sönder sakeråonaagLoåonaaLo-åonaaLoåonaaLoåonaaLoåonaaLoåonaaLo
klåfingrig, i behov av tidsfördriv f. händernahandarghandarghandarghandarghandarghandarghandarghandarg
klåpare, oskicklig person; mild svordomtyylar, -intuular, tyylartyylartyylar-tyylartyylar, tuulartyylar, tuular, -in
klä upp sigstreek åpp sestreek opp sesträäk åpp sesträäk åpp sisträäk åpp sisträäk åpp sisträäk åpp sisträäk åpp si
kläder, klädernakLien, -enkLienenkLienenkLieninkLieninkLieninkLieninkLien, -in
klämma (sig)kLiem (se)kLiem (se)kLiem (se)kLiem (si)kLiem (si)kLiem (si)kLiem (si)kLiem (si)
kläpp i klocka; oäkta barnkLepp, kLeppinkLeppkLeppkLeppkLeppkLeppkLeppkLepp
klätterhuvud (inte rädd för höjder)kLyyvanhovokLyyvvan/-kLetranhovokLyyvan-/kLetärhovokLyyvan-/kLetärhovokLetranhovokLyyvan-/kLetärhovokLyyvanhovokLyyvan-/kLetärhovo
klättra (med möda), dra sig uppkrenggäL/kränggäLkrenggäL-kränggäLkränggäLkränggäLkränggäLkränggäL
klättra; hoppa över en kugge (om kedja)kLetärkLetärkLetärkLetärkLetärkLetärkLetärkLetär
klöv, fot på klövdjurkLöuv(v), -enkLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)
klövfett för smörjning av olika redskapkLöufeittkLöuvfeittkLöufeittkLöufeittkLöufeittkLöufeittkLöufeittkLöufeitt
knalla ivägknåov(v) iviegknåov(v) iviegknall oåvknall iviegknåov(v) iviegknåov(v) ivieg, knall oåvknåov(v) ivieg, knall oåvknåov(v) ivieg, knall oåv
knalla ivägknaaväL oåvknåovv oåvknall oåvknaaväL oåvknall oåvknaaväL oåvknall oåv/iviegknall oåv/ivieg
knalla på i maklig taktsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoå
knappt om (pengar, bete, ved...)knaprotknaprotknaprotknaprotknaprotknaprotknaprotknaprot
knappt, nätt och jämnt; skickligt, knepigtknaftknaftknaftknaftknaftknaftknaftknaft
knapra, gnaga, skrapaknapär, knaprarknåpärknåpärknapärknåpärknåpärknapärknapär, knaprar
knarra (ej så högt) t.ex. om golvplankavreek, vrekarvreekvreekvrääkvräänvrääkvrääkvrääk, vräkar
knarra; lyfta huvudet när man ligger; båtknärr (åpp)knärrknärrknärrknärrknärrknärrknärr (åpp)
knastraknöustärknöustärknöustärknöustärknöustärknöustärknöustärknöustär
knep, trickkniep, knikskniep, kniksknikskniep, knikskniepknikskniep, knikskniep, kniks
knot, gnäll; gnälla, muttra, knota; myllramarrmarrmarrmarrmarrmarrmarrmarr
knota, klagaknöutknöutknöutknöutknöutknöutknöutknöut
knubbig; knubbig och kort flicka; dito pojkeknåbboknåbbo; knåbelknåbbilknåbboknåbboknåbbo; knåbbilknåbbo, knåb(b)ilknåbbo; knåbbil
knuffa omkullboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkoll
knut, oredig slinga på lina-knååLoknååloknååLosnååloknåålo, snååloknåålo, snååloknuölo
knåda deg (efter jäsning)eltteltteltteltteltteltteltteltt
knåpig, svårhanterlig om någonting småttpikLopikLopikLopikLopikLopikLopikLopikLo
knäknieknieknieknieknieknieknieknie
knäskålkniesnåld, -inknisnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåld
knöl av ben, t.ex. fotknölknuuloknuuLoknyylo, knuuloknuuLoknyyloknyyloknuuloknyylo
knöl under huden; putapuutpuutpuutpuutpuutpuutpuutpuut
kokåo(v), kåov(v)en, kåonankåo(v), kåov(v)enkåo(v)           kåo(v), kåov(v)inkåo(v)kåo(v)kåo(v), kåov(v)in, kåonankåo(v), kåov(v)in, kåonan
ko som inte blir dräktig, gallkoböuLankåo(v)böuLankåo-böuLankåoböuLankåoböuLankåoböuLankåoböuLankåo(v)
ko som inte blir dräktig, gallkogallogallkåogallkåogallkåoböuLankåogallkåo, böuLankåogallkåo(v), böuLankåo(v)gallkåo(v), böuLankåo(v)
ko som nyss kalvatborinkåo(v)borinkåoborinkåoborinkåoborinkåoborinkåo(v)borinkåo(v)borinkåo(v)
kokspadspaad, spadespaad, spade; lakaspaadspaad, spadispaad, spadispaad, spadispaad, spadispaad, spadi
kokt (potatis-)vatten med lök och smörvieto, vietonvieto-vietovieto, pikkavietovieto(laka)vieto(laka)vieto, pikkalaka
kokt oskalad potatistrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpääro
kolsyra i läskedryck; kraft i dryckdåmnindåmnindåmnindåmnindåmnindåmnindåmnin, doåmindöunin
komma att tänka på, komma ihåghåkshåkshåkshåkshåkshåkshåkshåks
komma och hämtakåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ett
komocka, kospillningkåoroåpo, roåpokoroåpo, roåpokåoroåpo, roåpokåoroåpo, roåpokåoroåpo, fLatrokåoroåpo, fLatrokåoroåpo, fLatrokåoroåpo, roåpo
konfirmerad flicka; konfirmerad pojkeståofLikko; ståopåik, -påitjinståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåik
konkurs, gå i konkursbrakon, ga i brakonbrakon, ga i brakonga i brakonga i brakonbrakonbrakon, ga i brakonbrakon, ga i brakonbrakon, ga i brakon
kons bås i ladugårdenboåsboåsboåsboåsboåsboåsboåsboås
kons livmoder (best. form)kaLvkåtankaLvkåtan-kaLvkåtankaLvkåtankaLvkåtankaLvkåtankaLvkåtan
konstgödselbiijuöningg, biijuöninjenbiijuöninggbiijööningg  biijyöninggbiijyöninggbiijyöninggbiijuöninggbiijuöningg
kopa hökåopkåopkåopkåopkåopkåopkåopkåop
kopp för potatisväta (se nästa uppsl.ord)vietaskåpp, -invietaskåpp, vietankåppveetaskåppvietankåppvietaskåppvietankåppvietaskåppvietaskåpp
kopplingspedalkoona, -nkoonakoonakoonakoonakoonakoonakoona
kork, korkenkårkk, kårttjinkårkk, kårkttjinkårkk,kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjin
korkmatta, (linoleummatta)kårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmatto
kornmjöl utan skalskreedmjööLskreedmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööL
korsnäbb-nattvaako---nattvaako--
kort och tjock; knubbig, kortväxt kvinnaroltto-rolttorolttorolttorolttorolttoroltto
kort sovstund; sova kort; snoppa bärsnåppsnåppsnåppsnåppsnåppsnåppsnåppsnåpp
kort steg, tuppfjätfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjeet, toppfjeet
kort stund, ett tag; ryckknykkknykkknykkknykkknykkknykkknykkknykk
kort, kortväxtsteko, stakkostekko, stakkostekostakkosteko, stakkosteko, stakkosteko, stakkostakko
kort, snävt (om klädesplagg)strimppostrimppostrimppostrimppostrimppostrimppostrimppostrimppo
kort, stadig manpråmbil, -in--pråmbil-pråmbilpråmbilpråmbil
korthårig (spec. om blank häst), snaggadsnöudhoårasnaggasnaggasnaggasnaggasnöudhoårasnöudhoårasnöudhoåra
kortklippt; kort o. bred; kort o. satt kvinnaståbboståbboståbboståbboståbboståbboståbboståbbo
koskälla (klocka runt ledarkons hals)kåoschtjellokoschtjellokåoschtjellokåoschtjello/-schellokåoschtjellokåoschtjellokåoschtjellokåoschtjello
kostymkLiefarm, -inkLifarmkLefarmkLiefarmkLiefarmkLiefarmkLiefarmkLiefarm
kraftig dragögla i släde eller ökstocksända-tygo-tygo-tygotygotugo
kraftig, grovlemmad (om person)gråovedagråolemagråovedagråovedagråovedagråovedagråovedagråolema
krama, hålla omhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmm
kramgod flickabLuötobLuöto-bLuöto-bLyöto--
krassligschuukskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoschuukskrapLoschuukskrapLoschuukskrapLo
krasslig, sjukskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLo
kravlakraaväLkraaväLkraaväLkraaväLkrääväLkraaväLkraaväLkraaväL
kreatur, kreaturenkreek, kreetjenkreek, kreetjenkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjin
krig, -etkriig, kriij(j)ekriig, kriij(j)ekriig, kriij(j)ekriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)i
krokigkrokokrokokrokokrokokrokokrokokrokokroko
krubbakråbbokråbbokråbbo   kråbbokråbbokråbbokråbbokråbbo
krusbärstittjilbäärstittjelbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäär
kry, rask; på gott humör, munterkryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)in  kryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)in
krycka; bjudning före bröllopetkryttjokryttjo-kryttjokryttjokryttjokryttjokryttjo
krympa, dra ihop (hastigt, tillfälligt)hymi, hymjar, hymjahymi, hymjar-hymihymihymihymi, hymjarhymi, hymjar
krypa ihopkryyl (ihåop se)kryylkryylkryylkryylkryylkryylkryyl (ihåop si)
krypa, gå på alla fyra (om människa)kreek, kreekärkreekga fyyromfåota, krääkkrääk, ga fyyronfåotaga fyyronfåota, krääkkrääk, ga fyyronfåotakrääk, krääkärkrääk, ga fyyronfåota
kråka; mjukare del under hästhovenkroåkokroåkokroåkokråokokroåko; -kroåkokroåkokroåko; -
kråkriskvast med skaftlåbbolåbbolåbbolåbbolåbbolåbbolåbbolåbbo
kråkskrämmakroåkreddo, kroåkskreemokroåkskreemokroåkskräämokroåkskräämokroåkskräämokroåkskräämo, -räddokroåkskräämokroåkskräämo
kråkvickermössärttärmössärttärmössärttärmössärtärmössärttärmössärttärmössärttärmössärttär
kråma sig, brösta sig, röra sig tillgjortschtjiiv seschtjiiv seschtjiiv sesch(tj)iiv sischtjiiv sischtjiiv sischtjiiv sischtjiiv si
kråma sig, vrida sig, visa upp sig----beelenjasbeelenjas-beelenjas
krångelkråkäLkråkäLkrånggäLkråkäL, krånggäLkrånggäLkråkäLkråkäLkrånggäL/kråkäL
krångla, fungera illakrååt, kråtarkrååtkrååtkrååtkrååtkrååtkrååtkrååt, kråtar
krångla, ställa till förargelseilliivasilliivasilliivasilliivasilliivasilliivasilliivasilliivas
krånglig person, bråkmakarejukäLskoåpjyklarjyklar, jykälskoåpjykäLjykLarjykäLskoåpjykäLskoåp, jykLarjykLar
kräm, bärsoppakreemkreemkrääm, bärisåppokrääm, bärikräämkräämkräämkräämbärisåppo, bärikrääm
kräsen, nogagrannlago, nåogagrannlago, nåogagrannlago, pitogrannlago, pito, nåogagrannlago, pitogrannlago, pitogrannlago, nåogagrannlago, nåoga
krökt grep med långt skaftdyngkarodyngkarodyngkrykso, -karodyngkryksodyngkarodyngkaro, (dyng)kryksodyngkarodyngkrykso
kröna, dvs. förse mått med kontrollstämpelkryynkryynkryynkryynkryynkryynkryynkryyn
kulet, gråkallt, ruggigt (om väder)koLitkoLitkoLitkoLitkoLitkoLitkoLitkoLit
kulle, upphöjning i terrängenbakknöuss, -inbakknöussbakknöussbakknöussbakknöussbakknöussbakknöussbakknöuss
kullra, rullakoldär, koldrarkoldärkoldärkoldärkoldärkoldärkoldärkoldär, koldrar
kulspetspennatårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspenno
kummin; någonting som är extra bra (best. form)komorinkomorinkomorinkomorinkomorinkomorinkomorinkomorin
kurra (vänskapligt läte från katt)njorrnjorrnjorrnjorrnjorrnjorrnjorrnjorr
kusin, kusinernakosiin, kosiindrenkosiin, -drenkosiin, -drenkosiin, -drinkosiin, -an/-drinkosiin, -drin/-ankosiin, -an/-drinkosiin, -an
kvacksalvarekåkäLgobb, -inkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobb, -in
kvarnkvään, kväänenkväänkväänkväänkväänkväänkväänkvään, kväänin
kvarter, någon av månens fyra faserkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäär
kvav, tryckandekvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmo
kvick, snabbraadraadraadraadraadraadraadraad
kvickrotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråot
kvickt barn, yrväderråpaskååt, -skåteråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååt, -skåti
kvicktänktsnaarhåksinsnärhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksin
kvicktänkt, besinnandehåksinhåksinhåksinhåksinhåksinhåksinhåksinhåksin, håkssamm
kvinna av lätta sederkåisokåisokåisokåisoköuso, kåisokåisokåisokåiso
kvinna som är sakta i vändningarnasåddosåddo-såddosåddosåddosåddosåddo
kvinnliga könsorganetbLiistron--bLiistronbLiistronbLiistronbLiistronbLiistron
kvinnliga könsorganetpisonpisonpisonpisonpisonpison, poson, spryttjonpisonpison
kvist eller käpp, språtespråtaspråtaspråtaspråtaspråtaspråtaspråtaspråta
kväljas, spyjööLsjööLsjööLsjööLsjööLsjööLsjööLsjööLs
kväll, kvällenkveld, kveldinkveldkveldkveldkveldkveldkveldkveld
kvällsmat, kvällsvardkvellsvaaL, kvellsvaaLinkvellsvaaLinkvellsvaaLekvellsvaaLikvellsvaaLikvellsvaaLikvellsvaaLikvellsvaaLi
kvävaskvaamnkvaamnkvamnkvamnkvaamnkvamnkvamnkvaavn
kycklingtjukäLonggtjykäLonggtjykäLonggtjukäLonggtjykäLonggtjykäLonggtjykäLonggtjykäLongg
kyrkatjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjo
kytta, brinna väldigt saktatjytttjytttjytttjytttjytttjytttjytttjytt
kådrik torrved, törefeitveed, feitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedin
kälke; skjutbar släde för fiskebruktjäLkkabokkatjäLkkatjäLkkatjäLkkatjäLkkatjäLkka, tjirmotjäLkkatjäLkka
källatjeldotjeldotjeldotjeldotjeldotjeldotjeldotjeldo
kännas vid, ha vetskap omtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedär
känningtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeningg
käpp att röra om i sörpan medsörppruörarsörpptjeppsörppgrein-sörppruörarsörppryörarsörppruörar-
käpp för agakarbaas, -inkarbaaskarbaaskarbaas-karbaas, palamantyörkarbaaskarbaas
kärnved i furuinnveedinnveedinnveedinnveedinnveedinnveedinnveedinnveed
kärra med tippbar lådavippfLakavippfLaka-vippfLakadyngtjärrovippfLakavippfLakavippfLaka
kärrskalm, -araiso, aisoraisoaisoaisoaisoaisoaisoaiso
kärvabendbendbendbendbendbendbendbend
kärveband(sie(d)s)bandbandbandbandbandbandband
kölen-tjuöLintjääLtjuöLintjuöLintjäLintjuöLintjuöLin
kölförlängning för rodret-fiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjään
köra fram och tillbaka i dåligt förekråån, krånar (åpoå)kråånkråånkråånkråånkråånkråånkråån, krånar
köra ut, fösa utkaat, katar uutkaat/kaas uutkaat uutkaat uutkaat uutkaat uutkaat uutkaat uut, katar uut
köra vilt, busa m. cykel; färdas hit och ditriss, rissarrissrissrissrissrissrissriss
köra, löpa fram o. tillbaka, flänga omkringripp, ripparripprippripprippripprippripp
kött, köttettjuöt, tjöte/tjyte tjuöt, tjöte/tjutetjööt, tjötetjuöt, tjutitjuöt, tjuti tjyöt, tjytitjuöt, tjutitjööt, tjuti
lagg; yttre kant av sankmark, äng, vatten; namn på bydel bl.a. i Vassorlagg, laddjinlagg, laddjin-lagg, laddjinlagg, laddjinlagg, laddjinlagg, laddjinlagg, laddjin
lakromlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmn
lakrom "smör", laklever, grädde o. kryddorråmnsmöörråmsmöörråmnsmöörråmsmöörråmsmöörråmsmöörråmsmöörråmsmöör
lamm fött under bete i skärgårdenschtjärikLeppschtjärikLeppschtjärikLeppsch(tj)ärikLeppschtjärikLeppschtjärikLeppschtjärikLeppschtjärikLepp
lamm, fårlimb, -inlimblimblimblimblimblimblimb
lamm; föda lammlamblamblamblamblamblamblamblamb
larver, t.ex. i döda djur el. pälsenggrarenggrarenggrarenggrarenggrarenggrarenggrarenggrar
lastflakefLakafLakafLaka               fLakafLakafLakafLakafLaka
lat, sparsam med stegenfjetaduurfjetadyyrfjetadyyrfjetadryygfjetadyyrfjetadyyrfjetadyyrfjetadryyg
latmasklator, -inlator, laatåkslaatåkslatorlatorlator, laatåkslatorlator, latapårr
le med glada ögonsmildärsmildärsmildär     smildär-smildärsmildärsmildär
leda; vara uttråkad, trött påleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidon
ledig vecka för pigor och drängarluösviko, -nluösvikon-luösvikonluösvikonlyösvikonluösvikonluösviko, -n
lega (orsakad av djur eller väder)ligo, beeloligoligoligoligoligo, beeloligo, beeloligo, beelo
leka, lekfullt bråkagrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäär
lekare, dvs. vridbar länk på kedjaleikar/leikanleikanleikanleikanleikanleikanleikanleikan, leikani
leksak för barnleikoleikoleikoleikoleikoleikoleikoleiko
leva om, sviraråiv, råivarråivråivråivråivråivråivråiv
lieliialiialiialiij(j)aliij(j)aliialiia, liij(j)aliij(j)a
lieorv, skaft på lienliiärvliiärvliiärvliiärvliiärvliiärvliiärvliiärv
ligga (barnspråk)lolllolllolllolllolllolllollloll
ligga, ligger, låg, legatligg, liggär, loå, ligaliggliggliggliggliggliggligg, -är, loå, liga
liggställning m. två pers. bakom varandrarövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråok
liggsäd, säd nedslagen av regnliggsied, -enliggsiedliggsiedliggsiedliggsiedliggsiedliggsiedliggsied, -in
likgiltig, liknöjdliik fö nåogaliika fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåoga
liljekonvaljerspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiiror, spiironaspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiiror, spiironbLåmstär
linda in, paketeratåll inntåll inntåll inntåll inntåll inntåll inntåll inntåll inn
lindra, lättaliis, liisarliisliisliisliisliisliisliis, liisar
lindringlindäningglindäningglindäningglindäningglindäningglindäningglindäningglindäningg
linoleummattaålimattoålimattoålimattoålimattoålimattoålimattoålimattoålimatto
lipa, gråtapjuuLpjuuL-pjuuLpjuuLpjuuLpjuuLpjuuL
lite, nästan ingentingassitassitassitassitassitassitassitassit
liten bit av sågat virke, annan träbitkLåss, -inkLåssknåbilknåbilknobil, knåbilknåbilkLåss, knåbilknåbil
liten fackla; kort o. tjock kvinna; tjock boklonttolonttolonttolonttolonttolonttolonttolontto
liten fisk-jyylar-jyylarhamngalttjyylar-jyylar
liten gäddajeddspilojeddspilojeddspelo    jeddspilojeddspilojeddspilojeddspilojeddspilo
liten hävstång av trähandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiik
liten hövolmkåopokåopokåopokåopokåopokåopokåopokåopo
liten kulle, upphöjningknöuss, -inknöussknöussknöussknöussknöussknöussknöuss
liten rulle av ull; oredig, dementtållotållotållotållotållotållotållotållo
liten sten, småsten, -ar, -arnaknapoL, -ar, -anknapoLknapoLknapoLknapoLknapoLknapoLknapoL, -ar, -an
liten stuga, raststugakåtakåtakåtakåtakåtakåtakåtakåta
liten tromblappiillappiillappiillappiillappiillappiillappiillappiil
liten tygresttilkkotilkkotilkkotilkkotilkkotilkkotilkkotilkko
liten upphöjning i huden, t.ex. myggbettpållopållopållopållopållopållopållopållo
litet bylte, litet knyte t.ex. av garnknyddoknyddoknyddoknyddoknyddoknyddoknyddoknyddo
litet hus; kätte; liten avskild åkerplättkåbbokåbbokåbbokåbbokåbbokåbbokåbbokåbbo
livlig, glad flicka som pratar i ettpLåtäkaispLåtäkais-pLåtäkaispLåtäkaispLåtärkåftopLåtäkaispLåtäkais
livligt barn som springer myckettravalapptravalapp-travalapp-travalapptravalapptravalapp
ljuga, ljuger, ljög, ljugitjuuvv, -är, -d, -d/lojijuuvv, -är, -djuuvv, -är, -djuuvv, -är, -djuuvv,-är, -d, lojijuuvvjuuvv, -är, -d, -d/lojijuuvv, -är, -d
ljummenjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvin
ljusstakejuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstaka
ljustra fisk med bred gaffelstööd, stödär-stööd, -är, stödjastööd, stödarstööd, stödärstööd, stödjarstööd, stödarstööd, stödar
ljustra; ljusterjuustär; juustärjuustär; juustrojuustär; juustro    juustäär; juustrojuustär; juustrojuustär, stydi; juustrojuustär; juustrojuustär; juustro
lock, locketlååk, låtjelååk, låtjelååk, låtjelååk, låtjilååk, låtjilååk, låtjilååk, låtjilååk, låtji
locka, permanenta håretknuöl seknuöl se, knåål seknuöl seknuöL siknåål siknyöl siknuöl/knåål siknuöl si
lockbete i fälla; bete åt korbeitbeitbeitbeitbeitbeitbeitbeit
lockfågel vid jakt, vettelåkkfåågäL, -fåågLinlåkkfågäLlåkkfågäl, låkkårrlåkkfåågäLlåkkfåågäLlåkkfåågäL, låkkårrlåkkfåågäL, låkkårrlåkkfåågäL, låkkårr
lockfågel, vettevettvetaveta-vetavettveta, vettvettar, pl. vettaran
lockägg (så att hönan fortsatte värpa)båoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåo(v)egg
lodlåodlåodlåodlåodlåodlåodlåodlåod
lodrät stång där grytvindan fästeskoåkstandar, -inkoåkstandarstandarkoåkstandarstandarkoåkstandarkoåkstandarkoåkstandar
logen i rianlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvan
logi, tak över huvudethulesthylesthylesthylesthulesthylesthulest, hylesthylest
