Kvevlaxbygdens dialektordbok (dialekt)

Byt databas: Dialekt<->Svenska
Välj sökgrupp: Läs mera om hur man använder reguljära uttryck (RegEx).
Dialektnyckel Standardsvenska Kvevlax Koskö Köklot Kuni Petsmo Österhankmo Västerhankmo Vassor
aaL , -eårder för potatissättningaaL , -eaaL , -eaaL, -eaaL, -iaaL , -iaaL , -iaaL , -iaaL , -i
aLibessfästingaLibessaaLbess-aaLbessaaLbessaaLbessaaLbessaaLbess
aaLnakkoalmanackaaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakkoaaLnakko
aaLschtjiiddraganordning för hästdraget årderaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiidaaLschtjiid
aaLskosgreseälggräs (best. form)aaLskosgreseäLggreseäLggräse  äLggräsiäLggräsiäLggräsiäLggräsiäLggräsi
aangnkårg, -kårjinagnkorg, stor pärtkorgaangnkårg, -kårjinangnkårgangnkårg   aangnkårgaangnkårgaangnkårgangnkårgaangnkårg, -kårjin
aangntjuusoagngaffel, stång med tregrenad klykaaangntjuuso--  -aangnfuösoaangntjuusoangntjuuso-
aangnhuusagnutrymme under loggolvetaangnhuusangnruumangnhuus     aangnhuusaangnhuusaangnhuusangnhuusaangnhuus
aap (ett)tillrättavisa, aga; härmaaap (ett)aapaapaapaapaapaapaap (ett)
aarasandrasaarasaarasaarasaarasaarasaadrasaarasaadras, aaras
aaron, (ton) aaronannan, (den) andra (feminin form)aaron, (ton) aaronaaron, (ton) aaronaaronaaronaaronaaronaaron, (ton) aaronaaron, (ton) aaron
aastogranngården (andra stugan)aastoaastoaastoastoaastoaastoaastoasto
aavleggar, grindställning på slåtterbettet vid skörd av sädaavleggar, grindaavleggar-aavleggaraavleggaraavleggargrindaavleggargrindaavleggar
aggondyningar efter storm (best. form sing.)aggon-aggonaggonaggonaggonaggonaggon
aika, aikadisduktig, duglig, storaika, aikadis--aika-aika, aikadis-aika
aisjäänfästjärn för fimmelstänger på stöttingaisjäänkLinkkoaisjäänkLinkkokLinkkokLinkkokLinkkokLinkko
aiso, aisorkärrskalm, -araiso, aisoraisoaisoaisoaisoaisoaisoaiso
akkoglugg i väggen; ackumulator, batteriakkoakkoakkoakkoakkoakkoakkoakko
akodäärrådslå, komma överensakodäärakodäär-akodäärakodäärakodäärakodäärakodäär
aksel, akslin, akslanaxel, axeln, axlarnaaksel, akslin, akslanakselakselakselakselakselakselaksel, akslin, akslan
aksoL, aksoLinaxel, motoraxelaksoL, aksoLinaksoLaksoLaksoLaksoLaksoLaksoLaksoL, aksoLin
alapäkuurosängskavle, timotejliknande växtalapäkuurosalapikuuros--alapekoorosalapäkuurosalapäkuurosalapie
aLibessfästingaLibessaaLbess-aaLbessaaLbessaaLbessaaLbessaaLbess
amirikafremandamerikasläktingar på besökamirikafremandamerikafremand-amirikafrämandamirikafrämandamerikafrämandamerkafrämandamirikafrämand
amppärhetlevrad; hastigamppäramppäramppäramppäramppäramppäramppäramppär
anhan (obetonad form)anananananananan
an deden där (maskulin form)an de(h)an dean dean dean dean dean dean de
an jeden här (maskulin form)an je(h)an jean jean jean jean jean jean je
andpLöijarbetsdrygt, ansträngande arbeteandpLöij---andpLöij-andpLöij-
anggär, anggrarångra, ångraranggär, anggraranggäraanggär   anggäranggäranggäranggäranggär, anggrar
anggäbyyttångerfullanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyyttanggäbyytt
ankkaståkk, -ståttjinvetebrödslängdankkaståkk, -ståttjinankkaståkkankkaståkkankkaståkkankkaståkkankkaståkkankkaståkk, -ståttjinankkaståkk, -ståttjin
annin, (tan) anninannan, (den) andra (maskulin form)annin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) anninannin, (tan) annin
ansuöLsmotsolsansuöLsmåotsåoLsansuöLsmåotsåoLsansuöLsansuöLsansuöLsansuöLs
anteppoandnöd, (astma)anteppoanteppoanteppoanteppoanteppoanteppoanteppoanteppo
antiid, -inbråd tid, skördetidantiid, -inantiidantiidantiidantiidantiidantiidantiid
arbisbokor, -inarbetsmyra, arbetsnarkomanarbisbokor, -in-arbisbokorarbisbokorarbisbåkararbisbokorarbisbokorarbisbokor
arbisbyytarbetsbytearbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyytarbisbyyt
arbisjiroarbetshungrigarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiroarbisjiro
armadismilt kraftuttryck; väldigt (t.ex. bra, tung...)armadisarmadisarmadisarmadisarmadisarmadisarmadisarmadis
aschöLarsle, rövaschöLaschöLaschöLaschåLaschööLaschööLaschööLaschööL
asiabestyr, ärendeasiaasiaasiaasiaasiaasiaasiaasia
assitlite, nästan ingentingassitassitassitassitassitassitassitassit
avischåonauktionavischåonavischåonavischåonavischåonavischåonavischåonavischåonavischåon
baad iviegge sig iväg snabbtbaad iviegbaad ivieglaa se ååvbaad si oåvbaad iviegbaad iviegbaad iviegbaad oå, baad ivieg
baad åppge strykbaad åppbaad oppbaad åppbaad åppbaad åppbaad åppbaad åppbaad åpp
baadär, baadrar, baadrastöra, oroa, bekymra (jfr eng 'bother')baadär, baadrar, baadra---baadärbaadärbaad/är, -rar, -ra-
baak, baakåm(m)bakom, bakifrånbaak, baakåm(m)baak, baakåm, baakan/ baakanåm(m)baak, -an, baakåm(m)baak, baakåm(m)baak, baakåm(m), baakanbaak, baak/åm(m), -anettbaak, baak/åm(m), -anettbaak, baak/åm(m), -anett
baakbetan*stödbalk nära båtens akter (best. form)--baakbetan  -baakbetanbaakbetanbaakbetan-
baaketefterbaaketbaaketbaaketbaaketbaaketbaaketbaaketbaaket
baakstöttinggbakstöttingbaakstöttinggbaakstöttinggbaakstöttinggbaakstöttinggettoåkobaakstöttinggbaakstöttinggbaakstöttingg
baan, baanenbarn, barnenbaan, baanenbaan, baanenbaan, baanenbaan, baaninbaan, boånin/baaninbaan, baaninbaan, baaninbaan, baanin
baaro*bar plats, t.ex. snö-eller gräsfritt ställe-baarobaaro   baarobaarobaarobaarobaaro
baasliungbaaslibaaslibaasli     baaslibaaslibaaslibaaslibaasli
babeinabarbentbabeinababeinababeina   babeinababeinababeinababeinababeina
baddblöta; rengöra (sår)baddbaddbaddbaddbaddbaddbaddbadd
baddefterkoka på svag vämebaddbaddbaddbaddbaddbaddbaddbadd
bakan, -eförsta sågskäret av en stockbakan, -ebakan, -ebakan, -ebakan, -ibakan, -ibakan, -ibakan, -ibakan, -i
bakkbrååt, bakkbråteställe i backe där stigningen/slänten börjarbakkbrååt, bakkbråtebakkbrååt, -bråtebakkbrååt, -bråtebakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråtibakkbrååt, -bråti
bakknöuss, -inkulle, upphöjning i terrängenbakknöuss, -inbakknöussbakknöussbakknöussbakknöussbakknöussbakknöussbakknöuss
bakst, -injäsande deg; brödbakbakst, -in-bakstbakstbakstbakstbakstbakst
bandkärveband(sie(d)s)bandbandbandbandbandbandband
bankk, banttjinlöstagbar stolpe på kärra eller slädebankk, banttjinbankkbankkbankkbankkbankkbankkbankk, banttjin
barkk oåvgå överstyrbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåvbarkk oåv
barkkaskåov(v)anskor av djurhud utan sula el. klack (best. form)barkkaskåov(v)anbarkkaskåov(v)ansjäLskåov(v)an   barkkaskåov(v)ansäLschtjinnsskåov(v)anbarkkaskåov(v)anbarkkaskåov(v)anbarkkaskåov(v)an
beek, bekarklibba, klibbarbeek, bekarbeekbeekbeekbeekbeekbeekbeek, bekar
beek, betjebeckbeek, betjebeek, betjebeek, betjebeek, betjibeek, betjibeek, betjibeek, betjibeek, betji
beelasrulla från sida till sidabeelas--beelas-beelasbeelasbeelas
beelenjas*kråma sig, vrida sig, visa upp sig----beelenjasbeelenjas-beelenjas
bein iviegge sig snabbt ivägbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein iviegbein ivieg
beiningg, beininjenbena (i håret)beiningg, beininjenbeininggbeininggbeininggbeininggbeininggbeininggbeiningg
beinsåkabensvag, med mjölksyra i benenbeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåkabeinsåka
beiss, beiddistbegära, tigga, begärde, tiggdebeiss, beiddistbeissbeissbeissbeissbeissbeissbeiss, beiddist
beitlockbete i fälla; bete åt korbeitbeitbeitbeitbeitbeitbeitbeit
bekasiin, -inbeckasinbekasiin, -inrengnmekrotjärrmekro-bekasiintjärrmekrobekasiinmekäLbess
bekLanbenenbekLanbekLanbekLanbekLanbekLanbekLanbekLanbekLan
bekoklibbigbekobekobekobekobekobekobekobeko
bekäLröra benen vårdslöst, klumpigtbekäLbekäLbekäLbekäLbekäLbekäLbekäLbekäL
bendkärvabendbendbendbendbendbendbendbend
bessfårbaggebessbessbessbessbessbessbessbess
besshåostotorr hostabesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåostobesshåosto
bessisfärgasom fårull av naturlig färgbessisfärgabessfärgabessisfärgabessisfärgabessfärga-bessisfärgabessisfärga
bestastibästa (lite förstärkt)bestastibestast-----bestasti
bestååninggbespisning på bjudning/kalasbestååninggbistååninggbestååninggbistååninggbistååninggbistååninggbestååninggbi-/bestååningg
besårgta något till eget; ha bestyr ombesårgbisårgbesårgbisårgbisårgbisårgbesårgbisårg
betoLanbetsel (best. f. plur.)betoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLanbetoLan
betärbättrebetärbetärbetärbetärbetärbetärbetärbetär
betäsmetaherrskapsaktigbetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmetabetäsmeta
biidväntabiidbiidbiidbiidbiidbiidbiidbiid
biijuöningg, biijuöninjenkonstgödselbiijuöningg, biijuöninjenbiijuöninggbiijööningg  biijyöninggbiijyöninggbiijyöninggbiijuöninggbiijuöningg
biijääninggisytt stycke tyg på klädesplaggbiijääninggbiijääningg--bijääningg-biijääninggbiijääningg
biilibillig, äv. om personbiilibiilibiilibiilibiilibiilibiilibiili
biirångg, biirånjenbyråbiirångg, biirånjenbiirånggbiirånggbiirånggbiirånggbiirånggbiirånggbiirångg, biirånjin
biit gobbinlägga patiensbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbinbiit gobbin
biit poågöra verkan; kännas roligt, ge lust att görabiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poåbiit poå
biit å brännförråd av mat och vedbiit å bränn--biit å brännbiita å brännabiit å brännbiit å brännbiit å bränn
bildisbill, plogbillbildbildbildbildbildbildbildbild
birs, birssintaxibirs, birssinbirsbirsbirsbirsbirsbirsbirs
bittitidig, tidigtbittibittibittibittibittibittibittibitti
bjier, bjier, baar, boribära, bär, bar, buritbjier, bjier, baar, boribjierbjierbjierbjierbjierbjierbjier, bjier, baar, bori
bjuönbjörnbjuönbjuönbjöönbjuönbjuönbjyönbjuönbjuön
bjärkk, bjärttjenbjörkbjärkk, bjärttjenbjärkk, bjärttjenbjärkk, bjärttjenbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjinbjärkk, bjärttjin
björttjo, -nbjörksavbjörttjo, -nbjörttjobjörttjobjörttjobjörttjobjörttjobjörttjobjörttjo
bLaadetidningenbLaadebLadebLaade, bLadebLaadibLaadibLaadibLaadibLaadi
bLasobrasabLasobLasobLasobLasobLasobLasobLasobLaso
bLasojäärtända en brasabLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäärbLasojäär
bLasäär seblessera sig, få liten skadabLasäär sebLasäär sebLasäär sebLasäär sibLasäär sibLasäär sibLasäär sibLasäär si
bLedärbläddrabLedärbLedärbLedärbLedärbLedärbLedärbLedärbLeedär, bLedär
bLeedro, bLeimoblemma ( t.ex. efter hårt och ovant arbete)bLeedro, bLeimobLedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimobLeedro, bLeimo
bLeiko*stiltje, blank vattenyta, bleke--bLeikobLeikobLeikobLeikobLeiko-
bLesobläs på hästens huvudbLesobLesobLesobLesobLesobLesobLesobLeso
bLiidotöväderbLiidobLiidobLiidobLiidobLiidobLiidobLiidobLiido
bLiistrovisselpipa av vide eller rönnbLiistro--bLiistrobLiistrobLiistrobLiistrobLiistro
bLiistronkvinnliga könsorganetbLiistron--bLiistronbLiistronbLiistronbLiistronbLiistron
bLiistärvisslabLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistärbLiistär
bLikobjörkna (liten, braxenlik fisk)bLikobLikobLekobLikobLikobLikobLikobLiko
bLindpiipoperson som saknar musikaliskt gehörbLindpiipo----bLindpiipobLindpiipobLindpiipo
bLinduurblindstyrebLinduurbLinduur--bLinduurbLindstyyrbLinduurbLinduur
bLitjinblek, färglös (vanl. om person)bLitjinbLitjin-bLitjinbLitjinbLitjinbLitjinbLitjin
bLoåiis, -inis utan snötäcke (best. form)bLoåiis, -inbLoåiisin-bloåiisinbLoåiisinbLoåiisinbLoåiisinbLoåiisin
bLoånoblåmärkebLoånobLoånobLoånobLoånobLoånobLoånobLoånobLoåno
bLoåskråtthård blåglänsande skalbagge i trävirkebLoåskråttbLoåskrått-bloåskråttbloåskråttbLoåskråttbLoåskråttbLoånärpp
bLuötmjuk; våtbLuötbLuötbLuötbLuötbLuötbLyötbLuötbLuöt
bLuötokramgod flickabLuötobLuöto-bLuöto-bLyöto--
bLyyaspennoblyertspennabLyyaspennobLyyaspennobLyyapennobLyyäspennobLyya-/bLyyäspennobLyyäspennobLyyaspennobLyyjaspenno
bLåkostor och klumpigbLåkobLåkobLåkobLåkobLåkobLåkobLåkobLåko
bLånnfärga gulnat tyg svagt blått; skifta i blåttbLånnbLånn-bLånnbLånnbLånnbLånnbLånn
bLånnelsblåaktigt färgämne för tygbLånnelsbLånnels--bLånnelsbLånnelsbLånnelsbLånnels
bLåobruöblodbrödbLåobruöbLåobruöbLåobryöbLåobruöbLåobruöbLåobryöbLåobruöbLåobruö
bLåomborkk, -borttjinblomkrukabLåomborkk, -borttjinbLåomborkk-bLåomborkkbLåomborkkbLåomborkkbLåomborkkbLåomborkk
bLåomoblommabLåomobLåomobLåomobLåomobLåomobLåomobLåomobLåomo
bLåttn (åpp)mjukna upp av vatten; smälta (om snö o. is)bLåttn (åpp)bLåttn (opp)bLåttnbLåttnbLåttnbLåttnbLåttnbLåttn (åpp)
bLå/åk, -kar, -a; bLå/åk, -tjibulta, bullra, smälla; block till taljabLå/åk, -kar, -a; bLå/åk, -tjibLååkbLååkbLååkbLååkbLååkbLååkbLå/åk, -kar; bLååk, bLåtji
bLååk åppväcka upp genom att bultabLååk åppbLååk opp-bLååk åppbLååk åppbLååk åppbLååk åppbLååk åpp
bLöit, legg i bLöitonblöta, blötläggabLöit, legg i bLöitonbLöit, legg i bLöitonlegg i bLöitonbLöit, legg i bLöitonlegg i bLöitonbLöit, legg i bLöitonbLöit, bLöitlegglegg i bLöiton
boff åkollknuffa omkullboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkollboff åkoll
bojinböjd, krokigbojinbojinbojinbojinbojinbojinbojinbojin
bokäL, bokLar, bokLabuckla,bucklar, bucklade/bucklatbokäL, bokLar, bokLabokäLbokäLbokäLbokäLbokäLbokäLbok/äL, -Lar, -a
bokkstånga, stångas; knuffa, knuffasbokkbokkbokkbokkbokkbokk, stanggasbokk, bokkasbokk, bokkas
bokkabess, -inbagge som stångarbokkabess, -inbokkabessbokkabessbokkabessbokkabessbokkabessbokkabessbokkabess
bokt, -in; bokt, -arbukt ; fjädrande spann på skidorna; bukta,-arbokt, -in; bokt, -arboktboktboktboktboktboktbokt, -in; bokt, -ar
boldär, boldrabullra, bullradeboldär, boldraboldärboldärboldärboldärboldärboldärboldär, boldra
bonkkhovodumhuvud, envis personbonkkhovobonkkhovo-bonkkhovobonkkhovobonkkhovobonkkhovobonkkhovo
borinkåo(v)ko som nyss kalvatborinkåo(v)borinkåoborinkåoborinkåoborinkåoborinkåo(v)borinkåo(v)borinkåo(v)
bosaråon, -inblus, midjekort mansjackabosaråon, -inbosaråonbosaråonbosaråonbosaråonbosaråonbosaråonbosaråon
boschoLanläpparnaboschoLanboschoLan-  --boschoLan-boschoLan
bossibra, rekorderlig, välutveckladbossibossibossibossibossibossibossibossi
botkohus eller litet rum; cell; finkabotkobotkobotkobotkobotkobotkobotkobotko
boåd, boådabådaboåd, boådaboåd, boådaboådboåd, boådaboåd, boådaboåd, boådaboåd, boådaboåd, boåda
boåskons bås i ladugårdenboåsboåsboåsboåsboåsboåsboåsboås
braak, brakarbrytas av; knaka; skrytabraak, brakarbraakbraakbraakbraakbraakbraakbraak, brakar
braaksnryschoryssja för braxenbraaksnryschobraaksnryschobraaksnryschobraaksnryscho braaksnryschobraaksnryschobraaksnryschobraaksnryscho
bragdfiskeredskap, t.ex. nät el. ryssjabragdbragdbraagdbraagdbraagdbraagdbraagdbraagd
brakon, ga i brakonkonkurs, gå i konkursbrakon, ga i brakonbrakon, ga i brakonga i brakonga i brakonbrakonbrakon, ga i brakonbrakon, ga i brakonbrakon, ga i brakon
branitsaargsint, uppjagadbranitsa-branitsa-branitsabranitsabranitsabranitsa
brannstakaeldgaffelbrannstakabrannstakabraandstakabrannstakabrannstakabrannstakabrannstakabrannstaka
brannståod, -enbrandförsäkringbrannståod, -enbrannståodbrannståodbrannståod, -inbrannståodbrannståodbrannståodbrannståod
branntjeksbrandkex, fanns på brandstegar till takbranntjeksbranntjeks-brandtjeksbranntjeksbranntjeksbranntjeksbranntjeks
brass; brass åpoåreparera; gå på med full fart; slösabrass; brass åpoåbrass (åpoå)brassbrass (åpoå)brass (åpoå)brassbrassbrass; brass åpoå
bree, breenenbräde, brädernabree, breenenbree, breenenbrää, bräänenbrää, brääninbrää, brääninbrää, brääninbrää, brääninbrää, bräänin
breestapoL, -inbrädstapelbreestapoL, -inbrehåop, brestapoLbräästapoLbräästapoLbräästapoLbräästapoLbräästapoLbräähåop, bräästapoL
breed, -arbrädbeslå; bräda (ngn)breed, -arbreedbräädbräädbräädbräädbräädbrääd, -ar
breek, -ärbräkabreek, -ärbreekbrääk/breekbrääkbrääkbrääkbrääkbrääk, -är
breidgrefto, -nbred gräftabreidgrefto, -nbreidgreftobreidgräfto   breidgräftobreidgräftobrei(d)gräftobreidgräftobreidgräfto
breidleik, -leitjenbreddbreidleik, -leitjenbreidleik, -leitjinbreidleik, -leitjenbreidleikbreidleikbreidleikbreidleikbreidleik, -leitjin
breivärbredvidbreivärbreivärbreivedärbreivärbreivärbreivärbreivärbreivär
brest iiskrodera, ta i häftigtbrest ii-bräst iibräst iibräst iibräst iibräst iibräst ii
brest åppsprätta upp (söm)brest åppbrest oppbräst åppbräst åppbräst åppbräst åppbräst åppbräst åpp
brinn, brindär, brann, bronnibrinna, brinner, brann, brunnitbrinn, brindär, brann, bronnibrinnbrinnbrinnbrinnbrinnbrinnbrinn, brindär, brann, bronni
bringgonbröstpartietbringgonbringgonbringgonbringgonbringgonbringgonbringgonbringgon
bringlenkkrem på hästens bogträn (ränker)bringlenkkbringlenkkbringlenkk, draagreimbringlenkkbringlenkkbringlenkkbringlenkkbringlenkk
brisn; bristinsurna; surnad (om mjölk)brisn; bristinbrisnbrisnbrisnbrisnbrisnbrisn; bristinbrisn; bristin
broåjuuftbråddjuptbroåjuuftbråjuuft-broåjyyftbråjyyft, bråjuuptbroåjyyftbråjuuftbroåjuuft
broåk liinebråka linbroåk liinebroåk liine-broåk liinibroåk liinibroåk liinibroåk liinibrååt, bråtar liini
broåsko, broåskasbrådska, stressbroåsko, broåskasbroåskobroåsko, broåskasbroåsko, broåskasbroåskobroåsko, broåskasbroåsko, broåskasbroåsko, broåskas
brugomm, -inbrudgumbrugomm, -inbrugommbrugommbrugommbrugommbrugommbrugommbrugomm
bruud sefylla brudkistanbruud sebruud se-bruud sibruud sibruud sibruud sibruud si
bruun, bruunarbli brun (om växtlighet)bruun, bruunarbruunbruunbruunbruunbruunbruunbruun (bårtt)
bruöbrödbruöbruöbryö, brööbruöbruöbryöbruöbruö
bruöfårmobrödformbruöfårmobrufårmobruöfårmobruöfårmobruöfårmobryöfårmobruöfårmobruöfårmo
bruökaaväLbrödkavelbruökaaväLbrukaaväLbruökaaväLbruökaaväLbruökaaväLbryökaaväLbruökaaväLbruökaaväL
bruökåotjeråg(blod)bröd kokat i mjölk/vatten (best. form)bruökåotjebrukåotjebruökåotjibruökåotjibruökåotjibryökåotjibruökåotjibruökåotji
bruönaggobrödnaggbruönaggobrunaggobruönaggobruönaggonaggobryönaggo, naggobruönaggobruönaggo, naggo
bruöspedobrödspadebruöspedobruspedobruöspedobruöspedobruöspedobryöspedobruöspedobruöspedo
bruöstangg, -stanjenbrödstång i taketbruöstangg, -stanjenbrustangg, -stanjenbruöstangg, -stanjenbruöstangg, -stanjinbruöstangg, -stanjinbryöstangg, -stanjinbruöstangg, -stanjinbruöstangg, -stanjin
bryssbrennonsura uppstötningar (best. form sing.)bryssbrennonbryssbrennonbrystbrännonbryssbrännonbrustbrännonbrystbrännonbrystbrännonbruss-/brystbrännon
bryst, bröstbröst, bröstkorgbryst, bröstbröstbryystbryst, bröstbrystbrystbrystbryst, bröst
bråddbrodd av säd; brodd under skobråddbråddbråddbråddbråddbråddbråddbrådd
brångggöra något med våldbrångg----brånggbrånggbrångg
brånnsgobbinbrunnsgubben, anv. att skrämma barnbrånnsgobbinbrånnsgobbin-brånnsgobbinbrånngobbinbrånngobbinbrånngobbinbrånngobbin
bråoriisgranris framför trappanbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriisbråoriis
bråosdeilinväl tilltagen andel (best. form)bråosdeilin------bråosdeilin
bråtanförkylning (best. form)bråtanbråtanbråtanbråtanbråtanbråtanbråtanbråtan
bråtoredskap för att bråka linbråtobråtobråtobråtobråtobråtobråtobråto
bråån, brånarbränna, hetta, stickabråån, brånar--bråånbråånbråånbråånbråån, brånar
brååt, bråtestödpunkt för kraft åt hävstångbrååt, bråtebrååt, bråtebrååt, bråtebrååt, bråtibrååt, bråtibrååt, bråtibrååt, bråtibrååt, bråti
bröisk (ii se)äta något svårtuggatbröisk (ii se)--bröisk (ii si)bröisk (ii si)bröusk (ii si)bröisk (ii si)bröusk (ii si)
bröisk*säga något ovänligt----bröiskbröuskbröiskbröisk
brömsbromsa, bromspedal; broms (insekt)brömsbrömsbrömsbrömsbrömsbrömsbrömsbröms, bråms
buschoobäddad sängbuschobyschobyschobyschobuschobyschobuscho, byschobuscho
bussobössa, hagelgevärbussobössobyssobyssobyssobyssobyssobysso
buukjåoLorem under magen på hästbuukjåoLovambjåoLobuukjåoLo-vambjåoLobuukjåoLobuukjåoLobuukjåoLo, vambjåoLo
buuLåsamka buckla el. bulabuuLbuuLbuuLbuuLbuuLbuuLbuuLbuuL
buussskov av dåligt av väder; busväderbuussbuusvedär-buusveedärbuusveedärbuusveedärbuusveedärbuuss
buussinandeväsen, ond andebuussin----buussinbuussin, böuvvinbuussin
buusviisskurvis återkommande om regn och snöbuusviisbuusviis-buusviisbuusviisbuusviisbuusviis-
buög, -ärböja, böjer (t.ex. skidspets)buög, -ärbuögbuögbuögbuögbyögbuögbuög
buök, buökärbyka, tvättabuök, buökärbuökbuökbuökbuökbyökbuökbuök, -är
buök, buötjeotrevliga, obehagliga personer, bykebuök, buötjebuökbuökbuökbyökbyökbuökbuök, buötji
buöv, bihuövbehövabuöv, bihuövbuöv, bihuövbehöövbuöv, bihuövbuöv, bihuövbyöv, bihyövbuöv, behuöv, bihuövbihuöv, behuöv, buöv
byks/sekk, -settjinbyxfickabyks/sekk, -settjinbykssekkbykssekkbykssekkbykssekkbykssekkbykssekkbykssekk
bysk, bystjebuskagebysk, bystjebysk, bystje-bysk, bystjibyskbyskbysk, bystjibysk, bystji
byssonhålet i kärrhjulsnavbysson--bysson-byssonbysson-
byttobytta; smeknamn på liten flickabyttobyttobyttobyttobyttobyttobyttobytto
byyfåotsällskapssjuk person som sällan är hemmabyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåotbyyfåot
båddjel*envis, omedgörlig person-båddjel, -inbåddjelbåddjelbåddjilbåddjilbåddjilbåddjil, -in
båduusgenast, omedelbartbåduusbåduuss-boduussbåduussboduussbåduussbåduuss
bågasååg, -såjenbågsågbågasååg, -såjenbågasååg, -såjenbågasååg, -såjenbågasoåg, -soåjinbågasååg, -såjinbågasååg, -såjinbågasååg, -såjinbågasååg, -såjin
båggasenvisas, trilskasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggasbåggas
båggoenvis, besvärlig (om person)båggobåggobåggobåggobåggobåggobåggobåggo
båkaavLinbudkavelnbåkaavLinbokaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLinbåkaavLin
båkkstuuLslå kullerbyttabåkkstuuL--stuuL hovobåkkbåkkstuuLbåkkstuuLbåkkstuuLstuuL hovobåck
båkLobångstyrig, omedgörligbåkLobåkLobåkLobåkLobåkLobåkLobåkLobåkLo
båLjinvattensjuk, t.ex. om mark o. virkebåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjinbåLjin
bållfLugospyflugabållfLugobållfLugobållfLugobållfLugobållfLugobållfLygobållfLugobållfLugo, böllfLugo
bålstärmadrass fylld med halm eller vassluggbålstärbålstärbålstärbålstärbålstärbålstärbålstärbålstär
båodarin; båodonbutiks/föreståndaren; -föreståndarinnanbåodarin; båodon--båodarin-båodarin; båodonbåodarin; båodon-
båodenbutikenbåoden--båodinbåodinbåodinbåodinbåodin
båoduuk, -duutjinborddukbåoduuk, -duutjinbåosduukbåoduuk     båoduukbåoduukbåoduukboåduukbåoduuk
båoegglockägg (så att hönan fortsatte värpa)båoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåoeggbåo(v)egg
båoföörföra med i boet vid giftermålbåoföör--båofuörbåofuörbåofyörbåofuörbåofuör
båojääruppstå infektion, bildas bakteriehärdbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäärbåojäär
båok, båotjenbok, bokenbåok, båotjenbåok, båotjenbåok, båotjenbåok, båotjinbåok, båotjinbåok, båotjinbåok, båotjinbåok, båotjin
båoL, båoLebord, bordetbåoL, båoLebåoL, båoLebåoL, båoLebåoL, båoLibåoL, båoLibåoL, båoLibåoL, båoLibåoL, båoLi
båoL, båoLenbordläggningsbräder för båt (best. form)båoL, båoLenbåoL, båoLenbåoLenbåoLinbåoLinbåoLinbåoLinbåoLin
bårg ii seäta väldigt mycketbårg ii sebårg ii sebårg ii sebårg ii sibårg ii sebårg ii sibårg ii sibårg ii si
bårttbLandalätt förvirradbårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLandabårttbLanda
båsotrörigt, oroligtbåsotbåsotbåsotbåsotbåsotbåsotbåsotbåsot
båtnbotten; bottnabåtnbåtnbåtnbåtnbåtnbåtnbåtnbåtn
båtnmjöLkkfilmjölksrotbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkkbåtnmjöLkk
båvendbråka, böka okontrolleratbåvendbåvendbåveendbåvendbåvendbåvendbåvendbåvend
bååd, bådarbjuda (gäster)bååd, bådarbåådbåådbåådbåådbåådbåådbååd, bådar
bååd, bådebud, anbud, auktionsbudbååd, bådebååd, bådebåådbåådbåådbåådbåådbååd, bådi
bååLdböldbååLdbååLdbååLdbååLdbååLdbååLdbååLdbååLd
bååLn, bååLnarbulna (o. spricka om huden över varhärd)bååLn, bååLnarbååLnbååLnbååLnbååLnbååLnbååLnbååLn
båårbårbåårboårboårboårboår, boåraboår, boåraboår, boåraboår, boåra
båås, båsar; båås, båseströ ut halm (boss) i djurens bås; bossbåås, båsar; båås, båsebåås; båås, båsebåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås; båås, båsibåås, båsar; båås, båsi
bäLi, bäLjargråta högljuttbäLi, bäLjarbäLibäLibäLibäLibäLibäLibäLi, bäLjar
bärgbärga, ta tillvara skörden, höbärgabärgbärgbärgbärgbärgbärgbärgbärg
bärg seklara sig, reda sigbärg sebärg sebärg sebärg sibärg sibärg sibärg sibärg si
bärgandisganska (mycket)bärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandisbärgandis
bärganskaapverktyg av olika slagbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaapbärganskaap
bäänhaadar*Bernard, fransk luftkyld motor-bäänhaadarbärnaard, bäänhaadarbäänhaadarbäänhaadarbäänhaadarbäänhaadarbäänhaadar
böllo, jeitingsböllogetingboböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingsbölloböllo, jeitingböllo
böLobördaböLoböLoböLoböLoböLoböLoböLoböLo
böLotreebärkrok som man lade över ena axelnböLotreeböLotreeböLoträäböLoträäböLoträäböLoträäböLoträä, böLokråok-
böribörjaböriböriböriböriböriböriböriböri
börr åpp seburra upp sig, visa ogillande, protesterabörr åpp sebörr, bårr opp sebörr åpp sebörr åpp sibörr åpp sibörr åpp sibörr åpp sibörr åpp si
böss, bössinbörs, börsenböss, bössinböss, bössinböss, bössinböss, bössinböss, bössinbösch -in, böss-inbösch-in, böss -inböss, bössin
böstärsvinborst som början på becktrådböstärböstärböstärböstärböstärböstärböstärböstär
böuk, böukarböka; sökaböuk, böukarböukböukböukböukböukböukböuk
böukaaL, -eårder för potatissättning (best. form)böukaaL, -epääronaaLepääronaaLepääronaaLipääronaaLibåkaaLi, pääronaaLiböukaaLi, pääronaaLibåkaaLi , pääronaaLi
böukobökigböukoböukoböukoböukoböukoböukoböukoböuko
böukotstökigt; även om hård sjögång i t.ex. sundböukotböukotböukotböukotböukotböukotböukotböukot
böuLbölaböuLböuLböuLböuLböuLböuLböuLböuL
böuLankåo(v)ko som inte blir dräktig, gallkoböuLankåo(v)böuLankåo-böuLankåoböuLankåoböuLankåoböuLankåoböuLankåo(v)
böuskoklumpig, kantig, ovårdadböuskoböusko-böuskoböuskoböuskoböuskoböusko
daaLgobblögndaaLgobb-daaLgobbdaaLgobbdaaLgobbdaLagobbdaaLgobbdaaLgobb
dagg, dagg ii för nainslå, smälla till någondagg, dagg ii för naindagg-daggdaggdaggdaggdagg, dagg ii fö nain
dagg, daddjinriskvist för aga; rep m. knut o. spikar; daggdagg, daddjindaggdaggdaggdaggdagg(tjiro)dagg, -daddjin(tjiro)dagg, -daddjin
dambodammigdambodambodambodambodambodambodambodambo
dampp, -arfalladampp, -ardampp-damppdamppdamppdamppdampp, -ar
danggäL, danggLargå ostadigt; gå och slå dankdanggäL, danggLardanggäLdanggäLdanggäLdanggäLdanggäLdanggäLdanggäL, danggLar
danjinolustig, trött, inte på humördanjindånjindånjindånjindånjindanjindanjin, dånjindånjin
demb ivieghastigt ge sig ivägdemb iviegdemb oåvdemb iviegdemb ivieg/oåvdemb iviegdemb iviegdemb iviegdemb oåv/ivieg
demb, dembärdammademb, dembärdembdembdembdembdembdemb, dembärdemb, dembär
demb (ii, tiel)slå (till)demb (ii, tiel)dembdaambdembdembdambdembdemb, damb (ii, tiel)
densk, denskartala högsvenska (standardsvenska)densk, denskardenskdenskdenskdenskdenskdenskdensk
dide (obetonat)didididididididi
dibär, dibrarprata i ett (snabbt, otydligt, innehållslöst)dibär, dibrar----dibärdibär, dåbärdibär, dibrar
dievinfuktigdievindievindievindievindievindievindievindievin
diinaniis, -insvag och tunn höstis (best. form)diinaniis, -in---diinaniisin-diinaniisindingnaniisin
diiväL, diivLardiskutera med olika åsikter, tvista om ngtdiiväL, diivLardiiväLdiiväLdiiväLdiiväLdiiväLdiiväLdiiväL, diivLar
dikt, -artäta timrad vägg; diktadikt, -ardiktdiktdiktdiktdiktdiktdikt, -ar
dikttät; tätt (intill)diktdiktdiktdiktdiktdiktdiktdikt
dombingg, dombinjindumsnutdombingg, dombinjin--dombinggdombinggdombhovodombinggdombingg, dombinjin
donkkadenaturerad sprit, träspritdonkkadonkkadonkkadonkkadonkkadonkkadonkkadonkka
donor, -inupphöjning, guppdonor, -in-donor-donordonordonor, donorin-
donttjinunkendonttjindonttjindonttjindonttjindonttjindonttjindonttjindonttjin
dorravge svagt buller (ofta av vibration)dorrdorrdorrdorrdorrdorrdorrdorr
doskotsmåregnigtdoskotdoskotdoskotdoskot  doskotdoskotdoskotdoskot
dovintrött, nedstämd, olustig; grå och kulendovindovindovindovindovindovindovindovin
draag, draajeurhuggning i timmerstockdraag, draajedraag, draaje-draag, draajidraag, draajidraag, draajidraag, draajidraag, draaji
draagliinodraglina vid isfiskedraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliinodraagliino
dragg, draggardriva sakta m. ankaret i bottnen (dragg); driva lätt ur kurs av vågorna (drääg)dragg, draggardraggdraggdraggdraggdragg, -ar; drääg, drägardragg, -ar; drääg, drägardragg, -ar; drääg, drägar
drakäL, drakLardroppa, rinnadrakäL, drakLardrakäLdrakäLdrakäL drakäLdrakäLdrakäLdrakäL, drakLar
dreegäL, dreegLardregladreegäL, dreegLardregäLdregäLdräägäLdräägäLdräägäLdräägäLdräägäL, dräägLar
dreev, drevedrev, tätningsmaterial (jute eller träull)dreev, drevedrevedrevedrävidrävidrävidrävidrääv, drävi
drego, -tdrygt, arbetsamt, segtdrego, -tdregodregodrägo, -tdrägodrägodrägodrägo, -t
drengg, drenjindrängdrengg, drenjindrenggdreenggdränggdränggdränggdränggdrängg, dränjin
driistodristig, modigdriistodriistodriistodriistodriistodriistodriistodriisto
driivtäta timrad väggdriivdriivdriivdriivdriivdriivdriivdriiv
drikksvagdrickadrikkdrikkdrikka, svaagdrikk(tappa)drikkdrikkodrikk, drikkodrikk, drikkabrudrikk
druöm; druöm, -ärdröm; drömma, drömmerdruöm; druöm, -ärdruömdruömdruömdruömdryömdruömdruöm; druöm, -är
druönråma dämpatdruöndruön-druöndruöndryöndruöndruön
dryftmaschiin, -invevdriven agnavsklijaredryftmaschiin, -indryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiindryftmaschiin
dryftooval låda i svepteknik för agnavskiljningdryftodryftodryftodryftodryftodryftodryftodryfto
dryygslohemlängtan, saknaddryygslodryygslodryygslodryygslo-dryygslodryygslodryygslo
dryygt; ha dryykt (ett)drygt; sakna, längta (efter)dryygt; ha dryykt (ett)dryygt; ha dryyktdryygt; ha dryyktdryygt; ha dryyktha dryygt/druuft/druuktdryygt; ha dryyktdryygt; ha dryyktdryygt; ha dryykt (ett)
dråås, dråsar (nedär)rasa ner, falladråås, dråsar (nedär)drååsdrååsdrååsdrååsdrååsdrååsdråås, dråsar (nedär)
dråkndrunknadråkndråkndråkndråkndråkndråkndråkndråkn
dråpanmedicin i droppform (best .form)dråpandråpandråpandråpandråpandråpandråpandråpan
duöpasdop, döpandeduöpasduöpasdåop, duöpasduöpasduöpasdyöpasdåop, duöpasdåop, duöpas
dyft (uvi)fukta; småregnadyft (uvi)dyft-dyftdyftdyftdyftdyft (poå)
dymLingg, dymLinjinstyrtapp av trä vid hustimringdymLingg, dymLinjindymLinggdymLinggdymLinggdomLinggdymLingg, hääLdymLingg, hääLdymLingg, dymLinjin
dyngbyttoskällsord för liten flickadyngbyttodyngbytto-dyngbyttodyngbyttodyngbyttodyngbyttodyngbytto
dyngdryftootillfölitlig person som pratar mycketdyngdryfto--dyngdryftodyngdryftodyngdryftodyngdryftodyngdryfto
dynggreipgrep att mocka dynga med i fähus o. stalldynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreipdynggreip
dyngkarokrökt grep med långt skaftdyngkarodyngkarodyngkrykso, -karodyngkryksodyngkarodyngkaro, (dyng)kryksodyngkarodyngkrykso
dyngmåkar, -ingödselhanteraredyngmåkar, -indyngmåkardyngmåkardyngmåkardyngmåkardyngdraagardyngdraagardyngmåkar
dyngståo, -engödselstaddyngståo, -endyngståo(v), -endyngståov, -endyngståov, -indyngståov, -indyngståov, -indyngståov, -indyngståov, -in
dyngstööväL, -stöövLinskitstöveldyngstööväL, -stöövLindyngstöväL-dyngstööväLdyngstööväLdyngstööväLdyngstööväLdyngstööväL, -stöövLin
dynjil, dynjilinskitstövel, skitungedynjil, dynjilindynjeldynjeldynjildynjildynjildynjildynjil, dynjilin
dynjodyngadynjodynjodynjodynjodynjodynjodynjodynjo
dynttmaskägg i fisk eller köttdynttdynttdynttdynttdynttdynttdyntt-
dynttorupptågdynttordynttordynttordynttordynttordynttordynttordynttor
dåbraråotblomvassens ätbara rotdåbraråot----dåbraråotdåbraråot-
dåkarinmedel med verkligt god verkandåkarindåkarindåkarindåkarindåkarindåkarindåkarindåkarin
dåkk schtjillnabetydande skillnaddåkk schtjillna-dåkk schtjillna-dåkk schtjillnadåkk schtjillnadåkk schtjillnadåkk schtjillna
dåkLo*oförsiktig, klumpig, tölpaktig---dåkLo-dåkLodåkLodåkLo
dåLschtjinpå dåligt humör, inte i skick, ur slagdåLschtjindåLschtjindåLschtjindåLschtjindånjin-dånjindåLschtjin
dåmbasrulla sig från sida till sida (om hästar)dåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbasdåmbas
dåmndomnadåmndåmndåmndåmndåmndåmndåmndåmn
dåmninkolsyra i läskedryck; kraft i dryckdåmnindåmnindåmnindåmnindåmnindåmnindåmnin, doåmindöunin
dåonverktyg, dondåondåondåondåondåondåondåondåon
dåotrodotterdåotrodåotrodåotrodåotrodåotrodåotrodåotrodåotro
dåppkaffebröd, dopp; doppadåppdåppdåppdåppdåppdåppdåppdåpp
dårv (tiel/ii)slå (till)dårv (tiel/ii)dårvdårvdårvdårvdårvdårvdårv (tiel/ii)
dårvastort, ordentligtdårvadårvadårvadårvadårvadårvadårvadårvandis
dårvil, dårvilinörfildårvil, dårvilindårvel-dårvildårvildårvildårvildårvil
dåssskumpa (på ojämn väg)dåssdåssdåssdåssdåssdåssdåssdåss
dåssogupp i vägen; ojämn, skumpigdåssodåsso-dåssodåssodåssodåssodåsso
dååg, dågär, dåga, dågaduga, duger, dög, dugtdååg, dågär, dåga, dågadåågdåågdåågdåågdåågdåågdååg, dågär, dåga, dåga
dåågLi, -t; dåågLitduktig, -t; rundligt tilltagen; ordentligtdåågLi, -t; dåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLitdåågLi, -t; dåågLit
dåårbåll, -inskällsord för oförståndig persondåårbåll, -indåårbålldåårbålldåårbålltåokdåårbålldååbålldååbåll
döidonvatten- och örtblandning som gavs kor i medicinskt syfte (best. form)döidondöidondöidondöidondöidondöidondöidondöidon
döidotvarmt och fuktigtdöidotdöidotdöidotdöidotdöidotdöidot, döunotdöidotdöunot
döij, döir, duödd, duödddö, dör, dog, döttdöij, döir, duödd, duödddöijdöijdöijdöijdöijdöijdöij, döir, duödd, duödd
döuvhakkoperson som hör dåligtdöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakkodöuvhakko
döuvschtjellonahörsel/fantasi, -inbillning (best. form)döuvschtjellonadöuvschtjellon-duövschtjellon/-schellondöuvschtjellondöuvschtjellondöuvschtjellondöu(v)schtjellon
dööväL, döbäLgnida med blötsnö i ansiktetdööväL, döbäLdöväL, döbäL kaaväL         dööväLdööväLdööväLdööväLdööväL
edet (obetonat)eeeeeeee
edran (M), edron (F), edrart (N), edär (Pl.)er (M), er (F), ert (N), era (Pl.)edran (M), edron (F), edrart (N), edär (Pl.)edran, edron, edrart, edäredran, edron, edrat, edäredran, edron, edrat, edäredran, edron, edrat, edäredran,edron, edrat, edäreran, eron, era(r)t, edäreran, eron, erart, edär
e de, e dennar, e dennandet däre de, e dennar, e dennan(h)e de ,(h)e dennane de, he dei de/e de,  i/e dennani de, i dennani de, i dennani de, i dennar, i dennani de, i dennar, i dennan
eevLasidaseevLaseevLaseevLasöövLaseevLaseevLaseevLasövLas
egg, eddjenägg, äggenegg, eddjenegg, eddjenegg, eddjenegg, eddjinegg, eddjinegg, eddjinegg, eddjinegg, eddjin
eik, -ar, -aeka,ekar, ekade/ekateik, -ar, -aeikeek       eikeikeikeikeik, -ar, -a
einbendoenviseinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendoeinbendo
eitägadd, -inettermyraeitägadd, -ineitägaddeitägaddeitagaddeitägadd, eitigaddeitagaddeitagaddeitägadd
eldbrand, -enbrinnande vedträeldbrand, -enellbrand, -eneldbrandellbrand, -inellbrand, -inellbrand, -inellbrand, -inellbrand, -in
ellstikkotändstickaellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikkoellstikko
eloellereloeloeloeloeloeloeloelo
elttknåda deg (efter jäsning)eltteltteltteltteltteltteltteltt
elvär*kasta upp boll eller sten; bannas---elvär-elvärelvärelvär, elvrar, elvra
emanmedan, under tidenemanemanemanemanemanemanemaneman
endalykt, -inbak, ända, rövendalykt, -inendalykt-endalyktendalyktendalyktendalyktendalykt
enggosvaaLdynvar, örngottenggosvaaLenggosvaaL-enggosvaaLenggosvaaLenggosvaaLenggosvaaLönggosvaaL
enggrarlarver, t.ex. i döda djur el. pälsenggrarenggrarenggrarenggrarenggrarenggrarenggrarenggrar
enjisladoängsladaenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjisladoenjislado
enjistiid, -inhöbärgningstidenjistiid, -inenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidinenjistiidin
ennepanna, änneenne--enni-enniennienni
estomäär; intt estomääruppskatta, gilla, godta, tåla; försmåestomäär; intt estomäärestomäärestomäärestomäärestomäärestomäärestomäärestomäär; intt estomäär
ettboåt*följebåt på släp--ettboåt-ettboåtettboåtettboåt-
ettmiddaskaffeeftermiddagskaffeettmiddaskaffeettmiddaskaffeettmiddaskaffeettmiddaskaffiettmiddaskaffiettmiddaskaffiettmiddaskaffiettmiddaskaffi
ettoåko, baakstötting*bakstötting---baakettoåkoettoåkoettoåkoettoåkoettoåko
ettsåmeftersomettsåmettsåmettsåmettsåmettsåmettsåmettsåmettsåm
evjoävja, gyttjaevjoevjoevjoevjoevjoevjoevjoevjo
faadär, faadrinfarfaadär, faadrinfaadärfaadärfaadärfaadärfaadärfaadärfaadär, faadrin
faar, farebåtfarledfaar, farefaar, farefaar, fare/leigdin   faar, farifaar, farifaar, farifaar, farifaar, fari
faar, faar, fåor, forifara, far, for, faritfaar, faar, fåor, forifaarfaarfaarfaarfaarfaarfaar, faar, fåor, fari
faaveedbottenbräder inuti båtfaaveedfaaveedfarveedfaaveedfarveed, faaveedfaveedfarveedfaaveed
faddägoåvogåva till nyfött barn, faddergåvafaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvofaddägoåvo
faksorbekymmer, svårigheterfaksorfaksorfaksorfaksorfaksorfaksorfaksorfaksor
faliit; po faliitobrukbart skick; oför, i svårigheterfaliit; po faliitfaaliit; i faliitfaliit; po faliitfaliitfaliit; po faliitfaliit; po/i faliitfaliit; i/po faliitfaliit; i faliit
fall, faldär, foll, fallifalla, faller, föll, fallitfall, faldär, foll, fallifall, faldär, fåll/foll, falli/folli/fållifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, fallifall, faldär, foll, falli
fall froånfalla i glömska, falla ur bruk; avlidafall froånfall froån-fall froånfall froånfall froånfall froånfall froån
fall i öidlämnas oskött eller utan underhållfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öidfall i öid
fallinpassande, behändigfallinpasslifallinfallinfallinfallinfallinfallin
faLskansotflagor som flyger ur brasan (best. form)faLskanfLagonafaLskanfaLskanfLagonafaLskanfaLskanfaLskan
faläärfallera, fattasfaläärfaläärfaläärfaläärfaläärfaläärfaläärfaläär
famnstakamåttkäpp för en famnfamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstakafamnstaka
farr, farrinavelsgaltfarr, farrinfarrfarrfarrfarrfarrfarrfarr 
fassin å fassonfarfar och farmorfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fassonfassin å fasson
fassnahudutslag (av smitta eller onda andar)fassnafassnafassnafassnafassnafassnafassnafassna
fassnona*brunskärans frön (som fastnar i kläderna)----fastnangräsiprästlåpporfassnonafassnona
fatan, fatanehandtagfatan, fatanefatan-fatanfatan-fatanfatan
feggoåLininhägnad del av gårdsplan utanför fähusetfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLinfeggoåLin
feijinpigg, livligfeijin--feijinfeijin-feijinfeijin
feilaktogravid; behäftad med felfeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilaktofeilakto
feitfet, tjockfeitfeitfeitfeitfeitfeitfeitfeit
feittisdaainfastlagstisdagenfeittisdaainfeittisdaa(j)infeittisdaainfeittisdaainfeittisdaainfeittisdaainfeittisdaainfeittisdaain
feittschtjäänoflytande fett på soppafeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjääno/-schäänofeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjäänofeittschtjääno
feitveed, feitvedinkådrik torrved, törefeitveed, feitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedinfeitvedin
fell, feldär, felttfälla, fäller, fällde/fälltfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, felttfell, feldär, feltt
fell oåvmaska av vid stickningfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåvfell oåv
feninfan, den ondefeninfeninfeninfeninfenin, fietanfenin, fietanfenin, feetan, fietanfenin
fiinnåosahögmodig, högdragenfiinnåosafiinnesa-fiinnesafiinnesa--fiinnesa
fiingaaflanera, spankulerafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaafiingaa
fikäL, fikLarmixtrafikäL, fikLarfikäLfikäLfikäLfikäLfikäLfikäLfikäL, fikLar
finggär, finggrenfinger, fingrarnafinggär, finggrenfinggärfinggärfinggärfinggärfinggärfinggärfinggär, finggrin
finns, finns, findist, findistfinnas, finns, fanns, funnitsfinns, finns, findist, findistfinnsfinnsfinnsfinnsfinnsfinnsfinns, findist
finntopp, -innedvärderande om finsktalande personfinntopp, -infinntopp(finn)finntoppfinntoppfinntoppfinntoppfinntopp
finofenafinofinofinofinofinofinofinofino
firaabäLextraknäcka; syssla med, experimenterafiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäLfiraabäL
firgäLhartsfiol (harts mot spänd björntråd)firgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäLfirgäL
fisk, fistjin; fisk, -ar, -afisk; fiskafisk, fistjin; fisk, -ar, -afiskfiskfiskfiskfiskfiskfisk, fistjin; fisk, fiskar
fisilårtt, -infeg personfisilårtt, -infisilårttfisitrippfisilårttfisilårttfisitrippfisitrippfisitripp
fisinblek, intetsägande, utan sting; räddhågadfisinfisinfisinfisinfisinfisinfisinfisin
fiskar/fistjar, fistjarinfiskarefiskar/fistjar, fistjarinfistjarfistjarfistjarfistjarfistjarfistjarfistjar/fiskar
fiskjään*kölförlängning för rodret-fiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjäänfiskjään
fischtjaboåt, spetsgatta*fiskebåt med spetsig för och akter-fistjabååt          -spetsgatta (boåt)spetsgatta boåt, fistjaboåtfistjaboåt, spetsgatta boåt-
fistjaböss*fiskarens penningbörs--fistjaböss, -infistjaböss, -inlakaböschfistjaböss-
fiåoLfiolfiåoLfijåoLfiåoLfiåoLfiåoLfiåoLfiåoLfiåoL
fjees, fjesargöra sig till, fjäskafjees, fjesarfjeesfjeesfjeesfjeesfjeesfjeesfjees, fjesar
fjetaduurlat, sparsam med stegenfjetaduurfjetadyyrfjetadyyrfjetadryygfjetadyyrfjetadyyrfjetadyyrfjetadryyg
fjetoL, -in, fjetoL/ar, -anträslå från mede till tvärbalk på stöttingfjetoL, -in, fjetoL/ar, -anfjetoLfjetoLfjetoLfjetoLfjetoLfjetoLfjetoL, fjetoLar
fjiedrofjäderfjiedrofjidrofjiedrofjiedrofjiedrofjiedrofjiedrofjiedro
fjiedärharvoharv med C- formade pinnarfjiedärharvofjedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvofjiedärharvo
fjiet, toppfjietkort steg, tuppfjätfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjiet, toppfjietfjeet, toppfjeet
fjåll, fjållarprata skräpfjåll, fjållarfjållfjåll    fjållfjållfjållfjållfjåll, -ar
fjåoLoår; ifjåoL; i föfjåoLfjolår; i fjol; i förfjolfjåoLoår; ifjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjoåoLfjåoLåår; i fjåoL; i föfjåoL  fjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoLfjåoLoår; i fjåoL; i föfjåoL
fjåsouppblåst, innehållslös; tillgjord, fjolligfjåsofjåsofjåsofjåsofjåsofjåsofjåsofjåso
fjäLonggfjärding, en fjärdedels tunnafjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLonggfjäLongg
fjäreldär, fjäreldre, -nfjärilfjäreldär, fjäreldre, -nfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldärfjäreldär, fjäreldri, -n
fjääL, fjääLinfjärd, fjärdenfjääL, fjääLinfjääL, fjääLinfjieL, fjeeLin    fjääL, fjääLinfjieL, fjieLinfjieL, fjieLinfjieL, -infjääL, -in
fLaagflaga, flagnafLaagfLaag, fLaagnfLaagfLaagfLaagnfLaag, fLaagnfLaag, fLaagnfLaag, fLaagn
fLaan ii (fö nain)slå till (någon)fLaan ii (fö nain)fLaan iifLaan iifLaan iifLaan iifLaan iifLaan iifLaan ii (fö nain)