lomma av, knalla iväglåom, -ar, låoma oåvlääm oåvlåomlåomlåomlåomlåomlååm, låmar, låma oåv
lomma i vägmyyl oåv--myyl oåv-myyl oåvmyyl oåvmyyl oåv
lomma ivägpjuök oåvpuök oåvpyök oåvpuök oåvpuök oåvpyök iviegpuök iviegpuök oåv
lossna (om hud); lossna lätt (om bark)löiplöiplöiplöiplöiplöip, löipär, lopilöiplöip, -är
luckra upp åker med årderäri, ärjär, aartt, aarttäri, ärgar, ärga, ärgaäri, åådraäri, ärgar, ärgaäri, ärjar, ärjaäri, ärjar, ärja, aartt/åådraäri, ärjar, ärja/aarttäri, ärjar, ärja/aartt
ludd (fr. tyg, garn); fälla luddlåov(v)låov(v)-låov(v)låov(v)låov(v)låov(v)låov(v)
luden; okammadlodinlodinlodinlodinlodin, toskolodinlodinlodin
lugna i, bli lättareliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåv
lukta, doftalåftlåftlåftlåftlåftlåftlåftlåft
lungtuberkuloslongsåot, -inlongsåotlongsåotlongsåotlongsåotlongsåotlongsåotlongsåot
lunka iväglaikk oåvlabb ivieglabb ivieglabb oåvlaikk ivieg, labb ivieglaikk oåv, labb oåvlaikk oåvlaikk ivieg, laikk oåv
luta, lutarsuud, suudärsyyd, syydärsyyd, syydärsyyd, syydärsyyd, syydärsyyd/syydissyyd, syydärsyyd, -är, -d, syyd/is, -dist
lysa upp som hastigast; skenschtjeen, schtjenar; schtjeenschtjeenschtjeenschtjeen/scheenschtjeenschtjeenschtjeenschtjeen
lysa, spela om norrsken-lysm, lysmar-  ----lyysm, lyysmar, lyysma
lyssna/lyssnar, lyssnade/lyssnatluuss, luuddistlyysslyysslyysslyysslyysslyyss, luusslyyss, (luuss), lyyddist
lysten, sugen på något-låstjin, låstin--låstinlåstinlåstin-
låda i svepteknik för handsåddvakkavakkavakkavakkavakkavakkavakkavakka
lång kärrflake, kärra m. lång flakelangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLaka
lång och smal pojkepanjil, -inkanjelkanjilpanjilkanjilpanjilpanjilpanjil
lång och smal yngling (öknamn)langpanjil, panjillangkanjel, reivstakalangkanjil, pinjil, rätjilpanjil, rakäLstaka, pinjillangkanjil, rätjiL, rakäLstakalangpanjil, pinjil, rätjil,langpanjil, pinjil, rätjillangkanjil, panjil
lång person-retjellangrätjilrätjilrätjilrätjilrätjilrätjil
lång överrock; stort plaggkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoL
lång, längre, längstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengst     langg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär,lengstlangg, lenggär, lengst
långrevlangreivlangreivlangreivlangreivlangreivlangreivlangreivlangreiv
långsamlangsammlangsammlangsammlangsammlangsammlangsammlangsammlangsamm
långsam eller ingen tillväxt (best. form)tråbbilintråbbelintråbbilintråbbilintråbbilintråbbilintråbbilintråbbilin
långsam o. slö personsekabyks--såkabyks-såkabykssekabykssekabyks
långsam, stillsamsaktfääLosaktfääLosaktfääLo, sedosaktfääLosaktfääLosaktfääLosaktfääLosaktfääLo
långsmal trästickaspilospilospilospilospilospilospilospilo
långtråkigt, enahandalangtrådotlangtråkotlangtråkotlangtrådotlangtråkotlangtrådotlangtrådotlangtrådot
lår, binge, förvaringslådaloåraloåraloåraloåraloåraloåraloåraloåra
låsalieslieslieslieslieslieslieslies
låt oss (t.ex. sjunga)vili vivili vivili vivili vivili vivili vivili vivili vi
låta något falla; spilla ut (av misstag)heev nedär; hev uutheev nedärhev nedärhev nedärheev nedär; hev uutheev nedär; hev uutheev nedär; hev uuthev nedär; hev uut
lägga patiensbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbin
lägga sig ner en stundsyyd sesyyd se syyd se     syyd sisyyd sisyyd sisyyd sisyyd si
lägga sig ner en stundkast se, knyyt sekast sekast sekast sikast sikast si, legs nedärkast si, knyyt sikast si
lägga/lägger, lade/lagt sig nerlegs nedär, legstist nedärlegs nedär, legstistlegs nedärlegs nedärlegs, legstist nedärlegs, laadist/legstist nedärlegs neder, legstist nedärlegs, laaddist/legstist nedär
läkas, självläka, helnamånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas åmm/bårtt
läkkött, läkningsförmågagruödanholdgruödanholdgruödanholdgruödanholdgryödanholdgryödanholdgruödanholdgruödanholl, -hold
lämnalömnlömnlömnlömnlömnlömnlömnlömn
lämnas oskött eller utan underhållfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öid
länge sedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsaan, langsedanlangsaan, langsedan
längs medlangsettlangsettlangsettlangsettlangsettlangsettlangsettlangsett
läpparnaboschoLanboschoLan-  --boschoLan-boschoLan
läpparnaliporanliporan-liporanliporanliporanliporanliporan
lätt förvirradbårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLanda
lätting, latmasklaatsåkklatsåkk, laatsåkklaatsåddlaatsåkklaatsådd, laatstöväLlaatsåddlaatsåddlaatsådd, laatstööväL
lättklöv (förkrympt klöv ovanför ko-/djurfot)laatkLöuv(v), -ar, -anlaatkLöuvvan-laatkLöuvvanlettkLöuvvanlaatkLöuvvanlaatkLöuvvanliettkLöuvvan
lögndaaLgobb-daaLgobbdaaLgobbdaaLgobbdaLagobbdaaLgobbdaaLgobb
lögnluögd, -inluögdluögdluögdluögdlyögdluögdluögd
löjlig och klumpigjollfatt--  -----
lös el. sprängd del av sten; spinnrocksdelfLykt--fLyktfLyktfLyktfLyktfLykt
lös vävnad mellan kött och hudgLådro-gLådrogLådrogLådrogLådrogLådrogLådro
löstagbar stolpe på kärra eller slädebankk, banttjinbankkbankkbankkbankkbankkbankkbankk, banttjin
madrass fylld med halm eller vassluggbålstärbålstärbålstärbålstärbålstärbålstärbålstärbålstär
mager gris; öknamn på snål personknapägaltt, -inknapägalttknapägalttknapägalttknapägalttknapägalttknapägaltt-
mager kokåokrenttjokåokrenttjo-kåokränttjokåokränttjokåokränttjokåokränttjokåokränttjo
mager, klen varelse; årklyka på ökstockkrenttjokrenttjo-kränttjokränttjokränttjo, råokränttjokränttjokränttjo
magsjuka, diarré (bestämd form)magafaremagafaremagafaremagafarimagafanjimagafarimagafanjimagafanji, magafari
maka på sig, flytta sig litetåmas (åt se)åmasåmasåmasåmasåmasåmasåmas (åt si)
maka åt sig, flytta på sigmakas åt semakas åt semakas åt semakas åt simakas åt simakas åt simakas åt simakas åt si
maktlös, rådlös, utom sigåobärgdåobärga, åobärgdåobärgdåobärgdåobärgdåobärgdåobärgdåobärgd
mala, mal; spinna, spinner (om katt)maaL, maLarmaaLmaaLmaaLmaaLmaaLmaaLmaaL, maLar
malet kött (bestämd form)maLatjytemaLatjöte/ maLatjutemaLatjötemaLatjutimaLatjytimaLatjytimaLatjutimaLatjuti
malet kött (bestämd form)hakkatjutehakkatjute/hakkatjöte-maLatjytimaLatjytimaLatjytimaLatjytimaLatjuti, maLatjöti
mammasmammosmammosmammosmammosmammosmammosmammosmammas
manlig, manhaftigkarafattkarafatt, kara-aktokarafattkarafattkarafattkarafattkarafatt, kara-aktokarafatt, kara-akto
markens gröda, spannmål, mat (best. form)gossloån, -egossloånegossloånegossloånigossloånigossloånigossloånigossloåni
marthornas handväskamarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggo
maska (vid stickning)lyttjolyttjolyttjolyttjolyttjolyttjolyttjolyttjo
maska av vid stickningfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåv
maskin som skar o. samlade säd i kärvarschöLvaavleggarschöLvoåleggarschöLvaavleggar   schöLvaavleggarschöLvaavleggarschöLvaavleggarschöLvaavleggarschjöLvaavleggar
maskrossmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomo
maskägg i fisk eller köttdynttdynttdynttdynttdynttdynttdyntt-
material; stoff, ämnematärjomatärjomatärjomatärjomatärjomatärjomatärjomatärjo
matfrisk, hungrig av sigjitandjitand-   jitandjitandjitandjitandjitand
maträtt av kons råmjölkkaLvdans, -inkaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdans
maträtt av riven potatis och mjölkamsokamskamsokamsokamsokamsokamsokamso
matsmässa, aposteln Matias namnsdag 24.2matismessmatismess-matismessmatismessmatismess, låkkamattmatismessmatismess
matsäckmassekk, massettjinmassekk, maatsekkmassekkmassekk, masettjinmassekkmassekkmassekkmassekk
medan, under tidenemanemanemanemanemanemanemaneman
medel med verkligt god verkandåkarindåkarindåkarindåkarindåkarindåkarindåkarindåkarin
medicin i droppform (best .form)dråpandråpandråpandråpandråpandråpandråpandråpan
medsolsmeesuöLsmeesåoLsmesåolsmeesåoLsmeesåoLsmesyöLsmeesuöLsmeesåoLs
medsolsreetsuöLsmeesåoLsmesåoLsmeesåoLsmeesåoLsräätsyöLsräätsuöLsräätsuöLs/meesåoLs
medvind, vind bakifrånondan, ondanvindondanvindondanvindondanvindondanvindondanvindondanvind, ondanondanvind, ondan
men vad i all sin darvelskoonadismen velssini åsmen velssini åsvelssini mivelssini mi, velsiingnadivelssini mivelskoonadis, velssini åsvelssini ås
men, ha men avmein, ha mein oåv naintinggmein, ha mein o naintinggmein, ha mein oåvmein, ha mein oåvmeinmein, ha na mein oåvmein, ha mein oåvmein, ha na mein oåv
menföre (best. form)fuöfall, -efuöfallefuöfallefuöfallifuöfallifyöfallifuöfallifuöfalli
menlös personmähämähämähämähämähämähämähämähä
menstruationsdagar (best. form sing.)rokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikon
merameirmeirmeirmeirmeirmeirmeirmeir
mesig, småfånig; obetydlig kvinnl. personpjasopjasopjasopjasopjasopjasopjasopjaso
meta, metarmeit, meitarmeitmeitmeitmeitmeitmeitmeit
metmaskmeitmaskmeitmaskmeitmask    meitmaskmeitmaskmeitmaskmeitmaskmeitmask
middagslurmiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilo
mig (betonat); mig (obetonat)mie, mieg; memieg; mimie, mieg; memie, mieg; mimie, mieg; mimie, mieg; mimie, mieg; mimie, mieg; mi
milt (om vinterväder)leentleentleentleentleentleentleentleent
milt kraftuttryck; väldigt (t.ex. bra, tung...)armadisarmadisarmadisarmadisarmadisarmadisarmadisarmadis
min (F), min (M), mitt, minamiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miin
mindremindärmindärmindärmindärmindärmindärmindärmindär
mindre begåvad personhaLvhemttar, -inhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttar
mindre begåvad, otillräknelig persontosivaskartosivaskar, tåsivaskarkållhovotåsavaskartåsiltosivaskartosivaskärtåsil
mindre bråka för lin- och hampberedningkLifto-kLiftokLiftokLiftokLiftokLiftokLifto
mindre område av viss växtlighetpLons, pLonsinpLonspLånspLånspLånspLånspLåns-
mindre område av öppet vatten vintertidgLedogLedogLedogLedogLedogLedogLedogLedo
mindre ämbar med raka sidor och lockhemttar, -inhemttarhemttarhemttarhemttarhemttarhemttarhemttar
mindre, minst (vanl. plur.)smärr, smästsmärr, smästsmärr, smästsmärr, smästsmärr, -smärr, smästsmärr, smästsmärr, smäst
minnas/minns, mindes/kommit ihågminns, mindistminnsminnsminnsminnsminnsminnsminns, mindist
minskaminkkminkkminkkminkkminkkminkkminkkminkk
minska, korta avskrenkk innskrenkk inn-skrenkk innskränkk iiskränkk innskränkk innskränkk inn
misslyckas, gå på tokkapLaskapLaskapLaskapLaskapLaskapLaskapLaskapLas
missne (best. f. plur.)--mesiblaaden-kallonamesiblaadinkallona-
mixtrafikäL, fikLarfikäLfikäLfikäLfikäLfikäLfikäLfikäL, fikLar
mjuk i lederna, slattrigledaluös-slatroledaluösledaluösledalyösledaluösledaluös
mjuk; våtbLuötbLuötbLuötbLuötbLuötbLyötbLuötbLuöt
mjukna upp av vatten; smälta (om snö o. is)bLåttn (åpp)bLåttn (opp)bLåttnbLåttnbLåttnbLåttnbLåttnbLåttn (åpp)
mjäll (best. form)fnase-fnase-fnasifnasifnasi-
mjärde, katsakasskasskasskasskasskasskasskass
mjölkamåLkkmjöLkkmjöLkkmjöLkkmåLkk/mjöLkkmåLkk/mjöLkkmjöLkkmjöLkk/måLkk
mjölkpallföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspalla
modfälld, stillsammalaakärmalaakärmalaakärmalaakärmåofölåoramalaakärmalaakärmalaakär
mognamåonasmåonasmåonasmåonasmåonasmåonasmåonasmåonas
mojna, avta (om vind)luun iiluun iiluun iiluun iiluun iiluun iiluun iiluun ii
molngubbe, molnformationmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobb
molntappmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimpp
montera telnar på nät-schtjuut netenschtjuut netensch(tj)uut netinschtjuut netinschtjuut netinschtjuut netinschtjuut netin
mor, mammamåodär, mammmåodär, mammmåodär, måormåodär, mammmåodär, måormåodär, mammmåodär, måor, mammmåodär, måor, mamm
mormor och morfarmosson å mossinmosson å mossinmosson å mossinmosson å mossinmåosson å måossinmåosson å måossinmåosson å måossinmåosson å måossin
morotmåoråot, -inmåoråotmåoråotmåoråotmåoråotmåoråotmåoråotmåoråot
mossa; mosse, vattensjuk markmåsamåsamåsamåsamåsamåsamåsamåsa
motig, kämpig, motbjudande---måotbodi--måotbodimåotbodi
motorbädd i båt eller bil--maschiinbeddomaschiinbeddomaschiinruötär, -ruötrinmaschiinbeddomaschiinbeddomaschiinbeddo
motsolsansuöLsmåotsåoLsansuöLsmåotsåoLsansuöLsansuöLsansuöLsansuöLs
motvillig, motsträvigmåotstreevomåotsträävomåotsträävomåotsträävomåotsträävomåotsträävomåotsträävo
mudd på socka eller vantarkaalkaalkaalkaalkaalkaalkaalkaal
mumlamållmållmållmållmållmållmållmåll
munlädermonreidmonreid-monreidmonreidmonreidmonreidmonreid
murarhantlangareslibrikslibrik----slibrik-
murkenmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjin
murknamårknmårknmårknmårknmårknmårknmårknmårkn
murrig, trist (om färg), dystermoggomoggomoggomoggomoggomoggomoggomoggo
muskelkramp, sendragsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraag
mycketmytjimytjimytjimytjimytjimytjimytjimytji
mycket hungrig (helt tom i magen)uugrivinuugrivinuurgrivinuugrivinuugrivinuugrivinuugrivinuugrivin
myggakrankk, kranttjinkrankkkrankkkrankkkrankkkrankkkrankkkrankk, kranttjin
mygglarvskvillarskvillarskvillar-skvillarskvillarskvillar-
mynt, småpengarskrapäL(-penggan),skrapLeskrapäLskrapäL      skrapäLpenggarskrapäLskrapäLpenggarskrapäLpenggar, skrapäLskrapäL, skrapLi
myrstackpissmöusstakkpissmuösstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakk
måbärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvsch(tj)itobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäär
mångkunnig, mångsidig--mangfaldomangfaldo-mangfaldomangfaldomangfaldo
mångla, bedriva handel i liten skalamånggäLmånggälmånggäLmånggäLmånggäLmånggäLmånggäLmånggäL
månne detmå hemå hemåå he, ska hemå hemåå hemå he, ska hemå he, ska hemå he, ska he
mås eller annan vit sjöfågeljuusojuusojuusojuusojuusojuusojuusojuuso
måtta, återhållsamhethåohåohåovhåovhåohåovhåohåov
måttkäpp för en famnfamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstaka
måttkärl för spannmål, ca 25 lmoått, moåttemoåt, moåtemoått, moåtemoått, moåtimoåt, moåtimoått, moåtimoåt, moåtimoått, moåti
måttlighet-håoLiheit-håoLiheithåoLiheithåoLiheithåoLiheit-
mäkta, orkamektmektmektmektmektmektmektmekt
märke, teckenmarkk, marttjemarkkmarkkmarkkmarkkmarkkmarkkmarkk
mäta, ta måttmeet, meetärmeetmeetmietmietmeetmeetmiet, mietär
mögligmöuLomöuLomöuLomöuLomöuLomöuLomöuLomöuLo
möjlighet, utvägvoånvoånvoånvoånvoånvoånvoånvoån
mönstring till militärtjänstgöring (best. form)åppbådeoppbådeåppbådeåppbådiåppbådiåppbådiåppbådiåppbådi
mörja; avfall; mindre spånor i vedlidermörjo, måkkomörjomörjomörjomörjomörjo, måkkomörjomörjo
mössalorkkolorkkolorkkolorkkolorkkolorkkolorkkolorkko
mössamyssomössomyssomyssomyssomyssomyssomusso
mössa med hård (guttaperka)skärmspjeldamussospjeldamössobLankkschtjärmamösso   sch(tj)ärmamyssoschtjärmamyssospjelda-, schtjärmamyssospjelda-, schtjärmamussospjelda-, schtjärmamusso
nackstyvhet, nackspärrnakkspärronakkspärronakkspärronakkspärronakkspärronakkspärro, nakkhaldnakkspärro, nakkhaldnakkspärro
nakennetjinnetjinnetjinnetjinnetjinnetjinnetjinnetjin
namn på pers. med glada tindrande ögonsmildäruögsmildäruögsmildäruögsmildäruögsmildäruögsmildäryögsmildäruögsmildäruög
namne, person med samma namnkaimaskaimaskaimaskaimaskaimaskaimaskaimaskaimas
narig torr hud, sprickor på fötterna (best.form plur.)trenopikkonatrenopikkonatränopikkonatränopikkonatränopikkonatränopikkona, kroåkhackonatränopikkonakroåkhakkona
nattkärlpisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåtto
nattlinnenattsärkk, -särttjinnattsärkknattsärkknattsärkknattsärkknattsärkk, nattlinnnattsärkk, nattlinnnattsärkk, nattlinn
naturen ställer sig till vår, vårasvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäär
navelmagapållo, magaknappmagapållomagapållomagapållomagapållomagapållo, -knappmagapållomagapållo
nedsättande om barnhambäLongg, -onjinhåmbäL-/hambäLongghambäLongghambäLongghapäLongghambäLongghambäLongghambäLongg, -onjin
nedvärderande om finsktalande personfinntopp, -infinntopp(finn)finntoppfinntoppfinntoppfinntoppfinntopp
nedåtgående sparre ovanpå takets åsar-karvelkarvilkarvilkarvilkarvilkarvilkarvil
nejnää, neenää, neenää, neenää, neenää, neenää, neenää, nee-enää, nee, nee-e
nejonöganetinggnetinggnetinggnetinggnetinggnetinggnetinggnetingg
nekaneikk, neikkarneikkneikkneikkneikkneikkneikkneikk, -ar
nicka till, ta en tupplurnikk tielnikk tielnokk oåvnikk oåvnokk oåv, nikk tiel nokk oåvnikk tiel, oåvnikk tiel, nikk oåv
nordanvindennåoLannåoLannåoLannåoLannåoLannåoLannåoLannåoLan
norrut; norrifrånnårruut; nårrifroånnårrett; nårrifroånnårrett; nårrefråån    nårrett; nårrifroånnårrett; nårrifroånnårrett; nårranifrånnårrett; nårr(an)ifroånnårrett; nårr(an)ifroån
norsnåssnåssnåssnåssnåssnåsch, nåssnåsch, nåssnåss
nosring, användes främst för tjurarnesaringgnåosringgnesaringgnesaringgnåosringgnesaringgnesaringgnesaringg
not (om fiske el. musik)-nåotnåotnåotnåotnåotnåotnåot
nunuög, nunuög, nunuög, nönuög, nonyögnyög, nonuög, nunuög, no
nyckelpigatjienapiigo, tjienakoddotjienotjienonykäLpiigotjienonykäLpiigotjienapiigotjieno
nyckfull flicka-vippo---vipLo, vippovipLovippo
nyet och nedan (månfaser)nyyj(j)e/kaaldnyyj(j)e å nedonanyyj(j)e å nedonnyyj(j)e å nedonnyyj(j)i å nedonanyyj(j)i å nedonanyyj(j)i å nedona/nidonanyyj(j)i å nedona/nidonanyyj(j)i å nidona
nyfödd kalv; barn som gillar mjölksåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasipp
nyligennyylinyylinyylinyylinyylinyylinyylinyyli
nymjölkad varm mjölk, mjölk på barnspråksåpasåpasåpasåpasåpasåpasåpasåpa
nypa, nypernjyyp, -är-njyypnjyypnjyypnjyypnjyyp, -är, njöip, njopinyyp, nyypär, nöip, nopi
nysa, nyser, nös, nystnjyys, njyysär, njöus, njyystnjyys, -är, njöis, njosinyys, nyysär, nöis, nosi   njyys, njyysär, nöis, njyystnjyys, -är, njöis, njyystnjuus, -är, njöus, njosinjuus, -är, njöus, njosinyys,nyysär, nöis, nosi
nyss, helt nyligeni jånsti jånsti jånsti jånsti jånsti jånsti jånsti jånst
nyttja, användanyti, nytjar, nytjanytinytinyti, nytjinytinyti, nytjinyti, nytjinyti/nytji, nytjar, nytja
nyttosak (behövs men har ringa värde)tarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtingg
nå, nå upp, nå fram tillnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkas
någon (M), någon (F), något, någranain (M), naon (F), nait (N), na/in nagär (Pl.); na (koll., t.ex. na maat)nain, naon, nait, in nagär/nanain, nanain, nait, in nagär, nanain, nain, nait, in nagär, nanain, nait, in nagär, nanain, naon, nai(t), in nagär/nanain, naon, nai, in nagär/na
någon, något, någranananananananana
någonsinnanstinnanstinnanstinnainstin  nanstinnanstin, nainstinnanstinnanstin, nainstin
nånting extra bra (ofta sarkastiskt)ståorheijaståorheija--ståorheijaståorheijaståorheijaståorheija
näbbmusspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmöss
nännas; är för snål för; har inte hjärta attnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens intt
nära inpå husknutarnanäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLs
närgångennäägaajinnäägaajinnäägaajinnäägaainnäägaajinnäägaajinnäägaajinnääganjin
närheten av hemmetheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåopona
närmare, närmastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnärma/n, -st, niema/n, -st
närmast efter; som följande, därefterniestniestniestniestniestniest; täniestniest; täniestniest; täniest
närvara vid begravningföLi åppföLi oppföLi åppföLi åppföLi åppföLi åppföLi åppföLi åpp
närvarande, på platsti stessti stessti stessti stessti stessti stessti stessti stess
näsborre, näsborrar/nanesabåro, -r, -nanesaboro, nesaboronanesaboronanesaboro, nesaboronanesaboronanesaboronanesaboronanesaboro, -na
nät lagda i en halvcirkel----schtjuötbåoschtjyötbåoschtjuötbåo-
nät lagt i hästskoform i ändan av nätarm-ketsoketsoketsoketsoketsoketsoketso
näve, handnavanavanavanavanavanavanavanava
näverkorg, bars på ryggen m. krok över axelnneeväkånttnevärkånttkånttkånttkånttneeväkånttneeväkånttneeväkåntt, kåntt
nötskrikagrenskriikogrenskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriiko
nötskrikalaavschtjåorolaavschtjåoro, grenskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriiko
oaktsamhåbLohåbLohåbLohåbLohåbLohåbLo, fåbLohåbLohåbLo
obarmhärtigt; ytterst, väldigtåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttot
obekvämt, ej i rätt ställning; ej bra nogåotilaagsåotilaagsåotilaagsåotipassåotilaagsåotilaags, åotipassåotilaags, åotipassåotilaags, åotipass
obeslutsam personvinggäLvatavinggäLvatarvinggäLvatavinggäLvatavinggäLvatavinggäLvatavinggäLvatavinggäLvata
objuden bröllopsgästgåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandar
obrukbart skick; oför, i svårigheterfaliit; po faliitfaaliit; i faliitfaliit; po faliitfaliitfaliit; po faliitfaliit; po/i faliitfaliit; i/po faliitfaliit; i faliit
observera, upptäckaåpsalvääropsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalväär
obäddad sängbuschobyschobyschobyschobuschobyschobuscho, byschobuscho
och, ocksåååå   ååååå
odling i skog; ingärdad åkerjääLojääLojääLojääLojääLojääLojääLojääLo
odågatårttjil-tårttjeltårttjiltårttjiltårttjiltårttjiltårttjil
odåga, okynnig pojkeligaat, -inligaat-ligaatligaatligaatligaatligaat
oerhört magerraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagär
ofta, oftaretykäLt, tykLantykäLttykäLttykäLttykäLttykäLttykäLt, tykLantykäLt, tykLan
oförmögen att röra sig, t.ex. pga. ryggskottfölaagdfölagd-fölaagdfölaagdfölaagdfölaagdfölaagd
oförnöjd, missnöjdåofönöigdåofönöigd, åonögdåofönöigdåofönöigdåofönöigdåofönöigdåofönöigdåofönöigd
oförsiktig, klumpig, tölpaktig---dåkLo-dåkLodåkLodåkLo
oförståndig, klumpig man; dito kvinnatåmbLar, tömbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLartåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLo
ogilla, tycka illa ommissliikmissliikmissliikmissliikmissliikmissliikmissliikmissliik
ogräsfrö i trösksäd (bestämd form)maldremaldremaldremaldrimaldrimaldrimaldrimaldri
ogudaktigåogudaktoåogodaktoåogudakto    åogodaktoåogodakti/åogodaktoåogodaktoåogodaktoåogodakto
ohanterlig, åbäkigåoboåkLiåoboåkLiåoboåkLoåoboåkLoåoboåkLiåoboåkLiåoboåkLiåoboåkLi
ohejdbart skrattanfall, skrattlystnad (best. f.)fLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitin
ohyra i mjöl, mottmåttmåttmåttmåttmåttmått, måttanmått, måttanmått, -ar, -an
ohövligåohuövLiåohuövLiåohöövLe     åohuövLiåohuövLiåohyövLoåohyövLi, - huövLiåohuövLi
ojämnknypLoknypLoknypLoknypLoknypLoknypLoknypLoknypLo
ojämn (att gå på), stenigknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLo
ojämn, oslipadrååvLorååvLorååvLorååvLorååvLorååvLorååvLorååvLo
ojämn, stenig, svårframkomlig om terrängåolendo, -tåolendoåolendoåolendoåolendoåolendoåolendoåolendo, -t
okantat brädevanobreevanobreevanobräävanobräävanobräävanobräävanobräävanobrää
okynnig pojkeillfranttillfrantt, illfrankkillfranttillfranttillfranttillfranttillfranttillfrantt
olustig, trött, inte på humördanjindånjindånjindånjindånjindanjindanjin, dånjindånjin
olycka, oävelåo(v)eeväLåo(v)eeväL--åo(v)ääväLåo(v)eeväLåo(v)ääväLåo(v)ääväL
Olympia båtmotor (liten), "markatta"-marakattomarakattomarakattomarakattomarakattomarakattomarakatto
olöpnat, ostelnat om filåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökkna
om cykelnav: inte fästa, slå omreiv, sloå åmmreivsloå åmm, härvreiv, sloå åmmreiv, härvsloå åmmreiv, härv, sloå åmmreiv, sloå åmm
om kreatur som inte hölls i hagenilljääLoilljääLoilljääLoilljääLoilljääloilljääLoilljääLoilljääLo
om mjölk: löpna, tjockna till fillöknlöknlöknlöknlöknlöknlöknlökn
om pers. m. mycket på gång men inget slutförtråfystjo-fystjo-ein såm rystjar åpoå-råfystjo-
om vedklabb som spricker raktreetkLovinreetkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovi
omfångsrik, grovvedovedovedovedovedovedovedovedo
omfångsrik, storkaschokåschokaschokåschokåscho-kascho-
omkullåkollåkollåkollåkollåkollåkollåkollåkoll
omornadåomuönaåomuönaåomöönaåomuönaåomuönaåomyönaåomuönaåomuöna
opponera sig, käfta motprekäL måotpärr måotpärr måotpärr måotpärr måotpräkäL måotpräkäL måotpärr måot
opålitlig, inte så skötsam manslarvkosk,- kostjinslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkosk
ordåoLåoLåoLåoLåoLåoLåoLåoL
order, budåådäsoådäsåådäsåådäsåådäsåådäsåådäsåådäs
ordineraoånäär, -aroånääråånääroånääroånääroånääroånääroånäär, -ar, -a
oreda, oordning; röra/blanda ihop; tala osammanhänganderåddråddråddråddråddråddråddrådd
oreda, rådd; blanda ihop sakerkålttkålttkålttkålttkålttkålttkålttkåltt
oredig garntottgaantållogaantållogaantållogaantållogaantållogaantållogaantållogaantållo
oredig, hopblandad; dementråddoråddoråddoråddoråddoråddoråddoråddo
oregerlig, vildsint; omåttligtåorijääli; åorijäälitåorijääLo, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli; åorijäälit
orenligschtjitfattschtjitfattschtjitfattsch(tj)itfattschtjitfattschtjitfattschtjitfattschtjitfatt
oresonlig, halvgalenvridinvridinvridinvridinvridinvridinvridinvridin
ormbunkeårmbonkkårmriis/årmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkk
oroa sig, ängslas för ngtgruuv(v) segruuv(v) segruuv(v) segruuv(v) sigruuv(v) sigruuv(v) sigruuv(v) sigruuv(v) si
osamsstriidandstriidandstriidandstriidandstriidandstriidandstriidandstriidand
osamsåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntantt
oskicklig, tafatt, drumligkaLvo, -tkaLvokaLvokaLvokaLvokaLvokaLvokaLvo
oskickligt, klumpigt utfört, utan finessåosluögtåosluögtåoslöögtåosluögtåosluögtåoslyögtåosluögtåosluögt
oståost, -inåoståoståoståoståoståoståost
ostadigrakLorakLorakLorakLorakLorakLorakLorakLo
ostadigtjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLo
ostadig på benen, snubbligståpLoståpLoståpLoståpLoståpLostuuLoståpLoståpLo
ostadig på benen, vacklande; fantasifosterstuuLostuuLostuuLostuuLostuuLostuuLostuuLostuuLo
ostadig, vacklandetjikLotjikLotjikLotjikLotjikLotjikLotjikLotjikLo
ostadigt byggetjikäLvärkktjikäLvärkk-tjikäLvärkkrakäLtjikäLvärkktjikäLvärkktjikäLvärkk
ostädad, stökigåostöuko, -tåostöukoåostöukoåostöukoåostöukoåostöukoåostöukoåostöuko, -t
ostädat, ovårdat, förfalletuödituödityödituödituödityödituödituödit
osäker på veckodagarnavikovillvikovillvikovillvikovillvikovillvikovillvikovillvikovill
otillfölitlig person som pratar mycketdyngdryfto--dyngdryftodyngdryftodyngdryftodyngdryftodyngdryfto
otrevlig personlorkk, lorttjinlorkklorkklorkklorkklorkklorkklorkk, lorttjin
otrevlig, frånstötande person, kräkkreek, kreetjekreekkrääkkrääkkrääkkrääkkrääkkrääk, kräätji
otrevlig, tråkig; utan trevnad; kusligtåoskryyp, åoskryyftåoskryypåoskryypåoskryypåoskryypåoskryypåoskryypåoskryyp, åoskryyft
otrevliga, obehagliga personer, bykebuök, buötjebuökbuökbuökbyökbyökbuökbuök, buötji
otålig, kinkig, oförnöjdåonåådoåonåådo-åonåådoåonoådoåonåådoåonåådoåonåådo
ouppfostrad personvanduöravanduöravanduöravanduöravanduöravandyöravanduöravanduöra
oval låda i svepteknik för agnavskiljningdryftodryftodryftodryftodryftodryftodryftodryfto
ovana, egenhet; grillerjoånojoånojoånojoånojoånojoånojoånojoåno
ovanpååvanpoååvanpoå, åvanoåvåvanpoååvanpoååvanåpoååvan(å)poå, åvanoåvåvan(å)poå, åvanoåvåvan(å)poå
ovassspiltt--spilttspilttspilttspilttspiltt
oväderillveedärillvedärillveedärillveedärråskveedärillveedärillveedärillveedär
oväder (vind o. nederbörd, främst snö)uuböuk, uuböutjeuuböukuuböukuubuökuuböukuuböukuuböukuuböuk, uuböutji
oväsen; flirtandekolooromkolooromkolooromkolooromkolooromkolooromkolooromkoloorom
oxeltand, bakre kindtandåosloåosloåosloåosloåosloåosloåosloåoslo
oxhyvel, tvåmanshyvelåkshivilåkshivelåkshyvel    åkshiväLåkshivilåkshivilåkshivilåkshiväL
packa förnödenheter för utflykt el. dyl.pankk iipankk iipankk iipankk iipankk iipankk iipankk iipankk ii
pallpallapallapallapallapallapallapallapalla
panna, änneenne--enni-enniennienni
pappaspappospappospappospappospappospappospappospappas
papper, pappretpapär, paprepapär, papre/papäärepapär, papääre   papär, papääripapär, papääripapär, papääripapär, papääripapär, papääri/papri
passande, behändigfallinpasslifallinfallinfallinfallinfallinfallin
pekapeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikar
penispillpillpillpillpillpillpillpill
penninggräspenggreespenggreespenggrääspenggrääspenggrääspenggrääspenggrääspenggrääs
person bosatt i Majorna i KvevlaxMaij-båoMaij-båo-Maij-båo----
person bosatt i Storbyn i KvevlaxStåobygg---Stoåbygg---
person bosatt i Överbyn i KvevlaxÖväbyggÖväbyggar-ÖväbyggarÖväbygg--Öväbygg
person från Sverige (nedsättande)vatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvensk
person med klen fattningsförmågaståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovo
person som fryser lättfrosilårttfrosilårttfrosilårttfrosilårttfrosilårttfrosinbyks, frosilfrosilårttfrosilårtt
person som går med nedhasade byxorhengbykshengbykshengbökshengbykshengbyks, lakabykshengbyks, lakabykshengbyks, lakabykshengbyks
person som gör fuffensspuökuöraspuökuöraspuökuöraspuökuöra-spyökyöraspuökuöraspuökuöra
person som hör dåligtdöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakko
person som saknar musikaliskt gehörbLindpiipo----bLindpiipobLindpiipobLindpiipo
person som är smutsig runt munnengLåtätruutgLåtätruut-gLåtätruutgLåtätruut-gLåtätruutgLåtätruut
person utan rast och rofLåganda-fLåganda     -åoråosviggfLågandafLågandafLåganda
petapååt, påtarpååtpååtpååtpååtpååtpååtpååt, påtar
pigg, livligfeijin--feijinfeijin-feijinfeijin
pilbågesprettbågasprettbågasprättbågasprättbågasprättbågasprättbågasprättbågasprättbåga
pilka; pimplapimppäL, pimppLarpimppäLpimppäLpimppäLpimppäLpimppäLpimppäLpimppäL, pimppLar
pladdra; banna, gräla på; plottra bort (pengar)pLåtär (poå); pLåtär po nain; pLåtär uutpLåtärpLåtärpLåtärpLåtärpLåtärpLåtärpLåtär, pLåtrar
plocka med händerna; fingra pånaav, navarnaavnaavnaavnaavnaavnaavnaav, navar
plog; ploga; plöjapLåov(v), pLåov(v)arpLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v), -ar
plumsa, falla i vattnetpLååm (ii)pLåmspLåmspLåmspLåmspLååmpLååmpLååm, pLåmar
plånbokpLåmsopLoånbåokpLåmsopLoånbåokpLåmsopLåmso, pLoskopLåmsopLonso
plåtkruka som rymde 1 stop, ca. 1,3 literståopskruukoståopskruukoståopkruukoståopskruukoståopskruukoståopskruukoståopskruukoståopskruuko
plåtkruka som rymde 3 stop, ca 3,9 liter)triiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruuko
pojkegåss, gåssingåssgåssgåssgåssgåssgåssgåss
pojke som gärna leker med flickorfLikkfLaskarfLikkfLasko--fLikkfLaksar-fLikkfLaskofLikkfLasko
pojke, -npåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjin
pojkvaskergLyytgLyytgLyytgLyytgLyytgLyytingg, knibil, knåbilgLyytgLyyt
polera, putsajynsjynsjynsjynsjynsjynsjynsjyns
pollenfröimjööL, -mjöLefröimjööL, -mjöLefröimjööL, -mjöLefröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLi
potatispääropääropääropääropääropääropääropääro
potatisblastpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåL
potatiskamspääronkamso, -r, -napääronkams, -kamsanpääronkamsopääronkamsopääronkamsopääronkamsopääronkamsopääronkamso, -r, -na
potatismospääronmoospääronmoospääronmoos     pääronmoospääronmoospääronmoospääronmoospäärongröit
potatissättningpääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetas
potatisårderpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaL
pottapåttopåtto, natt-tjäreldärpåttopåttopåtto, piss-schtjuuLopiss-schtjuuLo, påttopåtto, piss-schtjuuLopåtto
prata i ett (snabbt, otydligt, innehållslöst)dibär, dibrar----dibärdibär, dåbärdibär, dibrar
prata mångordigt; vara i gångfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoå
prata skräpfjåll, fjållarfjållfjåll    fjållfjållfjållfjållfjåll, -ar
prata skräphåår, hårarhåårhåårhåårhåårhåår, hårarhåårhåår, hårar
prata strunt, skvallra (otillförlitligt)råll, rållarråll-rållruör å fuörrållrållråll
prata strunt; prata snabbt o. otydligtslapärslapärslapärslapärslapärslapärslapärslapär
pratsamtaLotaLotaLotaLotaLotaLotaLotaLo
presenninghöLvohöLvohöLvohöLvohöLvohöLvohöLvohöLvo
privat diskussion, privat ärendefåstoroåd, fåstoäärand--fåstoäärandfåstoroådfåstoäärandfåstoäärandfåstoäärand
problematiskt, besvärligtprekot, pråkotprekLotpräkLotpräkotprekotpräkot, pråkotpräkot, pråkotpråkot
provisorisk ställningkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäL
prutapLuutpLuutpLuutpLuutpLuutpLuutpLuutpLuut
prutta, fisapropppropppropppropppropppropppropppropp
prutta, fjärtafraatfraatfraatfraatfraatfraatfraatfraat
pränta, skrivapLenttprentt-pLenttpränttpränttpränttpräntt
prövningsnämndsmöte pga. besvärkLandästemmo--kLandästemmokLandästemmokLandästemmokLandästemmokLandästemmo
pustapuustpuustpuustpuustpuustpuustpuustpuust
pynta med något grönt, t.ex. björklövmöij, möijarmöijmöijmöijmöijmöijmöij, möijarmöij, möijar
på ackordpo sommapo somma-po sommapo sommapo sommapo sommapo somma, po syymo
på alla fyrafyyronfåotafyyfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåota
på dåligt humör, inte i skick, ur slagdåLschtjindåLschtjindåLschtjindåLschtjindånjin-dånjindåLschtjin
på många olika sätt; ombytlig, kompliceradmangleissmangleissmangleissmangleissmangleissmangleissmangleissmangleiss
på mönstring till militärtjänstpo syynpå syyn--po syyn-po syynpo syyn
på ryggenkassonbaakkassonbaakkassonbaakkassonbaakkossonbaakkassonbaakkassonbaakkassonbaak
påhittig och finurlig pojkemidikosmidikosmidikosmidikosmidikosmidikosmidikosmidikos
påle för gärdsgårdstuöLinggstuöLinggstuöLinggstuöLinggstuöLinggstyöLinggstuöLinggstuöLingg
påle, t.ex. för gärdsgårdpoåLapoåLapååLapoåLapoåLapoåLapoåLapoåLa
pärlhalsbandpeelonbandpeelbandpeelbandpeelbandpeelbandpeelonband/-varvpeel(on)bandpeelband
pärluggla--härapopLohärapopLopopLohärapopLo-härapopLo
pärm på bokstavastavastavastavastavastavastavastava
pärtkorg som hängdes på bärkrokenkåntt, kånttkårgkåntt, kånttkårgkånttkårgkånttkårgkånttkårg, kasskånttkånttkårgkånttkårg, kasskånttkåntt
rabbla, tala fortrapäL, rabäLrapäLrabäLrabäLrabäLrapäLrapäLrapäL
rafsa, göra någonting slarvigthåmshåmshåmshåmshåms, råmshåmshåmshåms
rafsa, krafsa ihop det sistaskrååt, skråtarskrååtskrååtskrååtskrååtskrååtskrååtskrååt, skråtar
ragatakLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstär
ragla, gå ostadigt; mager personranggäLranggäLranggäLranggäLranggäLranggäLranggäLranggäL
rakt framförmittförimittförimittanföremittförimittanförimittförimittförimittanföri, mittföri
ramla omkullrambäL åkollrambäL åkollrambäL åkollrambäL åkollrambäL åkollrambäl åkollrambäL åkollrambäL åkoll
rapa; rivareep, reparreeprääprääprääprääprääprääp, räpar
rasa ner, falladråås, dråsar (nedär)drååsdrååsdrååsdrååsdrååsdrååsdråås, dråsar (nedär)
rask, resligreislireislireislireislireislireislireislireisli
rassla, smattra, skramlaskrapäL, skrapLarskrapäLskrapäLskrapäLskrapäLskrapäLskrapäLskrapäL, skrapLar
reagera hastigt, häftigtspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tiel
reda ut meningsskiljaktighetreetgaareetgaaräätgaaräätgaaräätgaaräätgaaräätgaaräätgaa
redskap för att bråka linbråtobråtobråtobråtobråtobråtobråtobråto
redskap för att ta bort bark från kråkriskroåkriisvaLkk, -vaLttjinkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkk, -vaLttjin
redskap för hantering av pappersved; barrpikko, -npikkopikko       pikkopikkopikkopikkopikko
reglage, handtagvippovippovippovippovippovippovippovippo
regna; regnrein, -ar; rein, -erengnrengnreinreinreinreinrein, -ar; rein, -i
regnskadat hövandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöij
relingsuud, suudinsuud, -ensyyd, -ensuud, -insyyd, -insuud, -insuud, -insuud, -in
rem på hästens bogträn (ränker)bringlenkkbringlenkkbringlenkk, draagreimbringlenkkbringlenkkbringlenkkbringlenkkbringlenkk
rem under magen på hästbuukjåoLovambjåoLobuukjåoLo-vambjåoLobuukjåoLobuukjåoLobuukjåoLo, vambjåoLo
rem/kedja som häst fästes i krubban el. leddes medgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaft
remsarimsorimsorimsorimsorimsorimsorimsorimso
renfanajohannesbåskajohannesbåska-johannesbåskajohannesbåskajohannesbåskajohannesbåskajohannesbåska
renligreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLo
rensa strömming (ta bort gälar o. tarmar)jeil strömganjeil strömganjeil strömganjeil strömjinjeil strömganjeil strömjinjeil strömgan/strömjinjeil strömjin
rep eller vidja, använd för att flytta t.ex. hösvegaböLoreip-svega-svegasvega-
repa sig; fatta (nytt) mod, morska upp sigkarpp åpp sekarpp opp sekarpp åpp sekarpp åpp sikarpp åpp sikarpp åpp sikarpp åpp sikarpp åpp si
repareraripräärreparier, kåri åmmkårikåriripäärripäär, kåri åmmripräär, riparäärripräär, reparier
reparera; gå på med full fart; slösabrass; brass åpoåbrass (åpoå)brassbrass (åpoå)brass (åpoå)brassbrassbrass; brass åpoå
resareiso, reisonreisoreisoreisoreisoreisoreisoreiso
rester efter att det bästa valts uruuvaLoruuväLjoruuvaLoruuvaLoruuväLoruuvaLoruuvaLoruuvaLor
rester som lämnat, blivit ratadehaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskor
resvirkespiirvärkk, -värttjespii(r)värttjespiirvärttjespiirvärttjispiirvärttjispiirvärttjispiirvärttjispii(r)värkk, -värttji
resvirke vid husbyggnadstödinggar, spiirvärkkspiirvärkkspiirvärkkspiirvärkkstödinggarspiirvärkkstödinggarspiirvärkk
retas, göra narr (av någon)gaaLnas (me nain)gaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnas
retlig, gnällig, kinkigknärro, knarroknärroknärroknärro, knarroknärroknärroknärro, knarroknärro