fLaas, fLasarflamma uppfLaas, fLasarfLaas, fLasarfLaas, fLascharfLaas, fLasarfLaas, fLascharfLaas, fLasarfLaas, fLasarfLaas, fLasar
fLadagrund eller upplandad vikfLadafLadafLadafLadafLadafLadafLadafLada
fLaisk iislå till, ge lätt örfilfLaisk iifLaisk, fLaskfLaiskfLaiskfLaiskfLaiskfLaisk, fLaskfLaisk, fLask ii
fLakalastflakefLakafLakafLaka               fLakafLakafLakafLakafLaka
fLakadembostor, bred, manhaftig kvinna (nedsättande)fLakadembofLakadembo-fLakadembofLakadembofLakadembofLakadembofLakadembo
fLatrostyv pappbit fäst mot cykelekrarnafLatrosmatrofLatrofLatrosmatrosmatrosmatrofLatro
fLatär (tiel)gapskratta, flabba tillfLatär (tiel)fLatärfLatärfLatärfLatärfLatärfLatärfLatär (tiel)
fLeek (uut se)öppna benvinkeln för mycket, fläka ut sigfLeek (uut se)fLekkfLekkfLekkfLekkfLekkfLekk, fLeekfLeek (uut si)
fLees, fLesar, fLesasmåskratta, flinafLees, fLesar, fLesafLeesfLeesfLeesfLeesfLeesfLeesfLees, fLesar
fLektabboranuppfläkta o. saltade abborrar (best. form)fLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboranfLektabboran
fLesangröitinohejdbart skrattanfall, skrattlystnad (best. f.)fLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitinfLesangröitin
fLestjisvieto, -nsteksky av fläsk blandat m. vatten (sås)fLestjisvieto, -nfLestjisvietonpLitärvietonfLestjisvieton/fLeschisvietonpLitärvietonfLestjisvietonfLestjits-, pLitärvietonfLestjisvieton
fLikkfLaskarpojke som gärna leker med flickorfLikkfLaskarfLikkfLasko--fLikkfLaksar-fLikkfLaskofLikkfLasko
fLintt ii (fö nain)slå till (någon), ge en örfilfLintt ii (fö nain)fLintt iifLintt iifLintt iifLintt iifLintt, fLiet iifLintt, fLiet iifLintt ii (fö nain)
fLoskstor karl; orädd, rättfram, tilltagsenfLoskfLoskfLoskfLoskfLoskfLoskfLoskfLosk
fLugoflugafLugofLugofLögofLugofLugofLygofLugofLugo
fluöd, -ar uviflöda (vattnet stiger); flöda/rinna överfluöd, -ar uvifluöd, -ar uvifLuöd, -ar/-är uvifLuöd, -ar yvifLuöd, -arfLyöd, -ar, rinn, rindär yvifLuöd, -är; fLuöd, -ar uvifLuöd, -är, -d; fLuöd, -ar, -a uvi
fLuödvatn, -eflödvatten på isenfLuödvatn, -efLuödvatn, -efLuödvatn, -efLuödvatn, -ifLuödvatn, -ifLyödvatn, -ifLuödvatn, -ifLuödvatn, -i
fLyktlös el. sprängd del av sten; spinnrocksdelfLykt--fLyktfLyktfLyktfLyktfLykt
fLyyg, fLyygär, fLöig, fLojiflyga, flyger, flög, flugitfLyyg, fLyygär, fLöig, fLojifLyygfLyygfLyygfLyygfLyygfLyygfLyyg, fLyygär, fLöig, fLoji
fLåddostorvuxen kvinna; uppöst, frodigfLåddofLåddofLåddofLåddofLåddofLåddofLåddofLåddo
fLågandaperson utan rast och rofLåganda-fLåganda     -åoråosviggfLågandafLågandafLåganda
fLåoragödselränna i ladugårdenfLåorafLåorafLåorafLåorafLåorafLåorafLåorafLåora
fLåosoröd fläck på huden, utslagfLåosofLåosofLåosofLåosofLåosofLåosofLåosofLåoso
fLåta, fLåtanflottefLåta, fLåtanfLåtafLåtafLåtafLåtafLåtafLåtafLåta
fLåtoflottigfLåtofLåtofLåtofLåtofLåtofLåtofLåtofLåto
fLåttbåtnstor mutter med bricka på kärrhjulsnavfLåttbåtnfLåttbåtn-fLåttbåtnfLåttbåtnfLåttbåtnfLåttbåtnfLåttbåtn
fLååg*flänga omkring--fLååg----fLååg, fLågar
fLååt innsmörja infLååt innfLååt innfLååt innfLååt inn-fLååt innfLååt innfLååt inn
fLöit, fLöiteflötefLöit, fLöitefLöitfLöitfLöit, -ifLöitfLöitfLöitfLöit, fLöiti
fLöitlaajetvärbalkens övre del på stöttingfLöitlaaje-fLöitlaaje    --fLöitlaajifLöitlaajifLöitlaaji
fLöut iviegavlägsna sig på vårdslöst sättfLöut iviegfLöit oåv/iviegfLöut iviegfLöut iviegfLöut oåvfLöut iviegfLöut iviegfLöut oåv
fLöut (värttje)flotta (virke)fLöut (värttje)fLååt (värttje)fLöyt (värttje)fLöut (värttji)fLöut (värttji)fLöyt, fLååt (värttji)fLöut (värttji)fLååt (värttji)
fnasemjäll (best. form)fnase-fnase-fnasifnasifnasi-
fodikorgrejor, sakerfodikorfodikorfodikorfodikorfodikorfodikorfodikorfodikor
follkLappa, folltrådaretsam, busigfollkLappa, folltrådafollgaajifollgaaifollgaajifollgaaifollgaajifollgaai, follkLappafollgaai
forjofåra, skåraforjofåroforjoforjoforjoforjoforjoforjo
forr ihåopföra ihop slarvigt, t.ex. mattorforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåopforr ihåop
fotoboss, -intäcke vikt runt fötternafotoboss, -infåotboss-fotobossfåotboss, fotabossfåotbossfåotbossfåotboss
foå, foår, fie, foåjifå, får, fick, fåttfoå, foår, fie, foåjifoåfoåfoåfoåfoåfoåfoå, foår, fie(g), foåi/fooi
fraakLitganska mycketfraakLitfraakLit-fraakLotfraakLitfraakLitfraakLitfraakLit
fraatprutta, fjärtafraatfraatfraatfraatfraatfraatfraatfraat
fradgofragda, skumfradgofradgofradgofradgofradgofraggofraggofraggo
fraijdankaffebröd gräddat i stekpanna (best. f. plur.)fraijdan-fraijdan-fraijdankaffipLettanfraijdilan-
frakaavsevärd, ganska mycketfrakafrakafrakafrakafrakafrakafrakafraka
framstöttinggframstöttingframstöttinggframstöttinggframoåkoframstöttinggframstöttinggframstöttingg, -oåkoframstöttinggframstöttingg
frambeta*stödbalk nära båtens för--frambeta, -n    --frambetanframbetan-
frass; kattohankatt; kattfrass; kattofrass; kattofrass; kattofrass; kattofrass; kattofrass; katto, kissofrass; kattofrass; katto, kisso
freistförsökafreistfreistfreistfreistfreistfreistfreistfreist
frekn, -enfräken (best. form)frekn, -enfreeknenfräknenfräkninfräkninfräkninfräkninfräkn, fräkni
fremandbesökare, främmandefremandfremandfrämand   främandfrämandfrämandfrämandfrämand
fresmorfräknarfresmorfresmorfräsmorfräsmorfräsmorfräsmorfräsmorfräsmor
fääLofrisk, rörligfääLofääLofääLofääLofääLofääLofääLofääLo
frombbrumma, surra om motorer och insekterfrombfrombfrombfrombfrombfrombfrombfromb
frosilårttperson som fryser lättfrosilårttfrosilårttfrosilårttfrosilårttfrosilårttfrosinbyks, frosilfrosilårttfrosilårtt
frosipållonagåshud (best. form)frosipållonafrosipållonafrosipållona-frosipållonafrosipållonatoppschtjinnifråssknåppan/-knåppona
fräknislyödofräkenlast på ökstock-----fräknislyödofräknisluödofräknisluödo
freesfräsafreesfreesfrääsfrääsfrääsfrääsfrääsfrääs
fröigdo, fröudofrodig, välväxt (om person eller växtlighet)fröigdo, fröudofrögdofrögdofröugdofröigdo, frögdofröygdofröigdo, fröudofröigdo
fröimjööL, -mjöLepollenfröimjööL, -mjöLefröimjööL, -mjöLefröimjööL, -mjöLefröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLifröimjööL, -mjöLi
fröin, fröinliivaskör, bräcklig, som dör lättfröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliivafröin, fröinliiva
fröisoåarfrösåare, enradig eller för bredsåddfröisoåarfröisoåar-fröisoåarfröisoåarfröisoåarfröisoåarfröisoåar
fuöfall, -emenföre (best. form)fuöfall, -efuöfallefuöfallefuöfallifuöfallifyöfallifuöfallifuöfalli
fuör, fuörinför, förstävfuör, fuörinfuörframstamm      fuörfuörfyörfuörframstamm
fuöss förisamlas sysslor så att man inte hinner med; få försämrad tankeförmågafuöss förifuöss förifuöss förifuöss förifuöss förifyöss förifuöss förifuöss föri
fyllkakotårtafyllkakofyllkakofyllkakofyllkakofyllkako, smetakakofyllkakofyllkakofyllkako
fyllna, -ntillräcklig mängd av något; utfyllnadfyllna, -nfyllnanfyllnanfyllnanfyllnanfyllnanfyllnanfyllna, -n
fyllo; i fyllonfylla; berusadfyllo; i fyllonfyllo; i fyllonfyllo; i fyllonfylllo; i fyllonfyllo; i fylloni fyllon/piiron/smiitinfyllo; i fyllonfyllo; i fyllon
fysch/i, -ar, fytj/i, -ar/fystjarfjäska och stöka på med onödig brådskafysch/i, -ar, fytj/i, -ar/fystjarfyschi/fytjifyschifyschi/fytji åpoåfysch/i, -ar/fystjar; fytjifyschi, fytji åpoåfysch/i, -ar/fystjar; fytjifysi, fystjar/fytj/i, -ar åpoå
fyykanttharvoharv med 15 cm långa styva pinnarfyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvofyykanttharvo
fyyronfåotapå alla fyrafyyronfåotafyyfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåotafyyronfåota
fåbLoklumpig, otymplig om personfåbLofåbLofåbLofåbLofåbLofåbLofåbLofåbLo
fåLafölfåLafåLafåLafåLafåLafåLafåLafåLa
fåLatempporbarnsligt beteende, nybörjartagerfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatempporfåLatemppor
fålåtanförlåt, förhänge framför t.ex. högsängfålåtanfölåtan, fålåtan-fölåtanfölåtanfölåtanfålåtan, fölåtanfålåtan, fölåtan
fåoLforsla, ha med sigfåoLfåoLfåoLfåoLfåoLfåoLfåoLfåoL
fåoLanskapefötter och ben (best. form sing.)fåoLanskapefåoLanskapefåoLanskapefåoLanskapifåoLanskapifåoLanskapifåoLanskapifåoLanskapi
fårg, fårg å ruörskvallrafårg, fårg å ruörfårg å ruörfårg å ruörfårg å ruörfårg å ruörfårg å ryörfårg, ruör å fuörfårg, ruör å fuör
fårg åpoåprata mångordigt; vara i gångfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoåfårg åpoå
fårkkstav med klump/trissa i nedre änden; skuffa fram eka med forkenfårkkfårkkfårkkfårkkfårkkfårkkfårkkfårkk, fårttjin; fårkk, -ar
fåstofarstu, vindfångfåstofåstofåstofåstofåstofåstofåstofåsto
fåstoroåd, fåstoäärandprivat diskussion, privat ärendefåstoroåd, fåstoäärand--fåstoäärandfåstoroådfåstoäärandfåstoäärandfåstoäärand
fääL, -in, -ar, -anfotspår (människor och djur)fääL, -in, -ar, -anfääLfääLfääLfääLfääLfääLfääL, -in, -ar, -an
fääLas, fääLastfärda/s, -des, -ts, resa, vara ute o. röra sigfääLas, fääLastfääLasfääLasfääLasfääLasfääLasfääLasfääLas, fääLast
föfaaselitförskräckligtföfaaselit-föfaaselitföfaaselitföfaaselitföfaaslitföfaaselitföfaaselit
föfaassförfaras (om mat)föfaassföfaass, föfaanasföfaassföfaassföfaassföfaassföfaass, föfaanasföfaass, föfaanas
föis, föisefähus, ladugårdföis, föiseföus, -e, föis, -eföus, föuseföus, föusiföis, föisiföus, föusiföis, föisiföus, föusi
föLi, föLgär, fååLdfölja, följer, följde/följtföLi, föLgär, fååLdföLi, föLgär, fååLd/fööLdföLi/ föLg, -är, fååLdföLi, fölgär, fååLdföLi, föLgär, fååLdföLi, föLgär, fååLdföLi/föLg, fölgär, fååLdföLi/föLg, föLgär, fååLd
fölaagdoförmögen att röra sig, t.ex. pga. ryggskottfölaagdfölagd-fölaagdfölaagdfölaagdfölaagdfölaagd
föLi åppnärvara vid begravningföLi åppföLi oppföLi åppföLi åppföLi åppföLi åppföLi åppföLi åpp
föneivförbjuda, förmenaföneivföneivföneivföneivföneivföneivföneivföneiv
för assitgratisför assitför assitför assitför assitför assitför assitför assitför assit
förenförrän, innanförenförenförenförenförinförenfören, förren(n)förren(n), fören
förifaass, ti förifaassförväg, på förhandförifaass, ti förifaassförifaassförifaassförifaassförifaassförifaassförifaassförifaass, ti förifaass
föroådinförvånad, häpenföroådinföroådinföroådinföroådinföroådinföroådinföroådinföroådin
fösiij(j)införsynt, blygfösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)infösiij(j)in
fötäLg, fötäLgärberättafötäLg, fötäLgär--fötäLgfötäLgfötäLgfötäLgfötäLg, -är
föuspallamjölkpallföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspallaföuspalla
fövaa (he)varför (det)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)fövaa (he)
fööLskila stadigt, sällskapa; sällskapa flyktigtfööLsfLaksfööLs, frii visstfLaksfLaksfååLs oåt; fLaksfööLs, frii visst; fLaksfååLs, frii visst; fLaks
ga frammbli konfirmeradga frammga frammga frammga frammga frammga frammga frammga framm
ga åppdagagå igen (efter döden)ga åppdagaga oppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdagaga åppdaga
ga åsta + verb, t.ex. ligg, jietgå (åstad) och/för att t.ex. sova, ätaga åsta + verb, t.ex. ligg, jietga åstaga åstaga åstaga åstaga åstaga åstaga åsta
gaa, gaar, jie(g), gaaigå, går, gick, gåttgaa, gaar, jie(g), gaaigaagaagaagaagaagaagaa, -r, jie(g), gaai
gaaLnas (me nain)retas, göra narr (av någon)gaaLnas (me nain)gaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnasgaaLnas
gaaLnskaapgalenskap, tokighet; gemena påhittgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaapgaaLnskaap
gaan, ganengom, hals, svalg; gälar på fiskgaan, ganengaan, ganengaan, ganengaan, ganingaan, ganingaan, ganingaan, ganingaan, ganin
gaantållooredig garntottgaantållogaantållogaantållogaantållogaantållogaantållogaantållogaantållo
gadiin/där (sg, pl), -dri, -drengardin/gardiner, gardinen, gardinernagadiin/där (sg, pl), -dri, -drengadiin/där, -dre, -drengadiin, - i, gadiindren gadiin, -i, -in/dringadiin, -i, -in/dringadiin, -i, gadiindringadiin (sg, pl), -i, -in/dringadiin/där (sg, pl), -ri, -rin
galloko som inte blir dräktig, gallkogallogallkåogallkåogallkåoböuLankåogallkåo, böuLankåogallkåo(v), böuLankåo(v)gallkåo(v), böuLankåo(v)
gaLm, gaLmarropa, föra oljudgaLm, gaLmargaLmgaLmgaLmgaLmgaLmgaLmgaLm, -ar
galopäärgalopperagalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäärgalopäär
gambäL, gamaLtgammalgambäL, gamaLtgambäL, gamaLtgaambäL, gamaLtgambäL, gamaLtgambä/L/-r; -Lt/gamaLtgambä/r/-L, -Lt/gamaLtgambäL/gambär, gamaLtgambäL/gambär, gamaLt
gambäfuöno, -nfjolårsgräs (best. form)gambäfuöno, -ngambäfuönongambäfuönongambäfuönongambäfuönongambäfyönongambäfuönongambäfuönon
gambäpiigoäldre ogift kvinnagambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigogambäpiigo
garvfräck, närgångengarvgarv-garvgarvgarvgarvgarv
gLaadvatn, -estörre område av öppet vatten vintertidgLaadvatn, -egLaadvatngLaadvatngLaadvatngLaavatngLaadvatngLaadvatngLaavatn, -i
gLapoglapp (subst. o. adj.)gLapo-gLapogLapogLapogLapogLapogLapo
gLatär, gLatrarskratta; skita (om fåglar)gLatär, gLatrargLatärgLatärgLatärgLatärgLatärgLatärgLatär, gLatrar
gLedomindre område av öppet vatten vintertidgLedogLedogLedogLedogLedogLedogLedogLedo
gLiisgles, otätgLiisgLiesgLiesgLiesgLiis, gLiesgLiesgLiesgLies
gLiiskisagLiisgLiisgLiisgLiisgLiisgLiisgLiisgLiis
gLopinglupskgLopingLopingLopingLopingLopingLopingLopingLopin
gLottta sig snabb titt, kika; klucka (höna), spy (ljudet)gLottgLottgLott         gLottgLottgLottgLottgLott
gLottohöna som ruvar; sur kvinnagLottogLottogLottogLottogLottogLottogLottogLotto
gLuödhåpporglödstekt potatis (plur.)gLuödhåpporgLuödhåpporgLuödhåpporgLuödhåpporgLuödhåpporgLyödhåpporgLuödhåpporgLuödhåppor
gLuömglömmagLuömgLuömgLyömgLuömgLuömgLyömgLuömgLuöm
gLyscho, gLyschotgles (om tyg), glest stickad, lösgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, gLyschotgLyscho, glyschotgLyscho, gLyschot
gLyytpojkvaskergLyytgLyytgLyytgLyytgLyytgLyytingg, knibil, knåbilgLyytgLyyt
gLådrolös vävnad mellan kött och hudgLådro-gLådrogLådrogLådrogLådrogLådrogLådro
gLåtärsnöblandat regn; gloppa, snöslaskagLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtärgLåtär
gLåtätruutperson som är smutsig runt munnengLåtätruutgLåtätruut-gLåtätruutgLåtätruut-gLåtätruutgLåtätruut
gLöitvada (i vatten, snö eller gyttja)gLöitgLöitgLöitgLöitgLöitgLöitgLöitgLöit
gniidosnål, sparsamgniidogniidogniidogniidogniidogniidogniidogniido
gobbgubbe; hjortronkartgobbgobbgobbgobbgobbgobbgobbgobb
golejupptåg i gruppgolejgolejgolejgolejgolejgolejgolejgolej
golltållo, lilltållo*smeknamn på liten flickagolltållo, lilltållogolltållo, lilltållolilltållogolltållolilltållogolltållo, lilltållogolltållo, lilltållolilltållo
gommispretto, stritsoslangbellagommispretto, stritsostritsostritsogommisprettogommisprättostritsogommisprättogommisprätto, stritso
gossloån, -emarkens gröda, spannmål, mat (best. form)gossloån, -egossloånegossloånegossloånigossloånigossloånigossloånigossloåni
gottakaffebröd, doppgotta-gottagottagottagottagottagotta
goåL, goåLingård, gårdengoåL, goåLingoåLgoåLgoåLgoåLgoåLgoåLgoåL
graavuöLbegravninggraavuöLgraavuöLgraavyöLgraavuöLgraavuöLgraavyöLgraavuöLgraavuöL
grannlago, nåogakräsen, nogagrannlago, nåogagrannlago, nåogagrannlago, pitogrannlago, pito, nåogagrannlago, pitogrannlago, pitogrannlago, nåogagrannlago, nåoga
grannloåtokinkig, nogagrannloåtogrannloåtogranttogrannloåto-tjinkkogranttograntto, tjinkko
grasäärleka, lekfullt bråkagrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäärgrasäär
greddo, gräddogräddegreddo, gräddogreddogräddogräddogräddogräddogräddogräddo
greddsnekkogräddsnäckagreddsnekkogreddsnikkogräddsnekkogräddsnikkogräddsnikkogräddsnikkogräddsnikkogräddsnikko
greft/gräft; grefto/gräftogräfta (verb); gräfta (subst.)greft/gräft; grefto/gräftogreft; greftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräftogräft; gräfto
greingren (träd-, väg-, byx-)greingreingreingreingreingreingreingrein
greipgrepgreipgreipgreipgreipgreipgreipgreipgreip
grenkoådogrankåda (användes som tuggummi)grenkoådogrenkoådogränkoådogränkoådogränkoådogränkoådogränkoådogränkoådo
grenskriikonötskrikagrenskriikogrenskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriiko
grepan, grepanehandtaggrepan, grepanegrepan, grepanegräpan, gräpanegräpan, gräpanigräpan, gräpanigräpan, gräpanigräpan, gräpanigräpan, gräpani
grevogrop, t.ex. i väggrevogrivogrävogrävogrivogrävogrävogrävo
griimogrimmagriimogriimogriimogriimogriimogriimogriimogriimo
griimskaftrem/kedja som häst fästes i krubban el. leddes medgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaftgriimskaft
gristingles, otät, gistengristingristingListingristingristingristingristingristin
grobbourgröpt hål, grop, litet utrymmegrobbo-grobbogrivogrobbogrobbogrobbogrobbo
grobäLgrubblagrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäLgrobäL
gromb uurgröpa ur (inte så djupt)gromb uurgröip uurgromb uurgröip uurgromb uurgromb uurgromb uurgromb uur
groåbondingråbo (best. form)groåbondingroåbondin--groåbåo--groåböndrin
groåfilttanfiltstövlar av helfilt (best. form)groåfilttanfilttstövLangrååfilttanfilttstuövLangroåfilttan, filttstöövLanfilttstöövLangroåfilttanfilttstöövLan
gruuv(v) seoroa sig, ängslas för ngtgruuv(v) segruuv(v) segruuv(v) segruuv(v) sigruuv(v) sigruuv(v) sigruuv(v) sigruuv(v) si
gruuv(v)ansväärd, -väärtsom inger oro, ängslan, känns övermäktigtgruuv(v)ansväärd, -väärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärtgruuvvansväärd, -väärt
gruödanholdläkkött, läkningsförmågagruödanholdgruödanholdgruödanholdgruödanholdgryödanholdgryödanholdgruödanholdgruödanholl, -hold
gryltthostagrylttgrylttgrylttgrylttgrylttgrylttgryltt-
gryyt seäta någonting småttgryyt se-gryyt se-gryyt sigryyt sigryyt sigruut si
gråbil, rama kaarduktig man på ett grovhugget sätt---gråbil-gråmil, ramilgråmilgråbil
grånn, grånttgrund, gruntgrånn, grånttgrånngrånngrånngrånngrånngrånngrånn, gråntt
grånnskårvgråsugga som lever på död fiskgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårvgrånnskårv
gråov(v), gråoftgrov, grovt (grövre, grövst)gråov(v), gråoftgråov(v)gråov(v)gråov(v)gråov(v)gråov(v)gråov(v), gråoftgråo/v(v), -ft, (gruöv/är, -st)
gråovdåppvetelängdgråovdåppgråovdåpp-gråovdåppgråodåppgråovdåppgråovdåppgråovdåpp
gråovedakraftig, grovlemmad (om person)gråovedagråolemagråovedagråovedagråovedagråovedagråovedagråolema
gråschtjinnekorregråschtjinngråschtjinngråschtjinngråschtjinn/-schinngråschtjinngråschtjinngråschtjinngråschtjinn
gråsilgråsparvgråsilgråselgroåsparvgroåsparvgroåsparvgroåsparvgråsilgroåsparv
gresvaaLinväxande gräs med rötter (best. form)gresvaaLingresvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLingräsvaaLin
gröimo, -tgrumlig, -tgröimo, -tgröimogröimogröimogröimogröimogröimogröimo, -t
gröitkrekLoträklyka att röra i grötkastrull medgröitkrekLogröitkrekLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLogröitkräkLo
gröitlissoskarv mellan knapp o. knapphål i linninggröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlissogröitlisso
gröitsååväLtillbehör till gröt, t.ex. mjölk eller smörgröitsååväLgröitsååväL-gröitsååväLgröitsååväLgröitsååväLgröitsååväLgröitsååväL
grömm; grömtelak, grym; väldigt, kolossaltgrömm; grömtgrömmgrömmgrömmgrömmgrömmgrömmgrömm; grömt
gröövLar; gröövLovårdslös person, drummel; slarvig, osnygggröövLar; gröövLogrövLar; grövLo-gröövLar; gröövLogröövLar; gröövLogröövLar; gröövLogröövLar; gröövLogröövLar; gröövLo
grööväL, gröövLargöra något slarvigtgrööväL, gröövLargröväLgrööväLgrööväLgrööväLgrööväLgrööväLgrööväL, gröövLar
gåLvstandarobjuden bröllopsgästgåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandargåLvstandar
gåmpp, gåmppinhästens bakpartigåmpp, gåmppingåmppgåmppgåmppgåmppgåmppgåmppgåmpp
gåorövaförtjust i godsaker och god matgåoröva---gåorövasyötröva-suötröva
gårgäL, gårgLargurglagårgäL, gårgLargårgäLgårgelgorgäL, gorgLargårgäLgorgäLgårgäLgårgäL, gårgLar
gårilfet man (nedsättande)gårilgårelgårilgårilgårilgårilgårilgåril
gårmsvära; äta häftigtgårmgårmgårmgårmgårmgårmgårmgårm
gårogrovhuggen; rik på kåda, frodig, t.ex. om stor årlig tillväxt på trädgårogåro-gårogårogårogårogåro
gåss, gåssinpojkegåss, gåssingåssgåssgåssgåssgåssgåssgåss
gåva, -nånga, imma (subst.)gåva, -ngåvagåvagåvagåvagåvagåvagåva
gåvhatttak på ventilationsrörgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhattgåvhatt
gåår, gåretrögflytande vätska, var, slemgåår, gåregåregåregårigåri, gålligåri, gålligåår, gårigåår, gåri
gåås, gåsarånga (av värme) (verb)gåås, gåsargåås, gåsar-       gåås, gåsargåås, gåsargåås, gåschargåås, gåsargåås, gåsar
gååv, gåvarånga, imma (verb)gååv, gåvargååvgååv, gåvar    gååvgååvgååvgååvgååv, gåvar
gäLingalengäLingäLingäLingäLingäLingäLingäLingäLin
ha ii seha föresatt sig; ha benägenhetha ii seha ii seha ii siha ii siha ii siha ii siha ii siha ii si
ha(a), haar, hadd, haviha, har, hade, haftha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha, haar, hadd, have   ha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, haviha(a), haar, hadd, havi
haaL uutfördröja verkställighet, förhalahaaL uuthaaL uuthaaL uut      haaL uut haaL uuthaaL uuthaaL uuthaaL uut
haanas åpptorka upp, t.ex. om dagg och efter regnhaanas åppharas opphaaLnas, haras åpphaaLnas, haanas åpphaanas, hanas åpphaaLnas, haras åpphaanas, haras åpphaan, -ar/haanas åpp
haras opp, schtjinnas*frysa på (om snö eller vatten)--schtjinnas, hyyd -haar poå; sb. haaron-haar/haras poå-
hai(j)överraskat rädd, förskräckthai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)hai(j)
haisködsla med, förspilla, rata (t.ex. om mat)haiskhaiskhaiskhaiskhaiskhaiskhaiskhaisk