retsam personpärrkåLv, -inpärrkåLvpärrstakapärrhakapärrhakapärrhakapärrkåLvpärrkåLv
retsam, busigfollkLappa, folltrådafollgaajifollgaaifollgaajifollgaaifollgaajifollgaai, follkLappafollgaai
reumatismromatistromatistromatistromatistråomatist, romatistromatistromatistromatist
reumatismvärkk, värttjinvärttjinreomatistin    värttjinråomatistinromatistin, värttjinvärkk, värttjinvärkk, värttjin
revareporeporäporäporäporäporäporäpo
revbenrivibeinrivibeinrivibein, rivjorivibeinrivibein, rivjorivibein, rivjorivibein, rivjorivjo, rivibein
rikligt med snö i trädenåppligotoppligotåpplegonaåppligotåppligotåppligotåppligotåppligot
rikligt uppdukat med bakverkåppbollaoppbollaåppbollaåppbollaåppbollaåppbollaåppbollaåppbolla
rikligt, ymnigtriivLit--riivLitriivLitriivLitriivLitriivLit
ringa om liten klocka; bära lätt bördapinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäL
ringa, eka i öronen efter skräll; falla hårt; "genljuda" i kroppen efter slag el. falllååm, låmar, låmalååmlååmlååmlååmlååmlååmlååm, låmar, låma
rinna med svag stråle; pillerpildär, pildrarpildärpildärpildärpildärpildärpildärpildär
riskvist för aga; rep m. knut o. spikar; daggdagg, daddjindaggdaggdaggdaggdagg(tjiro)dagg, -daddjin(tjiro)dagg, -daddjin
riugn, eldstad för torkning av sädriiuun, -inriiuunriiuunriiuunriiuunriiuunriiuunriijuun
riva upp (stickning o.dyl.), rivas uppresm, räsmresmresmräsmräsmräsmräsmräsm
roddarens fotutrymme i båten (best. form)---   --råoddin--
roderpinne-styyrpinnastyyrpinnastyyrpinnastyyrpinna, råodärpinnastyyrpinnastyy(r)pinnastyy(r)pinna
rodna, bli röttruönruönruönruönruönryönruönruön
rolig, trevlig; underligråoLiråoLiråoLiråoLiråoLiråoLiråoLiråoLi
ropa högthåilhåilhåilhåilhåilhåilhåilhåil
ropa till, hojtahoikk, håistär, höistärhoikk-hoikk, håitthoikk tiel, håitthoikk, håitthoikkhoikk, håitt
ropa, föra oljudgaLm, gaLmargaLmgaLmgaLmgaLmgaLmgaLmgaLm, -ar
rotborsteråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåsta
rote; gå som rotehjon från gård till gårdråote, ga i råote--råot, ga po råotinga i råotiråoti, ga i råotiråoti, ga i/po råotiråot, ga po råotin
rotvälska, nonsens; förskämd dryckrapakaljarapakalja-rapakaljarapakaljarapakaljarapakaljarapakalja, rapakaljo
rotändan av ett trädlåmanlåmanlåmanlåmanlåmin, låmanlåm/in, -an, låmaendanlåman (pl. låman)låmin (pl. låman)
rovdjur; elak människakLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuur
rovfågel, typ falk eller hökspennarspennarspennarspennarspennarspennar, vedäfjåkarspennarspennar
rulla från sida till sidabeelas--beelas-beelasbeelasbeelas
rulla sig från sida till sida (om hästar)dåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbas
rullharv med ca 20 cm långa vassa betttårvharvo--tårvharvo-tårvharvotårvharvotårvharvo
rund pinne, tapppLosorpLosorpLosorpLosorpLosorpLosorpLosorpLosor
runt och kort vedträ (el. annat trästycke)-polorpolorpolorpolorpolorpolorpolor
runtomkringåmmanåkringgåmmanå-/åmmåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringg
russinrosinrosinrosinrosinrosinrosinrosinrosin
ruttenrotinrotinrotinrotinrotinrotinrotinrotin
rygglänges, baklänges, bakåtrygglenjis, oryggrygglenjis, oryggrygglenjisrygglenjisrygglenjis, oryggrygglenjis, oryggrygglenjis, oryggrygglenjis, orygg
ryggskott, sjuk ryggrygghalderygghalderygghaldirygghaldirygghaldirygghaldirygghaldirygghaldi
ryggsågtappsååg, tappsåjentappsååg, -såjenjiirsååg, -såjenjiirsååg, -såjintappsååg, -såjintappsååg, -såjintappsååg, -såjintappsååg, -såjin
rykande; hastigt; rasanderyykandryykand-ryykandryykandryykandryykandryykand
rymligruumriikruumriikryymriikryymriikryymriikryymriikruumriikruumriik
rymlig, stor; stormaskig-ryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymt
ryssja för braxenbraaksnryschobraaksnryschobraaksnryschobraaksnryscho braaksnryschobraaksnryschobraaksnryschobraaksnryscho
ryssja för lake-lakaryscholakaryscholakaryscholakaryscholakaryscholakaryscholakaryscho
ryssja för nors-nåssryschonåssryschonåssryschonåssryschonåssryschonåssryschonåssryscho
ryssja som hölls fast av stakar i dyn--stakaryschostakaryschostakaryschostakaryschostakaryschostakaryscho
rådda till, sy ihop slarvigt; oredig, trassligkårväL; kårvLokårväl; kårvlokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLo
rådslå, komma överensakodäärakodäär-akodäärakodäärakodäärakodäärakodäär
råg(blod)bröd kokat i mjölk/vatten (best. form)bruökåotjebrukåotjebruökåotjibruökåotjibruökåotjibryökåotjibruökåotjibruökåotji
rågskylriitoriitoröukkriitoriitoriitoriitoriito
råk, mindre spricka i isenskåLvoskåLvoskåLvo, tärjoskåLvoskåLvoskåLvoskåLvo, tärjoskåLvo
råk, större spricka i isenroåkroåkroåkroåkroåkroåkroåkroåk
råkalltorrotorrotorrotorrotorrotorrotorrotorrot
råkallt vädervatotjööLdvatotjööLd--vatotjööLdvatotjööLdvatotjööLdvatotjööLd
råmaröut, -arröutröitröutröutröutröutröut, -ar
råma dämpatdruöndruön-druöndruöndryöndruöndruön
råstenröiso, roåsteinröiso, roåsteinröiso, röissteinröisoröiso, roåsteinröiso, röissteinröiso, röissteinröiso, roåstein
räcka tillspiis, -arspiisspiisspiisspiisspiisspiisspiis, -ar
räcka till, vara tillräckligt (om mat, material)staak, stakarstaakstaakstaakstaakstaakstaakstaak, stakar
räkningar (best. form)uutschtjyldrenuutschtjyldrenuutschtjyldrenuutsch(tj)yldrinuutschtjyldrinuutschtjyldrinuutschtjyldrinuutschtjyldrin
ränna i backen; hälla genom ett rörrenn, rendärrennrännrännrännrännrännränn, rändär
rätas ut; döreetn uutreetn uuträätn uuträätn uuträätn uuträätn uuträätn uuträätn uut
rätt, riktigt, raktreettreetträätträätträätträätträätträätt
röd fläck på huden, utslagfLåosofLåosofLåosofLåosofLåosofLåosofLåosofLåoso
rödbrusigröbruussoröbruusoröbruusoröbruussoröbruussoröbruussoröbruussoröbruusso
rödjarödi, rödjar, röidd, röiddrödirödirödirödirödirödi, röd(j)arrödi, rödar, röda
rödlätt, rödaktig, rödskiftanderölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllo
röjkniv eller skära för lövslyluövkråokluövkråoklöövkråok    luövkråokluövkråoklyövkråokluövkråokluövkråok
röjkniv, skära för vass och lövslyröischtjiroröischtjiroröischtjiroröischtjiro/-schiroluövkråokröischtjiroröischtjiroröischtjiro
rölleka-tobaksbLåomorölleeka        --rölleekatobaksbLåomo-
rönnröun, -enröunröunröun, -inröunröunröunröun, -in
rör; rörvassröirröirröirröirröirröirröirröir
röra benen vårdslöst, klumpigtbekäLbekäLbekäLbekäLbekäLbekäLbekäLbekäL
röra fingrarna snabbt o. lätt; slingra iväg; kittla lättpeel, pelarpeelpeelpeelpeelpeelpeelpeel, pelar
röra sigruössruössruössruössruössryössruössruöss
röras p.g.a. att ngt sitter löst; förfallen byggnadrokäLrokäLrokäLrokäLrokäLrokäLrokäLrokäL
rörelsehindrad, dålig i benen, bräckligkrykLokrukLokrökLokrukLokrykLokrykLokrukLokrykLo
rörigt, oroligtbåsotbåsotbåsotbåsotbåsotbåsotbåsotbåsot
rörvassens blomma, fyllning i bolster (best. f.)röiloddjinröiloddjinröiloddjinröiloddjinröiloddjinröyloddjinröiloddjinröiloddjin
rötaråtaråtaråtaråtaråtaråtaråtaråta
rötmånadenröiteröiteröiteröitiröitiröitiröitiröiti
rötning (lin eller hampa lagt i vatten)röito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -n
röv, stjärtrööv, rövenrööv, rövenrööv, rövenrööv, rövinrööv, rövinrööv, rövinrööv, rövinrööv, rövin
saker, grejortavaratavara-tavaratavaratavaratavaratavara
saltsugen, längtande efter något saltsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvand
samlasambäL, sambLarsambäLsambäLsambäLsambäLsambäLsambäLsambäL
samla ihop (om pengar)saal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåop
samlas sysslor så att man inte hinner med; få försämrad tankeförmågafuöss förifuöss förifuöss förifuöss förifuöss förifyöss förifuöss förifuöss föri
samling för att gemensamt lägga pärttakpärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaas
samling oönskat folk (best. form)häryytjehäryytjehäryytjehäryytjihäryytjihäryytjihäryytjihäryytji
sats, mängd, omgångheningg, heninjenheningg-heninggheninggheninggheningg, heninjin
schässchtjeiss, -inschtjeissschtjeisssch(tj)eissschtjeissschtjeissschtjeissschtjeiss, -in
se upp; besöka, hälsa påskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ett
sedansaansaansaansaansaansaansaansaan
sedig, foglig (om häst), beskedligsedosedosedosidosedosidosidosido
seglasigäLsigäLsigäLsigäLsigäLsigäLsigäLsigäL
seldonsrem, selgjordjåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLo
seldynor (som selbågen, "kåpan", vilar på)seladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynor
sele, inkl. selbåge och dragremmarsela,-n, selarselaselaselaselaselaselasela
selrem från selkåpa (selbåge) till svansrotråmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLo    råmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLo
selrem/mar från ränker (bogträn) o. kåpa (selbåge)råomo, -r, råomonaråomoråomoråomoråomoråomoråomoråomo, -r
seltamp (fästes genom kärrskalmarna)selatampp, -inselatamppselatamppselatamppselatamppselatamppselatamppselatampp
seltapp (sättes i tamparna)selatappselatappselatappselatappselaknappselatappselatappselatapp
seminörkravatt-tjuur, -inkravatt-tjuur-kravatt-tjuurkravatt-tjuurkravatt-tjuurkravatt-tjuurkravatt-tjuur
senfärdigseinfääLoseinfääLoseinfääLo seinfääLoseinfääLoseinfääLoseinfääLoseinfääLo
senfärdig person; ovass knivsaddjilsaddjelsaddjilsaddjilsaddjilsaddjilsaddjilsaddjil
separatormeijar, meijarinmeijarmeijarmeijarmeijarmeijarmeijarmeijar
ser man på, det var värstakasnyytt---kasnyyttkasnyyttkasnyytt-
sidkrokig (om person, bräde, planka)siidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkroko
siklöjakotoLkotoLkotoLkotoLkotoLkotoLkotoLkotoL
simblåsa hos fisksapposapposapposapposapposapposapposappo
simma med händerna i bottenjytigreevjytigreevjytigräävjytigräävjytigräävjytigräävjytigräävjytigrääv
simma, simmar, simmade/simmatseem, seemär, seemdseem, seemärseem, seemärseem, semarseem, seemärseem, seemärseem, seemär, seemdseem, semar, sema
sinnessvag, dementkållo, kåldrokållo, kåldrokållo,kåldrokållo, kåldrokåldrokållo, kåldrokållo, kåldrokållo, kåldro
sista plogtiltan från diket-landfåår--landfåårlandfåårlandfåårlandfåår
sistfödd i familj; sista gräddade degbitenskrapankakoskrapabolloskrapanbollloskrapabolloskrapanbolloskrapankakoskrapabolloskrapankako
sitta overksam; vänslaskokäLkokäL-kokäLkokäLkokäLkokäLkokäL
sitta, sitter, satt, suttitsiti, sitär, soåt, sitisitisitisitisitisitisitisiti, sitär, soåt, siti
sjukdom hos tamdjur, "snurrsjuka",trillganjinkringganjintrinnganjintrillganjintrillganjintrinnganjin, trillganjintrillganjin, trinnganjintrillganjin
sjunga, sjunger, sjöng, sjungitschongg, -är, -d/sangg, -d/schonjischongg, -är, -d/sangg, -d/sonjischonggschonggschonggschonggschongg, -är, -d/sangg, -d/sonjischongg
sjunka ihop, packas ihopsetnsetnsetnsetnsetnsetnsetnsetn
sjunka ner i djup snö el.dyl., gå ner sighååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedär/näärhååL nedär/näär
sjunka, sjunker, sjönk, sjunkitschonkk, -är, sankk, schonktschonkk, -är, sankk/schonkt, sonttjischjonkk, -är, sankkschjonkk, -är, sankkschjonkk, -är, sankkschonkk, -är, sankk/schonktschjonkk, -är, schonkt/sankk, schonkt/sonttjischonkk, - är, schonkt/sankk, schonkt/sonttji
självklart arbete (syns hur det ska utföras)siiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeit
sjöfågelschufåågäLschufågälschöfågäLschufåågäL schufåågäLschyfåågäLschufåågäLschufåågäL
skafferi under vindstrappakanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåor
skaklar, dragstänger för hästredskapskakLarskakLarskakLarskakLarskakLarskakLarskakLarskakLar
skalbagge, insektskråttskråttskråttskråttskråttskråttskråttskrått
skalbagge; supknepparknepparknepparknepparknepparkneppskråttknepparkneppar
skarv mellan knapp o. knapphål i linninggröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlisso
skataschtjåoroschtjåoroschtjåorosch(tj)åoroschtjåoroschtjåoroschtjåoroschtjåoro
skavsårknagasoårknagasoårknagosoårknagosoårknagasoårknagosoårknagasoårknagosoår
skena (om häst)schtjein, -arschtjeinschtjeinsch(tj)einschtjeinschtjeinschtjeinschtjein
skevaschtjiev, schtjevarschtjievschtjeevsch(tj)ievschtjiev, schtjevarschtjeevschtjievschtjeev, schtjevar
skidbindning av läder (senare äv. metall)lissolisso-lissolissolissolissolisso
skidbindning, öppen för skonschtjiidstråffostroffostroffo, lissostroffoschtjiidstroffoschtjiidstråffoschtjiidstroffolisso
skidbindning; tygögla, läderöglastråffostroffostroffostråffostroffostråffostroffostroffo, lisso
skidpjäxor, -pjäxornamonoskåov(v)ar, -skåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)an måno-/monoskåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)ar, -an
skidstavschtjiidstakaschtjiidtjeppschtjiidfårkksch(tj)iidstakaschtjiidfårkkschtjiidfårkk, -stakaschtjiidstakaschtjiidtjepp
skinkorna (människans bakdel)rövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkona
skinnmössaschtjinnmussoschtjinnlorkkoschtjinnlorkkosch(tj)innlorkkoschtjinnlorkko, -myssoschtjinnlorkkoschtjinnlorkkoschtjinnlorkko, -musso
skitstöveldyngstööväL, -stöövLindyngstöväL-dyngstööväLdyngstööväLdyngstööväLdyngstööväLdyngstööväL, -stöövLin
skitstövel, skitungedynjil, dynjilindynjeldynjeldynjildynjildynjildynjildynjil, dynjilin
skjuta och dra med årornaknokk å draaknokk å draaknokk å draaknokk å draaknokk å råoknokk å draaknokk å draaknokk å draa
skjuta, skjuter, sköt, skjutitschtjuut, -är, schtjöit, skotischtjuut, -är, sköit/schtjöit, skotischtjuut, -är, sköut, skotesch(tj)uut, -är, sköut, skotischtjuut, -är, sköit , skotischtjuut, -är, sköut, skotischtjuut,-är, schtjöit/sköut, skotischtjuut, -är, sköut, skoti
skjutsschtjuussschtjuussschtjuusssch(tj)uussschtjuussschtjuussschtjuussschtjuuss
skjuts, snålskjutsschtjuussfääLschtjuussfääLschtjuussfääLsch(tj)uussfääLschtjuussfääLschtjuussfääLschtjuussfääLschtjuussfääL
sko, fot; skrävlaskreeväLskreeväLskrääväLskrääväLskrääväLskrääväLskrääväLskrääväL
sko, skon; skor, skornaskåo, -v(v)in; skåov(v)/ar, -anskåoskåoskåoskåoskåoskåoskåo(v); skåov(v)/ar, -an
skodonskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskobragd
skogskåog, skåojinskåogskåogskåogskåogskåogskåogskåog, skåojin
skojarekLipparkLipparkLipparkLipparkLipparkLipparkLipparkLippar
skojare, opålitlig personskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkar
skomakartumme, bakåtböjd tummeskomakartuumskomakartuumskomakartyymskomakartyymskomakartyymskomakartyymskomakartuumskomakartyym
skopa, vattennapponapponapponapponapponapponapponappo
skor av djurhud utan sula el. klack (best. form)barkkaskåov(v)anbarkkaskåov(v)ansjäLskåov(v)an   barkkaskåov(v)ansäLschtjinnsskåov(v)anbarkkaskåov(v)anbarkkaskåov(v)anbarkkaskåov(v)an
skorstenseld (sot och beck brinner)såoteld, -insåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldin
skottkärraskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärro
skov av dåligt av väder; busväderbuussbuusvedär-buusveedärbuusveedärbuusveedärbuusveedärbuuss
skovel, spadeskååväLskåväLskååväL      skååväL skååväLskååväLskååväLskååväL, skååvLin
skrapa sig, riva sönder hudenskråbb seskråbb seskråbb seskråbb siskråbb siskråbb siskråbb siskråbb si
skratta; skita (om fåglar)gLatär, gLatrargLatärgLatärgLatärgLatärgLatärgLatärgLatär, gLatrar
skridskoskrikkskåoskrinnskåoskrikkskåoskrinnskåoskrikkskåoskrikkskåoskrikkskåoskrikkskåo
skridskor med mässingsskenor (best. form)maLmaran--maLmaskrikkskåovanmaLmaranmaLmaranmaLmaranmaLmaran
skrika, yla, klagaåLvåLvåLvåLvåLvåLvåLvåLv
skrinna, åka skridskoskrikkskrikkskrikkskrikkskrikkskrikkskrikkskrikk
skrodera, ta i häftigtbrest ii-bräst iibräst iibräst iibräst iibräst iibräst ii
skroderande, skrytsam persontjeeväLhond, tjööväLhondtjeväLhondskräävlarskräävLartjööväLhondtjeeväLhondtjeeväLhond-
skrovlig, ojämnskrååvLoskrååvLoskrååvLo    skrååvLoskrååvLoskrååvLoskrååvLoskrååvLo
skrubba, få skrubbsårråås, råsarrååsrååsrååsrååsrååsrååsråås, råsar
skrubba, skura, rengöraskråbbskråbbskråbbskråbbskråbbskråbbskråbbskråbb
skrynkla; skrynkligskråll, skrållar; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll, -ar; skrållo
skryta, bedyra; skrytsamkaväär; kaväärandkaväärkaväärkaväärkaväärkaväärkaväär; kaväärandkaväär; kaväärand
skryta; tala osanning; höras skarpt ljudskråpp, skråpparskråppskråppskråppskråppskråppskråppskråpp
skräddare (insekt)vatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkk
skränka sågblad och -klingorskrenkkskrenkk, legg uutskränkkskränkkskränkkskränkkskränkkskränkk
skränka sågblad och sågklingorlegg uut --legg uutlegg uutlegg uutlegg uut
skräp; skräpa ner; skaka, vibreraråskråskråskråskråskråskråskråsk
skräpved av olika slag, t.ex. risvedråskveed, -vedinråskveedråskveedråskveedråskveedråskveedråskveedråskveed
skuffa; Va: liten tväraktrad roddbåtskott, -arskottskottskottskottskottskottskott, -ar; skott, -in
skum, fradga; skummandevado; vado, -tvado; vado, -tvado; vado, -tvado; vado, -tvado; vado, -tvado/vedo; vado/vedo, -tvado; vado, -tvado; vado, -t
skummjölk, fettfri mjölkmeijomeijomeijomeijomeijomeijomeijomeijo
skummjölk; skalligkLanokLanokLanokLano-kLanokLanokLano
skumpa (på ojämn väg)dåssdåssdåssdåssdåssdåssdåssdåss
skumpa (t.ex. om skarphjulad kärra)skålttskolttskålttskålttskåmppskålttskåmppskåltt
skumt, otydligtschtjumLot-schtjumLotsch(tj)umbLotschtjumLotschtjymbLotschtjumLotschtjumbLot
skur, t.ex. regnskurskuuroskuuroskuuroskuuroskuuroskuuroskuuroskuuro
skurvis återkommande om regn och snöbuusviisbuusviis-buusviisbuusviisbuusviisbuusviis-
skvalleraktig personskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakko
skvallrarall-skvaalderrall, skvaldärrallrallrallrall
skvallrafårg, fårg å ruörfårg å ruörfårg å ruörfårg å ruörfårg å ruörfårg å ryörfårg, ruör å fuörfårg, ruör å fuör
skvattra (skatans läte); skratta, flabbaskvatär, skvatrarskvatärskvatärskvatärskvatärskvatärskvatärskvatär, skvatrar
skvimpa, skvalpaskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäL, skvipLar
skvätta, stänkastrittstrittstrittstrittstrittstrittstrittstritt
skyffel, spadeschtjiffil, schtjiffilinschtjiffel, schtjifflinschtjiffel, schtjifflinsch(tj)iffil, sch(tj)iffilinschtjiffil, schtjifflinschtjiffil, schtjiffilin schtjiffil, schtjiffilin schtjiffil, schtjiffilin
skyffla, skyfflar, skyfflade/skyfflatmååk, måkar, måkamååkmååkmååkmååkmååkmååk, måkarmååk, måkar, måka
skyggschtjoggschtjoggschtjoggsch(tj)oggschtjoggschtjoggschtjoggschtjogg
skyl av timotejfrö eller kornpjonkkpjonkkröukkpjonkkpjonkkpjonkkpjonkkpjonkk
skyl av vete eller havreröukkröukkröukkröukkröukkröukkröukkröukk
skyl; skylaschtjyyl, -in; schtjyyl, -arschtjyyLschtjyyLsch(tj)yylschtjyyLschtjyylschtjyylschtjyyl, -in; schtjyyl, -ar
skymmaschtjyymschtjyymschtjyymsch(tj)yymschtjyymschtjyymschtjyymschtjyym