hakkatjutemalet kött (bestämd form)hakkatjutehakkatjute/hakkatjöte-maLatjytimaLatjytimaLatjytimaLatjytimaLatjuti, maLatjöti
haiskorrester som lämnat, blivit ratadehaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskorhaiskor
hakohakahakohiko, hakohakohakohakohakohakohako
hakäLhoppa över en kugge (om kedja)hakäLhakäL-hakäLkLetärhakäLhakäLhakäL
hakäL (ii, åpp si)fastna (men genast lossna)hakäL (ii, åpp si)hakäLhakäLhakäLhakäLhakäLhakäLhakäL (ii, åpp si)
hald reinehålla sig under tak så länge det regnarhald reinehald rengnehald reinehald reinihald reinihald reinihald reinihald reini
hald åmmkrama, hålla omhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmmhald åmm
hald, haldär, hold, haldihålla, håller, höll, hållithald, haldär, hold, haldihald, haldär, håld, håldihald, -är, hold, haldi     hald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldihald, -är, hold, haldi
haldehåll, smärta nedanför bröstkorgen (best. form)haldehaldehalde, styngghaldihaldihaldihaldihaldi
hals, haldist, haldisthållas/hålls, hölls, hållitshals, haldist, haldisthalshalshalshalshals, holdist, haldisthals, holdist, haldisthals, holdist, haldist
haLmkväänhanddragen halmhack med knivhaLmkväänhaLmhakkarhalmkvään  haLmhakkohaLmhakkohaLmhakkarhaLmhakkarhaLmhakko
haLvhemttar, -inmindre begåvad personhaLvhemttar, -inhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttarhaLvhemttar
haLvkåpp, -inkaffekopp med hälften sprithaLvkåpp, -inhaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpphaLvkåpp
hambäLongg, -onjinnedsättande om barnhambäLongg, -onjinhåmbäL-/hambäLongghambäLongghambäLongghapäLongghambäLongghambäLongghambäLongg, -onjin
hamppreipflätat rep av växtmaterialhamppreiphamppreiphamppreiphamppreiphamppreipgrässgåossihamppreiphamppreip
hamppröito, -nvatten där hampkärvar lades för att rötahamppröito, -nhamppröitohamppröitohamppröitohamppröitohamppröitohamppröitohamppröito
hand, -in, hend/är, -ren/rinhand, handen, händer, händernahand, -in, hend/är, -ren/rinhand, hendrenhand, hendrinhand, hendrinhand, hendrinhand, hendrinhand -in, hend/är, -rinhand,-in, hend/är, -rin
handrefsohöräfsahandrefsohandrefsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohandräfso, höiräfsohandräfso, höiräfsohandräfso, höiräfso
handargklåfingrig, i behov av tidsfördriv f. händernahandarghandarghandarghandarghandarghandarghandarghandarg
handbakanhandens ovansidahandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakanhandbakan
handlåsshandlösthandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåsshandlåss
handspiikliten hävstång av trähandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiikhandspiik
Hankmo-krankkanöknamn på Västerhankmo- och ÖsterhankmoborHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkanHankmo-krankkan
hans, hansis; an jeas, an deashans; hans = "den härs", "den därs"hans, hansis; an jeas, an deashans; (h)an jeas, (h)an deashans, hanses; han jeas, han deas  hans; an jeas, an deashansis; an jeas,  an deashans, hansis; an jeas, an deas, han deashans; an jeas, an deas hans; an jeas, an deas
hanttäärhanterahanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäärhanttäär
harmjiroavundsjuk, hämndlystenharmjiroharmjiro-harmjiroharmjiroharmjiroharmjiroharmjiro
harrbree/brää*harrbräde (fiskeredskap)-harrbreeharrbrääharrbrääharrbrääharrbrääharrbrääharrbrää
hastohetsig, snar till vrede; bryskhastohastobrakk, hastohastohastohastohastohastohasto
hav åt (nain)tillrättavisa (någon)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)hav åt (nain)
havo, fron havosgirig, ansatt av habegärhavo, fron havoshavo, fron havoshavo, fron havoshavo, fron havosfron havosfron havoshavo, fron havoshavo, fron havos
heev nedär; hev uutlåta något falla; spilla ut (av misstag)heev nedär; hev uutheev nedärhev nedärhev nedärheev nedär; hev uutheev nedär; hev uutheev nedär; hev uuthev nedär; hev uut
heev ii seäta med glupande aptitheev ii seheev ii se-hev ii siheev ii sihev ii sihev ii sihev, -är, heft, hivi/heft ii si
heimhemheimheimheimheimheimheimheimheim
heimkåokahembränd spritheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåokaheimkåoka
heimsåoponanärheten av hemmetheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåoponaheimsåopona
heimvarar, -inden som stannar hemmaheimvarar, -inheimvararheimvararheimvararheimvararheimvararheimvararheimvarar
heitveggvetebrödsbitar uppkokade i mjölkheitveggheitveggheitveggheitveggheitveggheitveggheitveggheitvegg
hekkatjärrohästkärra för finare brukhekkatjärro--hekkatjärro-hekkatjärrohekkatjärrohekkatjärro
heldranhellreheldranheldranheldranheldranheldranheldranheldranheldran
helljäänspisjärn för ringarna på vedspishelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljäänhelljään
hellovedspis av gjutjärn, ofta Högforshellohellohellohellohellohellohellohello
hemttar, -inmindre ämbar med raka sidor och lockhemttar, -inhemttarhemttarhemttarhemttarhemttarhemttarhemttar
hendohändighendohendohaando, hendohendohendi, handohendohendohendo
hengbyksperson som går med nedhasade byxorhengbykshengbykshengbökshengbykshengbyks, lakabykshengbyks, lakabykshengbyks, lakabykshengbyks
hengslo, hengslonahängsle, hängslenahengslo, hengslonahengslohengslohengslohengslohengslohengslohengslo, hengslona
heningg, heninjensats, mängd, omgångheningg, heninjenheningg-heninggheninggheninggheningg, heninjin
hennas; on jeas, on deashennes; hennes = "den härs", "den därs" hennas; on jeas, on deashennas; (h)on jeas, (h)on deashennas; hon jeas, hon deashennas; on jeas, on deas hennas; on jeas, on deas hennas; (h)on jeas, (h)on deashennas; on jeas, on deashennas; on jeas, on deas
heschi, hescharhässja höheschi, hescharheschihese           heschiheschi, hescharheschi, heschar höijihesi, hesarhesi, hesar
hestfLugohästfluga, liten bromshestfLugohestfLugohestfLugo   hestfLugohestfLugohestfLygo, -flugohestfLugohestfLugo
hestrantt, kånilgammal hästhestrantt, kånilrantthestrantt      rantt, kånilrantthestrantt, kånilhestrantt, kånil (hest)rantt , kånil
hi jehär; det härhi jehi je; (h)e jehi jei jei jei je, hi jei jei je
hiev, hieft; intt så hieftduktig, dugligt; inte så vidare brahiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hieft-hiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hiefthiev, hieft; intt så hieft
hiimothalvmulet, disigthiimothiimothiimothiimothiimothiimothiimothiimot
hikst (tiel)hojta, ropa tillhikst (tiel)hiksthiksthiksthiksthiksthiksthikst (tiel)
hikärsmågnägga; småskratta, fnittrahikärhikär-hikär-hikärhikärhikär
hildätyyg, -tyyjehindertyg för häst (del av seldon)hildätyyg, -tyyjehildätyyghildärtyyghildärtyyghildätyyghildätyyghildätyyghildätyyg
hilit, hiliktfridfullt, stillahilit, hilikthilithilithilithilithilithilithilit
himbäL innslumra till, ta en tupplurhimbäL innhimbäL inn-himbäL innhimbäL innhimbäL innhimbäL innhimbäL inn
hind, hindar, hinda, hindahinna, hinner, hann, hunnithind, hindar, hinda, hindahindhindhindhindhindhindhind, -ar, -a, -a
hipinhäpenhipinhipinhipinhipinhipinhipinhipinhipin
historjo, historjonhistoria, historienhistorjo, historjonhistorjohistorjohistorjohistorjohistorjohistorjohistorjo
hiti hätiuppjagad, skärradhiti hätihiti hätihiti hätihiti hätihiti hatihiti hätihiti hatihiti häti
hiväL, hivLinhyvelhiväL, hivLinhivel, hivLinhiväL, hivLinhiväL, hivLinhivil, hivLinhiväL, hivLinhivil, hivLin, hivilinhiväL, hivLin
hogg, hoddjehygge; hugghogg, hoddjehogg, hoddjehogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddjihogg, hoddji
hogg, -är, hoggd, hoddjihugga, hugger, högg, huggithogg, -är, hoggd, hoddjihogghogghogghogghogghogghogg, -är, -d, hoddji
hoikk, håistär, höistärropa till, hojtahoikk, håistär, höistärhoikk-hoikk, håitthoikk tiel, håitthoikk, håitthoikkhoikk, håitt
hoil*vila, ta paus i arbetet---hoilhoilhoilhoilhoil
håkafolkvetthåkahokahokahokahokahokahokahoka
hoLin, hoLit, hoLivilken (M), vilken (F), vilket, vilkahoLin, hoLit, hoLihåLin, håLon, håLit, hååL/håLi håLin, håLit, håL    hoLin, hoLon, hoLit, hoLi hoLin, hoLon, hoLit, hoLihoLin, hoLit, hoLihoL/in, -on, hoLit, hoLihoL/in, -on, -i, -i; håkin, håki
holeisshur, på vilket sättholeissholeissholeissholeissholeissholeissholeissholeiss
holeiss (he)varför (det)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)holeiss (he)
holl, holdsnål, gnidig, ekonomiskholl, holdholl (å snoåL)-hollhollholdhollholl, hold
hollitallt; noggranthollithollithollithollithollithollithollithollit
håmuölidristig, oförvägen; frejdig, energiskhåmuölihomuöli-      -homuölihomyölihomuölihomuöli
hondfLåokohundlokahondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåokohondfLåoko
HoostasbLaadeHufvudstadsbladetHoostasbLaadeHo(v)ostas(s)bLadeHovostassbLadeHovostassbLaadiHoostasbLaadiHovostassbLaadiHo(v)ostasbLaadiHo(v)ostasbLaadi
horrhissa upp ngn/slänga upp ngt i luftenhorrhorrhorrhorrhorrhorrhorrhorr
horvilörfil, sittopphorvilhorvelhorvilhorvilhorvilhorvilhorvilhorvil
hoss ihåopbussa ihophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåophoss ihåop
hovohuvudhovohovohovohovohovohovohovohovo
hovokLie, hovoduu/k, -tjinhuvudduk, hucklehovokLie, hovoduu/k, -tjinhovokLie, hovoduukhovoduukhovokLie, hovoduukkLie, hovoduukhovokLie, hovoduukhovokLie, hovoduukhovokLie, hovoduuk
hovolaaghuvudlag för hästhovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaaghovolaag
hoåmoöverdriven, som tar i för myckethoåmo--hoåmo-hoåmohoåmo, hoåmahoåmo
hybäL*hybble, litet skjul, tillfälligt skydd-hybäLhybäLhybäLhybäLhybäLhubäL, hybäLhubäL
hulestlogi, tak över huvudethulesthylesthylesthylesthulesthylesthulest, hylesthylest
huvvadåusch, fy dåhuvvadåhuvvadåhuvvadåhuvvadåhuvvadåhuuvvadåhuvvadåhuvvadå
huösengg, -senjenhögsäng, våningssänghuösengg, -senjenhusengg, -senjenhyösengghuösengghuösengg, -senjinhyösengghuösengghuösengg, -senjin
huöfääLohögfärdighuöfääLohuöfääLohuöfäälohuöfääLohuöfääLohyöfääLohuöfääLohuöfääLo
huögd, huögdinupphöjninghuögd, huögdinhuögd, huögdenhuögd, huögdenhuögd, huögdinhuögd, huögdinhyögd, hyögdinhuögd, huögdinhuögd, huögdin
huönhörn, vråhuönhuönhuönhuönhuönhyönhuönhuön
huöt åpp; huöt ååthöja handen (hälsning); hytta m. näve åt ngnhuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååthyöt åpp; hyöt ååthuöt åpp; huöt ååthuöt åpp; huöt ååt
hykk se nedärhuka, huka sig ner (hastigt)hykk se nedärhyykkhykkhykkhykkhykkhykkhykk si nedär
hymi, hymjar, hymjakrympa, dra ihop (hastigt, tillfälligt)hymi, hymjar, hymjahymi, hymjar-hymihymihymihymi, hymjarhymi, hymjar
hyndotik, honhundhyndohyndohyndohyndohyndohyndohyndohyndo
hyyl se nedärhuka/krypa nerhyyl se nedärhyykkhuukk       hykkhuukkhyylhyylhuukk
hyystjoutedasshyystjohyystjohyystjohynschohyystjohyystjo, hynstjohyystjohyystjo
håbLooaktsamhåbLohåbLohåbLohåbLohåbLohåbLo, fåbLohåbLohåbLo
håga po/poåhågad, intresserad av, upplagd förhåga po/poåhågahågahågahågahågahågahåga po/poå
håilropa högthåilhåilhåilhåilhåilhåilhåilhåil
håkkar, håkkanisdubbar på hästskornahåkkar, håkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkanhåkkar, håkkan
håkskomma att tänka på, komma ihåghåkshåkshåkshåkshåkshåkshåkshåks
håksinkvicktänkt, besinnandehåksinhåksinhåksinhåksinhåksinhåksinhåksinhåksin, håkssamm
håkärgnägga; skrattahåkärhåkärhåkärhåkärhåkärhåkärhåkärhåkär
hålstro, -tstenig(t) o. oländig(t) (om terräng)hålstro, -thålstrothålstrothålstrothåLstrot, håsstrothålstrothålstrothålstro, -t
håLstärstenigt o. gropigt terrängpartihåLstärhålstärhåstärhåLstärhålstärhålstärhålstärhålstär
håmaksöversittare, den som bestämmerhåmakshåmakshåmakshåmakshåmakshåmakshåmakshåmaks
håmbLotstenigt, ojämnt (om terräng)håmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLothåmbLot
håmsrafsa, göra någonting slarvigthåmshåmshåmshåmshåms, råmshåmshåmshåms
håomåtta, återhållsamhethåohåohåovhåovhåohåovhåohåov
håoLiheit*måttlighet-håoLiheit-håoLiheithåoLiheithåoLiheithåoLiheit-
håonråotinha något i hornroten dvs. sinnethåonråotinhåonråotenhåonråoten---håonråotinhåonråotin
håossköta, försöka botahåoshåos-håoshåoshåoshåoshåos
håost; håostohosta (verb); hosta (subst.)håost; håostohåost; håostohåost; håosto     håost; håostohåost; håostohåost; håostohåost; håostohåost; håosto
håotangg, -tanjenhovtånghåotangg, -tanjenhåotangg, -tanjenhåotangg, -tanjenhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjinhåotangg, -tanjin
håov(v)hov (på häst)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)håov(v)
hååL nedärsjunka ner i djup snö el.dyl., gå ner sighååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedärhååL nedär/näärhååL nedär/näär
håår, hårarprata skräphåår, hårarhåårhåårhåårhåårhåår, hårarhåårhåår, hårar
håås, håsarslarva på grund av överdriven brådskahåås, håsarhååshååshååshååshåås, håscharhååshåås, håsar
häLg, fest, suupsupa, festahäLg, fest, suuphäLg, fest, suuphäLg, fest, syyp   häLghäLghäLg, fest, syyphäLg, fest, suuphäLg, fest, suup/syyp
häraharehärahärahäraharahärahärahärahära
häranapp, -invagel på ögonlockhäranapp, -inhäranapphäranapphäranapphäranapphäranapphäranapphäranapp
härapopLo*pärluggla--härapopLohärapopLopopLohärapopLo-härapopLo
häratass, -inhartass (även för svarta tavlan)häratass, -inhäratasshäratasshäratasshäratasshäratasshäratasshäratass
härkLosherre je (utrop vid förvåning)härkLoshärkLonas-härkLoshärkLonashärkLoshärkLonas, härkLosinhärkLos(in)
härvil, -inhärvel; opålitlig manhärvil, -inhärvelhärvilhärvilhärvilhärvilhärvilhärvil
häryytjesamling oönskat folk (best. form)häryytjehäryytjehäryytjehäryytjihäryytjihäryytjihäryytjihäryytji
hästjinhärskenhästjinhästjinhästjinhästjinhästjinhästjinhästjinhästjin
hääL tielhålla ut, uthärda, tålahääL tielhääL uuthääL uuthääL uuthääL uuthääL tiel, hääL uuthääL tiel, hääL uuthääL tiel, hääL uut
höibröithöstack (också om hö inne i lada)höibröithöibröithöibröithöibröithöibröithöibröithöibröithöibröit
höifröijtimotejfröhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröijhöifröij
höifuösohösvanshöifuösohöisvans-höifuösohöisvanshöifyösohöifuösohöifuöso
höigaffilhögaffelhöigaffilhöigaffelhöigaffelhöigaffilhöigaffilhöigaffilhöigaffilhöigaffil
höijandhuvudkuddehöijandhöijandhöijandhöijandhöijandhöijandhöijandhöijand
höirefsohöräfsahöirefsohöirefsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohöiräfsohöiräfso
höiskrindhöskrindahöiskrindhöiskrindhöiskrindhöiskrindhöiskrindhöiskrind, skrindhöiskrindhöiskrind
höisliipohösläde eller hösläpa sommartidhöisliipohöilåssohöisledahöisledahöiskrava, höisliepohöisliipohöisliipo, höiskravahöisliepo
höispretthösprätt, hövändarehöispretthöispretthöisprätthöisprätthöisprätthöisprätthöisprätthöisprätt
höistuör, -inhöstörhöistuör, -inhöistuörhöistuörhöistuörhöistuörhöistyörhöistuörhöistuör
höLv, -är, -d, -d uvitäcka över; dölja, skylahöLv, -är, -d, -d uvihöLv uvihöLv yvihöLv uvihöLv yvihöLv yvihöLv yvi/uvihöLv, höLvär, hååLd uvi
höLvopresenninghöLvohöLvohöLvohöLvohöLvohöLvohöLvohöLvo
hörtthejda (sig), sakta inhörtthörtthörtt, hörtt iihörtthörtt, hörtt iihörtt, hörtt innhörtt, hörtt innhörtt, hörtt inn
höut (åpp)skälla ut; hålla på låg värmehöut (åpp)höuthöuthöuthöut åpphöuthöut åpphöut åpp
i aftosti går kvälli aftosti aftosti aftosti aftosti aftosti aftosti aftosti aftost
(h)e jedet här(h)e je(h)e jee je i jei jei jei jei je
i jånstnyss, helt nyligeni jånsti jånsti jånsti jånsti jånsti jånsti jånsti jånst
i jääLini görningen, på gångi jääLini jääron-i jääLini jääLini jääron                i jääLin, i jä(ä)roni jääLin, i jä(ä)ron
i mårosti morsei mårosti mårosti mårosti mårosti mårosti mårosti mårosti mårost
i siistisför en tid sedan, ganska nyligeni siistisi siistisi siistisi siistisi siististi siistisi siistisi siist, i siistis
i smetoni bättre sällskap, i högre ställning än förri smetoni smöre, i smöruögai smörei smetoni smetoni smetoni smetoni smeton
i vääLmaktinvid goda krafter, i bästa ålder, arbetsföri vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktini vääLmaktin
iihaldoihållande; uthålligiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldoiihaldo
iilila; vindil; snabbt övergående tillståndiiliiliiliiliiliiliiliil
iilakelakiilakiilakiilakiilakiilakiilakiilakiilak
iilaktaavLontidigare altartavla i Kvevlax kyrkaiilaktaavLon---iilaktaavLon-iilaktaavLon-
iiliddjinflitig, uthålligiiliddjin-iiliddjiniiliddjiniiliddjandiiliddjiniiliddjiniiliddjin
iisandgräsandiisandiisandiisandiisandiisandiisandiisandiisand
iisko, -nvredesmod, ilskaiisko, -niiskoilsko, iiskoiiskoilskoiisko, ilskoiisko, ilskoiisko, ilsko
iis/sååg, -såjenissågiis/sååg, -såjeniissåågiissåågiissåågiissåågiissåågiissåågiissååg, -såjin
iistadoenvis (om häst)iistadoiistadoiistadoiistadoiistadoiistadoiistadoiistado
illfariilla medfaren; skämd om matillfariillfariillfariillfariillfariillfariillfariillfari
illfeenasgöra förtret, bråkaillfeenasillfenasillfenasillfenasillfenasillfenasillfeenasillfenas
illfranttokynnig pojkeillfranttillfrantt, illfrankkillfranttillfranttillfranttillfranttillfranttillfrantt
illiivaskrångla, ställa till förargelseilliivasilliivasilliivasilliivasilliivasilliivasilliivasilliivas
illjääLoom kreatur som inte hölls i hagenilljääLoilljääLoilljääLoilljääLoilljääloilljääLoilljääLoilljääLo
illmaaroillmarig, full i fanillmaaroillmaaroillmaaro   illmaaroillmaaroillmaaroillmaaroillmaaro
illnaaLoklåfingrig, benägen att göra skadaillnaaLoillnaaLoåonaaLoillnaaLoåonaaLoillnaaLoillnaaLoillnaaLo
illsliipa, illsluuv(v)illslugillsliipa, illsluuv(v)illsliipaillsliipaillsliiipaillsliipaillsliipaillsliipa, illsluuv(v)illsliipa, illsluuv(v)
illvaar åm seängslig, orolig, försiktigillvaar åm seillvaar åm seillvaar åm seillvaarin åm siillvaar åm siillvaarin åm siillvaar åm siillvarin åm si
illveedäroväderillveedärillvedärillveedärillveedärråskveedärillveedärillveedärillveedär
illviggillbatting, ostyrig pojkeillviggillviggillviggillvigg-illviggillviggillvigg
inen (obestämd artikel)inininininininin
innin, inneinninninninninninninninn
innsliipaillistig, inpiskad, durkdriveninnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipainnsliipa
innveedkärnved i furuinnveedinnveedinnveedinnveedinnveedinnveedinnveedinnveed
intt banggärinte räddhågad, oförvägenintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggärintt banggär
issidsissississ      iississississiiss
jaan, jaan jehärifrån, just härifrånjaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan jejaan, jaan je
jaLmjama; gnällajaLmjaLmjaLmjaLmjaLmjaLmnjaLm, jaLm; jaLmjaLm, knaLm; jaLm
jaLmognatig, tjatigjaLmojaLmo, järkkojaLmojaLmojaLmojaLmojaLmojaLmo
jedan, jedan jehärifrån, just härifrånjedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan jejedan, jedan je
jedanoåv, jedanetthädanefterjedanoåv, jedanettjedanoåv, jedanettjedanettjedanettjedanoåvjedanettjedanett, jedanoåvjedanoåv, jedanett
jeddsaksgäddsaxjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaksjeddsaks
jeddspiloliten gäddajeddspilojeddspilojeddspelo    jeddspilojeddspilojeddspilojeddspilojeddspilo
jeem*tråckla ihop (t.ex. hål i fisknät)--jeem-jeemjeemjeemjeem, jemar
jees uutsvälla, jäsa ut, bli fetjees uutjees uutjees uut     jees uutjees uut, gåår tieljees uutjees uutjees uut
jeil strömganrensa strömming (ta bort gälar o. tarmar)jeil strömganjeil strömganjeil strömganjeil strömjinjeil strömganjeil strömjinjeil strömgan/strömjinjeil strömjin
jeitingsböllogetingbojeitingsböllojeitingsböllojeitingsböllojeitingböllojeitingsböllöjeitingböllojeitingsböllojeitingböllo
jeitingggetingjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitinggjeitingg
jemsttill och medjemstjemstjemstjemstjemstjemstjemstjemst
jenkkjämna ut; jämka, kompromissa; maka påjenkkjenkkjenkkjenkkjemkkjenkkjenkkjenkk
jesakLaddoskällsord för överviktig kvinnajesakLaddojesakLaddo-jesakLaddojesafLåddojesakLaddo-
jesbåådbröllopjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbåådjesbååd
jestandisherredumilde (utrop av förvåning)jestandishärri jestandishärri jestandishärri jestandis  härri jestandishärri jestandisjestandishärri jestandis
ji/jiev, jivär, gaav, jivige, ger, gav, givitji/jiev, jivär, gaav, jiviji(e)vjev, jevär, gaav, jiveji(v), jivär, gaav, jivijiev, jivär, gaav, jiviji/jiev, jivär, gaav, jiviji(v)/jiev, jivär, gaav, jiviji(v)/jiev, jivär, gaav, jivi
ji nedärge ifrån sig (mjölk ur kojuvret)ji nedärji nedär-ji nedärji nedärji nedärji nedärji(v) nedär
ji, jirärji, jirjiji, jirji, jirji, jirji, jirji, jirji, jir
jieslgärdsgårdsvirkejiesljiesl-jiesljiesljiesljiesljiesl
jiet, jitär, oåt, jitiäta, äter, åt, ätitjiet, jitär, oåt, jitijietjietjietjietjietjietjiet, jitär, oåt, jiti
jiin, ga jiinastgena, ta en genvägjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinastjiin, ga jiinast
jiinhogggenskjutajiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhoggjiinhogg
jildgilla, godkännajildjildjildjildjildjildjildjild
jimeingemen, elakjimeinjimeinjimeinjimeinjimeinjimeinjimeinjimein
jirogirig, begivenjirojirojirojirojirojirojirojiro
jisn, jisnar, jisnabli otät, blir, blev/blivit otätjisn, jisnar, jisnajisnjisn        jisnjisnjisnjisnjisn, jisnar, jisna
jistingisten, otätjistinjistinjistinjistinjistinjistinjistinjistin
jit, jjitaridas, gittajit, jjitarjit, jitar-     jit, jitariissjit, jitarjit, jitarjit, jitar
jitandmatfrisk, hungrig av sigjitandjitand-   jitandjitandjitandjitandjitand