skyndaschtjundischtjyndischtjyndisch(tj)yndischtjyndischtjyndischtjyndischtjyndi
skynda ivägschtjymt iviegschtjymt iviegschtjymt iviegsch(tj)ymt iviegschtjymt iviegschtjymt iviegschtjymt iviegschtjymt oåv, ivieg
skynketepan, -itepantepantepantepantepantepantepan, -i
skålla (t.ex. vid grisslakt)skåld, skåldar, skåldaskåldskååld       skåldskåldskåld               skåldskåld, -ar
skåra i tunnstav för botten; tunnstav (tunnbräda); uppstickande kant över bottnarna på laggkärllagglagg-lagglagglagglagglagg
skälla ut; hålla på låg värmehöut (åpp)höuthöuthöuthöut åpphöuthöut åpphöut åpp
skällko, ledare för flockenschtjellkåoschtjellkåoschtjellkåosch(tj)ellkåoschtjellkåoschtjellkåoschtjellkåoschtjellkåo(v)
skällsord för oförståndig persondåårbåll, -indåårbålldåårbålldåårbålltåokdåårbålldååbålldååbåll
skällsord för överviktig kvinnajesakLaddojesakLaddo-jesakLaddojesafLåddojesakLaddo-
skällsord för liten flickadyngbyttodyngbytto-dyngbyttodyngbyttodyngbyttodyngbyttodyngbytto
skämmasschtjömsschtjömsschtjömssch(tj)ömsschtjömsschtjömsschtjömsschtjöms
skämt, skoj, nonsenspjaldäriipjaldäriipjaldär     pjaldäriipjaldäriipjaldäriipjaldäriipjaldärii
skämta, prata nonsens; skämt, nonsenspjaldär, pjaldrar; pjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldär
skämtsam, skojfrisk personpjaldästaka, pjaldäpåsapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästaka
skäraschtjiro, -nschtjiroschtjirosch(tj)iroschtjiroschtjiroschtjiroschtjiro
skärgården, sommarstället i skärgårdenschtjärenschtjärenschtjärensch(tj)ärinschtjärinschtjärinschtjärinschtjärin
skärv, liten summaschtjärvschtjärvschtjärvsch(tj)ärvschtjärvschtjärvschtjärvschtjärv
skölja ner, regna häftigtschtjöLi nedärschtjöLi nedärschtjuuL nedärsch(tj)öLi nedärschtjöLg näärschtjöLg nedärschtjöLg nedärschtjöLi /schtjuuL nedär
skölja, sköljer, sköljde/sköljtschtjöLi, schtjöLgär, skååLdschtjöLischtjöLisch(tj)öLischtjöLi/schtjöLgschtjöLi/schtjöLgschtjöLi/schtjöLgschtjöLi/schtjöLg, -är, skååLd
skölp, halvrunt snidesverktygschtjöLppschtjöLppschtjöLppsch(tj)öLppschtjöLppschtjöLppschtjöLpp-
skör, bräcklig, som dör lättfröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliiva
skör, sprödschtjuörschtjuörschtjuörsch(tj)uörschtjuörschtjyörschtjuörschtjuör
skörda timotej eller korn med skäraschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär höifröiji/kåonischtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåone
skördemaskin som band kärvarnaschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindar
skördetidenschtjuöLtiidinschtjuöLtiidinschtjuöLtiidinsch(tj)uöLtiidinschtjuöLtiidinschtjyöLtiidinschtjuöLtiidinschtjuöLtiidin
sköta, försöka botahåoshåos-håoshåoshåoshåoshåos
sladderaktig personslapätakkosladätakkoslapätakkoslapätakkosladätakkoslapätakkoslapätakkoslapätakko, -task
slaga, slagorslago, -rslagoslagoslagoslagoslagoslagoslago, -r
slagg, ihoptaget slam; klumpa ihop sigsindärsindärsindärsindärsindärsindär, sindärkånttansindärsindär; sindär ihåop
slags katse för fångst av agnfisk (mört)-mörttstugomörttstugomörttstugomörttstugomörttstygomörttstugomörttstugo
slak, slapp, ostadig, mycket tröttslakroslakroslakroslakroslakroslakroslakroslakro
slamraslambärslambärslambärslambärslambärslambärslambärslambär
slana, klenvirke; rund stång i stängseltråodotråodotråodotråodotråodotråodotråodotråodo
slangbellagommispretto, stritsostritsostritsogommisprettogommisprättostritsogommisprättogommisprätto, stritso
slangbellastritsostritso, slonggo, sprettostritsostritso, gommisprättogommisprättostritsostritsostritso, gommisprätto
slanor, grövre och finare (best. form)skoåranskoåranskååran     skoåranskoåranskoåranskoåranskoåran
slanor, träd avsedda som vedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveed
slarv, fuskverk; slarva; släpa; tappa bortslarv; slarv (bårtt)slarvslarvslarvslarvslarvslarvslarv; slarv (bårtt)
slarva på grund av överdriven brådskahåås, håsarhååshååshååshååshåås, håscharhååshåås, håsar
slarver, person som gör slarvigt arbetelåbbsåkk, -såttjin--låbbsåkklåbbsåkk-låbbsåkklåbbsåkk, -såttjin
slarvig, ovårdad; dito kvinna (ev. lättfotad)slöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöusko
slarvigt uppreståppstekLaoppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLa
slaskigt, dåligt om väglag (p.g.a. gyttja, snö)slåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbot
slemaktig snorklimpsnågållosnågLatro, gållogållosnågLåtrosnågLåtrosnågLåtro, gållosnågLåtrosnågLåtro
slevsleiv, -ensleivsleivsleivsleivsleivsleivsleiv, -in
slickasleiksleiksleiksleiksleiksleiksleiksleik
slocknad, släcktslotjin, slotjitslotjinslotjinslotjinslotjinslotjinslotjinslotjin
sluddra, tala otydligtslåtär, slåtrarslådärslåtärslåtärslådär, slåtärslåtärslådär, slåtärslåtär, slåtrar
slumra till, ta en tupplurhimbäL innhimbäL inn-himbäL innhimbäL innhimbäL innhimbäL innhimbäL inn
sluten och inbunden personmöubjuönmöubjuön-möubjuönmöubjuön-möubjuönmöubjuön
slutkörd efter tung prestation, dödströttkLåbbfäädikLåbbfäädi-kLåbbfäädikLåbbfäädikLåbbfäädikLåbbfäädikLåbbfäädo
sluttning, t.ex. skogslidliidliidliidliidliidliidliidliid
sly som är ungt och raktsliiskosliiskosliiskosliiskosliiskosliiskosliiskosliisko
slå (till)dårv (tiel/ii)dårvdårvdårvdårvdårvdårvdårv (tiel/ii)
slå (till)demb (ii, tiel)dembdaambdembdembdambdembdemb, damb (ii, tiel)
slå kullerbyttabåkkstuuL--stuuL hovobåkkbåkkstuuLbåkkstuuLbåkkstuuLstuuL hovobåck
slå ner påle med klubba, påla; myglajontt, jonttar, jonttajonttjonttjonttjonttjonttjonttjontt, -ar, -a
slå till (någon)fLaan ii (fö nain)fLaan iifLaan iifLaan iifLaan iifLaan iifLaan iifLaan ii (fö nain)
slå till (någon), ge en örfilfLintt ii (fö nain)fLintt iifLintt iifLintt iifLintt iifLintt, fLiet iifLintt, fLiet iifLintt ii (fö nain)
slå till, ge lätt örfilfLaisk iifLaisk, fLaskfLaiskfLaiskfLaiskfLaiskfLaisk, fLaskfLaisk, fLask ii
slå upp, hälla isloå iisloå iispill ii, syyd iisloå ii, syyd iispill iispill ii, syyd iisloå ii, spill iisloå ii
slå, slår, slog,slagitsloå, sloår, slåo, sleijisloåsloåsloåsloåsloåsloåsloå, -r, slåo, slaiji
slå, smälla till någondagg, dagg ii för naindagg-daggdaggdaggdaggdagg, dagg ii fö nain
slåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåss
slåttermaskinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiin
slädesledasledasledasledasledasledasledasleda
släde (mindre modell)snekkosnekkosnekkosnekkosnekkosnekkosnekkosnekko
släde för lättare transporterstasslådo, -nmjöLksleda, stassledasledalådostasslådostassledareislådostasslådo, reislådolådon
släde med flak för transporterskravaskravafLakaskravaskravaskravaskravaskrava
släggamoåkar, -inmoåkarmoåkarmoåkarmoåkarmoåkarmoåkarmoåkar
släggasleddjosleddjosleddjosleddjosleddjosleddjosleddjosleddjo
släkt(grupp); sällskap, följesetoseto-setosetosetosetoseto
slö mansperson; bandage på fingersåddsåddsåddsåddsåddsåddsåddsådd
slöfock, oföretagsam o. senfärdig personlöip, laiplöiplöiplöiplöip(laip), löiplöiplöip
slösaöidöidöidöidöidöidöidöid
slösaktigöidissammöidissammöidissammöidissammöidissammöidissammöidissammöidissamm, öido
slösaktig kvinnaöido, öidisbaLjoöido, öidisbaLjo-   öidisbaLjoöidisbaLjoöido, öidisbaLjoöidoöidisbaLjo
smaka; supasmaak, smakarsmaaksmaaksmaaksmaaksmaaksmaaksmaak, -ar
smaklös, faddleijinleijinleijinleijinleijinleijinleijinleijin
smalt mellanrum mellan hus/i hussmugosmugosmygosmygosmygosmygosmygosmygo
smattrande pappbit mot cykelns ekrarsmatrosmatro-smatrosmatrosmatrosmatrosmatro, fLatro
smedjasmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjo
smeka, klappapaij, paijarpaijpaijpaijpaijpaijpaijpaij, paijar
smeknamn på liten flickagolltållo, lilltållogolltållo, lilltållolilltållogolltållolilltållogolltållo, lilltållogolltållo, lilltållolilltållo
smeknamn på liten flickalilltållolilltållo, golltållogolltållo, lilltållogolltållo, lilltållogolltållogolltållo, lilltållolilltållo, golltållolilltållo
smeknamn på livligt barnståtakåiståtakåi--ståtakåi-ståtakåiståtakåi
smet; smeta (ut)smiet, smietin; smeet (uut)smeto, smeet; smeet(uut)smeto; smeet (uut)smiet; smiet (uut)smeet, smetin; smeet (uut)smiet, -in; smeet (uut)smeto, smiet; smeet (uut)smeet, smeto; smeet (uut)
smockfullpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfoll
smulasmoLosmoLosmoLosmoLosmoLosmoLosmoLosmoLo
smula, liten bitknito, knäLoknito, knäLoknito, knäLo       knitognito, knäLoknito, knäLoknito, knäLoknito, knäLo
smula; smula, -ar, smulade/smulatsmååL; smååL, småL/ar, -asmååLsmååLsmååLsmååLsmååLsmååLsmååL; smååL, småL/ar, -a
smulasmårasmårasmårasmårasmårasmårasmårasmåras
smusslare, avvikande personmyscharmyscharlåbrik (Söderskat)myscharlåbrikmyscharmyschar, myskmyschar
smuts, skit; skitaschtjiit; schtjiit, -ärschtjiitschtjiitsch(tj)iitschtjiitschtjiitschtjiitschtjiit; schtjiit, -är
smutsa (ner)schtjiti,schtjitarschtjiti, schtjitarschtjite nedär     sch(tj)iti, sch(tj)itarschtjiti näärschtjiti, schtjitar                schtjiti, schtjitarschtjiti, schtjitar
smutsigschtjitinschtjitinschtjitinsch(tj)itinschtjitinschtjitinschtjitinschtjitin
smutskläderschtjitkLienschtjitkLienschtjitikleensch(tj)itkLienschtjitkLienschtjitinkLien, byötjischtjitkLienschtjitkLien
smyga sigsmuög sesmuög sesmuög sesmuög sismuög sismyög sismuög sismuög si
små smulor, någonting söndersmulatmåår, måremåår, måremåårmåårmåårmåårmåår, mårimåår, måri
småbit som inte stillar hungernmonskryypels-monskryypelsmonskryypels--monskryypels
smågnägga; småskrattamekär, mekrarmekärmekärmekärmekärmekärmekärmekär, mekrar
smågnägga; småskratta, fnittrahikärhikär-hikär-hikärhikärhikär
smågnälla-----mjeekmjeekmjiek
smågnälla, pipa; småvärka; pirrapitär, pitrarpitärpitärpitärpitärpitärpitärpitär, pitrar
smågräla, gnabbasknepasknepasknepasknepasknepasknepasknepasknepas
småpengarpLåtäpenggarpLåtäpenggar-pLåtäpenggarpLåtäpenggarpLåtäpenggarpLåtäpenggarpLåtäpenggar
småregnastrikäL, stripäLstrikäLstrikäL, stripäLstrikäLstrikäLstrikäL, stripäLstrikäL, stripäLstrikäL, stripäL
småregnigtdoskotdoskotdoskotdoskot  doskotdoskotdoskotdoskot
småskratta, flinafLees, fLesar, fLesafLeesfLeesfLeesfLeesfLeesfLeesfLees, fLesar
småskratta; spela (om orre), kuttra (om duva)kotär, kotrar, kotra, kotrakotärkotärkotärkotärkotärkotärkotär, kotrar, kotra
småverktyg, grejor; manl. könsdelarkapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapina
småäta, tugga i sig långsamt och litetmogg ii semogg ii se-mogg ii simåår i siimogg ii simogg ii simåår i sii
smälla, smällersmaaL, smaLarsmaaLsmaaLsmaaLsmaaLsmaaLsmaaLsmaaL, smaLar
smärta i fingrar eller tår efter köld (verb)sprikksprikk, bråån, brånarbråånbråånstikksprikk, bråånsprikksprikk
smörgås bredd med tummentuumagoåstuumasmörgoås-tyymagoåstuumasmörgoåstyymagoåstuumagoåstyymagoås
smörja (vb); smörja (sb)smöri; smörjosmöri; smörjosmöri; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjo
smörja infLååt innfLååt innfLååt innfLååt inn-fLååt innfLååt innfLååt inn
smörkärna, redskap för att tillverka smörtjienotjienotjeenotjienotjienotjienotjienotjieno
snedsnidinsnidinsnidinsnidinsnidinsnidinsnidinsnidin
sned, förskjuten, inte i rät vinkelskankkskankkskankkskankkskankkskankkskankkskankk
snibb, fliksnepasnepasnepasnepasnepasnepasnepasnepa
snigel utan skaljylttojultto-jylttojyöttojylttojylttojyltto
snoka, nosa, vara nyfikensnyschisnyschisnyschisnyschisnyschisnyschisnyschisnyschi
snorigsnårosnårosnårosnårosnårosnårosnårosnåro
snubblig, stapplande, klumpigstambLo, ståmbLostambLo, ståmbLoståmbLoståmbLostambLo, ståpLoståmbLostambLo, ståmbLostambLo, ståmbLo
snuddasnifssnifssnifssnifssnifssnifssnifssnifs
snurra ojämnt som skevt hjulslonkk, slonkkarslonkk-slonkkslonkkslonkkslonkkslonkk, -ar
snusa, lukta, nosanaas, nasarnaasnaasnaasnaasnaasnaasnaas, nasar
snusprilla, tuggtobak; klöverblomma, i Koskö äv. torkat plommontobosstoboss-tobosstobosstobosstobosstoboss
snyta, sno (åt sig)snyyt, -är, snöit, snoti (åt se)snyyt (åt se)snyyt (åt se)snyyt (åt si)snyyt (åt si)snyyt (åt si)snyyt (åt si)snyyt (åt si)
snytet, ansiktetsnåtesnåtesnåtesnåtesnåtisnåtisnåtisnåti
snål, girig; sugen på (något ätbart)snoåL; snoåL posnoåLsnååLsnoåLsnoåLsnoåLsnoåLsnoåL; snoåL po
snål, gnidig, ekonomiskholl, holdholl (å snoåL)-hollhollholdhollholl, hold
snål, sparsamgniidogniidogniidogniidogniidogniidogniidogniido
snål, sparsamkniidokniidogniidokniidogniidogniidokniidokniido
snåll på hjulnav eller spinnrocksrullesnåldsnåldsnåldsnåldsnåldsnåldsnåldsnåld
snårigtslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)ot
snärjmårasnärjgreesslinggägreseslinggägrese-fasnangräsibindo, oåkäbindoslinggägrääsoåkäbindo
snäsa, tysta ner; snäsigsnees; sneissosnees; sneissosnekst; snekstosneiss oå; sneissosnekst; snesosnekst, snees; sneissosnees; sneissosneiss oå; sneisso
snöa, snöarsnii, sniirsniisniisniisniisnii, -r, snyög, -arsnii, sniirsnii, sniir
snöblandat regn; gloppa, snöslaskagLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtär
snödrivasnudriivosnudriivosnödriivosnödriivosnydriivosnydriivosnudriivosnudriivo
snöre som stänger ryssja (best. form)--struutsnööre-struutsnuöritoro, torobandtoro, torobandstruutsnuöri
snörpa (ihop) t.ex. tyg el. på munnensnyrppsnörppsnörppsnyrppsnörppsnyrpp, snörppsnyrpp, snörppsnyrpp, snörpp
sockensåokn, såoknensokn, -ensokn, -ensåokn, -insokn, -insåokn, -insåokn, -insokn, -in
sockor utan skafttäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggar
solkig, halvsmutsigsåbbosåbbosåbbo   såbbosåbbosåbbosåbbosåbbo
solkig, smutsigsåLkko--såLkkosåLkkosåLkkosåLkkosåLkko
solvarmt ställe i läsåoLbåo(v), -esåoLbåov, -esåoLbåov, -esåoLbåov, -isåoLbåo, -visåoLbåov, -isåoLbåov, -isåoLbåov, -i
som fårull av naturlig färgbessisfärgabessfärgabessisfärgabessisfärgabessfärga-bessisfärgabessisfärga
som färdas vida omkringviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLo
som har tvär akter (för utombordare)tvääraktratvääraktra, tvaraktra tvääraktratvääraktratvääraktratvääraktratvääraktratvääraktra
som inger oro, ängslan, känns övermäktigtgruuv(v)ansväärd, -väärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärd, -väärt
som opponerar sig, i oppositionåpstonaatiskopstonaatisk-åpstonaatåpstonaatiskåpstonaatiskåpstonaatiskåpstonaatisk
som stått länge i pannan (om kaffe)pannstaijipannsteijipannstaajipannstaajipannstaajipannstaaji, pannsteijipannstaa(j)ipannstaai
somligasåmbäLsåmbäLsåmbäLsåmbäLsåmbärsåmbäL, såmbLisåmbäLsåmbäL, såmbLi
sonhustrusånakonosånakonosånakonosånakonosånakonosånakonosånakonosånakono
soppskålspillkomm, -inspillkommspillkommspillkommspillkommspillkommspillkommspillkomm
sotflagor som flyger ur brasan (best. form)faLskanfLagonafaLskanfaLskanfLagonafaLskanfaLskanfaLskan
sovel, tillbehör, t.ex. mjölk till grötensååväLsååväLsååväLsååväLsååväLsååväLsååväLsååväL
sovra, väljasååvär, sååvrarsååvär-sååvärsååvärsååvärsååvärsååvär, sååvrar
sovrumsengkamar, -insengkamarkamar(seng)kamarsengkamarsengkamarsengkamarsengkamar
spankulera, flaneraspankkoläärfiingaafiingaaspankkoläär, fiingaafiingaaspankkoläärspankkoläär, fiingaaspankkoläär
spant, -er av lämplig rot el. limmat trä-vrangg, vrenggärvitjevraang, root    -vrängg, vränggärvrangg, vränggärvrangg, vränggär-
spara ihopsankk, -arsankk-sankksankksankksankksankk
sparbankenspaabankkenbankken, spaabantjenbantjenbankkenbantjinspaabantjinspaabankkenbankken
sparka bakut (sparka bakbenen i luften)sloå åppsloå opp-sloå åppsloå åpp baaksloå åppsloå åppsloå åpp
sparkstöttingsparkk, sparttjinsparkksparkksparkksparkksparkksparkksparkk
spegelspeegäL, speegLinspegäLspegäLspeegäL speegäLspeegäLspeegäLspeegäL
spektakel, upptåg; illvillig person; göra narrspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäL
spelevinkspelårrspelårrspelårrspelårrspelårrspelårrspelårrspelårr
spenvarm mjölk (best. form)varmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpan
spetsigpiikkopiikkopiikkopiikkopiikkopiikkopiikkopiikko
spetsigspiikospiikospiikospiikospiikospiikospiikospiiko
spilla nerspill, spildär nedärspill nedärspill nedärspill nedärschtjöLi nedärspill nedärspill nedärspill nedär, spildär nedär
spillkråkatilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåko
spindel; hårlocklåkk, låttjinlåkklåkklåkklåkklåkklåkklåkk, låttjin
spindelnätlåkkneetlåkkneetlåkkneetlåkknietlåkkneetlåkkneetlåkkneetlåkkneet
spisjärn för ringarna på vedspishelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljään
spjäla, smal brädbitspjäLkkospjäLkkospjäLkkospjäLkkospjäLkkospjäLo, spjäLkkospjäLkkospjäLkko
spjälka till stickor; spjälkasspiil, spilarspiil, spilarspile, spelar     spili, spilarspili, spilarspili, spilarspili, spilarspili, spilar
splita, spjälka, göra stickorspLiitspLiitspLiitspLiitspLiitspLiitspLiitspLiit
splitsaspLeissspLeissspLeissspLeissspLeissspLeissspLeissspLeiss
spole, ekerspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLa
sprattlasprellassprellassprällassprällassprällassprällassprällassprällas
spricka (subst.)spryttjospryttjospryttjospryttjospryttjospryttjospryttjospryttjo
sprida kylatjööL, tjöLartjööLtjööLtjööLtjööLtjööLtjööLtjööL, tjöLar
springa iväg, ha båttom undanlaam oåv, lamar oåvlaam oåv-liim oåvlaam oåvlaam oåvlaam oåv, liim oåvliim, liimar, liima oåv
springa iväg, skynda ivägkLiit oåvkLiit oåvkLiit oåvkLiit iviegkLiit oåvkLiit oåv/iviegkLiit oåvkLiit oåv
springa och sparka (om häst)skååp, skåpar---skååpskååp-
springa, springer, sprang, sprungitspringg, -är, sprangg, spronjispringgspringgspringgspringgspringgspringgspringg, -är, sprangg, spronji
springa, t.ex. dörrspringasprunjosprynjosprynjosprynjosprynjosprynjosprynjosprunjo
sprucken, spräckt; spruckitsprottjisprottjisprottjisprottjisprottjisprottjisprottjisprottji
spräcklig, brokigsprekLosprekLospräkLospräkLospräkLospräkLospräkLospräkLo
sprätta upp (söm)brest åppbrest oppbräst åppbräst åppbräst åppbräst åppbräst åppbräst åpp
spyflugabållfLugobållfLugobållfLugobållfLugobållfLugobållfLygobållfLugobållfLugo, böllfLugo
spån/or efter hyvel eller yxakano, -r, tveitt, -arkanorkanor, tveittarkanorkanor, tveittarkanor, tveittarkanor, tveittarkanor, tveittar
späd, smal, klenspiedinspiedinspeedinspiedinspiedinspiedinspiedinspiedin
spärra, sticka ut; spjärna mot, vara emotspärr; spärr måotspärrspärrspärrspärrspärrspärrspärr; spärr måot
spöklikt, oförklarligt; som förgjortraamtraamtraamtraamtraamtraamtraamtraamt
stabbig, tjock, kort och tjockstabbostabbostabbostabbostabbostabbostabbostabbo
stackarevesil, vesilinveselveselvesilvesilvesilvesilvesil, -in
stackmyrapissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöur
stadga, kraft; utan stadga, kraftlösviningg; viningsluösviningg; viningslyösvininggviningsluösviningg; viningsluösviningg, viningslyösviningg; viningsluösviningg; viningsluös
stadig, bastantstadostadostadostadostadostadostadostado
stadkant på tygstaad, stadinstaadstaadstaadstaadstaadstaadstaad, -in
staglina på nät eller ryssja--staagliino       -stannliinostasiimastaasiima-
stammata ettta ettta ettta ettta ettta ettta ettta ett
stamp, t.ex. potatisstamp, bärstampstöitil, -instöitel-stöitilstöitilstöitilstöitilstöitil
stanna, stannar, stannade/stannatstedi, stedär, steeddstedistedistedistedistedistedistedi, stedär, steedd
stapel, trave; spaltstapoLstapoLstapoLstapoLstapoLstapoLstapoLstapoL
stapla virke för torkning m. ribbor emellan; virkesstapel; huggkubbestabb, -ar, -a; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabba
stav med klump/trissa i nedre änden; skuffa fram eka med forkenfårkkfårkkfårkkfårkkfårkkfårkkfårkkfårkk, fårttjin; fårkk, -ar
stav, stång, stör, grov käppstaavär, staavrarstaavärstaavärstaväärstaavärstaavärstaavärstaavär, staavrar
stegra budet vid auktionsteegäL, steegLarstekäL oppstekäL oppsteegäLsteegäLsteegäLsteegäLsteegäL, steegLar
steksky av fläsk blandat m. vatten (sås)fLestjisvieto, -nfLestjisvietonpLitärvietonfLestjisvieton/fLeschisvietonpLitärvietonfLestjisvietonfLestjits-, pLitärvietonfLestjisvieton
stel om händerna av kyla, valenkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsin
stenflyttningskärrasteinretjil-steinrätjil---steinrätjil-
stenflyttningsslädesteinsledasteinsliiposteinsledasteinsledasteinsledasteinsledasteinsledasteinsleda
stenhölstersteinhåLstärsteinhålstärsteinhålstärsteinrakäLsteinhåLstär, -håstärrakäL, steinrakäLsteinhålstärsteinhålstär
stenig(t) o. oländig(t) (om terräng)hålstro, -thålstrothålstrothålstrothåLstrot, håsstrothålstrothålstrothålstro, -t
stenigt o. gropigt terrängpartihåLstärhålstärhåstärhåLstärhålstärhålstärhålstärhålstär
stenigt, ojämnt (om terräng)håmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLot
stenkummel (naturligt eller ihopplockat)kåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäL
stensamling på marken, stenhoprakäL, steinrakäL-steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäL
stenskvättasteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvetto
stenskärva, kil av stenspriilspriil-spriilspriilspriilspriilspriil
sticka; tappa blod vid slaktstikk, stikkär, stakk, stottjistikkstikkstikkstikkstikkstikkstikk, -är, stack, stottji
sticksömstikksuömstikksuömstikksuömstikksuömstikksyömstikksyömstikksuömstikksuöm
stiltje, blank vattenyta, bleke--bLeikobLeikobLeikobLeikobLeiko-
stjälpa, falla omkullvinkk (åkoll)vinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk (åkoll)
stjälpa; ramlaschtjöLpp, -är, schtjöLft/ staLpp, schtjöLft/stoLppischtjöLppschtjöLppsch(tj)öLppschtjöLppschtjöLpp schtjöLppschtjöLpp, -är, schtjöLft
stjärnaschtjäänoschtjäänoschtjäänosch(tj)äänoschtjäänoschtjäänoschtjäänoschtjääno
sto, märrmärrmärrmärrmärrmärrmärrmärrmärr
stockkex; brandkex; kextjekstjekstjekstjekstjekstjekstjekstjeks
stockklabb/ar för att stänga glugg i höladaladokLåbb, -ar, -anladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbb, -ar, -an
stolståoL, ståoLinståoLståoLståoLståoLståoLståoLståoL, -in
stor balja av trä eller plåttiinotiinotiinotiinotiinotiinotiinotiino
stor karl; orädd, rättfram, tilltagsenfLoskfLoskfLoskfLoskfLoskfLoskfLoskfLosk
stor mutter med bricka på kärrhjulsnavfLåttbåtnfLåttbåtn-fLåttbåtnfLåttbåtnfLåttbåtnfLåttbåtnfLåttbåtn
stor mygga med långa benkrankkmåodrokrankkmåodrokrankkmåodrokrankkmåodrokrankkmåodrolangbeinakrankkkrankkmåodrokrankkmåodro
stor och klumpigbLåkobLåkobLåkobLåkobLåkobLåkobLåkobLåko
stor, bred, manhaftig kvinna (nedsättande)fLakadembofLakadembo-fLakadembofLakadembofLakadembofLakadembofLakadembo
stort, ordentligtdårvadårvadårvadårvadårvadårvadårvadårvandis
storvuxen kvinna; uppöst, frodigfLåddofLåddofLåddofLåddofLåddofLåddofLåddofLåddo
strama (om kläder); för snäv, för trångspeet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; speto speet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; speto
strandpiparestrandstritjilstrandstrikLarstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjil
stryka tändsticka mot plånetristristristristristristristrist
stryka, smekaslietslietslietslietslietslietslietsliet
stråle, t.ex. av mjölk eller kissstriil, streenostriil, streenstriilsträänostriil, stroåLastriil, sträänostriil, sträänostriil, strään (större)
sträcka på halsen (för att se bättre)kaan, kanarkaankaankaankaankaankaankaan, kanar
sträcka på sig (för att se, nå upp/fram till ngt)tranastranastranastranastranastranastranastranas
strävstreevinstreevinsträävinsträävinsträävinsträävinsträävinsträävin
strö ut halm (boss) i djurens bås; bossbåås, båsar; båås, båsebåås; båås, båsebåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås, båsar; båås, båsi
strömbrytarelektrisknapp, -inlektriskapplektrisknapplektrisknappaavbryytar, lektrisknappbryytar, lektrisbryytarlektrisknapp, bryytarlektrisknapp
strömma; strömstruömstruömstryömstruömstruömstryömstruömstruöm
strömmingsnät, skötschtjuötschtjuötschtjuötsch(tj)uötschtjuötschtjyötschtjuötschtjuöt
strömmingsryssja-strömingsryschoströmngsryschoströmngsryschoströmgsryschoströmngsryschoströmngsryschoströmngsryscho
stucken; stött, såradstottjistottjistottjistottjistottjistottjistottjistottji
stuga; stora rummet i bondstuga, storstugastugostugostugostugostugostygostugostugo
stuka, jordtäckt förvaring av rotfrukterstuukostuukostuukostuukostuukostuukostuukostuuko
stundståndståndstååndståndståndståndståndstånd
stundom, iblandståndåmståndåmståndåmståndåmståndåmståndåmståndåmståndåm
styrka (t.ex. på sprit)styrttjostyrttjokveedostyrttjokviedostyrttjo, kviedostyrttjo, kveedostörttjo, styrttjo
styrka som det fordras en karl tillkaramakt--karamakt-karamaktkaramaktkaramakt
styrtapp av trä vid hustimringdymLingg, dymLinjindymLinggdymLinggdymLinggdomLinggdymLingg, hääLdymLingg, hääLdymLingg, dymLinjin
styv pappbit fäst mot cykelekrarnafLatrosmatrofLatrofLatrosmatrosmatrosmatrofLatro
styvfar; styvmorschtjufaar; schtjumåorschtjyfaar; schtjymåorschtjyfaar; schtjymåorsch(tj)ufaar; sch(tj)umåorschtjyfaar; schtjymåorschtjyfaar; schtjymåorschtjufaar; schtjumåorschtjufaar; schtjumåor
stå stillastaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i still
stång att ankra o. dra fram ökstock med; dra fram ökstocken m. stången (åbbin)---åbb, åbbin; åbb, åbbar-åbb, åbbin; åbb, åbbaråbb, åbbin; åbb, åbbaråbb, -in; åbb, -ar
stång för att bära en vattensåsoåstangg, -stanjinsåostangg, -stanjensoåstangg, -stanjinsoåstangg, - stanjinsoåstangg, -stanjinsoåstangg, -stanjinsoåstangg, -stanjinsoåstangg, -stanjin
stång för att föra ut nät under isen-netistanggnetistanggnetistanggnetistanggnetistanggnetistanggnetistangg
stång som stödde upp spiskupanstandar, standarinstandar, stakkjäänstandarstandarstandarstandarstandarstandar, -in
stånga, stångas; knuffa, knuffasbokkbokkbokkbokkbokkbokk, stanggasbokk, bokkasbokk, bokkas
städastöukstöukstöukstöukstöukstöukstöukstöuk
städa, städar, städade/städatsteed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, steda    steed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, steda
ställe där vatten östes ur båten (best.form)-öistinöistinöisti(n)öistiöistin--
ställe i backe där stigningen/slänten börjarbakkbrååt, bakkbråtebakkbrååt, -bråtebakkbrååt, -bråtebakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråti
ställning på slåtterbettet vid skörd av sädaavleggar, grindaavleggar-aavleggaraavleggaraavleggargrindaavleggargrindaavleggar
ständigt, jämtstuöditstödit, stuöditstyöditstuöditstuöditstyöditstuöditstuödit
stänger i rian för torkning av sädpassor, passonapaschonapassonapaschonapaschonapaschonapaschonapassor, passona
stänger som höll fast halmtak (best. form)taakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedan
stänka kläder med borsteströpäLdyft, stenkkströpäL, stripäLströpäLdyft, stenkkströpäLströpäLstenkk, dyft (poå)
stäva, mjölkstävaschtjuuLoschtjuuLoschtjuuLosch(tj)uuLoschtjuuLoschtjuuLoschtjuuLoschtjuuLo
stöd vid öppningar i timrad vägg; svärdsväädsväädsväädsväädsväädsväädsväädsvääd
stödbalk i båtens mittparti--röötär-ståobetanståobeta, -nståobeta, -n-
stödbalk nära båtens akter (best. form)--baakbetan  -baakbetanbaakbetanbaakbetan-
stödbalk nära båtens för--frambeta, -n    --frambetanframbetan-
stödpunkt för kraft åt hävstångbrååt, bråtebrååt, bråtebrååt, bråtebrååt, bråtibrååt, bråtibrååt, bråtibrååt, bråtibrååt, bråti
stödpålestynarstylttostylttostylttostylttostynarstynarstynar
stökigt; även om hård sjögång i t.ex. sundböukotböukotböukotböukotböukotböukotböukotböukot
stör; lägga upp hö på störarstuör; stuör höijestuör; stuör höijestuör; stuör höijestuör; stuör höijistuör; stuör höijistyör; styör höijistuör; stuör höijistuör; stuör höiji
störa, oroa, bekymra (jfr eng 'bother')baadär, baadrar, baadra---baadärbaadärbaad/är, -rar, -ra-
större område av öppet vatten vintertidgLaadvatn, -egLaadvatngLaadvatngLaadvatngLaavatngLaadvatngLaadvatngLaavatn, -i
stött, förnärmadsnuuvandsnuuvandsnuuvandsnyyvandsnuuvandsnyyvandsnuuv(v)andsnyyvand
stöttingsbalk för stocksläpningsvengkLoåpsvengkLoåp me bankkarsvengkLoåpsvengkLoåpvendkLoåpsvengkLoåpsvengkLoåpsvengkLoåp
stöttingstöd från spets till tvärbalk (best. form)åppreiman-oppräman       åppreiman-åpp/reiman, -ramanåpp/reiman, -ramanåppreiman
suga (t.ex. på karamell)sottsottsottsottsottsottsottsott
suga; sugen, sugandesuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvand
sulasåLosåLosoLosåLosoLosåLo, soLosoLosåLo
sump, också från saftade bärsakkosompp, sakka, sakkosakkasomppsakko, somppsakko, somppsakko, somppsakka, -n
supsnibilsnibelsnibelsnibilsnibilsnibilsnibilsnibil
supa----pLeegpLeegpLeegpLeeg
supa, festahäLg, fest, suuphäLg, fest, suuphäLg, fest, syyp   häLghäLghäLg, fest, syyphäLg, fest, suuphäLg, fest, suup/syyp
suputsopilollsopilollsopilottsopilollsopilottsopilollsopilollsopiloll
sur, på dåligt humör; sur kvinnapLottopLottopLottopLottopLottopLottopLottopLotto
sur, på dåligt humör; vara surtrotto; trotttrotto; trotttrottotrotto; trotttrotto; trotttrotto; trotttrotto; trotttrotto; trott
sura uppstötningar (best. form sing.)bryssbrennonbryssbrennonbrystbrännonbryssbrännonbrustbrännonbrystbrännonbrystbrännonbruss-/brystbrännon
surna; surnad (om mjölk)brisn; bristinbrisnbrisnbrisnbrisnbrisnbrisn; bristinbrisn; bristin
susaschoåsschoåsschoåsschoåsschoåsschoåsschoåsschoås
svag o. bräcklig människa, stackarevrekLinggvrekLingg-vräkLingg--vräkLinggvräkLingg
svag och tunn höstis (best. form)diinaniis, -in---diinaniisin-diinaniisindingnaniisin
svag, håglös, i dåligt skicktokLotokLo-tokLotokLotokLotokLotokLo
svag, mager, avtackladoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLa
svag, spinkigkLeinkLeinkLeinkLeinkLeinkLeinkLeinkLein
svag; enfaldigtasotasotasotasotasotasotasotaso
svagdrickadrikkdrikkdrikka, svaagdrikk(tappa)drikkdrikkodrikk, drikkodrikk, drikkabrudrikk
svalasväLosväLosväLosväLosväLosväLosväLosväLo
svale, utskjutande tak, t.ex. risvalesvaLasvaLasvaLasvaLasvaLasvaLasvaLasvaLa
svalnasvaLassvaLassvaLassvaLassvaLassvaLassvaLassvaLas
svamlig, osammanhängande i talsvambLosvambLosvambLosvambLosvambLosvambLosvambLosvambLo
svamp som växer på björktikkotikkotikkotikkotikkotikkotikkotikko
svansråmpporåmpporåmpporåmpporåmpporåmpporåmpporåmppo
svart av sot eller kolkåLokåLokåLokåLokåLokåLokåLokåLo
svepa, linda (in)sveipsveipsveipsveipsveipsveipsveipsveip
svinborst som början på becktrådböstärböstärböstärböstärböstärböstärböstärböstär
svinmållaleigreesleigreesleigreesleigrääsleigrääsleigrääsleigrääsleirisko, leiriskona
svullnadsulmasylmasylmasylmasylmasylmasylmasylma
svårframkomligt pga. snömodd, dy el. gyttjaknådotknådotknådotknådotknådotknådotknådotknådot
svälla, jäsa ut, bli fetjees uutjees uutjees uut     jees uutjees uut, gåår tieljees uutjees uutjees uut
svälla, pösa upppöis, pöisär (åpp)pöis opppöis åpppöis åpppöis åpppöis åpppöis åpppöis, pöisär (åpp)
svära; äta häftigtgårmgårmgårmgårmgårmgårmgårmgårm
sy; sömsuömsuömsuömsuömsuömsyömsuömsuöm
sylt; sylta; hasa ner, falla ihopsyltt; syltt (nedär, ihåop)sylttsylttsylttsylttsylttsylttsyltt; syltt (nedär, ihåop)
synas/syns, syntes/syntssyns, syndistsynssynssynssynssynssynssyns, syndist
synbarlig skillnad----schtjimbaaLi schtjillna--schtjimbaaLi schtjillna
synnerligen ovårdad, osnyggåoruötjinåoruötjin-åoruötjinåoruötjinåoryötjinåoruötjinåoruötjin
syskonensystjinensystjenensyskonensystjininsystjininsystjininsystjininsystjinin
syssla med diverse sakernåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoå
syssla med något småttknåpärknåpärknåpärknåpärknåpärknåpärknåpärknååp, knåpär
syssla med ändlöst arbete; gnällasarg åpoåsarg åpoåsarg åpoå      sarg åpoåsarg åpoåsarg åpoåsarg åpoåsarg åpoå
syssla med; sjå, besvärschåoschåoschåoschåoschåoschåoschåo, schåov(v)arschåo, -v(v)ar; schåo
sysslolös, lös och lediglidoluöslidoluös, luös å ledoledoluöslidoluösledoluöslidolyöslidoluöslidoluös, lido
så (säd el. annat); vattensåsoåsoåsoåsoåsoåsoåsoåsoå
sådan (M), sådan (F), sådant, sådana (där)toLin, toLi, toLi (de) tåLin/tåLan, tåLon, tåLi (de)tåLin, tåLi, tåLi (de)toLin, toLi, toLi (de); tokin, toki (de)toLin, toLi, toLi (de)toLin, toLi, toLi (de)toLin, toLon, toLi, toLi (de)toLin, toLon, toLi, toLi (de); tåkin, tåki (de)
sådor, skal av spannmål (best. form)soådansoådansoådansoådansoådansoådansoådansoådan
sågsååg, såjensååg, såjensååg, såjensååg, såjinsååg, såjinsååg, såjinsååg, såjinsååg, såjin/sååjin
såmaskinsoåmaschiinraadsåoningsmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinraadsoåar, soåmaschiin
såningstidoåkätiid, - inoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiid
sår; öm, sjuksoårsoårsoårsoårsoårsoårsoårsoår
sårskorpaskårv, -inskårvskårvskårvskårvskårvskårvskårv
sås på potatisvatten, smör, lök och saltlakavieton, pikkavietonvieton, smö-/lakavietonlakavieton, vietaselakavietonlakavieton, vietasilakavieton, pikkavietonlakavieton, vietasi(laka)vieton, pikkalakan
säcksekk, settjinsekksekksekksekksekksekksekk, settjin
sädeslårsiessloårasiessloårseesslåårasiessloårasiessloårasiessloårasiessloårasiessloåra
sädesärlaspilinttospilinttospilinttospilinttospilinttospilinttospilinttospilintto
säga emot, käbbla mottjinntjinntjinn måottjinn måottjinn måottjinn måottjinn måottjinn måot
säga något ovänligt----bröiskbröuskbröiskbröisk
säga något, knystaknyys, -är, -t, -t/knöus, knosiknyysknyysknyysknyysknyysknyysknyys, -är, knöis, knyyst
sägs när man hissar upp ett barn i luftenåppilallaoppalalla-åppilallaåppilallaåppilallaåppalalla, åppilallaåppilalla, åppalalla
sällskapssjuk person som sällan är hemmabyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåot
sälta; process då isen äts upp av sältan i vattnet (best. form)-selttonselttonselttonselttonselttonselttonseltton
sämresembärsembärsembärsembärsembärsembärsembärsembär
säng mellan spis o. köksskåp, ofta med kärlhyllauunssengg, -senjenuunssengg, -senjen-   uunssengg, - senjinuunssengguunssengg, -senjinuunssengg, -senjinuunssengg, -senjin
sänka i terrängenliegdliegdliegdliegdliegdliegdliegdliegd
sätta i gång med ngt plötsligt, slå tillschtjäär tielschtjäär tielschtjäär tielsch(tj)äär tielschtjäär tielschtjäär tielschtjäär tielschtjäär tiel
sätta/sätter sig (ner), satte/satt sig (ner)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär/näär)sess, sesstist (nedär/näär)
sättpotatissetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpääror
säv-/vassruggesevipLånssevipLånssevipLånssevipLåns, sevivassasevipLånssevipLåns, sevivassasevipLånssevivassa, sevipLåns
sävligseevLoseevLoseevLosäävLoseevLosöövLoseevLosöövLo
sävstråsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -r
sävstråets ätbara rotändasevigottasevigotta-sevigottasevigottasevigottasevigottasevigotta
söderutsödärettsödäruut, södärettsödäruutsöderettsödäruutsödärettsödärettsödäruut
sökaleitleitleitleitleitleitleitleit
söka under vattenytan (med redskap)koåL ettkoåL ett-koåL ettkoåL ettkoåL ettkoåL ettkoåL ett
söndagsåndaa, -insåndaasåndaasåndaasåndaasåndaasåndaasåndaa
söndagsdygn, veckoslutsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduun
söndersåndärsåndärsåndärsåndärsåndärsåndärsåndärsåndär
sönderblåst nyisschtjirväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisinsch(tj)irväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisin
sörpa dvs. hackad halm, vatten och mjölsörpposörpposörpposörpposörpposörpposörpposörppo
sörplasörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäL, sörppLar
sötsurt brödsöttsubruösyttsobruösöttsubröö     sössobruösöttsubryösyöttsubryösöttsobruö, sössobruösössobruö
ta illa vid sigtykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvari
ta något till eget; ha bestyr ombesårgbisårgbesårgbisårgbisårgbisårgbesårgbisårg
ta sig snabb titt, kika; klucka (höna), spy (ljudet)gLottgLottgLott         gLottgLottgLottgLottgLott
ta vara påkåri, kårjar (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa påo)kåri, kårjar (vaa poå)
ta, tar, tog, tagitta(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, teijita(a), taar, tåo, teijeta(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo(v), taiji
taggig växt, kardborretiistil. karabårrtiistel, karabårrtiistel, karabårrtiistil, karabårrkarabårrtiistiltiistil, karabårrtiistil, karabårr
tak på ventilationsrörgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhatt
takdel som skjuter ut utanför väggenuutschtjeftuutschtjeftuutschtjeftuutsch(tj)eftuutschtjeftuutschtjeftuutschtjeftuutschtjeft
takdel som sticker ut utanför väggentaakschtjiid, uutschtjefttaakschtjiid, uutschtjeftuutschtjefttaaksch(tj)iidtaakschtjiidtaakstjiid, uutschtjefttaakschtjiidtaakschtjiid, uutschtjeft
takspån, pärtapärttopärttopärttopärttopärttopärttopärttopärtto
takvirket under takmaterialettruödetruödetrööde, ondeslaaje   truöditryöditryöditruöditruödi
tala högsvenska (standardsvenska)densk, denskardenskdenskdenskdenskdenskdenskdensk
tala i näsan; prata skräpsnållsnållsnållsnållsnållsnållsnållsnåll
talgoxetaLgåkstaLgåkstaLgåkstaLgåkstaLgåkstaLgåks, täLihakkartaLgåkstaLgåks
tallens årsskott, åts som godis; granskotttallstrontt; grenstrontttallstrontt; grenskått-tallstrontttallstrontt; gränstrontttallstrontt; gränstrontttallstrontt; gränstrontttallstrontt; gränstrontt
tallrik, tallrikentaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjin
tappa hår; lossa fisk ur nätlöislöislöislöislöislöislöislöis
taxibirs, birssinbirsbirsbirsbirsbirsbirsbirs