jiv tissin, jiv brysteammajiv tissin, jiv brystejiv tissinjiv tissinjiv tissinjiv tissinjiv tissin, jiv brystijiv tissin, jiv brystijiv tissin
jivohöranson till kreaturjivojivojivojivojivojivojivojivo
johannesbåskarenfanajohannesbåskajohannesbåska-johannesbåskajohannesbåskajohannesbåskajohannesbåskajohannesbåska
jokoängsvik vid skogsbrynet; liten skogsodlingjokojokojokojokojokojokojokojoko
jollajulle, jollejollajollajollajollajollajollajollajolla
jollfattlöjlig och klumpigjollfatt--  -----
jonggblixtajonggjonggjonggjonggjonggjonggjonggjongg
jonggeldblixt, ljungeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeldjonggeld
jontt, jonttar, jonttaslå ner påle med klubba, påla; myglajontt, jonttar, jonttajonttjonttjonttjonttjonttjonttjontt, -ar, -a
jostiersååg, -såjenjustersåg, tvåmanssåg, stocksågjostiersååg, -såjenjostiersååg, -såjenjosteessååg,- såjen   jostiersoåg, -såjinjostässååg, -såjinjostiessååg, -såjinjostiessååg, -såjinjostiersååg, -såjin
joåmotröttsamt pratsjuk, tjatigjoåmoendluösendluösendluösennluösendlyösjoåmojoåmo, ennluös
joånoovana, egenhet; grillerjoånojoånojoånojoånojoånojoånojoånojoåno
jussåmalldeles som; liksom; i likhet medjussåmjussåmjussåmjussåmjussåmjyssåmjussåmjyssåm, jussom
juudjäärföra oljud, ge ljud ifrån sigjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäärjuudjäär
juuLspåoLahjulekerjuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLajuuLspåoLaiekär
juusomås eller annan vit sjöfågeljuusojuusojuusojuusojuusojuusojuusojuuso
juusstakaljusstakejuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstakajuusstaka
juustär; juustärljustra; ljusterjuustär; juustärjuustär; juustrojuustär; juustro    juustäär; juustrojuustär; juustrojuustär, stydi; juustrojuustär; juustrojuustär; juustro
juuvv, -är, -d, -d/lojiljuga, ljuger, ljög, ljugitjuuvv, -är, -d, -d/lojijuuvv, -är, -djuuvv, -är, -djuuvv, -är, -djuuvv,-är, -d, lojijuuvvjuuvv, -är, -d, -d/lojijuuvv, -är, -d
jykäL/ jukäL, jukLargyckla; krångla; knåpa; arbeta utan allvarjykäL/ jukäL, jukLarjykäL, jykLarjykäL, jykLarjykäLjykäL, jykLarjykäLjykäL, jykLarjykäL, jykLar
jukäLriihalvdant utfört el. misslyckat arbete; skojjukäLriijukäLriijykälLriijykäLriijykäLriijykäLriijykäLriijykäLrii
jukäLskoåpkrånglig person, bråkmakarejukäLskoåpjyklarjyklar, jykälskoåpjykäLjykLarjykäLskoåpjykäLskoåp, jykLarjykLar
jylttosnigel utan skaljylttojultto-jylttojyöttojylttojylttojyltto
jymbro*gnällig flicka, kvinna; ungtacka-jymbro--jymrojymbrojymbrojumbro
jynspolera, putsajynsjynsjynsjynsjynsjynsjynsjyns
jytigreevsimma med händerna i bottenjytigreevjytigreevjytigräävjytigräävjytigräävjytigräävjytigräävjytigrääv
jytjogyttja, våt lerajytjojytjojytjojytjojytjojytjo, rapajytjojytjo
jytärträngsel, gytter; gyttrajytärjytärjytärjytärjytärjytärjytärjytär
jyylyla; yljyyljyyljyyljyyljyyljyyljyyljyyl
hamngaltt, jyylar*liten fisk-jyylar-jyylarhamngalttjyylar-jyylar
jåo(v)ja, jojåo(v)jåå, jåå-åjåo(v)jååjåo(v)jåo(v), jåå-åjåå, jåo(v), jåå-åjåå, jåo(v), jåå-å
jåoLobåge som spänner ut ryssjajåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLo
jåoLoseldonsrem, selgjordjåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLojåoLo
jåortro; gobb/tjärngghjortron; omoget/moget hjortronjåortro; gobb/tjärnggjåortro; gobb/tjäLnggjåortrojåortrojåortro; gobb/tjärnggjåortro; gobb/tjärnggjåortro; gobb/tjärnggjåortro
jåovvinljummenjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvinjåovvin
jåtro, -tgyttrig, hopträngdjåtro, -tjåtrojåtrojåtrojåtrojåtrojåtrojåtro
jäLkkfråga i oändlighet, tjatajäLkkjäLkk, järkkjärkkjäLkkjäLkk, järkkjäLkkjäLkkjärkk
järmttidissla; ofta upprepajärmttjärmttjärmttjärmttjärmttjärmttjärmttjärmtt
jässgoåL, -ingärdsgårdjässgoåL, -injässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåLjässgoåL
jääLgärda in, göra stängseljääLjääLjääLjääLjääLjääLjääLjääL
jääLoodling i skog; ingärdad åkerjääLojääLojääLojääLojääLojääLojääLojääLo
jäänsååg, -såjenbågfiljäänsååg, -såjenjäänsååg, -såjenjäänsååg, -såjenjäänsoåg, -såjinjäänsååg, -såjinjäänsååg, -såjinjäänsååg, -såjinjäänsååg, -såjin
jäärhär (obet.)jäärjiärjäär        jäärjäärjäärjäärjäär
jäär, jäär, jåoL, jåortgöra, gör, gjorde, gjortjäär, jäär, jåoL, jåortjierjäärjäärjäärjäärjäär, jåoL/jåor, jåortjäär, jåoL/jåor, jåort
jöLovattenfylld liten gropjöLojöLojöLojöLojöLojöLojöLojöLo
jöLpp, jöLppär, jöLft, jöLfthjälpa, hjälper, hjälpte, hjälptjöLpp, jöLppär, jöLft, jöLftjöLppjöLppjöLppjöLppjöLppjöLppjöLpp, -är, jöLft/haLpp
jöukkogrupp av människorjöukkojöukkojöukkojöukkojöukkojöukkojöukkojöukko
jöutasfordras något extrajöutasjöutasjöutasjöutasjöutasjöutasjöutasjöutas
jööLskväljas, spyjööLsjööLsjööLsjööLsjööLsjööLsjööLsjööLs
kaalmudd på socka eller vantarkaalkaalkaalkaalkaalkaalkaalkaal
kaalsteininkallstenen, föll i vattnet 24 augustikaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaalsteininkaal(d)steinin
kaan, kanarsträcka på halsen (för att se bättre)kaan, kanarkaankaankaankaankaankaankaan, kanar
kaat, katar uutköra ut, fösa utkaat, katar uutkaat/kaas uutkaat uutkaat uutkaat uutkaat uutkaat uutkaat uut, katar uut
kaffihorro, svarttårrkaffepanna (trefotad)kaffihorro, svarttårrkaffihorrokaffehorrokaffihorrokaffihorrokaffihorro, svarttårrkaffihorro, svarttårrkaffihorro
kaimasnamne, person med samma namnkaimaskaimaskaimaskaimaskaimaskaimaskaimaskaimas
kakka; kakkbajs; bajsa (barnspråk)kakka; kakkkakka; kakkkakka; kakkkakka;  kakk kakka; kakkkakka; kakkkakka; kakkkakka; kakk
kakodagangoda dagar (best. form)kakodagankakodagankakodagankakodagankakodagankakodagankakodagankattos-/kakodagan
kakäL, kakLarkackla; lägga kakelkakäL, kakLarkakäLkakäLkakäLkakäLkakäLkakäLkakäL, kakLar
kaLkkkalhugga; klippa bort allt hår; klängakaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkkkaLkk
kalosäärfesta, äta gottkalosäärkalisäärkalisäärkalosäärkalisäärkalosäärkalosäärkalosäär
kaLvdans, -inmaträtt av kons råmjölkkaLvdans, -inkaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdanskaLvdans
kaLvdrikkkalvdricka av vatten och mjölkkaLvdrikkkaLvdrikk, bLandokaLvdrikkbLando, kaLvdrikkkaLvdrikkbLandokaLvdrikkkaLvdrick
kaLvkLåvaträklave runt kalvens halskaLvkLåvakaLvkLavakaLvkLavakaLvkLavakaLvkLavakaLvkLåvakaLvkLåvakaLvkLava
kaLvkåtankons livmoder (best. form)kaLvkåtankaLvkåtan-kaLvkåtankaLvkåtankaLvkåtankaLvkåtankaLvkåtan
kaLvo, -toskicklig, tafatt, drumligkaLvo, -tkaLvokaLvokaLvokaLvokaLvokaLvokaLvo
kaLvschtjitobäärmåbärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvsch(tj)itobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäärkaLvschtjitobäär
kamar, -inkammare, litet rumkamar, -inkamar, sengkamarkamarkamarkamarkamarkamarkamar
kamsomaträtt av riven potatis och mjölkamsokamskamsokamsokamsokamsokamsokamso
kanggäLgå ostadigt, vacklande; klänga sig överkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäLkanggäL
kano, -r, tveitt, -arspån/or efter hyvel eller yxakano, -r, tveitt, -arkanorkanor, tveittarkanorkanor, tveittarkanor, tveittarkanor, tveittarkanor, tveittar
kanttåorskafferi under vindstrappakanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåorkanttåor
kapinasmåverktyg, grejor; manl. könsdelarkapinakapinakapinakapinakapinakapinakapinakapina
kapLasmisslyckas, gå på tokkapLaskapLaskapLaskapLaskapLaskapLaskapLaskapLas
kappastävlakappaskappaskappaskappaskappaskapaskappaskappas
kapptjuörotävlingskörning med hästkapptjuörokapptjuöro-kapptjuörokapptjuörokapptjyörokapptjuörokapptjuöro
karabårrkardborre, en typ av tistelkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårrkarabårr
karafattmanlig, manhaftigkarafattkarafatt, kara-aktokarafattkarafattkarafattkarafattkarafatt, kara-aktokarafatt, kara-akto
karamaktstyrka som det fordras en karl tillkaramakt--karamakt-karamaktkaramaktkaramakt
karbaas, -inkäpp för agakarbaas, -inkarbaaskarbaaskarbaas-karbaas, palamantyörkarbaaskarbaas
karkkLotorrgran, krokigt trädkarkkLokarkkLokarkkLokarkkLokarkkLokarkkLo, krämbilkarkkLokarkkLo
karpp åpp serepa sig; fatta (nytt) mod, morska upp sigkarpp åpp sekarpp opp sekarpp åpp sekarpp åpp sikarpp åpp sikarpp åpp sikarpp åpp sikarpp åpp si
karr*blåsa lätt, gå vinddrag över sjön--karr-karrkarrkarrkarr
karvil*nedåtgående sparre ovanpå takets åsar-karvelkarvilkarvilkarvilkarvilkarvilkarvil
kasahop, hög, skockkasakasakasakasakasakasakasakasa
kaschoomfångsrik, storkaschokåschokaschokåschokåscho-kascho-
kaschoLlång överrock; stort plaggkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoLkaschoL
kasnyyttser man på, det var värstakasnyytt---kasnyyttkasnyyttkasnyytt-
kassmjärde, katsakasskasskasskasskasskasskasskass
kassonbaakpå ryggenkassonbaakkassonbaakkassonbaakkassonbaakkossonbaakkassonbaakkassonbaakkassonbaak
kast innkasta in en julklapp i husen; ta någon supkast innkast inn-kast innkast innkast innkast innkast inn
kast se, knyyt selägga sig ner en stundkast se, knyyt sekast sekast sekast sikast sikast si, legs nedärkast si, knyyt sikast si
kastfiska med kastdragkastkast, slanttslanttslantt, kastslanttkast, slanttkast, slanttkast
kattbåoLfyra händer i kors för att bära ngn, guldstolkattbåoLgollståoL-kattbåoLkattbåoLkattbåoLkattbåoLkattbåoL
kattsmaaLhäftigt oväsen, buller och brak, kaoskattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaLkattsmaaL
katåoriskkategorisk, definitiv; överdrivet bestämdkatåorisk--katåorisk--katåoriskkatåorisk
kaväär; kaväärandskryta, bedyra; skrytsamkaväär; kaväärandkaväärkaväärkaväärkaväärkaväärkaväär; kaväärandkaväär; kaväärand
ketso*nät lagt i hästskoform i ändan av nätarm-ketsoketsoketsoketsoketsoketsoketso
kili, kilar, kilakissakili, kilar, kilakilikilikilikilikilikilikili, kilar, kila
kLaar allutmattad, helt slutkLaar allkLaar allkLaar allkLaar allkLaar all-kLaar allkLaar all
kLandästemmoprövningsnämndsmöte pga. besvärkLandästemmo--kLandästemmokLandästemmokLandästemmokLandästemmokLandästemmo
kLankkklandra, klaga påkLankkkLankkkLankkkLankkkLankkkLankkkLankkkLankk
kLanoskummjölk; skalligkLanokLanokLanokLano-kLanokLanokLano
kLappagröitvispgrötkLappagröitkLappagröit, vispgröitvispgröit, kLappgröitkLappagröitkLappagröitvispgröit, kLappagröitkLappagröitvispgröit
kLassvoåtgenomvåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåtkLassvoåt
kLavakedja runt kons hals fäst i båsetkLavakokLavakokLavakLavakLava, langbandkLava, langbandkLava, langbandkLava
kLeinsvag, spinkigkLeinkLeinkLeinkLeinkLeinkLeinkLeinkLein
kLepp, kLeppinkläpp i klocka; oäkta barnkLepp, kLeppinkLeppkLeppkLeppkLeppkLeppkLeppkLepp
kLetärklättra; hoppa över en kugge (om kedja)kLetärkLetärkLetärkLetärkLetärkLetärkLetärkLetär
kLiefarm, -inkostymkLiefarm, -inkLifarmkLefarmkLiefarmkLiefarmkLiefarmkLiefarmkLiefarm
kLiem (se)klämma (sig)kLiem (se)kLiem (se)kLiem (se)kLiem (si)kLiem (si)kLiem (si)kLiem (si)kLiem (si)
kLien, -enkläder, klädernakLien, -enkLienenkLienenkLieninkLieninkLieninkLieninkLien, -in
kLiesnepatygbit med uddkLiesnepakLisnepa-kLiesnepatyysnepakLiesnepakLiesnepakLiesnepa
kLifsoklasekLifsokLifsokLifsokLifsokLifsokLifsokLifsokLifso
kLiftomindre bråka för lin- och hampberedningkLifto-kLiftokLiftokLiftokLiftokLiftokLifto
kLiit oåvspringa iväg, skynda ivägkLiit oåvkLiit oåvkLiit oåvkLiit iviegkLiit oåvkLiit oåv/iviegkLiit oåvkLiit oåv
kLinkkhalta; hoppa på ett ben; spela pianokLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkkkLinkk
kLinkko, kåLv, vinttadörr- el. grindklinka, låsanordningkLinkko, kåLv, vinttakLinkko, kåLvkLinkkokLinkkokåLvkLinkko, vinttakLinkko, vinttakLinkko, vintta
kLipparskojarekLipparkLipparkLipparkLipparkLipparkLipparkLipparkLippar
kLippsakstrollslända, dagsländakLippsakskLippsakskLippsakskLippsakskLippsakstrållsakskLippsakskLippsaks
kLoåpintvärbalken på stöttingkLoåpinkLoåpinkLoåpenkLoåpinkLoåpinkLoåpinkLoåpinkLoåpin
kLoåstärragatakLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstärkLoåstär
kLuut, -intygblöjakLuut, -inkLuutkLuutkLuutkLuutkLuutkLuutkLuut
kLyyv, -är, kLöiv, kLoviklyv/a, -er, klöv, kluvit; kliv/a, -er, klev, -itkLyyv, -är, kLöiv, kLovikLyyvkLyyvkLyyvkLyyvkLyyvkLyyvkLyyv
kLyyvanhovoklätterhuvud (inte rädd för höjder)kLyyvanhovokLyyvvan/-kLetranhovokLyyvan-/kLetärhovokLyyvan-/kLetärhovokLetranhovokLyyvan-/kLetärhovokLyyvanhovokLyyvan-/kLetärhovo
kLåbbdöda, avlivakLåbbkLåbb, pesi-kLåbbkLåbb, kraaskLåbb, pesikLåbb, kraaskLåbb
kLåbbfäädislutkörd efter tung prestation, dödströttkLåbbfäädikLåbbfäädi-kLåbbfäädikLåbbfäädikLåbbfäädikLåbbfäädikLåbbfäädo
kLåmsinstel om händerna av kyla, valenkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsinkLåmsin
kLåo, -nar, -nanklo, klor, klornakLåo, -nar, -nankLåonankLåonankLåonankLåonankLåonan, kLöunankLåonankLåo, -nar, -nan
kLåojuurrovdjur; elak människakLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuurkLåojuur
kLåss, -inliten bit av sågat virke, annan träbitkLåss, -inkLåssknåbilknåbilknobil, knåbilknåbilkLåss, knåbilknåbil
kLått, -arkladda, grisa ner; slaska; krånglakLått, -arkLåttkLått         kLåttkLåttkLåttkLåttkLått
kLåttotvått och eländigt; krångligt; kladdigtkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttotkLåttot
kLåvaklo för fasthållande av stockkLåvakLavakLavakLåvakLavakLåvakLåvakLava
kLöij; kLöijasklia (något); klia (det kliar)kLöij; kLöijaskLöij, kLoå; kLöijaskLöij; kLöijas    kLöij; kLöijaskLöij; kLöijaskLöij; kLöijaskLöij, kLoå; kLöijaskLöij, kLoå; kLöijas
kLöuvrykkarklok gubbe, självlärd leddoktorkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöurykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkarkLöuvrykkar
kLöufeittklövfett för smörjning av olika redskapkLöufeittkLöuvfeittkLöufeittkLöufeittkLöufeittkLöufeittkLöufeittkLöufeitt
kLöun fast seklamra fast sigkLöun fast sekLöun fast sekLöun fast sekLöun fast sikLöun fast sikLöun fast sikLöun fast sikLöun fast si/si fast
kLöupalla, -nbakre delen av kons båskLöupalla, -nkLöuvpalla(fLåorståttjin)kLöupallakLöupallakLöupallakLöupallakLöupalla
kLöuv(v), -enklöv, fot på klövdjurkLöuv(v), -enkLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)kLöuv(v)
knat/är, -rartälja eller hugga små flisorknat/är, -rarknatär-knaat, knatärknatärknatärknaat, knatärknatär
knaag, knagargnagaknaag, knagarknaagknaagknaagknaaggnaag, knaagknaagknaag, knagar
knaaväLhandtag på lieorvetknaaväLknaaväLknaaväLknaaväLknaapknaaväLknaaväL, knaavärknaaväL
knaaväL oåvknalla ivägknaaväL oåvknåovv oåvknall oåvknaaväL oåvknall oåvknaaväL oåvknall oåv/iviegknall oåv/ivieg
knaftknappt, nätt och jämnt; skickligt, knepigtknaftknaftknaftknaftknaftknaftknaftknaft
knagasoårskavsårknagasoårknagasoårknagosoårknagosoårknagasoårknagosoårknagasoårknagosoår
knapär, knaprarknapra, gnaga, skrapaknapär, knaprarknåpärknåpärknapärknåpärknåpärknapärknapär, knaprar
knapLo, knåpLoojämn (att gå på), stenigknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLoknapLo, knåpLo
knapoL, -ar, -anliten sten, småsten, -ar, -arnaknapoL, -ar, -anknapoLknapoLknapoLknapoLknapoLknapoLknapoL, -ar, -an
knaprotknappt om (pengar, bete, ved...)knaprotknaprotknaprotknaprotknaprotknaprotknaprotknaprot
knapägaltt, -inmager gris; öknamn på snål personknapägaltt, -inknapägalttknapägalttknapägalttknapägalttknapägalttknapägaltt-
knapär oåvdö, avlidaknapär oåvknåpär oåvknåpär oåvknapär oåvknåpär oåvknapär oåvknapär oåvknapär oåv
knekkhärvil, -ingarnhärvel som räknar varv; viktigpetterknekkhärvil, -inknekkhärvelknekkhärvelknekkhärvilknekkhärvilknekkhärvilknekkhärvilknekkhärvil
knepassmågräla, gnabbasknepasknepasknepasknepasknepasknepasknepasknepas
knepparskalbagge; supknepparknepparknepparknepparknepparkneppskråttknepparkneppar
knieknäknieknieknieknieknieknieknieknie
kniep, kniksknep, trickkniep, knikskniep, kniksknikskniep, knikskniepknikskniep, knikskniep, kniks
kniepififfig, rolig; knepigkniepikniepikniepikniepikniepikniepikniepikniepi
kniesnåld, -inknäskålkniesnåld, -inknisnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåldkniesnåld
kniffel, -ingossekniffel, -inkniffelkniffelkniffilknåddkniffilkniffilkniffil
kniidosnål, sparsamkniidokniidogniidokniidogniidogniidokniidokniido
knito, knäLosmula, liten bitknito, knäLoknito, knäLoknito, knäLo       knitognito, knäLoknito, knäLoknito, knäLoknito, knäLo
knokk å draaskjuta och dra med årornaknokk å draaknokk å draaknokk å draaknokk å draaknokk å råoknokk å draaknokk å draaknokk å draa
knuuloknöl av ben, t.ex. fotknölknuuloknuuLoknyylo, knuuloknuuLoknyyloknyyloknuuloknyylo
knuöl selocka, permanenta håretknuöl seknuöl se, knåål seknuöl seknuöL siknåål siknyöl siknuöl/knåål siknuöl si
knyddolitet bylte, litet knyte t.ex. av garnknyddoknyddoknyddoknyddoknyddoknyddoknyddoknyddo
knykkkort stund, ett tag; ryckknykkknykkknykkknykkknykkknykkknykkknykk
knypLoojämnknypLoknypLoknypLoknypLoknypLoknypLoknypLoknypLo
knyys, -är, -t, -t/knöus, knosisäga något, knystaknyys, -är, -t, -t/knöus, knosiknyysknyysknyysknyysknyysknyysknyys, -är, knöis, knyyst
knåbboknubbig; knubbig och kort flicka; dito pojkeknåbboknåbbo; knåbelknåbbilknåbboknåbboknåbbo; knåbbilknåbbo, knåb(b)ilknåbbo; knåbbil
knådotsvårframkomligt pga. snömodd, dy el. gyttjaknådotknådotknådotknådotknådotknådotknådotknådot
knåoko; knåoto (adj.)benknota; benig, knotigknåoko; knåoto (adj.)knåoko; knåotoknåokoknåokoknåokoknåoko; knåotoknåoko; knåotoknåoko; knåoto
knåov(v) iviegknalla ivägknåov(v) iviegknåov(v) iviegknall oåvknall iviegknåov(v) iviegknåov(v) ivieg, knall oåvknåov(v) ivieg, knall oåvknåov(v) ivieg, knall oåv
knåpärsyssla med något småttknåpärknåpärknåpärknåpärknåpärknåpärknåpärknååp, knåpär
knåålo*knut, oredig slinga på lina-knååLoknååloknååLosnååloknåålo, snååloknåålo, snååloknuölo
knärr (åpp)knarra; lyfta huvudet när man ligger; båtknärr (åpp)knärrknärrknärrknärrknärrknärrknärr (åpp)
knärro, knarroretlig, gnällig, kinkigknärro, knarroknärroknärroknärro, knarroknärroknärroknärro, knarroknärro
knöuLgnolaknöuLknöuLknöuLknöuLknöuLknöuLknöuLknöuL
knöuss, -inliten kulle, upphöjningknöuss, -inknöussknöussknöussknöussknöussknöussknöuss
knöustärknastraknöustärknöustärknöustärknöustärknöustärknöustärknöustärknöustär
knöutknota, klagaknöutknöutknöutknöutknöutknöutknöutknöut
kokktitta; gala (om gök)kokkkokk-kokkkokkkokkkokkkokk
kokkogökkokkokokkokokkokokkokokkokokkokokkokokko
kokäLsitta overksam; vänslaskokäLkokäL-kokäLkokäLkokäLkokäLkokäL
koldär, koldrarkullra, rullakoldär, koldrarkoldärkoldärkoldärkoldärkoldärkoldärkoldär, koldrar
koLitkulet, gråkallt, ruggigt (om väder)koLitkoLitkoLitkoLitkoLitkoLitkoLitkoLit
kolooromoväsen; flirtandekolooromkolooromkolooromkolooromkolooromkolooromkolooromkoloorom
komorinkummin; någonting som är extra bra (best. form)komorinkomorinkomorinkomorinkomorinkomorinkomorinkomorin
Koni-spiggan*öknamn på Kunibor------Koni-spigganKoni-piggan
koona, -nkopplingspedalkoona, -nkoonakoonakoonakoonakoonakoonakoona
kosiin, kosiindrenkusin, kusinernakosiin, kosiindrenkosiin, -drenkosiin, -drenkosiin, -drinkosiin, -an/-drinkosiin, -drin/-ankosiin, -an/-drinkosiin, -an
kotär, kotrar, kotra, kotrasmåskratta; spela (om orre), kuttra (om duva)kotär, kotrar, kotra, kotrakotärkotärkotärkotärkotärkotärkotär, kotrar, kotra
kotoLsiklöjakotoLkotoLkotoLkotoLkotoLkotoLkotoLkotoL
koåkogrytvinda i öppen spiskoåkokoåkokoåkokoåkokoåkokoåkokoåkokoåko
koåkstandar, -inlodrät stång där grytvindan fästeskoåkstandar, -inkoåkstandarstandarkoåkstandarstandarkoåkstandarkoåkstandarkoåkstandar
koåL ettsöka under vattenytan (med redskap)koåL ettkoåL ett-koåL ettkoåL ettkoåL ettkoåL ettkoåL ett
koåLablastkoåLakoåLakoåLakoåLakoåLakoåLakoåLakoåLa
kraaväLkravlakraaväLkraaväLkraaväLkraaväLkrääväLkraaväLkraaväLkraaväL
krakafruset lager av gyttja, jordkrakakraka-   krakakraka-krakakraka
krakas, krakastharkla sig, harklade sigkrakas, krakastkrakaskrakaskrakaskrakaskrakaskrakaskrakas, krakast
krambäLprovisorisk ställningkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäLkrambäL
krankk, kranttjinmyggakrankk, kranttjinkrankkkrankkkrankkkrankkkrankkkrankkkrankk, kranttjin
krankkmåodrostor mygga med långa benkrankkmåodrokrankkmåodrokrankkmåodrokrankkmåodrokrankkmåodrolangbeinakrankkkrankkmåodrokrankkmåodro
kratjiil*tjata, tjata sig till---kratjiil-kratjiil, -arkratjiil, -arkratjiil, kratjiilar
kravatt-tjuur, -inseminörkravatt-tjuur, -inkravatt-tjuur-kravatt-tjuurkravatt-tjuurkravatt-tjuurkravatt-tjuurkravatt-tjuur
kreek, kreetjeotrevlig, frånstötande person, kräkkreek, kreetjekreekkrääkkrääkkrääkkrääkkrääkkrääk, kräätji
kreek, kreetjenkreatur, kreaturenkreek, kreetjenkreek, kreetjenkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjinkrääk, kräätjin
kreek, kreekärkrypa, gå på alla fyra (om människa)kreek, kreekärkreekga fyyromfåota, krääkkrääk, ga fyyronfåotaga fyyronfåota, krääkkrääk, ga fyyronfåotakrääk, krääkärkrääk, ga fyyronfåota
kreemkräm, bärsoppakreemkreemkrääm, bärisåppokrääm, bärikräämkräämkräämkräämbärisåppo, bärikrääm
kreftoncancer (best. form)kreftonkreftonkräftonkräftonkräftonkräftonkräftonkräfton
krekLogrötkräkla (vanligen femgrenad)krekLokreklogröitkräkLokräkLogröitkräkLogröitkräkLokräkLokräkLo, gröitkräkLo
krenggäL/kränggäLklättra (med möda), dra sig uppkrenggäL/kränggäLkrenggäL-kränggäLkränggäLkränggäLkränggäLkränggäL
krenttjomager, klen varelse; årklyka på ökstockkrenttjokrenttjo-kränttjokränttjokränttjo, råokränttjokränttjokränttjo
kriig, kriij(j)ekrig, -etkriig, kriij(j)ekriig, kriij(j)ekriig, kriij(j)ekriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)ikriig, kriij(j)i
krinaasch/krinaasgott humör, djärvhetkrinaasch/krinaas--krinaas-krinaasch/krinaaskrinaaschkrinaas
kripäärdö, förgås, stryka med (t.ex. av skratt)kripäärkripäärkrepäärkripäärkripäärkripäärkripäärkripäär
krisndöpa, namngekrisnkrisnkrisnkrisnkrisnkrisnkrisnkrisn
krokokrokigkrokokrokokrokokrokokrokokrokokrokokroko
kroåkokråka; mjukare del under hästhovenkroåkokroåkokroåkokråokokroåko; -kroåkokroåkokroåko; -
kroåkreddo, kroåkskreemokråkskrämmakroåkreddo, kroåkskreemokroåkskreemokroåkskräämokroåkskräämokroåkskräämokroåkskräämo, -räddokroåkskräämokroåkskräämo
kroåkriisvaLkk, -vaLttjinredskap för att ta bort bark från kråkriskroåkriisvaLkk, -vaLttjinkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkkkroåkriisvaLkk, -vaLttjin
kruksoelakt fruntimmerkruksokrukso, haggokrykso, haggohaggokryksokrykso, haggokrukso, haggokrukso, haggo
krykLorörelsehindrad, dålig i benen, bräckligkrykLokrukLokrökLokrukLokrykLokrykLokrukLokrykLo
krykso, karoböjd grep med långt skaftkrykso, karokarokryksokrykso(dyng)karokrykso, karokrykso, karokrykso
kryttjokrycka; bjudning före bröllopetkryttjokryttjo-kryttjokryttjokryttjokryttjokryttjo
kryttjogrenklyka använd vid fiske under iskryttjo-kryttjokryttjokryttjokryttjokryttjokLyyko
kryyj(j)inkry, rask; på gott humör, munterkryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)in  kryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)inkryyj(j)in
kryyl (ihåop se)krypa ihopkryyl (ihåop se)kryylkryylkryylkryylkryylkryylkryyl (ihåop si)
kryynkröna, dvs. förse mått med kontrollstämpelkryynkryynkryynkryynkryynkryynkryynkryyn
kråbb-biitarhäst som biter i trä, gnager på krubbankråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitar      kråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitarkråbb-biitar
kråbbokrubbakråbbokråbbokråbbo   kråbbokråbbokråbbokråbbokråbbo
kråkäLkrångelkråkäLkråkäLkrånggäLkråkäL, krånggäLkrånggäLkråkäLkråkäLkrånggäL/kråkäL
kråån, krånar (åpoå)köra fram och tillbaka i dåligt förekråån, krånar (åpoå)kråånkråånkråånkråånkråånkråånkråån, krånar
krååt, kråtarkrångla, fungera illakrååt, kråtarkrååtkrååtkrååtkrååtkrååtkrååtkrååt, kråtar
kvaamnkvävaskvaamnkvaamnkvamnkvamnkvaamnkvamnkvamnkvaavn
kvaaL, -inärmlinning, mudd på socka eller vantekvaaL, -inkvaaLkvaaLkvaaLkvaaLkvaaLkvaaLkvaaL
kvaLmokvav, tryckandekvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmokvaLmo
kvarttärhusrum, logikvarttärkvarttärkvarttär kvarttärkvarttärkvarttierkvarttärkvarttär
kvarttäärkvarter, någon av månens fyra faserkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäärkvarttäär
kveld, kveldinkväll, kvällenkveld, kveldinkveldkveldkveldkveldkveldkveldkveld
kvellsvaaL, kvellsvaaLinkvällsmat, kvällsvardkvellsvaaL, kvellsvaaLinkvellsvaaLinkvellsvaaLekvellsvaaLikvellsvaaLikvellsvaaLikvellsvaaLikvellsvaaLi
KvievLaks-seipanöknamn på KvevlaxborKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipanKvievLaks-seipan
kviigoårsgammal kokalvkviigokviigokviigokviigokviigokviigokviigokviigo
kvikkdraag, -draajehästastma, andnöd hos hästarkvikkdraag, -draajekvikkdraaje-kvikkdraajikvikkdraajikvikkdraajikvikkdraajikvikkdraag, -draaji
kvään, kväänenkvarnkvään, kväänenkväänkväänkväänkväänkväänkväänkvään, kväänin
kåbbil, -inträklabb som är besvärlig att hanterakåbbil, -in-kåbbilkåbil, kåbbilkåbilkåbbilkåbbilkåbbil, -in
kåbbolitet hus; kätte; liten avskild åkerplättkåbbokåbbokåbbokåbbokåbbokåbbokåbbokåbbo
kåbil, -inbajskorvkåbil, -inkåbelkåbilkåbilkåbilkåbilkåbilkåbil, -in
kåisokvinna av lätta sederkåisokåisokåisokåisoköuso, kåisokåisokåisokåiso
kåkäLgobb, -inkvacksalvarekåkäLgobb, -inkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobbkåkäLgobb, -in
kållo, kåldrosinnessvag, dementkållo, kåldrokållo, kåldrokållo,kåldrokållo, kåldrokåldrokållo, kåldrokållo, kåldrokållo, kåldro
kåLosvart av sot eller kolkåLokåLokåLokåLokåLokåLokåLokåLo
kålttoreda, rådd; blanda ihop sakerkålttkålttkålttkålttkålttkålttkålttkåltt
kåm ettkomma och hämtakåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ettkåm ett
kåmbäLstenkummel (naturligt eller ihopplockat)kåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäLkåmbäL
kåmonaalanklimp av mjölk och vetemjölkåmonaalankåmonaalankåmonaalankåmonaalan  kåmonaalankåmonaalankåmonaalanmjöLkkLimppan
kåntt, kånttinben, benknotakåntt, kånttinkånttkånttkånttkånttkånttkånttkåntt
kåntt, kånttkårgpärtkorg som hängdes på bärkrokenkåntt, kånttkårgkåntt, kånttkårgkånttkårgkånttkårgkånttkårg, kasskånttkånttkårgkånttkårg, kasskånttkåntt
kåo(v), kåov(v)en, kåonankokåo(v), kåov(v)en, kåonankåo(v), kåov(v)enkåo(v)           kåo(v), kåov(v)inkåo(v)kåo(v)kåo(v), kåov(v)in, kåonankåo(v), kåov(v)in, kåonan
kåobaggvallpojke eller vallflickakåobaggkobaggkåobaggkåobaggkåobaggkåobaggkåobaggkåobagg
kåodyngfrombil, -intordyvelkåodyngfrombil, -indyngfrombeldyngfrombildyngfrombil, tåodivildyngfrombilkåodyngfrombilkåodyngfrombil, tåodiviltåodivil
kåok uurdestillera (om hembränd sprit)kåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uurkåok uur
kåokrenttjomager kokåokrenttjokåokrenttjo-kåokränttjokåokränttjokåokränttjokåokränttjokåokränttjo
kåopkopa hökåopkåopkåopkåopkåopkåopkåopkåop
kåopoliten hövolmkåopokåopokåopokåopokåopokåopokåopokåopo
kåoroåpo, roåpokomocka, kospillningkåoroåpo, roåpokoroåpo, roåpokåoroåpo, roåpokåoroåpo, roåpokåoroåpo, fLatrokåoroåpo, fLatrokåoroåpo, fLatrokåoroåpo, roåpo
kåoschtjellokoskälla (klocka runt ledarkons hals)kåoschtjellokoschtjellokåoschtjellokåoschtjello/-schellokåoschtjellokåoschtjellokåoschtjellokåoschtjello
kåri, kårjar (vaa poå)ta vara påkåri, kårjar (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa poå)kåri (vaa påo)kåri, kårjar (vaa poå)
kårkk, kårttjinkork, korkenkårkk, kårttjinkårkk, kårkttjinkårkk,kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjinkårkk, kårttjin
kårkkmattokorkmatta, (linoleummatta)kårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmattokårkkmatto
kårpp, -inhacka för grus och jordkårpp, -inkårppkårppkårppkårppkårppkårppkårpp
kårväL; kårvLorådda till, sy ihop slarvigt; oredig, trassligkårväL; kårvLokårväl; kårvlokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLokårväL; kårvLo
Kåsk-råstjenöknamn på KosköborKåsk-råstjenKåsk-råstjenKåsk-råstjenKåsk-råstjinKåsk-råstjinKåsk-råstjinKåsk-råstjinKåsk-råstjin
kåtaliten stuga, raststugakåtakåtakåtakåtakåtakåtakåtakåta
kåtaveedär; kåtadaadåligt väder; dålig dag för utevistelsekåtaveedär; kåtadaakåtavedär; kåtadaakåtavedär; kåtadaa    kåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaakåtaveedär; kåtadaa
kåtorande obesuttnakåtorankåtoranfatifåLtjekåtorankåtorankåtorankåtorankåtoran
kåådankalaasullkardning under trevlig samvarokåådankalaaskåådankalaaskåådankalaaskoådankalaas kåådankalaskoådankalaaskåådankalaaskoådankalaas
KökLot-jässan*öknamn på KöklotborKökLot-jässanKukLåot-jässan
köurtreva omkringköur----köurköur-
LL-------
la se oåvge sig iväg (brådskande)la se oåvla se oåvla se oåvla si oåvla si oåvla si oåvla si oåvla si oåv
laam oåv, lamar oåvspringa iväg, ha båttom undanlaam oåv, lamar oåvlaam oåv-liim oåvlaam oåvlaam oåvlaam oåv, liim oåvliim, liimar, liima oåv
laa me/laame, laameetillsammans med, blandlaa me/laame, laameelaamelaamelaamelaame, laameelaamelaame, laameelaa me/laame, laamee
laatkLöuv(v), -ar, -anlättklöv (förkrympt klöv ovanför ko-/djurfot)laatkLöuv(v), -ar, -anlaatkLöuvvan-laatkLöuvvanlettkLöuvvanlaatkLöuvvanlaatkLöuvvanliettkLöuvvan
laatsåkklätting, latmasklaatsåkklatsåkk, laatsåkklaatsåddlaatsåkklaatsådd, laatstöväLlaatsåddlaatsåddlaatsådd, laatstööväL
laavschtjåoronötskrikalaavschtjåorolaavschtjåoro, grenskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriikogränskriiko
labbhand el. fotlabblabblabblabblabblabblabblabb
ladogobbden som trampar och jämnar hö i ladaladogobbladotramppar-ladogobbladogobbladogobbladogobbladogobb
ladokLåbb, -ar, -anstockklabb/ar för att stänga glugg i höladaladokLåbb, -ar, -anladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbbanladokLåbb, -ar, -an
ladotranggttrångt i hölada då den börjar bli fullladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggtladotranggt
laggskåra i tunnstav för botten; tunnstav (tunnbräda); uppstickande kant över bottnarna på laggkärllagglagg-lagglagglagglagglagg
lagg, laddjinlagg; yttre kant av sankmark, äng, vatten; namn på bydel bl.a. i Vassorlagg, laddjinlagg, laddjin-lagg, laddjinlagg, laddjinlagg, laddjinlagg, laddjinlagg, laddjin
laikk oåvlunka iväglaikk oåvlabb ivieglabb ivieglabb oåvlaikk ivieg, labb ivieglaikk oåv, labb oåvlaikk oåvlaikk ivieg, laikk oåv
lakavieton, pikkavietonsås på potatisvatten, smör, lök och saltlakavieton, pikkavietonvieton, smö-/lakavietonlakavieton, vietaselakavietonlakavieton, vietasilakavieton, pikkavietonlakavieton, vietasi(laka)vieton, pikkalakan
lakakråok, -kråotjinagnkrok för lakfiskelakakråok, -kråotjinlakakråoklakakråoklakakråoklakakråoklakakråoklakakråoklakakråok
lakaryscho*ryssja för lake-lakaryscholakaryscholakaryscholakaryscholakaryscholakaryscholakaryscho
lakaråmnlakromlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmnlakaråmn
lakastikkofiskeredskap f. lake gjort av liten träklykalakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikkolakastikko
lamblamm; föda lammlamblamblamblamblamblamblamblamb
landfåår*sista plogtiltan från diket-landfåår--landfåårlandfåårlandfåårlandfåår
landkalla, -r, -nisrand längs stranden (plur. anv.)landkalla, -r, -nlandkallanlandkallanlandkallanlandkallanlandkallanlandkallanlandkallan
langpanjil, panjillång och smal yngling (öknamn)langpanjil, panjillangkanjel, reivstakalangkanjil, pinjil, rätjilpanjil, rakäLstaka, pinjillangkanjil, rätjiL, rakäLstakalangpanjil, pinjil, rätjil,langpanjil, pinjil, rätjillangkanjil, panjil
langfinggrotjuvaktiglangfinggrolangfinggrolangfinggrolangfinggrolangfinggralangfinggralangfinggralangfinggra
langfLakalång kärrflake, kärra m. lång flakelangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLakalangfLaka
langg, lenggär, lengstlång, längre, längstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengst     langg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär, lengstlangg, lenggär,lengstlangg, lenggär, lengst
langgollsfeldfårskinnsfäll med lång ulllanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeldlanggollsfeld
langmattotrasmatta av lång modelllangmattolangmattolaangmattolangmattolangmattolangmattolangmattolangmatto
langreivlångrevlangreivlangreivlangreivlangreivlangreivlangreivlangreivlangreiv
langråotkvickrotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråotlangråot
langsammlångsamlangsammlangsammlangsammlangsammlangsammlangsammlangsammlangsamm
langsedanlänge sedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsedanlangsaan, langsedanlangsaan, langsedan
langsettlängs medlangsettlangsettlangsettlangsettlangsettlangsettlangsettlangsett
langtrådotlångtråkigt, enahandalangtrådotlangtråkotlangtråkotlangtrådotlangtråkotlangtrådotlangtrådotlangtrådot
lappbruudfettisdagslek (utklädd flicka fick gåvor)lappbruudfettisdasbruudlappbruudfeittisdasbruudfeittisdasbruudlappbruudlapp-/feittisdasbruudfeittisdasbruud
lappiilliten tromblappiillappiillappiillappiillappiillappiillappiillappiil
larjo, kaffelarjokaffeblask, väldigt svagt kaffelarjo, kaffelarjobLaijobLasklarjolarjolarjo, kaffilarjolarjo, kaffilarjo-
lator, -inlatmasklator, -inlator, laatåkslaatåkslatorlatorlator, laatåkslatorlator, latapårr
ledaluösmjuk i lederna, slattrigledaluös-slatroledaluösledaluösledalyösledaluösledaluös
leed, ledeöppningsbar del i stängselleed, ledeleed, ledeleed, ledeleed, ledileed, ledileed, ledileed, ledileed, ledi
leentmilt (om vinterväder)leentleentleentleentleentleentleentleent
leev tiel, levär tielbråka, busaleev tiel, levär tielleev tielleev tielliev tielleev tielleev tielleev tielleev tiel, levär tiel
legg uutskränka sågblad och sågklingorlegg uut --legg uutlegg uutlegg uutlegg uut
legs nedär, legstist nedärlägga/lägger, lade/lagt sig nerlegs nedär, legstist nedärlegs nedär, legstistlegs nedärlegs nedärlegs, legstist nedärlegs, laadist/legstist nedärlegs neder, legstist nedärlegs, laaddist/legstist nedär
leido; ha leidonleda; vara uttråkad, trött påleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidonleido; ha leidon
leigreessvinmållaleigreesleigreesleigreesleigrääsleigrääsleigrääsleigrääsleirisko, leiriskona
leijinsmaklös, faddleijinleijinleijinleijinleijinleijinleijinleijin
leikar/leikanlekare, dvs. vridbar länk på kedjaleikar/leikanleikanleikanleikanleikanleikanleikanleikan, leikani
leikoleksak för barnleikoleikoleikoleikoleikoleikoleikoleiko
leitsökaleitleitleitleitleitleitleitleit
lektriselektricitetlektrislektris, struöminlektrislektrislektris, struöminlektrislektrislektris
lektrisknapp, -inströmbrytarelektrisknapp, -inlektriskapplektrisknapplektrisknappaavbryytar, lektrisknappbryytar, lektrisbryytarlektrisknapp, bryytarlektrisknapp
lendotjämnt (om terräng)lendotlendotlendotlendot-lendotlendotlendot
lidoluössysslolös, lös och lediglidoluöslidoluös, luös å ledoledoluöslidoluösledoluöslidolyöslidoluöslidoluös, lido
liegdsänka i terrängenliegdliegdliegdliegdliegdliegdliegdliegd
lieslåsalieslieslieslieslieslieslieslies
liett oåvlugna i, bli lättareliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåvliett oåv
ligaat, -inodåga, okynnig pojkeligaat, -inligaat-ligaatligaatligaatligaatligaat
ligg, liggär, loå, ligaligga, ligger, låg, legatligg, liggär, loå, ligaliggliggliggliggliggliggligg, -är, loå, liga
ligg poåhänga över en, tyngaligg poåligg poå-ligg poåligg poåligg poåligg poåligg poå
ligg uviövernattaligg uviligg uviligg yveligg yviligg uviligg yviligg uviligg uvi
liggsied, -enliggsäd, säd nedslagen av regnliggsied, -enliggsiedliggsiedliggsiedliggsiedliggsiedliggsiedliggsied, -in
ligo, beelolega (orsakad av djur eller väder)ligo, beeloligoligoligoligoligo, beeloligo, beeloligo, beelo
liialieliialiialiialiij(j)aliij(j)aliialiia, liij(j)aliij(j)a
liidsluttning, t.ex. skogslidliidliidliidliidliidliidliidliid
liik fö nåogalikgiltig, liknöjdliik fö nåogaliika fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåogaliik fö nåoga
liik illgrina illa, visa avsmakliik illliik illliik illliik illliik illliik illliik illliik ill
liik, liikartycka om, gillaliik, liikarliikliikliikliikliikliikliik
liis, liisarlindra, lättaliis, liisarliisliisliisliisliisliisliis, liisar
liistryytjobrynsten för lieliistryytjoliisendo-sendosendoliistryytjoliistryytjo, sendostryytjo, sendo
liivstykk, liivstyttjeunderplagg att fästa strumpband i; väst, livliivstykk, liivstyttjeliivstykkliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttjiliivstykk, liivstyttji
liiärvlieorv, skaft på lienliiärvliiärvliiärvliiärvliiärvliiärvliiärvliiärv
likattohermelin, vesslalikattolikattolekattolikattolikattolikattolikattolikatto
lilltållosmeknamn på liten flickalilltållolilltållo, golltållogolltållo, lilltållogolltållo, lilltållogolltållogolltållo, lilltållolilltållo, golltållolilltållo
limb, -inlamm, fårlimb, -inlimblimblimblimblimblimblimb
liminöm i musklerna (efter arbete, träning)liminliminliminliminliminliminliminlimin
lindoäng; förband, omslaglindolindolindolindolindolindolindolindo
lindäningglindringlindäningglindäningglindäningglindäningglindäningglindäningglindäningglindäningg
linjaaltjärro, -nhästkärra för finare bruklinjaaltjärro, -nlinjaaltjärrolinjaaltjärrolinjaaltjärrolinjaalatjärrolinjaaltjärrolinjaaltjärrolinjaalatjärro
liporanläpparnaliporanliporan-liporanliporanliporanliporanliporan
lippfånga med håv, lyfta upp med håvlipplipplipplipplipplipplipplipp
lippohåvlippolippolippolippolippolippolippolippo
lissoögla av tyg, garn osv. (för bälte, i handduk)lissolissolissolissolissolissolissolisso
lissoskidbindning av läder (senare äv. metall)lissolisso-lissolissolissolissolisso
lodinluden; okammadlodinlodinlodinlodinlodin, toskolodinlodinlodin
lollligga (barnspråk)lolllolllolllolllolllolllollloll
lollobarnsäng, vagga el. barnvagn (barnspråk)lollolollolollolollolollolollolollolollo
longsåot, -inlungtuberkuloslongsåot, -inlongsåotlongsåotlongsåotlongsåotlongsåotlongsåotlongsåot
lonttoliten fackla; kort o. tjock kvinna; tjock boklonttolonttolonttolonttolonttolonttolonttolontto
lopiförbi, över (jfr. förlupen)lopi--lopilopilopilopilopi
lorkk, lorttjinotrevlig personlorkk, lorttjinlorkklorkklorkklorkklorkklorkklorkk, lorttjin
lorkkomössalorkkolorkkolorkkolorkkolorkkolorkkolorkkolorkko
loåralår, binge, förvaringslådaloåraloåraloåraloåraloåraloåraloåraloåra
loåt åm seklaga, jämra sigloåt åm seloåt åm selååt åm seloåt åm siloåt åm siloåt åm siloåt åm siloåt åm si
luun iimojna, avta (om vind)luun iiluun iiluun iiluun iiluun iiluun iiluun iiluun ii
luuriaktta i smyg, kika, lurpassa; luraluurluurluurluurluurluurluurluur
luuss, luuddistlyssna/lyssnar, lyssnade/lyssnatluuss, luuddistlyysslyysslyysslyysslyysslyyss, luusslyyss, (luuss), lyyddist
luödbända med hävstång; löd/a, -erluödluöd-luödluödlyödluödluöd
luödohävstångluödoluödoluödoluödoluödolyödoluödoluödo
luögd, -inlögnluögd, -inluögdluögdluögdluögdlyögdluögdluögd
luösviko, -nledig vecka för pigor och drängarluösviko, -nluösvikon-luösvikonluösvikonlyösvikonluösvikonluösviko, -n
luövkråokröjkniv eller skära för lövslyluövkråokluövkråoklöövkråok    luövkråokluövkråoklyövkråokluövkråokluövkråok
lykt; ha lyktaavsluta arbete, t.ex. vårbruket; har avslutatlykt; ha lyktalyktlöktlyktlyktlyktlyktlykt; ha lykta
lyttjomaska (vid stickning)lyttjolyttjolyttjolyttjolyttjolyttjolyttjolyttjo
lysm, lysmar*lysa, spela om norrsken-lysm, lysmar-  ----lyysm, lyysmar, lyysma
låbbbajskorvlåbblåbblåbblåbblåbblåbblåbblåbb
låbbsåkk, -såttjinslarver, person som gör slarvigt arbetelåbbsåkk, -såttjin--låbbsåkklåbbsåkk-låbbsåkklåbbsåkk, -såttjin
låbbokråkriskvast med skaftlåbbolåbbolåbbolåbbolåbbolåbbolåbbolåbbo
låftlukta, doftalåftlåftlåftlåftlåftlåftlåftlåft
låisp tielflamma upp hastigt, häftigtlåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiellåisp tiel
låkk, låttjinspindel; hårlocklåkk, låttjinlåkklåkklåkklåkklåkklåkklåkk, låttjin
låkkfåågäL, -fåågLinlockfågel vid jakt, vettelåkkfåågäL, -fåågLinlåkkfågäLlåkkfågäl, låkkårrlåkkfåågäLlåkkfåågäLlåkkfåågäL, låkkårrlåkkfåågäL, låkkårrlåkkfåågäL, låkkårr
låkkneetspindelnätlåkkneetlåkkneetlåkkneetlåkknietlåkkneetlåkkneetlåkkneetlåkkneet
låkkvoåtgenomblötlåkkvoåtlåkkvoåt-låkkvoåtlåkkvoåt, låkkbLuötlåkkvoåtlåkkvoåtlåkkvoåt
låmanrotändan av ett trädlåmanlåmanlåmanlåmanlåmin, låmanlåm/in, -an, låmaendanlåman (pl. låman)låmin (pl. låman)
lånna, lånnorträstång/-stänger för att underlätta transportlånna, lånnorlånna, lånnorlånna, lånnorlånna,  lånnorlånna, lånnorlånna/lonna, lånnorlånna, lånnorlånno, lånnor
låodlodlåodlåodlåodlåodlåodlåodlåodlåod
låodråsa, -ntröskad säd på loggolvet (best. form)låodråsa, -nlåodråsan, dråsandråsandråsandråsanlåodråsanlåodråsanlåodråsan
låokkabåge över hästens mankelåokkalonkkalonkkalåokkalåokkalåokkalåokkalåokka
låom, -ar, låoma oåvlomma av, knalla iväglåom, -ar, låoma oåvlääm oåvlåomlåomlåomlåomlåomlååm, låmar, låma oåv
låov(v)ludd (fr. tyg, garn); fälla luddlåov(v)låov(v)-låov(v)låov(v)låov(v)låov(v)låov(v)
låovvanlogen i rianlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvanlåovvan
lårvhålla sig undan; skolkalårvlårvlårvlårvlårvlårvlårvlårv
låstin*lysten, sugen på något-låstjin, låstin--låstinlåstinlåstin-
låtaavdelning, horisontell indelning av t.ex. lådalåtalåtalåtalåtalåtalåtalåtalåta
lååk, låtjelock, locketlååk, låtjelååk, låtjelååk, låtjelååk, låtjilååk, låtjilååk, låtjilååk, låtjilååk, låtji
lååm, låmar, låmaringa, eka i öronen efter skräll; falla hårt; "genljuda" i kroppen efter slag el. falllååm, låmar, låmalååmlååmlååmlååmlååmlååmlååm, låmar, låma
löiplossna (om hud); lossna lätt (om bark)löiplöiplöiplöiplöiplöip, löipär, lopilöiplöip, -är
löip, -är, löift, löift/lopi åpphitta, fynda, få tag på; hitta på, finna upplöip, -är, löift, löift/lopi åpplöip opplöip åpplöip åpplöip åpplöip åpplöip åpplöip åpp
löip, laipslöfock, oföretagsam o. senfärdig personlöip, laiplöiplöiplöiplöip(laip), löiplöiplöip
löipisvasslavassla, rest efter ost- el. smörtillverkninglöipisvasslavasslalöipisvassla-löipisvasslalöipisvasslalöipisvasslalöipisvassla
löistappa hår; lossa fisk ur nätlöislöislöislöislöislöislöislöis
löknom mjölk: löpna, tjockna till fillöknlöknlöknlöknlöknlöknlöknlökn
lömnlämnalömnlömnlömnlömnlömnlömnlömnlömn
löuv(v) åppvärma upplöuv(v) åpp--jåov(v) åpplöuv(v) åpplöuv(v) åpplöuv(v) åppjåov(v) åpp
maal, maalar oåvavlägsna sig långsamtmaal, maalar oåv-maal oåvmaal oåv-maal oåvmaal oåvmaal, -ar, mail, -ar oåv
maaL, maLarmala, mal; spinna, spinner (om katt)maaL, maLarmaaLmaaLmaaLmaaLmaaLmaaLmaaL, maLar
maaLothårt och stenigt om markmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLotmaaLot
maan, manenhästmanmaan, manenmaan, manenmaan, maninmaan, maninmaan, maninmaan, maninmaan, maninmaan, manin
maatas iifyllas om sädeskorn, mognamaatas iimatas ii-maatas iimaatas iimaatas, maatas iimaatas, maatas iimaatas, maatas ii
magafaremagsjuka, diarré (bestämd form)magafaremagafaremagafaremagafarimagafanjimagafarimagafanjimagafanji, magafari
magapållo, magaknappnavelmagapållo, magaknappmagapållomagapållomagapållomagapållomagapållo, -knappmagapållomagapållo
Maij-båoperson bosatt i Majorna i KvevlaxMaij-båoMaij-båo-Maij-båo----