tidig, tidigtbittibittibittibittibittibittibittibitti
tidigare altartavla i Kvevlax kyrkaiilaktaavLon---iilaktaavLon-iilaktaavLon-
tidningenbLaadebLadebLaade, bLadebLaadibLaadibLaadibLaadibLaadi
tik, honhundhyndohyndohyndohyndohyndohyndohyndohyndo
till (som i en till); i synnerhet; dessutomtieltieltieltieltieltieltieltiel
till och medjemstjemstjemstjemstjemstjemstjemstjemst
tillandningsmarktilaningg, tilaninjintilaninggtilaninggtilaninggtilaninggtilaninggtilaninggtilaningg
tillbehör till gröt, t.ex. mjölk eller smörgröitsååväLgröitsååväL-gröitsååväLgröitsååväLgröitsååväLgröitsååväLgröitsååväL
tillräcklig mängd av något; utfyllnadfyllna, -nfyllnanfyllnanfyllnanfyllnanfyllnanfyllnanfyllna, -n
tillrättavisa (någon)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)
tillrättavisa, aga; härmaaap (ett)aapaapaapaapaapaapaap (ett)
tillrättavisa, vara strängstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäär
tillstärttiltärtttärtttärttil, tärtttärttiltärttil, tärtttärttil, tärtttärttil, tärtt
tillsammans med, blandlaa me/laame, laameelaamelaamelaamelaame, laameelaamelaame, laameelaa me/laame, laamee
tilltaget så det håller måttet vid torkningtårkkanmååntårkkanmoåntårkkanmååntårkkanmoåntårkkanmååntårkkanmoåntårkkanmååntårkkanmåån
timotejfröhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröij
timrat hus under arbetetimbrotimbrotimbrotimbrotimbrotimbrotimbrotimbro
tina, smältatiid (åpp)tiid (opp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)
tinga, beställa; saktinggtinggtinggtinggtinggtinggtinggtingg
tittaskååd, skådarskåådskåådskåådskåådskåådskåådskååd, skådar
titta; gala (om gök)kokkkokk-kokkkokkkokkkokkkokk
tjata, tjata sig till---kratjiil-kratjiil, -arkratjiil, -arkratjiil, kratjiilar
tjatig, enformig, tröttsam, enerverandeärvissamm--ärvissamm-ärvissammärvissammärvissamm
tjugotjuvotjuvotjuvotjuvotjuvotjyvotjuvotjuvo
tjurtjuur, åkstjuur, åkstjuur tjuur tjuur, åkstjuur, åkstjuur, åkstjuur, åks
tjur; oxe, kastrerad tjuråksåksåks   åksåksåksåksåks
tjuvaktiglangfinggrolangfinggrolangfinggrolangfinggrolangfinggralangfinggralangfinggralangfinggra
tjuvaktig--langfinggrotjyyvolangfinggrotjyyvsotjuuvsotjyyvso
tjäderhonaröijoröijoröijoröijoröijoröijoröijoröijo
tjälskadatjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafall
tjära, tjärar; tjära, -n; nersmord m. tjäratjiri, tjirar; tjiro, -n; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri, tjirar; tjiro, -n; tjiro
tjärblomster (best. form)-tjirobLåmstretjirobLåmstretjirobLåmstritjirobLåmstritjirobLåmstritjirobLåmstritjirobLåmstri
tjärved, kådig tallved (best. form)törv, -etörvetörvetörvitörvitörvitörvitörveed, feitveed, -in
tokeri, skoj; strunttåokriitåokriitåokriitåokriitåokriitåokriitåokriitåokrii
tokig, rubbad, lite dumpöllopöllopöllopöllopöllopöllopöllo, pöukkopöllo
tomteblosssprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikko
tomtemaskskråbåkkuögorskråbåkkskråbåkkskråbåkkskråbåkkskråbåkkyögorskråbåkk(uögor)skråbåkk
toppdelen på träd; uddenskatanskatanskatanskatanskatanskatanskatanskatan
tordyvelkåodyngfrombil, -indyngfrombeldyngfrombildyngfrombil, tåodivildyngfrombilkåodyngfrombilkåodyngfrombil, tåodiviltåodivil
tordyveltåodivil, dyngfrombildyngfrombeldyngfrombeltåodivildyngfrombil, tåodiviltåodiviltåodiviltåodivil
torka upp, t.ex. om dagg och efter regnhaanas åppharas opphaaLnas, haras åpphaaLnas, haanas åpphaanas, hanas åpphaaLnas, haras åpphaanas, haras åpphaan, -ar/haanas åpp
torkad (på åkern) och tröskmogen om sädoåkästaijioåkästeijioåkästeijeoåkästaajioåkästaajioåkästaajioåkästaa(j)ioåkästaai
torkat plommonsviskosviskosviskosviskosviskosviskosviskosvisko
torkat rågbrödskarppbruöskarppbruöskarppbruöskarppbruöskarppbruöskarppbryöskarppbruöskarppbruö
torntåontåontåontåontåontåontåontåon
torr hostabesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåosto
torra, grövre vedrester; smulormårgäLmårgäL-mårgäLmårgäLmårgäLmårgäLmårgäL
torrgran, krokigt trädkarkkLokarkkLokarkkLokarkkLokarkkLokarkkLo, krämbilkarkkLokarkkLo
total oreda; i oredigt tillståndselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillon
traktorharv med S-formade fjäderpinnarpinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvo
trampa (upp och ner, av och an)trååd, trådartråådtråådtråådtråådtråådtråådtrååd, trådar
tranbärtrenjo, trenjortrenjotränjotränjotränjotränjotränjotränobäär
tranig (som smakar fiskolja, tran)traano, -ttraano, -ttrååno, -ttraano, -ttroåno, -ttraano, -ttraano, -ttraano, -t
traska ivägpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks oåv
trasmatta av lång modelllangmattolangmattolaangmattolangmattolangmattolangmattolangmattolangmatto
travatraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travar
trava, staplapini, pinarpinipinipinipinipinipinipini, pinar
trefotad panna, kaffepannatriifåotapannotriifåotapannotriifåotapannotriifåotapannotriifåotapannotriifåotapanno, svarttårrtriifåotapanno, svarttårrtriifåotapanno
treva omkringköur----köurköur-
trevlig, -t, munter, -tskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryypt/skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyft
trevnad, förnöjelse, förströelseskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypels
trilla i vattnet (med hela kroppen el. del)pååL ii, påLar, påLapåål, påLa ii-pååL ii-pååL iipååL ii påål ii, påla/påLa ii
trissa på skidstav; rund träskivatrissotrissotrissotrissotrissotrissotrissotrisso
trollslända, dagsländakLippsakskLippsakskLippsakskLippsakskLippsakstrållsakskLippsakskLippsaks
trossbottentråssbåtn, -intråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtn
trubbigtråbbotråbbotråbbotråbbotråbbotråbbotråbbotråbbo
truga på ngn ngt, truga bort ngt (vid köp)trååk, tråkartrååktrååktrååktrååktrååktrååktrååk, tråkar
truga, trugartruuv(v), truuvvartruuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v), truuvvar
trumpentråmppintromppo-tråmppinmoLintråmppintråmppintråmppo
tryckalster utan större värdepLadikopLadikopLadikopLadikopLadikopLadikopLadikopLadiko
tråckla ihop (t.ex. hål i fisknät)--jeem-jeemjeemjeemjeem, jemar
tråkigtråkotråkotråkotråkotråkotråkotråkotråko
trångtranggtranggtranggtranggtranggtranggtranggtrangg
trångt i hölada då den börjar bli fullladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggt
träaktig, smaklös; (åker)trädatreedotreedoträädoträädoträädoträädoträädoträädo
träborr eller stenborr som vreds för handnavarnavarnavarnavarnavarnavarnavarnavar
trädgren, skaft, stjälk; glasögon-, kärrskalmskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLma
trägentreijintreijintreijintreijintreijintreijintreijintreijin
träklabb som är besvärlig att hanterakåbbil, -in-kåbbilkåbil, kåbbilkåbilkåbbilkåbbilkåbbil, -in
träklave runt kalvens halskaLvkLåvakaLvkLavakaLvkLavakaLvkLavakaLvkLavakaLvkLåvakaLvkLåvakaLvkLava
träklyka att röra i grötkastrull medgröitkrekLogröitkrekLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLo
träkubbe att hacka halm till sörpan påsörppstabba-sörppstabbasörppstabba-sörppstabbasörppstabbasörppstabba
trämed för att förflytta vattenså (best. form)vatomeidenvatomeiden-vatomeidinvatomeidinvatomeidinvatomeidinvatomeidin
tränga (sig); töja utprengg (se); prengg uutprenggpränggpränggpränggpränggpränggprängg (si); prängg uut
trängsel, gytter; gyttrajytärjytärjytärjytärjytärjytärjytärjytär
träpump för påfyllning av urinlårpisspåmpppisspåmpppisspåmpp (å ränno)pisspåmpppisspåmpppisspåmpp (å ränno)pisspåmpppisspåmpp
träslå från mede till tvärbalk på stöttingfjetoL, -in, fjetoL/ar, -anfjetoLfjetoLfjetoLfjetoLfjetoLfjetoLfjetoL, fjetoLar
trästång/-stänger för att underlätta transportlånna, lånnorlånna, lånnorlånna, lånnorlånna,  lånnorlånna, lånnorlånna/lonna, lånnorlånna, lånnorlånno, lånnor
trögflytande vätska, var, slemgåår, gåregåregåregårigåri, gålligåri, gålligåår, gårigåår, gåri
tröskad säd på loggolvet (best. form)låodråsa, -nlåodråsan, dråsandråsandråsandråsanlåodråsanlåodråsanlåodråsan
tröskad säd på rigolvet (best. form)riidråsanriidråsanriidråsanriidråsandråsanriidråsanriidråsanriidråsan
tröskeltråssgoåL, -intråssgoåLtråssgoåLtråssgoåL tråssgoåLtråssgoåLtråssgoåLtråssgoåL
tröskningtryskaströskas, tryskastryskastryskastryskastryskastryskastryskas
trötttröitttröitttröitttröitttröitttröitttröitt, koåLotröitt
trött, nedstämd, olustig; grå och kulendovindovindovindovindovindovindovindovin
tröttsamt pratsjuk, tjatigjoåmoendluösendluösendluösennluösendlyösjoåmojoåmo, ennluös
tuffa, puttra; båt med inombordsmotorpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottar
tugga, munsbit; tuggad mat för barntoggotoggotoggotoggotoggotoggotoggotoggo
tummetuum, -intuumtyymtyymtyymtyymtuumtyym, -in
tung att bära med sigtongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLa
tung i kroppen, som har tungt att gåtongfåoLintongfåoLintongfåoLin   tongfåoLin-tongfåoLin-tongfåoLin
tunn och seg höstispärron-------
tunnbräde, -r; bukta sigtjimb, -artjimbartjimbartjimbartjimbartjimbar, laggartjimb, tjimbartjimb, -ar; tjimb, -ar, -a
tuppfjät (dagens längning e. vintersolst.)toppfjiettoppfjiettoppfjeettoppfjiettoppfjiettoppfjiettoppfjiettoppfjeet
tusståppotåppotåppo     tåppotåppotåppotåppotåppo
tvinna; vimsa omkring osäkerttvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn; tvinn åpoå
tvång; omedelbart; med tvångtromantt; me tromantttromantt; me tromantttromantttromantttromantttromantttromantttromantt; me tromantt
tvåpersonerssläde för finbruktjibikotjibikotjibikotjibikotjibikotjibikotjibikotjibiko
tvär, t.ex. om kurvatvaartvaartvaartvaartvaartvaartvaartvaar
tvärbalken på stöttingkLoåpinkLoåpinkLoåpenkLoåpinkLoåpinkLoåpinkLoåpinkLoåpin
tvärbalkens övre del på stöttingfLöitlaaje-fLöitlaaje    --fLöitlaajifLöitlaajifLöitlaaji
tvärslå, stag, narsloågosloågosloågosloågosloågosloågosloågosloågo
tvärträ mellan medarna för dragöglatygotreetygotreetygoträätygoträätygoträätygoträätygoträätugoträä
tycka om, gillaliik, liikarliikliikliikliikliikliikliik
tygbit med uddkLiesnepakLisnepa-kLiesnepatyysnepakLiesnepakLiesnepakLiesnepa
tygblöjakLuut, -inkLuutkLuutkLuutkLuutkLuutkLuutkLuut
tå; liten väg till gårdsgrupptoåtoåtoåtoåtoåtoåtoåtoå
tårtafyllkakofyllkakofyllkakofyllkakofyllkako, smetakakofyllkakofyllkakofyllkako
tåtel, tuvtåteltoåtoLtoåtoLtååtoLtoåtoLtoåtoLtoåtoLtoåtoLtoåtoL
täcka över; dölja, skylahöLv, -är, -d, -d uvihöLv uvihöLv yvihöLv uvihöLv yvihöLv yvihöLv yvi/uvihöLv, höLvär, hååLd uvi
täcke vikt runt fötternafotoboss, -infåotboss-fotobossfåotboss, fotabossfåotbossfåotbossfåotboss
tälja eller hugga små flisorknat/är, -rarknatär-knaat, knatärknatärknatärknaat, knatärknatär
tälja, täljer, täljde/täljttäLi, täLjär, taaLdtäLi, täLjär/täLgär, taaLdtäLe, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLd
tända en brasabLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäär
tändkulemotortendkuuLar-tendkuuLarkuuLtendartendkuuLartendkuuLartendkuuLarkuuLtendar, tendkuuLar
tändstickaellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikko
tät; tätt (intill)diktdiktdiktdiktdiktdiktdiktdikt
täta stockvägg m. mossa; smussla; syssla m. ngt på obestämt sättmyschi, myscharmyschimyschimyschimyschimyschimyschimyschi, myschar
täta timrad väggdriivdriivdriivdriivdriivdriivdriivdriiv
täta timrad vägg; diktadikt, -ardiktdiktdiktdiktdiktdiktdikt, -ar
tätvuxen, nödvuxen granneegLingsgreennegLingsgreenneegLingsgrään-neegLingsgräänneegLingsgräänneegLingsgrään-
tävlakappaskappaskappaskappaskappaskapaskappaskappas
tävlingskörning med hästkapptjuörokapptjuöro-kapptjuörokapptjuörokapptjyörokapptjuörokapptjuöro
töja uttuög uuttuög uuttöög uuttuög uuttuög uuttyög uuttuög uuttuög uut
töjas uttåågntåågntåågntåågntåågntåågntåågntåågn
töm, tömmarnatuöm, tuömantuöm, tuömantuöm, tuömantuöm, tuömantuöm, tuömantyöm, työmantuöm, tuömantuöm, tuöman
töras, törs, vågatrusttrysttrösttruösttrösttryösttröst, trysttruöst
törel, kärnstav i smörkärnatyril, töril, -intörel, töriltöril, töreltyriltöriltyriltyril, töriltyril, -in
töväderbLiidobLiidobLiidobLiidobLiidobLiidobLiidobLiido
ugn, bakugnuun, -in, bakuun, -inuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuun
ugnsgolv (golv mellan spis och köksskåp)uunsgåLvuunsgåLvuunsgåLv     uunsgåLvuunsgåLvuunsgåLvuunsgåLvuunsgåLv
ugnsvarmt el. alldeles nybakat brödvarmbruövarmbruövarmbruövarmbruövarmbruövarmbryövarmbruövarmbruö
ullkardning under trevlig samvarokåådankalaaskåådankalaaskåådankalaaskoådankalaas kåådankalaskoådankalaaskåådankalaaskoådankalaas
underondiondiondiondiondiondiondiondi
underbyxor med på insidan ruggat tygroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksor
underkuvad, hållen i tukt o. förmaningondi koraatom----ondi koraatomondi koraatomondi koraaton
underlag för vedtrave o. dyl.ondilaag-ondilaagondilaagondislaagondijääLarondilaagondislaag, ondilaag
underligondiliondeliondiliondiliondiliondiliondiliondili
underplagg att fästa strumpband i; väst, livliivstykk, liivstyttjeliivstykkliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttji
underskjortapaitopaitopaitopaitopaitopaitopaitopaito
undvara, avvaraoåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaar
ungbaaslibaaslibaasli     baaslibaaslibaaslibaaslibaasli
ungtjurtjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubåll
unkendonttjindonttjindonttjindonttjindonttjindonttjindonttjindonttjin
upp; uppe; öppenåppoppåppåppåppåppåppåpp
uppassare, hantlangare (ungdom)prikopilttoppassar, hanttlanggarhanttlanggarhanttlanggarhanttlanggarprikopilttprikopilttprikopiltt
uppblåst, innehållslös; tillgjord, fjolligfjåsofjåsofjåsofjåsofjåsofjåsofjåsofjåso
uppfläkta o. saltade abborrar (best. form)fLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboran
uppföra någonting tillfälligt el. ostadigtstekäL (åpp)stekäl oppstekäLstekäL (åpp)stekäLstekäLstekäLstekäL åpp
uppföra sig klantigt, ogenomtänkttåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäL
uppgiven, trött och slutåppjivinoppjivinoppjivinåppjivinåppjivinåppjivinåppjivinåppjivin
upphöjninghuögd, huögdinhuögd, huögdenhuögd, huögdenhuögd, huögdinhuögd, huögdinhyögd, hyögdinhuögd, huögdinhuögd, huögdin
upphöjning, guppdonor, -in-donor-donordonordonor, donorin-
uppjagad, skärradhiti hätihiti hätihiti hätihiti hätihiti hatihiti hätihiti hatihiti häti
upprätt; återställd efter sjukdomreetendisreetendis-räätendisräätendisräätendisräätendisräätendis
upprättstående, på ändao endiso endis, po endo endis, po endo endiso endiso endiso endiso endis
uppskatta, gilla, godta, tåla; försmåestomäär; intt estomäärestomäärestomäärestomäärestomäärestomäärestomäärestomäär; intt estomäär
uppstickande stävnock--stampiggstampiggstampiggstampiggstampiggstampigg
uppstå infektion, bildas bakteriehärdbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäär
uppståndelse, kalabalikrambambolarambambolarambambolarambambolarambambolarambambolarambambolarambambola
upptrampat ställe, upptrampad stigtrådotrådotrådotrådotrådotrådotrådotrådo
uppträda barnsligt; nonsens; (liten) stackarepjaas, pjasar; pjaas; pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, -ar; pjaas; pjasar
upptågdynttordynttordynttordynttordynttordynttordynttordynttor
upptåg i gruppgolejgolejgolejgolejgolejgolejgolejgolej
upptäckt; observerad; uppdagad; synlig efter dödenåppdagaoppdagaåppdagaåppdagaåppdagaåppdagaåppdagaåppdaga
ur mitten; slarvigt, hastigt; till en delmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuur
urgröpt hål, grop, litet utrymmegrobbo-grobbogrivogrobbogrobbogrobbogrobbo
urholkad, ganska ytligt urgrävduugrombauugrombauugromba, uurgröipt  uugromba, uugröiptuugrombauugrombauugrombauugromba
urhuggning i timmerstockdraag, draajedraag, draaje-draag, draajidraag, draajidraag, draajidraag, draajidraag, draaji
urinbrunnpissbrånnpissbaLjopissbrånnpissbaLjo, pissbrånnpissbaLjopissbrånnpissbrånnpissbrånn
urinera, pissa; urin, pisspisspisspisspisspisspisspisspiss
urinlår, trätank för urinspridningpissloårapissloårapisslåårapissloårapissloårapissloårapissloårapissloåra
ursäkta (det var inte meningen)åhååhååhå   åhååhååhååhååhå
usch, fy dåhuvvadåhuvvadåhuvvadåhuvvadåhuvvadåhuuvvadåhuvvadåhuvvadå
uslig, uselossliossli, uusliuusli, ossliuusliossliuusliossli, uusliossli, uusli
utan förvarning, plötsligtåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandis
utan lasttåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmm
utdela i små portionerminotäär uutminotäärminotäär uutminotäärminotäär uutminotäärminotäärminotäär uut
utdela i små portionerpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäär
utdragen kvällssamling för syjuntaåppsitooppsitoåppsitoåppsitoåppsitoåppsitoåppsitoåppsito
utedassschtjithuusschtjithuusschtjithuussch(tj)ithuusschtjithuusschtjithuusschtjithuusschtjithuus
utedasshyystjohyystjohyystjohynschohyystjohyystjo, hynstjohyystjohyystjo
utedassets dörrkolvschtjithuuskåLv, -inschtjithuuskåLvschtjithuuskåLvsch(tj)ithuuskåLvschtjithuusvinttaschtjithuusvinttaschtjithuusvintta, -kLinkkoschtjithuusvintta
utfodra kreaturstill, -arstillstillstillstillstillstillstill
utjäst; för mycket jäst (före gräddning)uutjesauutjesauutjesauutjesauutjesauutjesauutjesauutjesa
utmattaduutpjesauutpjasauutpjasauutpjesauutpjesauutpjekauutpjesauutpjesa
utmattad, helt slutkLaar allkLaar allkLaar allkLaar allkLaar all-kLaar allkLaar all
utskjutande takskjul; infall, skovskååv, skåveskååvskååvskååvskååvskååvskååv, skåviskååv, skåvi
vaccinera; infoga kvist på fruktträdymppymppympp     ymppymppymppymppympp
vaccinera; peka; sticka; röra vidpikk; pikk iipikkpikkpikkpikkpikkpikkpikk; pikk ii
vada (i vatten, snö eller gyttja)gLöitgLöitgLöitgLöitgLöitgLöitgLöitgLöit
vadderat bomullstäckeståppatekk, -tettjeståppatekkståppatekkståppatekkståppatekkståppatekkståppatekkståppatekk, -tettji
vadställe (best. form)gLöitegLöitegLöitivaad, -i-vaadivaadivaad, -i
vagel för höns; (vagel på ögonlock)vaagäL, vaagLarvaagäL, vagLarvaagäL, vagLarvaagäL, vaagLarvaagäL, vaagLarvaagäL, vaagLa/r, -nvaagäL, vaagLa/r, -nvaagäL, vaagLar, vaagLan
vagel på ögonlockhäranapp, -inhäranapphäranapphäranapphäranapphäranapphäranapphäranapp
vaken (adj.)vetjinvetjinvetjinvetjinvetjinvetjinvetjinvetjin
valack, kastrerad hingstvalakkvalakkvalakkvalakkvalakkvalakkvalakkvalakk
valla kornamåot kåonanmåot kåonanvakt kåonanmåot kåonanmåot kåonanmåot kåonanmåot kåonanmåot kåonan
vallpojke eller vallflickakåobaggkobaggkåobaggkåobaggkåobaggkåobaggkåobaggkåobagg
vanskapt, missbildad; oformlig; illa passande; olämpligåoskaapLi-åoskaapLi-åoskaapLi-åoskaapLi
var sinvassinvassinvasseinvasseinvasseinvassin, vasseinvassein, vassinvassin, vassein