makas åt semaka åt sig, flytta på sigmakas åt semakas åt semakas åt semakas åt simakas åt simakas åt simakas åt simakas åt si
malaakärmodfälld, stillsammalaakärmalaakärmalaakärmalaakärmåofölåoramalaakärmalaakärmalaakär
maLatjytemalet kött (bestämd form)maLatjytemaLatjöte/ maLatjutemaLatjötemaLatjutimaLatjytimaLatjytimaLatjutimaLatjuti
maldreogräsfrö i trösksäd (bestämd form)maldremaldremaldremaldrimaldrimaldrimaldrimaldri
maLmaranskridskor med mässingsskenor (best. form)maLmaran--maLmaskrikkskåovanmaLmaranmaLmaranmaLmaranmaLmaran
mammosmammasmammosmammosmammosmammosmammosmammosmammosmammas
mangfaldo*mångkunnig, mångsidig--mangfaldomangfaldo-mangfaldomangfaldomangfaldo
mangleisspå många olika sätt; ombytlig, kompliceradmangleissmangleissmangleissmangleissmangleissmangleissmangleissmangleiss
markk, marttjemärke, teckenmarkk, marttjemarkkmarkkmarkkmarkkmarkkmarkkmarkk
marakatto*Olympia båtmotor (liten), "markatta"-marakattomarakattomarakattomarakattomarakattomarakattomarakatto
marangräsbevuxen våtmark; andeväsen, mara (best. form)maranmaran-maranmaranmaranmaranmaran
marrknot, gnäll; gnälla, muttra, knota; myllramarrmarrmarrmarrmarrmarrmarrmarr
marttaslonggomarthornas handväskamarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggomarttaslonggo
maschiinbeddo*motorbädd i båt eller bil--maschiinbeddomaschiinbeddomaschiinruötär, -ruötrinmaschiinbeddomaschiinbeddomaschiinbeddo
masorbåll, knyylovril, utväxt på trädmasorbåll, knyylomasorknuutmasorknuut, vridilmasorbållknuölmasorbåll, knyylomasorbåll, knyylomasoLknuut
massekk, massettjinmatsäckmassekk, massettjinmassekk, maatsekkmassekkmassekk, masettjinmassekkmassekkmassekkmassekk
matismessmatsmässa, aposteln Matias namnsdag 24.2matismessmatismess-matismessmatismessmatismess, låkkamattmatismessmatismess
mattikraan, -kranenvinsch, kranmattikraan, -kranenmattikraanmattikraanmattikraanmattikraansteinspeelmattikraanmattikraan, steinspeel
matärjomaterial; stoff, ämnematärjomatärjomatärjomatärjomatärjomatärjomatärjomatärjo
me reett, me räättegentligenme reett, me räättme reettme räättme räättme räättme räättme räättme räätt
meefelttgynnsamt, utan besvär; med på noternameefelttmeefeltt-meefelttmeefelttmeefelttmeefelttmeefeltt
meesuöLsmedsolsmeesuöLsmeesåoLsmesåolsmeesåoLsmeesåoLsmesyöLsmeesuöLsmeesåoLs
meet, meetärmäta, ta måttmeet, meetärmeetmeetmietmietmeetmeetmiet, mietär
meijoskummjölk, fettfri mjölkmeijomeijomeijomeijomeijomeijomeijomeijo
meijar, meijarinseparatormeijar, meijarinmeijarmeijarmeijarmeijarmeijarmeijarmeijar
mein, ha mein oåv naintinggmen, ha men avmein, ha mein oåv naintinggmein, ha mein o naintinggmein, ha mein oåvmein, ha mein oåvmeinmein, ha na mein oåvmein, ha mein oåvmein, ha na mein oåv
meirmerameirmeirmeirmeirmeirmeirmeirmeir
meiso*fiskhåv vid torgförsäljning-meisomeisomeisomeisomeisomeiso-
meit, meitarmeta, metarmeit, meitarmeitmeitmeitmeitmeitmeitmeit
meitmaskmetmaskmeitmaskmeitmaskmeitmask    meitmaskmeitmaskmeitmaskmeitmaskmeitmask
mektmäkta, orkamektmektmektmektmektmektmektmekt
mekär, mekrarsmågnägga; småskrattamekär, mekrarmekärmekärmekärmekärmekärmekärmekär, mekrar
melttgro (om sädesfrö)melttmelttmelttmelttmelttmelttmelttmeltt
mesiblaaden, kallona*missne (best. f. plur.)--mesiblaaden-kallonamesiblaadinkallona-
mesikLåbbankaveldun (best. f. plur.)mesikLåbbanvaLmasbolttanträstjiskLåbban-röirkLåbbanträstjiskLåbbankLåbbadaggan-
middasviilomiddagslurmiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilomiddasviilo
midikospåhittig och finurlig pojkemidikosmidikosmidikosmidikosmidikosmidikosmidikosmidikos
mie, mieg; memig (betonat); mig (obetonat)mie, mieg; memieg; mimie, mieg; memie, mieg; mimie, mieg; mimie, mieg; mimie, mieg; mimie, mieg; mi
miin, menn, mett, miinmin (F), min (M), mitt, minamiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miinmiin, menn, mett, miin
mindärmindremindärmindärmindärmindärmindärmindärmindärmindär
minkkminskaminkkminkkminkkminkkminkkminkkminkkminkk
minns, mindistminnas/minns, mindes/kommit ihågminns, mindistminnsminnsminnsminnsminnsminnsminns, mindist
minotäär uututdela i små portionerminotäär uutminotäärminotäär uutminotäärminotäär uutminotäärminotäärminotäär uut
missliikogilla, tycka illa ommissliikmissliikmissliikmissliikmissliikmissliikmissliikmissliik
mittförirakt framförmittförimittförimittanföremittförimittanförimittförimittförimittanföri, mittföri
mittanuurur mitten; slarvigt, hastigt; till en delmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuurmittanuur
mjeek*smågnälla-----mjeekmjeekmjiek
mjöLöukkdum, lättlurad personmjöLöukkmjöLöukk-mjöLöukkmjöLöukkmjöLöukkmjöLöukkmjöLöukk
mogg ii sesmåäta, tugga i sig långsamt och litetmogg ii semogg ii se-mogg ii simåår i siimogg ii simogg ii simåår i sii
moggomurrig, trist (om färg), dystermoggomoggomoggomoggomoggomoggomoggomoggo
moggotdisigt och grått (om väder)moggotmoggot-moggotmoggotmoggotmoggotmoggot
molestbesvär, obehag, förfångmolestmolestmolestmolestmolestmolestmolestmolest
mollbenkk, -benttjinvärmeisolerande jordbänk mot sockelnmollbenkk, -benttjinmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkkmollbenkk
mollskåopohästdragen mullskopamollskåopo--mollskåopojåoLskåopomollskåopomollskåopomollskåopo
monoskåov(v)ar, -skåov(v)anskidpjäxor, -pjäxornamonoskåov(v)ar, -skåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)an måno-/monoskåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)anmånoskåov(v)ar, -an
monreidmunlädermonreidmonreid-monreidmonreidmonreidmonreidmonreid
monskryypelssmåbit som inte stillar hungernmonskryypels-monskryypelsmonskryypels--monskryypels
morogobb, -invetebröd format som gubbe; rund gossemorogobb, -inmorogobbmorogobbmorogobbmorogobbmorogobb, gottagobbmorogobb, gottagobbmorogobb
moronagåva till nyfött barns familj (best. f. plur.)moronamoronamoronamoronamoronamoronamoronamorona
morona, stassmoronakaffebröd köpt vid stadsresa (best. plur.)morona, stassmoronamorona, stassmoronamorona, stassmoronamoronastassgottamorona, stassmoronastassgottamorona, stassmorona
moschahembränd spritmoschamoschamoschamoschamoschamoschamoschamoscha
moss, -ar, mossanörfil, -ar, örfilarna (kanelbulle)moss, -ar, mossanmoss-mossmossmossmossmoss, -ar, mossan
mosson å mossinmormor och morfarmosson å mossinmosson å mossinmosson å mossinmosson å mossinmåosson å måossinmåosson å måossinmåosson å måossinmåosson å måossin
moåkar, -insläggamoåkar, -inmoåkarmoåkarmoåkarmoåkarmoåkarmoåkarmoåkar
moåLabåstabrudborste, stor "kardborre"moåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåstamoåLabåsta
moått, moåttemåttkärl för spannmål, ca 25 lmoått, moåttemoåt, moåtemoått, moåtemoått, moåtimoåt, moåtimoått, moåtimoåt, moåtimoått, moåti
myschi, myschartäta stockvägg m. mossa; smussla; syssla m. ngt på obestämt sättmyschi, myscharmyschimyschimyschimyschimyschimyschimyschi, myschar
myscharsmusslare, avvikande personmyscharmyscharlåbrik (Söderskat)myscharlåbrikmyscharmyschar, myskmyschar
myssomössamyssomössomyssomyssomyssomyssomyssomusso
mytjimycketmytjimytjimytjimytjimytjimytjimytjimytji
myyldeformera, tilltygamyylmyyl-myylmyylmyylmyylmyyl, tårmuul
myyl oåvlomma i vägmyyl oåv--myyl oåv-myyl oåvmyyl oåvmyyl oåv
må hemånne detmå hemå hemåå he, ska hemå hemåå hemå he, ska hemå he, ska hemå he, ska he
måår, måresmå smulor, någonting söndersmulatmåår, måremåår, måremåårmåårmåårmåårmåår, mårimåår, måri
måilar, -inverktyg för att jämna kilad stenmåilar, -inmåilar--steinsettmåilarmåilar-
måittklagamåittmåittmåittmåittmåittmåittmåittmåitt
måLkkmjölkamåLkkmjöLkkmjöLkkmjöLkkmåLkk/mjöLkkmåLkk/mjöLkkmjöLkkmjöLkk/måLkk
mållmumlamållmållmållmållmållmållmållmåll
månas bårttläkas, självläka, helnamånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas bårttmånas åmm/bårtt
månggäLmångla, bedriva handel i liten skalamånggäLmånggälmånggäLmånggäLmånggäLmånggäLmånggäLmånggäL
måodär, mammmor, mammamåodär, mammmåodär, mammmåodär, måormåodär, mammmåodär, måormåodär, mammmåodär, måor, mammmåodär, måor, mamm
måoLitbehändigt, enkeltmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLitmåoLit
måonasmognamåonasmåonasmåonasmåonasmåonasmåonasmåonasmåonas
måoråot, -inmorotmåoråot, -inmåoråotmåoråotmåoråotmåoråotmåoråotmåoråotmåoråot
måotbodi, måotot*motig, kämpig, motbjudande---måotbodi--måotbodimåotbodi
måot kåonanvalla kornamåot kåonanmåot kåonanvakt kåonanmåot kåonanmåot kåonanmåot kåonanmåot kåonanmåot kåonan
måotstreevo*motvillig, motsträvigmåotstreevomåotsträävomåotsträävomåotsträävomåotsträävomåotsträävomåotsträävo
mårassmulasmårasmårasmårasmårasmårasmårasmårasmåras
mårgäLtorra, grövre vedrester; smulormårgäLmårgäL-mårgäLmårgäLmårgäLmårgäLmårgäL
mårknmurknamårknmårknmårknmårknmårknmårknmårknmårkn
mårttjinmurkenmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjinmårttjin
måsamossa; mosse, vattensjuk markmåsamåsamåsamåsamåsamåsamåsamåsa
måsatrampparinfanteristmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatrampparmåsatramppar
måttvara tvungen att, måstemåttmåttmåttmåttmåttmåttmåttmått
måttohyra i mjöl, mottmåttmåttmåttmåttmåttmått, måttanmått, måttanmått, -ar, -an
mååk, måkar, måkaskyffla, skyfflar, skyfflade/skyfflatmååk, måkar, måkamååkmååkmååkmååkmååkmååk, måkarmååk, måkar, måka
mååLngobbmolngubbe, molnformationmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobbmååLngobb
mååLnkLimppmolntappmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimppmååLnkLimpp
måår, mårar å (+ verb)göra något i sakta mak el. så småttmåår, mårar å (+ verb)måår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårarmåår, mårar
måår, mårar oåvavlägsna sig långsamt, dröjandemåår, mårar oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåvmåår oåv
måår, mårar åpoåhålla på i sakta makmåår, mårar åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoåmåår åpoå
mähämenlös personmähämähämähämähämähämähämähämähä
märrsto, märrmärrmärrmärrmärrmärrmärrmärrmärr
määr, meinämna, ha för avsikt; menamäär, meinmäärmäärmäärmäärmäärmäärmäär
möij, möijarpynta med något grönt, t.ex. björklövmöij, möijarmöijmöijmöijmöijmöijmöij, möijarmöij, möijar
mörjo, måkkomörja; avfall; mindre spånor i vedlidermörjo, måkkomörjomörjomörjomörjomörjo, måkkomörjomörjo
mörttstugo*slags katse för fångst av agnfisk (mört)-mörttstugomörttstugomörttstugomörttstugomörttstygomörttstugomörttstugo
mössärttärkråkvickermössärttärmössärttärmössärttärmössärtärmössärttärmössärttärmössärttärmössärttär
möubjuönsluten och inbunden personmöubjuönmöubjuön-möubjuönmöubjuön-möubjuönmöubjuön
möuLomögligmöuLomöuLomöuLomöuLomöuLomöuLomöuLomöuLo
nanågon, något, någranananananananana
naagäLspärroflisa på skadad nagelnaagäLspärronagäLspärro-naagäLspärronaagäLspärronaagäLspärronaagäLspärronaagäLspärro
naas, nasarsnusa, lukta, nosanaas, nasarnaasnaasnaasnaasnaasnaasnaas, nasar
naav, navarplocka med händerna; fingra pånaav, navarnaavnaavnaavnaavnaavnaavnaav, navar
nadd, -in; -ar, naddanhand, handen; händer(na), fingrar(na)nadd, -in; -ar, naddannaddannaddannaddannaddannaddannaddannadd, -in; -ar, naddan
nain (M), naon (F), nait (N), na/in nagär (Pl.); na (koll., t.ex. na maat)någon (M), någon (F), något, någranain (M), naon (F), nait (N), na/in nagär (Pl.); na (koll., t.ex. na maat)nain, naon, nait, in nagär/nanain, nanain, nait, in nagär, nanain, nain, nait, in nagär, nanain, nait, in nagär, nanain, naon, nai(t), in nagär/nanain, naon, nai, in nagär/na
nakkspärronackstyvhet, nackspärrnakkspärronakkspärronakkspärronakkspärronakkspärronakkspärro, nakkhaldnakkspärro, nakkhaldnakkspärro
nanstinnågonsinnanstinnanstinnanstinnainstin  nanstinnanstin, nainstinnanstinnanstin, nainstin
napposkopa, vattennapponapponapponapponapponapponapponappo
nattsärkk, -särttjinnattlinnenattsärkk, -särttjinnattsärkknattsärkknattsärkknattsärkknattsärkk, nattlinnnattsärkk, nattlinnnattsärkk, nattlinn
nattvaako*korsnäbb-nattvaako---nattvaako--
navanäve, handnavanavanavanavanavanavanavanava
navarträborr eller stenborr som vreds för handnavarnavarnavarnavarnavarnavarnavarnavar
neegLingsgreentätvuxen, nödvuxen granneegLingsgreennegLingsgreenneegLingsgrään-neegLingsgräänneegLingsgräänneegLingsgrään-
nöuLo, svikko, neegLo*dyvika, plugg i båtens botten-nigLonegLoneegLoneegLonöuLo, svikkoneegLoneegLo
neeväkånttnäverkorg, bars på ryggen m. krok över axelnneeväkånttnevärkånttkånttkånttkånttneeväkånttneeväkånttneeväkåntt, kåntt
neikk, neikkarnekaneikk, neikkarneikkneikkneikkneikkneikkneikkneikk, -ar
nens; nens inttnännas; är för snål för; har inte hjärta attnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens inttnens; nens intt
nesabåro, -r, -nanäsborre, näsborrar/nanesabåro, -r, -nanesaboro, nesaboronanesaboronanesaboro, nesaboronanesaboronanesaboronanesaboronanesaboro, -na
nesaringgnosring, användes främst för tjurarnesaringgnåosringgnesaringgnesaringgnåosringgnesaringgnesaringgnesaringg
nest, nestärfästa någonting provisorisktnest, nestärnestnestnestnestnestnestnest, nestär
netar*fisk som står stilla emot nätet----netarnetar--
netinggnejonöganetinggnetinggnetinggnetinggnetinggnetinggnetinggnetingg
netistangg*stång för att föra ut nät under isen-netistanggnetistanggnetistanggnetistanggnetistanggnetistanggnetistangg
netjinnakennetjinnetjinnetjinnetjinnetjinnetjinnetjinnetjin
nieman, niemastnärmare, närmastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnieman, niemastnärma/n, -st, niema/n, -st
niestnärmast efter; som följande, därefterniestniestniestniestniestniest; täniestniest; täniestniest; täniest
nikk tielnicka till, ta en tupplurnikk tielnikk tielnokk oåvnikk oåvnokk oåv, nikk tiel nokk oåvnikk tiel, oåvnikk tiel, nikk oåv
njorrkurra (vänskapligt läte från katt)njorrnjorrnjorrnjorrnjorrnjorrnjorrnjorr
njyyp, -ärnypa, nypernjyyp, -är-njyypnjyypnjyypnjyypnjyyp, -är, njöip, njopinyyp, nyypär, nöip, nopi
njyys, njyysär, njöus, njyystnysa, nyser, nös, nystnjyys, njyysär, njöus, njyystnjyys, -är, njöis, njosinyys, nyysär, nöis, nosi   njyys, njyysär, nöis, njyystnjyys, -är, njöis, njyystnjuus, -är, njöus, njosinjuus, -är, njöus, njosinyys,nyysär, nöis, nosi
no fo, no folväl, troligen, kanskeno fo, no folno fo, no folno folno fo, no folno fo, no folno fo, no folno fo, no folno fol, no fo
nuög, nununuög, nunuög, nunuög, nönuög, nonyögnyög, nonuög, nunuög, no
nystfåotgarnvindanystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåotnystfåot
nyti, nytjar, nytjanyttja, användanyti, nytjar, nytjanytinytinyti, nytjinytinyti, nytjinyti, nytjinyti/nytji, nytjar, nytja
nyyj(j)e/kaaldnyyj(j)e å nedonanyet och nedan (månfaser)nyyj(j)e/kaaldnyyj(j)e å nedonanyyj(j)e å nedonnyyj(j)e å nedonnyyj(j)i å nedonanyyj(j)i å nedonanyyj(j)i å nedona/nidonanyyj(j)i å nedona/nidonanyyj(j)i å nidona
nyylinyligennyylinyylinyylinyylinyylinyylinyylinyyli
nyyvelloåterväxt av gräs efter första skördennyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvellonyyvello
nåkkasnå, nå upp, nå fram tillnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkasnåkkas
nåoLannordanvindennåoLannåoLannåoLannåoLannåoLannåoLannåoLannåoLan
nåosveedärväderkorn, luktsinne, vittringnåosveedärnåosvedärnåosvedärnåosveedärnåosveedärnåosveedärnåosveedärnåosveedär
nåot*not (om fiske el. musik)-nåotnåotnåotnåotnåotnåotnåot
nårruut; nårrifroånnorrut; norrifrånnårruut; nårrifroånnårrett; nårrifroånnårrett; nårrefråån    nårrett; nårrifroånnårrett; nårrifroånnårrett; nårranifrånnårrett; nårr(an)ifroånnårrett; nårr(an)ifroån
nåssnorsnåssnåssnåssnåssnåssnåsch, nåssnåsch, nåssnåss
nåss åmmflytta på något en aningnåss åmmnåssnåssnåssnåss (åmm)nåssnåssnåss (åmm)
nåss åpoåsyssla med diverse sakernåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoånåss åpoå
nåssryscho*ryssja för nors-nåssryschonåssryschonåssryschonåssryschonåssryschonåssryschonåssryscho
nää, neenejnää, neenää, neenää, neenää, neenää, neenää, neenää, nee-enää, nee, nee-e
näägaajinnärgångennäägaajinnäägaajinnäägaajinnäägaainnäägaajinnäägaajinnäägaajinnääganjin
näägoåLsnära inpå husknutarnanäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLsnäägoåLs
näästrekaväldigt piss- eller skitnödignäästrekanäästrekanäästräkanäästräkanäästräkanäästräkanäästräkanäästräka
nöuLodyvika, plugg i båtens bottennöuLonöuLonöuLonöuLonöuLonöuLonöuLonöuLo
oav (obetonat), från (t.ex. o skollan: ner från vinden)ooo       ooooo
o endisupprättstående, på ändao endiso endis, po endo endis, po endo endiso endiso endiso endiso endis
ollhonddammtussollhondollhondollhondollhondollhondollhondollhondollhond
olltållofärdigkardad ull i form av rulleolltålloolltålloolltålloolltålloolltålloolltålloolltålloolltållo
onhon (obetonat)onononononononon
on je; on deden här; den där (feminin form)on je; on de(h)on je; (h)on deon je; on deon je; on deon je; on deon je; on deon je; on deon je; on de
ondan, ondanvindmedvind, vind bakifrånondan, ondanvindondanvindondanvindondanvindondanvindondanvindondanvind, ondanondanvind, ondan
ondiunderondiondiondiondiondiondiondiondi
ondi koraatomunderkuvad, hållen i tukt o. förmaningondi koraatom----ondi koraatomondi koraatomondi koraaton
ondilaagunderlag för vedtrave o. dyl.ondilaag-ondilaagondilaagondislaagondijääLarondilaagondislaag, ondilaag
ondiliunderligondiliondeliondiliondiliondiliondiliondiliondili
ongstinndräktig (vanligen om katt)ongstinnongstinnongstinnongstinnongstinnongstinnongstinnongstinn
orrotråkalltorrotorrotorrotorrotorrotorrotorrotorrot
ossliuslig, uselossliossli, uusliuusli, ossliuusliossliuusliossli, uusliossli, uusli
oåbaartöppet, oskyddat, t.ex. efter kalhuggningoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaartoåbaart
oåbrakaavbrutenoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbrakaoåbraka
oådoånaavsvimmadoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoånaoådoåna
oåkär, oåkrinåker, åkernoåkär, oåkrinoåkäroåkäroåkäroåkäroåkäroåkäroåkär, oåkrin
oåkästaijitorkad (på åkern) och tröskmogen om sädoåkästaijioåkästeijioåkästeijeoåkästaajioåkästaajioåkästaajioåkästaa(j)ioåkästaai
oåkätiid, - insåningstidoåkätiid, - inoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiidoåkätiid
oåLåloåLoåLååLoåLoåLoåLoåLoåL
oånäär, -arordineraoånäär, -aroånääråånääroånääroånääroånääroånääroånäär, -ar, -a
oåro, -råra, åroroåro, -roårooårooårooårooårooårooåro, -r
oåsiidisavsidesoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidisoåsiidis
oåt, oåte(n)irriterande insekter (mygg, bromsar...)oåt, oåte(n)oåtenoåteoåt, oåtinoåtioåt, oåtinoåtioåti
oåtakLasvag, mager, avtackladoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLaoåtakLa
oåtoll, -ar, -anår/klyka, -klykor, -klykornaoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -antoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåtoll, -ar, -anoåkLyyko, -r, oåtoll, -ar
oåtäLåtel, naturligt bete i fällaoåtäLoåtäLoåtäLoätäLoåtäLoåtäLoåtäLoåtäL
oåvav (betonat)oåvoåvoåv       oåvoåvoåvoåvoåv
oåvaarundvara, avvaraoåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaaroåvaar
oåvosiido, -n; oåvotavigsida/n; avigtoåvosiido, -n; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiidon; oåvotoåvosiido, -n; oåvot
pabrukar, har för vana; brukade, hade för vanapapapapapapapapa
paij, paijarsmeka, klappapaij, paijarpaijpaijpaijpaijpaijpaijpaij, paijar
paitounderskjortapaitopaitopaitopaitopaitopaitopaitopaito
pallapallpallapallapallapallapallapallapallapalla
pallstyttjefönsterkarmens underlag (best. form)pallstyttjepallstyttjepallstyttjepallapallstyttjipallstyttjipallstyttjipallstyttji
palmor, palmonavidekissor, -napalmor, palmonapalmonapalmonapalmonapalmonapalmonapalmonapalmor, palmona
pamppobatongpamppopamppopamppopamppopamppopamppopamppopamppo
panjil, -inlång och smal pojkepanjil, -inkanjelkanjilpanjilkanjilpanjilpanjilpanjil
pankk iipacka förnödenheter för utflykt el. dyl.pankk iipankk iipankk iipankk iipankk iipankk iipankk iipankk ii
pankkvieskoväska, väskor för mat m.m. för utflykt el. resapankkvieskopankk, panttjepankk, panttjepankk, panttjipankk, panttjipankkvieskopankkviesko, panttjipankk, panttji
pannstaijisom stått länge i pannan (om kaffe)pannstaijipannsteijipannstaajipannstaajipannstaajipannstaaji, pannsteijipannstaa(j)ipannstaai
pannlapp, -ingrytlapppannlapp, -inpannlapppannlapp, pannkLåddpannlapppannlapppannlapppannlapppannlapp
papiråsscigarettpapiråsspapiråsspaperåsspapiråsspapiråsspapiråsspapiråss/paperåsspapiråss
pappospappaspappospappospappospappospappospappospappospappas
papär, paprepapper, pappretpapär, paprepapär, papre/papäärepapär, papääre   papär, papääripapär, papääripapär, papääripapär, papääripapär, papääri/papri
pasma, pasmargarnpasma (60 varv på härveln)pasma, pasmarpasmapasmapasmapasmapasmopasma, pasmarpasma, pasmar
passor, passonastänger i rian för torkning av sädpassor, passonapaschonapassonapaschonapaschonapaschonapaschonapassor, passona
peel, pelarröra fingrarna snabbt o. lätt; slingra iväg; kittla lättpeel, pelarpeelpeelpeelpeelpeelpeelpeel, pelar
peelonbandpärlhalsbandpeelonbandpeelbandpeelbandpeelbandpeelbandpeelonband/-varvpeel(on)bandpeelband
peik, peikarpekapeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikarpeik, peikar
penggreespenninggräspenggreespenggreespenggrääspenggrääspenggrääspenggrääspenggrääspenggrääs
pengsbössbörs, portmonnäpengsbösspengbösspengponggpengpongg, -ponjinpengponggpengponggpengpongg, peng(s)bösspengsböss, pengpongg
pesibestyrpesi-pesipesipesipesipesipesi