vara försiktig, ta hänsyn, akta, undvikaväär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)
vara gravid; väntaventtventtventtventtventtventtventtventt
vara i vägentrill föritrill föritrill företrill föritrill föritrill föritrill föritrill föri
vara infekterat, varasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoåras
vara tvungen att, måstemåttmåttmåttmåttmåttmåttmåttmått
vara, är, var, varit; vad (interrog. pron.)va, ji(r), va, vari; vavavavavavava, ji, va, vari; vava, ji(r), va, vari; va
varför (det)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)
varför (det)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)
varig, infekteradvaarovaarovaarovaarovaarovaarovaarovaaro
varmt och fuktigtdöidotdöidotdöidotdöidotdöidotdöidot, döunotdöidotdöunot
vassla, rest efter ost- el. smörtillverkninglöipisvasslavasslalöipisvassla-löipisvasslalöipisvasslalöipisvasslalöipisvassla
vatten där hampkärvar lades för att rötahamppröito, -nhamppröitohamppröitohamppröitohamppröitohamppröitohamppröitohamppröito
vatten- och örtblandning som gavs kor i medicinskt syfte (best. form)döidondöidondöidondöidondöidondöidondöidondöidon
vattenblandad snö (på marken)sårasårasårasårasårasårasårasåra
vattenblandad snö ovanpå isen (best. form)stöipesåra, sörjostöipestöipistöipistöipistöipistöipi
vattenbrynet-vatoschtjuuLevatoschtjuöLin   vatoschtjuöLinvatoschtjuöLinvatoschtjuöLinvatoschtjuöLinvatoschtjuöLin
vattenfylld liten gropjöLojöLojöLojöLojöLojöLojöLojöLo
vattenpöl, vattenpussvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopått
vattensjuk, t.ex. om mark o. virkebåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjin
vattensjukt område, större vattensamling-pLånspLånspLånsvatopLånspLånspLånspLåns
vattensorkvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrar
vattenspad som fisk kokats isååd, sådesåde, fisksådesådesådifiskspaad, fiskspadisådi, fisksådisååd, sådi, fisksådisååd, sådi (fiskså/åd, -di)
vattenutspädd i överkantvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkk
vattnig (om mat)skvapLo, skvatroskvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatro
veckavikovikovikovikovikovikovikoviko
veckorna mellan trettondag och påskåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikona
vedfamn d.v.s. i famnen buren vedvedafamn, -böLovedafamnvedaböLovedaböLovedaböLovedaböLovedaböLo, vedafamnvedafamn, vedaböLo
vedflake-vedafLakavedafLakavedafLakavedaskravavedafLakavedafLakavedafLaka
vedspisvedahellovedahellovedahello(veda)hellovedahellovedahellovedahellovedahello
vedspis av gjutjärn, ofta Högforshellohellohellohellohellohellohellohello
vedtravevedapinovedapinovedapinovedapinovedapinovedapinovedäpino, vedapinovedapino
veka livet, nedanför bröstkorgenveikliiveveikliiveveikliiveveikliiviveikliiviveikliiviveikliiviveikliivi
veketandatandataandatandatandatandatandatanda
velig, undfallande manpjasil, pjasarpjasel, pjasar-pjasilpjasilpjasilpjasilpjasil
vemsvassvassvemsvemsvassvassvassvass
vepa, (tjockare) underlakanveipoveipoveipoveipoveipoveipoveipoveipo
verka, se ut somskoll, skollarskollskollskollskollskollskollskoll, -ar
verktyg av olika slagbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaap
verktyg för att jämna kilad stenmåilar, -inmåilar--steinsettmåilarmåilar-
verktyg för att jämna stensettsettsettsettsettsettsettsett
verktyg, dondåondåondåondåondåondåondåondåon
veta, vet, visste/vetatveet, veit, veta/visstveet, veit, vetaveet, veit, veta/visst   veet, veit, vetaveet, veit, vetaveet, veit, veta/visst veet, veit, veta/visstveet, veit, veta/visst
vetebröd format som gubbe; rund gossemorogobb, -inmorogobbmorogobbmorogobbmorogobbmorogobb, gottagobbmorogobb, gottagobbmorogobb
vetebröd, bulla, kaffebrödveitbruöveitbruöveitbrööveitbruöveitbruöveitbryöveitbruöveitbruö
vetebrödsbitar uppkokade i mjölkheitveggheitveggheitveggheitveggheitveggheitveggheitveggheitvegg
vetebrödslängdankkaståkk, -ståttjinankkaståkkankkaståkkankkaståkkankkaståkkankkaståkkankkaståkk, -ståttjinankkaståkk, -ståttjin
vetelängdgråovdåppgråovdåpp-gråovdåppgråodåppgråovdåppgråovdåppgråovdåpp
vev; vevaveivveivveivveivveivveivveivveiv
vevdriven agnavsklijaredryftmaschiin, -indryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiin
vi (betonat, obetonat)vieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivi, vi
vicka, röra på sig p.g.a ostadigt underlagvikäL, vikLarvikäLvikäLvikäLvikäLvikäLvikäLvikäL, vikLar
vicka, stå ostadigttjikäL, tjikLartjikäLtjikäLtjikäLtjikäLtjikäLtjikäLtjikäL, tjikLar
vickerart, såddes som grönfoderpiloskärpiloskär--piloskärpiloskärpiloskärpiloskär
vid goda krafter, i bästa ålder, arbetsföri vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktin
videkissor, -napalmor, palmonapalmonapalmonapalmonapalmonapalmonapalmonapalmor, palmona
vidja, böjlig kvistslyyj(j)ovidjovidjoslyyj(j)ovidjoslyyj(j)oslyyj(j)oslyyj(j)o
viftaveiftveiftveiftveiftveiftveiftveiftveift
vila, ta paus i arbetet---hoilhoilhoilhoilhoil
vilken (M), vilken (F), vilket, vilkahoLin, hoLit, hoLihåLin, håLon, håLit, hååL/håLi håLin, håLit, håL    hoLin, hoLon, hoLit, hoLi hoLin, hoLon, hoLit, hoLihoLin, hoLit, hoLihoL/in, -on, hoLit, hoLihoL/in, -on, -i, -i; håkin, håki
villrådig, osäkervillroådinvillroådinvillroådinvillroådinvillroådinvillroådinvillroådin, villroådovillroådin
vilt leverne; rumlaråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäL
vilt växande svartvinbärtiistrontiistrontiistrontiistron-tiistrontiistron-
vimsa omkring; syssla m. ngt mindre viktigttåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoå
vind, övre våningskolla, åppstessskolla, oppstessskollaskollaskollaskollaskollaskolla
vingla till, tappa balansen-tjinggäL tiel-tjinggäL tieltjinggäL tieltjinggäL tieltjinggäL tieltjinggäL tiel
vinsch, kranmattikraan, -kranenmattikraanmattikraanmattikraanmattikraansteinspeelmattikraanmattikraan, steinspeel
virkevärkk, värttjevärkk, värttjevärkk, värttjevärkk, värttjivärkk, värttjivärkk, värttjivärkk, värttjivärkk, värttji
visarstenar, tre i rad längs rågångvettasteinarviisansteinarviisansteinar-vetarvettar, viisasteinarvettasteinarvettar
visitera, granska, rota ivisintäärvisi(n)täärvisitäärvisitäärvisintäärvisintäärvisintäärvisintäär
visp (förr gjord av skalat björkris)vispil, vispilinvispel,visplin/vispLinvispelvispilvispilvispilvispilvispil, vispilin
vispgrötkLappagröitkLappagröit, vispgröitvispgröit, kLappgröitkLappagröitkLappagröitvispgröit, kLappagröitkLappagröitvispgröit
visselpipa av vide eller rönnbLiistro--bLiistrobLiistrobLiistrobLiistrobLiistro
visselpipa av vide eller rönnspjäLkkaloåtoloåtopiipobLiistro, piipobLiistropiipoloåtopiipo, bLiistro
visslabLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistär
vita och gula näckrosorpåmpporpompporpåmpporpåmpporpåmpporpåmpporpåmpporpåmppor
vittjaviti, vitjar, vitjavitivitivitivitiviti, vitjiviti, vitjiviti/vitji, vitjar, vitja
vovve, hundsess, -insesssesssesssesssesssesssess
vredesmod, ilskaiisko, -niiskoilsko, iiskoiiskoilskoiisko, ilskoiisko, ilskoiisko, ilsko
vridvuxet om virketjuurottjuurottjuurottjuurottjuurottjuurottjuurottjuurot
vril, utväxt på trädmasorbåll, knyylomasorknuutmasorknuut, vridilmasorbållknuölmasorbåll, knyylomasorbåll, knyylomasoLknuut
vrå; skiftesgräns; oberedd, obehandladroåroåroåroåroåroåroåroå
våningssängens övre delövransenggövransenggövransenggövransenggövransenggövransenggövransenggövransengg
vår (M), vår (F), vårt, våravåran, våron, vårart/voårt, voårvår/an, -on, -at/voårt, voårvår/an, -on, voårt, voår/våårvår/an, -on, våra(r)t/voårt, voårvår/an, -on, -at/voårt, voårvår/an, -on, -at/voårt, voårvår/an, -on, -a(r)t, voårt, voårvåran, våron, vårart, voår
vårdslös person, drummel; slarvig, osnygggröövLar; gröövLogrövLar; grövLo-gröövLar; gröövLogröövLar; gröövLogröövLar; gröövLogröövLar; gröövLogröövLar; gröövLo
vårdslös, oaktsamvöLisluös-vöLislöös-vöLislyösvöLislyös, -luösvöLisluös
vårdslös, slarvig, likgiltig (för slutresultat)åovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLo
vårens stora o. våta snöflingor (best. form)voåroLvanvoåråLvan/voåroLvanvååroLvanvoåroLvanvoåroLvan, lapphanskanvoåroLvanvoåroLvanvoåroLvan
vårfrudagen, Marie bebådelsedagvåffärdaavåffädaavåffädaavåffödaavåffädaavåffedaavåffädaavåffödaa
vårtavaarttovaarttovaarttovaarttovaarttovaarttovaarttovaartto
våt om fötterna, med vatten i skornavoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåodd
våt, tunn lerarapa--     raparaparaparaparapa
våtarv, natevatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarv
vått och eländigt; krångligt; kladdigtkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttot
väcka upp genom att bultabLååk åppbLååk opp-bLååk åppbLååk åppbLååk åppbLååk åppbLååk åpp
väderveedär, veedrevedär, vedrevedär, vedreveedär, veedriveedär, veedriveedär, veedriveedär, veedriveedär, veedri
väderbitenvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaar
väderkorn, luktsinne, vittringnåosveedärnåosvedärnåosvedärnåosveedärnåosveedärnåosveedärnåosveedärnåosveedär
vägskälvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagrein
vägtrumma; trumöppning, lufthål i stenfottråmbo; tråmbhååLtråmbotråmbotråmbotråmbotråmbo; tråmbhååLtråmbo; tråmbhååLtråmbo; tråmbhååL
väl el. för mycket (t.ex. för mycket salt)viljanviljan-viljan--viljanviljan (viljand, viljandis)
väl tilltagen andel (best. form)bråosdeilin------bråosdeilin
väl, i överkant; väl, bravääLvääLvääL    vääLvääLvääLvääLvääL
väl, troligen, kanskeno fo, no folno fo, no folno folno fo, no folno fo, no folno fo, no folno fo, no folno fol, no fo
väldigt piss- eller skitnödignäästrekanäästrekanäästräkanäästräkanäästräkanäästräkanäästräkanäästräka
välgjort (om hantverk)sluögtsluögtsluögtsluögtsluögtslyögtsluögtsluögt
vällingvelngg, velnjinvelnggvelnggvelnggvelnggvelnggvelnggvelngg, velnjin
välta (åker); välta (omkull); vältvelttvelttvelttvelttvelttvelttvelttveltt
vänja sigveni seveni seveni seveni siveni siveni siveni siveni si
väntabiidbiidbiidbiidbiidbiidbiidbiid
vänta på byte, siktapyytpyytpyytpyytpyytpyytpyytpyyt
värma upplöuv(v) åpp--jåov(v) åpplöuv(v) åpplöuv(v) åpplöuv(v) åppjåov(v) åpp
värmeisolerande jordbänk mot sockelnmollbenkk, -benttjinmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkk
värpa, värper, värpte/värptvärpp, värppär, värft, värftvärpp, värftvärpp, värftvärpp, värftvärpp, värftvärpp, värft/värptvärpp, värftvärpp, -är, värft
värrevärrvärrvärr   värrvärrvärrvärrvärr
väskavieskoveskoveskovieskovieskovieskovieskoviesko
väska, väskor för mat m.m. för utflykt el. resapankkvieskopankk, panttjepankk, panttjepankk, panttjipankk, panttjipankkvieskopankkviesko, panttjipankk, panttji
vässa kniv med brynstenveti, vetjar, vetja, vetjaviti, vitjar, vitja, vitjavitjivetiveti, vetjar, vetjaveti/vetjiveti, vetjar, vetjaveti/vetji, vetjar, vetja
vävmaterial för inslagveft, -inveftveftveftveftveftveftveft, -in
växande gräs med rötter (best. form)gresvaaLingresvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLin
yla; yljyyljyyljyyljyyljyyljyyljyyljyyl
ylletröjastikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijo
ymnigt snöfall med hård vindråskveedärråskvedärråskvedärråskveedär råskveedärråskveedärråskveedärråskveedär
ynklig, liten; ömkansvärdynttjiliynttjeliynttjeliynttjiliynttjiliynttjiliynttjiliynttjili
yr i huvudetvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLand
yrvaken, oredigvormvormvormvormvormvormovormovormo/vorm
yvas, vara högfärdigståorasståoras--ståorasståorasståorasståoras
yxspån, spån från barkknivtveitttveitttveitttveitttveitttveitttveitttveitt
zigenare, romtattartattartattartattartattartattartattartattar
åker, åkernoåkär, oåkrinoåkäroåkäroåkäroåkäroåkäroåkäroåkär, oåkrin
åkerbärvilkkovilkkovilkkovilkkovilkkovilkkovilkkovilkko
åkerpilört (bestämd form)----råmgräsiråmngräsiråmngräsi-
åkerspergelvilliinvilliinvilliinvilliinvilliinvilliinvilliinvilliin, pissliin
åloåLoåLååLoåLoåLoåLoåLoåL
ånga (av värme) (verb)gåås, gåsargåås, gåsar-       gåås, gåsargåås, gåsargåås, gåschargåås, gåsargåås, gåsar
ånga, imma (subst.)gåva, -ngåvagåvagåvagåvagåvagåvagåva
ånga, imma (verb)gååv, gåvargååvgååv, gåvar    gååvgååvgååvgååvgååv, gåvar
ångerfullanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyytt
ångra sigåtär, åtrar seåtäråtäråtäråtäråtäråtär, åtrar (si)åtras
ångra, avstå från något planeratöid uutöid uut-  öid, öid uutöid, öid uutöid uutöid uutöid, öidär, öidd (uut)
ångra, ångraranggär, anggraranggäraanggär   anggäranggäranggäranggäranggär, anggrar
år/klyka, -klykor, -klykornaoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -antoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåkLyyko, -r, oåtoll, -ar
åra, åroroåro, -roårooårooårooårooårooårooåro, -r
årder för potatissättningaaL , -eaaL , -eaaL, -eaaL, -iaaL , -iaaL , -iaaL , -iaaL , -i
årder för potatissättning (best. form)böukaaL, -epääronaaLepääronaaLepääronaaLipääronaaLibåkaaLi, pääronaaLiböukaaLi, pääronaaLibåkaaLi , pääronaaLi
årder med vändskivavendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaL
årsgammal kokalvkviigokviigokviigokviigokviigokviigokviigokviigo
årtull, årklykatoll, -artoll, -ar-oåtoll, -ar-oårtoll, -ar, råokränttjotoll, -aroåtoll, -ar, oåkLyyko, -r
åsamka buckla el. bulabuuLbuuLbuuLbuuLbuuLbuuLbuuLbuuL
åtel, naturligt bete i fällaoåtäLoåtäLoåtäLoätäLoåtäLoåtäLoåtäLoåtäL
återväxt av gräs efter första skördennyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvello
åtting, åttondedels tunna (mängd och kärl)åttinggåttinggåttinggåttinggåttinggåttinggåttinggåttingg
ägg, äggenegg, eddjenegg, eddjenegg, eddjenegg, eddjinegg, eddjinegg, eddjinegg, eddjinegg, eddjin
äldre ogift kvinnagambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigo
älggräs (best. form)aaLskosgreseäLggreseäLggräse  äLggräsiäLggräsiäLggräsiäLggräsiäLggräsi
ämna, ha för avsikt; menamäär, meinmäärmäärmäärmäärmäärmäärmäär
äng; förband, omslaglindolindolindolindolindolindolindolindo
ängskavle, timotejliknande växtalapäkuurosalapikuuros--alapekoorosalapäkuurosalapäkuurosalapie
ängsladaenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjislado
ängslig, orolig, försiktigillvaar åm seillvaar åm seillvaar åm seillvaarin åm siillvaar åm siillvaarin åm siillvaar åm siillvarin åm si
ängsullviittippeviittippe--viittippiviittippiviittippiviittippi
ängsvik vid skogsbrynet; liten skogsodlingjokojokojokojokojokojokojokojoko
ärji, jirjiji, jirji, jirji, jirji, jirji, jirji, jir
ärmlinning, mudd på socka eller vantekvaaL, -inkvaaLkvaaLkvaaLkvaaLkvaaLkvaaLkvaaL
ärrääräärääräärääräärääräär
ärtbaljaärttschtjiidoärttäschtjiidoärttäschtjiidoärttäschtjiido ärttschtjiidoärttschtjidoärttäschtjiidoärttäschtjiido
äta med glupande aptitheev ii seheev ii se-hev ii siheev ii sihev ii sihev ii sihev, -är, heft, hivi/heft ii si
äta någonting småttgryyt se-gryyt se-gryyt sigryyt sigryyt sigruut si
äta något svårtuggatbröisk (ii se)--bröisk (ii si)bröisk (ii si)bröusk (ii si)bröisk (ii si)bröusk (ii si)
äta väldigt mycketbårg ii sebårg ii sebårg ii sebårg ii sibårg ii sebårg ii sibårg ii sibårg ii si
äta, äter, åt, ätitjiet, jitär, oåt, jitijietjietjietjietjietjietjiet, jitär, oåt, jiti
äventyrlig resaråomareisoråimareisoråomareisoråimareisoråomareisoråimareisoråimareisoråimareiso
ävja, gyttjaevjoevjoevjoevjoevjoevjoevjoevjo
ödsla med, förspilla, rata (t.ex. om mat)haiskhaiskhaiskhaiskhaiskhaiskhaiskhaisk
ögla av tyg, garn osv. (för bälte, i handduk)lissolissolissolissolissolissolissolisso
ögla i båda ändarna på nätsmiito, -n-smiito-smiitosmiitosmiitosmiito, -n
ökaöukköukk, öikköukköukköukköukköukk, öikköukk
öka, bli merarentt, renttarrentträntträntträntträntträntträntt
öknamn på KosköborKåsk-råstjenKåsk-råstjenKåsk-råstjenKåsk-råstjinKåsk-råstjinKåsk-råstjinKåsk-råstjinKåsk-råstjin
öknamn på Kunibor------Koni-spigganKoni-piggan
öknamn på KvevlaxborKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipan
öknamn på KöklotborKökLot-jässanKukLåot-jässan
öknamn på odygdig pojkeschtjitoripil-schtjitoripelsch(tj)itoripilschtjitoripilschtjitoripilschtjitoripilschtjitoripil
öknamn på odygdig pojkesnåvadd--snåvaddsnåvaddsnåvaddsnåvaddsnåvadd
öknamn på pers. m. stor mage; äv. om fårvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkk
öknamn på PetsmoborPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttan
öknamn på pojkepissvinggLarpissvinggLar-pissvinggLarpissvinggLarpissvinggLarpissvinggLarpissvinggLar
öknamn på snål personsnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkoti(l)
öknamn på VassorborVasso-svarttanVasso-svarttan-Vasso-svarttanVasso-svarttanSvarttvassoranVasso-svarttanVasso-svarttan
öknamn på Västerhankmo- och ÖsterhankmoborHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkan
öknamn på Österhankmobor------Östärhankmo-nåschan-
ökstock dvs. lång flatbottnad roddbåtuökståkk, -ståttjinuökståkk-uökståkkuökståkkyökståkkuökståkkuökståkk, -ståttjin
öljett, metallförstärkt hål; hål f. skosnörensnallsnallsnallsnallsnallsnallsnallsnall
ölsupa, gammal maträttuöLsuupo, -nuöLsuupo, -n-uöLsuuponuöLsuuponyöLsyyponuöLsuuponuöLsuupo, -n
öm i musklerna (efter arbete, träning)liminliminliminliminliminliminliminlimin
ömka, känna medlidandeynkkynkkynkkynkkynkkynkkynkkynkk
öppen spis, vanligen av äldre hörnmodellroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiis
öppetypitoppypitypitypit, åppypitypit, åppåpp
öppet, oskyddat, t.ex. efter kalhuggningoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaart
öppna benvinkeln för mycket, fläka ut sigfLeek (uut se)fLekkfLekkfLekkfLekkfLekkfLekk, fLeekfLeek (uut si)
öppningsbar del i stängselleed, ledeleed, ledeleed, ledeleed, ledileed, ledileed, ledileed, ledileed, ledi
örfildårvil, dårvilindårvel-dårvildårvildårvildårvildårvil
örfil---  tjilivinkk-tjilivinkktjilivinkktjilaminkk
örfil, -ar, örfilarna (kanelbulle)moss, -ar, mossanmoss-mossmossmossmossmoss, -ar, mossan
örfil, sittopphorvilhorvelhorvilhorvilhorvilhorvilhorvilhorvil
ösaöis, -äröisöisöisöisöisöisöis, -är
överuviuviuviyviuvi, yviyviuvi, yviuvi, yvi
över, förbi, bra igenåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaai
överdriva, skryta, skroderatjeeväL----tjeeväLtjeeväL-
överdriven, som tar i för myckethoåmo--hoåmo-hoåmohoåmo, hoåmahoåmo
överkänslig; kinkigpitopitopitopitopitopitopitopito
övernattaligg uviligg uviligg yveligg yviligg uviligg yviligg uviligg uvi
överraskat rädd, förskräckthai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)
översittare, den som bestämmerhåmakshåmakshåmakshåmakshåmakshåmakshåmakshåmaks