petonabrydsam situation, svårigheter (best. plur.)petonapetonapetonapetonapetonapetonapetonapetona
Petsmo-mörttanöknamn på PetsmoborPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttanPetsmo-mörttan
piikkospetsigpiikkopiikkopiikkopiikkopiikkopiikkopiikkopiikko
piinfollsmockfullpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfollpiinfoll
piiniilakgenomelakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilakpiiniilak
pikk; pikk iivaccinera; peka; sticka; röra vidpikk; pikk iipikkpikkpikkpikkpikkpikkpikk; pikk ii
pikko, -nredskap för hantering av pappersved; barrpikko, -npikkopikko       pikkopikkopikkopikkopikko
pikLoknåpig, svårhanterlig om någonting småttpikLopikLopikLopikLopikLopikLopikLopikLo
pildär, pildrarrinna med svag stråle; pillerpildär, pildrarpildärpildärpildärpildärpildärpildärpildär
pillpenispillpillpillpillpillpillpillpill
pilongggrodyngelpilonggråmppaknåkko, -goso-pilonggskvillarpilonggpilonggpilongg
piloskärvickerart, såddes som grönfoderpiloskärpiloskär--piloskärpiloskärpiloskärpiloskär
pimppäL, pimppLarpilka; pimplapimppäL, pimppLarpimppäLpimppäLpimppäLpimppäLpimppäLpimppäLpimppäL, pimppLar
pinggäLringa om liten klocka; bära lätt bördapinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäLpinggäL
pini, pinartrava, staplapini, pinarpinipinipinipinipinipinipini, pinar
pinjilklent vedträpinjilpinjelpinjilpinjilpinjilpinjilpinjilpinjil
pinnharvotraktorharv med S-formade fjäderpinnarpinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvopinnharvo
pinotäärutdela i små portionerpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäärpinotäär
pisonkvinnliga könsorganetpisonpisonpisonpisonpisonpison, poson, spryttjonpisonpison
pissurinera, pissa; urin, pisspisspisspisspisspisspisspisspiss
pissbrånnurinbrunnpissbrånnpissbaLjopissbrånnpissbaLjo, pissbrånnpissbaLjopissbrånnpissbrånnpissbrånn
pisslokogylfpisslokopisslokopissristopisslokopissristopissristo, pisslokopissränno, -lokopissloko
pissloåraurinlår, trätank för urinspridningpissloårapissloårapisslåårapissloårapissloårapissloårapissloårapissloåra
pissmöurstackmyrapissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöurpissmöur
pissmöusstakkmyrstackpissmöusstakkpissmuösstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakkpissmöusstakk
pisspåmppträpump för påfyllning av urinlårpisspåmpppisspåmpppisspåmpp (å ränno)pisspåmpppisspåmpppisspåmpp (å ränno)pisspåmpppisspåmpp
pisspåttonattkärlpisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåttopisspåtto
pisstrengg, pisstränggkissnödigpisstrengg, pisstränggpisstrengdpissträngdpissträngg, pissträngdpissträngg, pissträngdpissträngdpisstränggpissträngg
pissvinggLaröknamn på pojkepissvinggLarpissvinggLar-pissvinggLarpissvinggLarpissvinggLarpissvinggLarpissvinggLar
pitoöverkänslig; kinkigpitopitopitopitopitopitopitopito
pitär, pitrarsmågnälla, pipa; småvärka; pirrapitär, pitrarpitärpitärpitärpitärpitärpitärpitär, pitrar
pjaas, pjasar; pjaas; pjasaruppträda barnsligt; nonsens; (liten) stackarepjaas, pjasar; pjaas; pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, pjasarpjaas, -ar; pjaas; pjasar
pjaldär, pjaldrar; pjaldärskämta, prata nonsens; skämt, nonsenspjaldär, pjaldrar; pjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldärpjaldär
pjaldästaka, pjaldäpåsaskämtsam, skojfrisk personpjaldästaka, pjaldäpåsapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästakapjaldästaka
pjaldäriiskämt, skoj, nonsenspjaldäriipjaldäriipjaldär     pjaldäriipjaldäriipjaldäriipjaldäriipjaldärii
pjasil, pjasarvelig, undfallande manpjasil, pjasarpjasel, pjasar-pjasilpjasilpjasilpjasilpjasil
pjasomesig, småfånig; obetydlig kvinnl. personpjasopjasopjasopjasopjasopjasopjasopjaso
pjeks iviegtraska ivägpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks iviegpjeks oåv
pjeksoflatbottnad båt med spetsig för; pjäxapjeksopjeksopjeksopjeksopjeksopjeksopjeksopjekso, skott; pjekso
pjonkkskyl av timotejfrö eller kornpjonkkpjonkkröukkpjonkkpjonkkpjonkkpjonkkpjonkk
pjuuLlipa, gråtapjuuLpjuuL-pjuuLpjuuLpjuuLpjuuLpjuuL
pjuök oåvlomma ivägpjuök oåvpuök oåvpyök oåvpuök oåvpuök oåvpyök iviegpuök iviegpuök oåv
pLadikotryckalster utan större värdepLadikopLadikopLadikopLadikopLadikopLadikopLadikopLadiko
pLeeg*supa----pLeegpLeegpLeegpLeeg
pLega, i pLegonberusad, påstrukenpLega, i pLegon-i pLegonpLegapLegapLega, i pLegonpLegapLega
pLenttpränta, skrivapLenttprentt-pLenttpränttpränttpränttpräntt
pLettofläckigpLettopLettopLettopLettopLettopLettopLettopLetto
pLons, pLonsinmindre område av viss växtlighetpLons, pLonsinpLonspLånspLånspLånspLånspLåns-
pLosorrund pinne, tapppLosorpLosorpLosorpLosorpLosorpLosorpLosorpLosor
pLott; pLottartuffa, puttra; båt med inombordsmotorpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottarpLott; pLottar
pLottosur, på dåligt humör; sur kvinnapLottopLottopLottopLottopLottopLottopLottopLotto
pLuutprutapLuutpLuutpLuutpLuutpLuutpLuutpLuutpLuut
pLåmpp nedärfalla ner, dimpa nerpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedärpLåmpp nedär/näärpLåmpp nedär/näär
pLåmsoplånbokpLåmsopLoånbåokpLåmsopLoånbåokpLåmsopLåmso, pLoskopLåmsopLonso
pLåns*vattensjukt område, större vattensamling-pLånspLånspLånsvatopLånspLånspLånspLåns
pLåov(v), pLåov(v)arplog; ploga; plöjapLåov(v), pLåov(v)arpLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v)pLåov(v), -ar
pLåtäkaislivlig, glad flicka som pratar i ettpLåtäkaispLåtäkais-pLåtäkaispLåtäkaispLåtärkåftopLåtäkaispLåtäkais
pLåtäpenggarsmåpengarpLåtäpenggarpLåtäpenggar-pLåtäpenggarpLåtäpenggarpLåtäpenggarpLåtäpenggarpLåtäpenggar
pLåtär (poå); pLåtär po nain; pLåtär uutpladdra; banna, gräla på; plottra bort (pengar)pLåtär (poå); pLåtär po nain; pLåtär uutpLåtärpLåtärpLåtärpLåtärpLåtärpLåtärpLåtär, pLåtrar
pLååm (ii)plumsa, falla i vattnetpLååm (ii)pLåmspLåmspLåmspLåmspLååmpLååmpLååm, pLåmar
po eitteniga, samspo eittpo eittpo eittpo eittpo eittpo eittpo eittpo eitt
po sommapå ackordpo sommapo somma-po sommapo sommapo sommapo sommapo somma, po syymo
po syynpå mönstring till militärtjänstpo syynpå syyn--po syyn-po syynpo syyn
polor*runt och kort vedträ (el. annat trästycke)-polorpolorpolorpolorpolorpolorpolor
ponkkan*filtstövlar gjorda helt av filt (best. form)--ponkkanfilttstuövLan, ponkkanponkkanfilttstöövLanponkkanfilttstöövLan
porr poådriva på, påminnaporr poåporr poåporr poåporr poåporr poåporr poåporr poåporr poå
poåLapåle, t.ex. för gärdsgårdpoåLapoåLapååLapoåLapoåLapoåLapoåLapoåLa
prekot, pråkotproblematiskt, besvärligtprekot, pråkotprekLotpräkLotpräkotprekotpräkot, pråkotpräkot, pråkotpråkot
prekäL måotopponera sig, käfta motprekäL måotpärr måotpärr måotpärr måotpärr måotpräkäL måotpräkäL måotpärr måot
prembäL ii sedricka eller äta omåttligtprembäL ii sepembäL ii se-påmbäL ii si-prämbäL ii siprämbäL ii si-
prengg (se); prengg uuttränga (sig); töja utprengg (se); prengg uutprenggpränggpränggpränggpränggpränggprängg (si); prängg uut
prikopilttuppassare, hantlangare (ungdom)prikopilttoppassar, hanttlanggarhanttlanggarhanttlanggarhanttlanggarprikopilttprikopilttprikopiltt
proppprutta, fisapropppropppropppropppropppropppropppropp
pruust tielfrusta till (av återhållet skratt)pruust tielpruust tielpruust tiel     pruust tielpruust tielpruust tielpruust tielpruust tiel
pråinabränsle; (hembränd) spritpråinapråinapråinapråinapråinapråinapråinapråina
pråmbil, -inkort, stadig manpråmbil, -in--pråmbil-pråmbilpråmbilpråmbil
prånttgenast, straxprånttprånttprånttprånttprånttprånttprånttpråntt
puustpustapuustpuustpuustpuustpuustpuustpuustpuust
puutknöl under huden; putapuutpuutpuutpuutpuutpuutpuutpuut
pytsoburk, litet ämbarpytsopytsopytsopytsopytsopytsopytsopytso
pyytvänta på byte, siktapyytpyytpyytpyytpyytpyytpyytpyyt
påik, påitjinpojke, -npåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjinpåik, påitjin
påivåndasbeskärma sigpåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndaspåivåndas
pålloliten upphöjning i huden, t.ex. myggbettpållopållopållopållopållopållopållopållo
påmbil, -in; påmbLoklumpig person; stor o. tung, klumpigpåmbil, -in; påmbLopåmbLar; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLopåmbil; påmbLo
påmbäL ii sedricka el. äta omåttligtpåmbäL ii sepåmbäL ii sepåmbäL ii sepåmbäL ii sipåmbäL ii sipåmbäL ii sipåmbäL ii sipåmbäL ii si
påmppongriis, -infrökapsel hos gul näckrospåmppongriis, -inpåmppgriispåmppgriispåmppongriispåmppgriispåmppongriispåmppongriispåmppongriis
påmpporvita och gula näckrosorpåmpporpompporpåmpporpåmpporpåmpporpåmpporpåmpporpåmppor
påronkaffesump (bestämd form)påronsomppinpåronpåronpåronpåronpåronpåron
pårr ii sehälla i sigpårr ii se-pårr ii sepårr ii si-pårr ii sipårr ii sipårr ii si
pårr, pårrinkanisterpårr, pårrinpårrpårrpårrpårrpårrpårrpårr
påsahanskanarbetshandskar (bestämd form)påsahanskanpåsahanskankragahanskanpåsahanskanpåsahanskanpåsahanskan, -vanttanpåsahanskanpåsahanskan, -vanttan
påttopottapåttopåtto, natt-tjäreldärpåttopåttopåtto, piss-schtjuuLopiss-schtjuuLo, påttopåtto, piss-schtjuuLopåtto
pått-tiettgaranterat tättpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiettpått-tiett
pååL ii, påLar, påLatrilla i vattnet (med hela kroppen el. del)pååL ii, påLar, påLapåål, påLa ii-pååL ii-pååL iipååL ii påål ii, påla/påLa ii
pååt, påtarpetapååt, påtarpååtpååtpååtpååtpååtpååtpååt, påtar
pärr, pärrasgräla; reta, retaspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärraspärr, pärras
pärrkåLv, -inretsam personpärrkåLv, -inpärrkåLvpärrstakapärrhakapärrhakapärrhakapärrkåLvpärrkåLv
pärrontunn och seg höstispärron-------
pärtspiikankalaassamling för att gemensamt lägga pärttakpärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaaspärtspiikankalaas
pärttotakspån, pärtapärttopärttopärttopärttopärttopärttopärttopärtto
pääropotatispääropääropääropääropääropääropääropääro
pääronaaLpotatisårderpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaLpääronaaL
päärongreftogräfta för potatisupptagningpäärongreftopäärongreftopäärongräftopäärongräftopäärongräftopäärongräftopäärongräftopäärongräfto
pääronhäranavklarad potatisupptagningpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäranpääronhäran
pääronkamso, -r, -napotatiskamspääronkamso, -r, -napääronkams, -kamsanpääronkamsopääronkamsopääronkamsopääronkamsopääronkamsopääronkamso, -r, -na
pääronkoåLpotatisblastpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåLpääronkoåL
pääronmoospotatismospääronmoospääronmoospääronmoos     pääronmoospääronmoospääronmoospääronmoospäärongröit
pääronsetaspotatissättningpääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetaspääronsetas
pöis, pöisär (åpp)svälla, pösa upppöis, pöisär (åpp)pöis opppöis åpppöis åpppöis åpppöis åpppöis åpppöis, pöisär (åpp)
pöllotokig, rubbad, lite dumpöllopöllopöllopöllopöllopöllopöllo, pöukkopöllo
raadkvick, snabbraadraadraadraadraadraadraadraad
raamtspöklikt, oförklarligt; som förgjortraamtraamtraamtraamtraamtraamtraamtraamt
raatkadaver, avfall; medvetet elak person, odågaraatraatraatraatraatraatraatraat
raatmaagäroerhört magerraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagärraatmaagär
rabeiskargsint, påstridig, våldsbenägenrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeiskrabeisk
raitfärdas omkring överalltraitraitraitraitraitraitraitrait
rakäL, rakLar (åkoll)falla (omkull), rasa (ihop)rakäL, rakLar (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll)rakäL (åkoll, ihåop)rakäL, rakLar (åkoll, ihåop)
rakLoostadigrakLorakLorakLorakLorakLorakLorakLorakLo
rakodanttarbetsskygg person, dagdrivarerakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodanttrakodantt
rakäL åpoåfärdas omkring mycketrakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoårakäL åpoå
rakäL, steinrakäLstensamling på marken, stenhoprakäL, steinrakäL-steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäLrakäL, steinrakäL
rallskvallrarall-skvaalderrall, skvaldärrallrallrallrall
ramaduktigramaramaramaramaramaramaramarama
rambambolauppståndelse, kalabalikrambambolarambambolarambambolarambambolarambambolarambambolarambambolarambambola
rambäL åkollramla omkullrambäL åkollrambäL åkollrambäL åkollrambäL åkollrambäL åkollrambäl åkollrambäL åkollrambäL åkoll
ramilduktig manramil--ramilramilramilramilramil
ranggäLragla, gå ostadigt; mager personranggäLranggäLranggäLranggäLranggäLranggäLranggäLranggäL
rankkstaaddel av manken där bogträna (ränkerna) vilarrankkstaadrankkstaadrankkstaad        rankkstaadrankkstaadrankkstaad, rankkstadinrankkstaadrankkstaad
rapavåt, tunn lerarapa--     raparaparaparaparapa
rapakaljarotvälska, nonsens; förskämd dryckrapakaljarapakalja-rapakaljarapakaljarapakaljarapakaljarapakalja, rapakaljo
rapäL, rabäLrabbla, tala fortrapäL, rabäLrapäLrabäLrabäLrabäLrapäLrapäLrapäL
reek, -ärdriva på vattnetreek, -ärreekrääkrääkrääkrääkrääkrääk, rääkär
reep, reparrapa; rivareep, reparreeprääprääprääprääprääprääp, räpar
reesofiskrensreesoreesorääsorääsorääsorääsorääsorääso
reesohes, sträv (i halsen)reesoreesorääsorääsorääsorääsorääsorääso
reetendisupprätt; återställd efter sjukdomreetendisreetendis-räätendisräätendisräätendisräätendisräätendis
reetgaareda ut meningsskiljaktighetreetgaareetgaaräätgaaräätgaaräätgaaräätgaaräätgaaräätgaa
reetkLovinom vedklabb som spricker raktreetkLovinreetkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovinräätkLovi
reetn uuträtas ut; döreetn uutreetn uuträätn uuträätn uuträätn uuträätn uuträätn uuträätn uut
reetsuöLsmedsolsreetsuöLsmeesåoLsmesåoLsmeesåoLsmeesåoLsräätsyöLsräätsuöLsräätsuöLs/meesåoLs
reetträtt, riktigt, raktreettreetträätträätträätträätträätträätt
reeväLgolv- eller brovasreeväLgåLvvaasgåLvvaasrääväLrääväLrääväLrääväLrääväL
reidinklartänkt, redigreidinreidinreidinreidinreidinreidinreidinreidin
rein, reinendikesrenrein, reinenrein, reinenrein, reinenrein, reininrein, reininrein, reininrein, reininrein, reinin
rein, -ar; rein, -eregna; regnrein, -ar; rein, -erengnrengnreinreinreinreinrein, -ar; rein, -i
reinfääLorenligreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLoreinfääLo
reislirask, resligreislireislireislireislireislireislireislireisli
reiso, reisonresareiso, reisonreisoreisoreisoreisoreisoreisoreiso
reiv, sloå åmmom cykelnav: inte fästa, slå omreiv, sloå åmmreivsloå åmm, härvreiv, sloå åmmreiv, härvsloå åmmreiv, härv, sloå åmmreiv, sloå åmm
renn, rendärränna i backen; hälla genom ett rörrenn, rendärrennrännrännrännrännrännränn, rändär
renkkrenbogträn (best. form)renkkrenrenkkrenränkkrenränkkrinränkkrinränkkrinränkkrinränkkrin
rentt, renttaröka, bli merarentt, renttarrentträntträntträntträntträntträntt
reporevareporeporäporäporäporäporäporäpo
resm, räsmriva upp (stickning o.dyl.), rivas uppresm, räsmresmresmräsmräsmräsmräsmräsm
rigass, rigassarhärja, bråka (lekfullt)rigass, rigassarrigassrigassrijäärrigassrigass, rijäärrigassrigass
rii, riij(j)eanhållsbräde vid pärtspikningrii, riij(j)eriij(j)eriij(j)eriij(j)iriij(j)iriij(j)iriij(j)iriij(j)i
riidråsantröskad säd på rigolvet (best. form)riidråsanriidråsanriidråsanriidråsandråsanriidråsanriidråsanriidråsan
riiroådarinandeväsen som vaktade rian och eldenriiroådarinriiroådarin-(rii)roådarinriigobbinriiroådarinriiroådarinriiroådarin
riisharvoharv av kvistig stamriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvoriisharvo
riiskåve, svaLanfrån ria utskjutande tak (best. form)riiskåve, svaLanriisvaLan, svaLansvaLansvaLanriiskåviriiskåvi, svaLanriiskåvi, svaLan(rii)svaLan
riitorågskylriitoriitoröukkriitoriitoriitoriitoriito
riiuun, -inriugn, eldstad för torkning av sädriiuun, -inriiuunriiuunriiuunriiuunriiuunriiuunriijuun
riivLitrikligt, ymnigtriivLit--riivLitriivLitriivLitriivLitriivLit
rikoveeddrivvedrikoveedrekovärkkrikovärkkrikoveedrikoveedrikoveedrikoveed, rikovärkkrikovärkk
rimsoremsarimsorimsorimsorimsorimsorimsorimsorimso
ripp, ripparköra, löpa fram o. tillbaka, flänga omkringripp, ripparripprippripprippripprippripp
ripräärrepareraripräärreparier, kåri åmmkårikåriripäärripäär, kåri åmmripräär, riparäärripräär, reparier
riss, rissarköra vilt, busa m. cykel; färdas hit och ditriss, rissarrissrissrissrissrissrissriss
riststryka tändsticka mot plånetristristristristristristristrist
risthästdragen plogrlst som skar ut plogtiltanristristristristristristristrist
rivibeinrevbenrivibeinrivibeinrivibein, rivjorivibeinrivibein, rivjorivibein, rivjorivibein, rivjorivjo, rivibein
roggabyksorunderbyxor med på insidan ruggat tygroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksorroggabyksor
rokk, rokkarjustera, rucka klockarokk, rokkarrokkrokkrokkrokkrokkrokkrokk
rokovikonmenstruationsdagar (best. form sing.)rokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikonrokovikon
rokäLröras p.g.a. att ngt sitter löst; förfallen byggnadrokäLrokäLrokäLrokäLrokäLrokäLrokäLrokäL
rokäL iviegbege sig iväg i sakta makrokäL ivieg--rokäL oåvrokäL iviegrokäL oåvrokäL iviegrokäL oåv
rollharvoharv med vridna bett på rullarnarollharvorollharvorollharvorollharvorollharvorollharvorollharvorollharvo
rolttokort och tjock; knubbig, kortväxt kvinnaroltto-rolttorolttorolttorolttorolttoroltto
romatistreumatismromatistromatistromatistromatistråomatist, romatistromatistromatistromatist
rondilcirkel, ringrondilrondelrondelrondilrondilrondilrondilrondil
ronkk, ronkkargå vaggande, röra fram och tillbakaronkk, ronkkarronkk, knokkronkkronkkronkkronkkronkkronkk
ronn, ronnarfesta; festa bort pengar el. egendom; sköta verksamhetronn, ronnarronnronnronnronnronnronnronn
rosinrussinrosinrosinrosinrosinrosinrosinrosinrosin
rotinruttenrotinrotinrotinrotinrotinrotinrotinrotin
rottekorrerottrottrottrottrottrottrottrott
rottalambklent lammrottalamb------rottalamb
roåvrå; skiftesgräns; oberedd, obehandladroåroåroåroåroåroåroåroå
roådarin, böuLin, buussinandeväsen (best.form)roådarin, böuLin, buussinroådarinroådarinroådarinroådarinroådarin, buussinroådarin, böuvvinroådarin
roåkråk, större spricka i isenroåkroåkroåkroåkroåkroåkroåkroåk
roåmgråta; råmaroåm-roåmroåmroåmroåmroåmroåm
roåskankkondiagonalen, mätmetod för rät vinkelroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåskankkonroåschtjärppon
roåspiisöppen spis, vanligen av äldre hörnmodellroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiisroåspiis
ruumriikrymligruumriikruumriikryymriikryymriikryymriikryymriikruumriikruumriik
ruönrodna, bli röttruönruönruönruönruönryönruönruön
ruössröra sigruössruössruössruössruössryössruössruöss
rygghalderyggskott, sjuk ryggrygghalderygghalderygghaldirygghaldirygghaldirygghaldirygghaldirygghaldi
rygglenjis, oryggrygglänges, baklänges, bakåtrygglenjis, oryggrygglenjis, oryggrygglenjisrygglenjisrygglenjis, oryggrygglenjis, oryggrygglenjis, oryggrygglenjis, orygg
ryykandrykande; hastigt; rasanderyykandryykand-ryykandryykandryykandryykandryykand
ryym, ryymt*rymlig, stor; stormaskig-ryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymtryym, ryymt
råddoreda, oordning; röra/blanda ihop; tala osammanhänganderåddråddråddråddråddråddråddrådd
råddooredig, hopblandad; dementråddoråddoråddoråddoråddoråddoråddoråddo
råfystjoom pers. m. mycket på gång men inget slutförtråfystjo-fystjo-ein såm rystjar åpoå-råfystjo-
råiv, råivarleva om, sviraråiv, råivarråivråivråivråivråivråivråiv
råll, rållarprata strunt, skvallra (otillförlitligt)råll, rållarråll-rållruör å fuörrållrållråll
råmnsmöörlakrom "smör", laklever, grädde o. kryddorråmnsmöörråmsmöörråmnsmöörråmsmöörråmsmöörråmsmöörråmsmöörråmsmöör
råmbäLvilt leverne; rumlaråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäLråmbäL
råmgräsi*åkerpilört (bestämd form)----råmgräsiråmngräsiråmngräsi-
råmppiil, råmppiilebrunst hos ko; glädjeyttring hos koråmppiil, råmppiileråmppiilråmppiilåksiil; råmppiilråmppiilråmppiil/åksiil; råmppiilråmppiil/åksiil; råmppiilåksiil; råmppiil
råmppjåoLoselrem från selkåpa (selbåge) till svansrotråmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLo    råmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLoråmppjåoLo
råmpposvansråmpporåmpporåmpporåmpporåmpporåmpporåmpporåmppo
råmåkkoavfall, t.ex. på golvet i vedlidretråmåkkoråmåkkoråmåkkoråmåkkomåkko, vedamörjoråmåkkoråmåkkoråmåkko
råobeinhöftråobeinråobeinråobeinråobeinråobeinråobeinråobeinråobein
råodär, råodrebåtroderråodär, råodreråodär, råodreråoL, råoLeråodär, råodriråoL, -i, styyr, -iråoL, råoLiråodär, råodriråodär, råodri
råoddin*roddarens fotutrymme i båten (best. form)---   --råoddin--
råoLirolig, trevlig; underligråoLiråoLiråoLiråoLiråoLiråoLiråoLiråoLi
råomareisoäventyrlig resaråomareisoråimareisoråomareisoråimareisoråomareisoråimareisoråimareisoråimareiso
råomo, -r, råomonaselrem/mar från ränker (bogträn) o. kåpa (selbåge)råomo, -r, råomonaråomoråomoråomoråomoråomoråomoråomo, -r
råotbåstarotborsteråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåstaråotbåsta
råote, ga i råoterote; gå som rotehjon från gård till gårdråote, ga i råote--råot, ga po råotinga i råotiråoti, ga i råotiråoti, ga i/po råotiråot, ga po råotin
råovgreipgrep med trubbiga tinnar för rotfruktråovgreip--päärongreippäärongreipråovgreipråovgreipråovgreip
råpaskååt, -skåtekvickt barn, yrväderråpaskååt, -skåteråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååtråpaskååt, -skåti
råskskräp; skräpa ner; skaka, vibreraråskråskråskråskråskråskråskråsk
råskveed, -vedinskräpved av olika slag, t.ex. risvedråskveed, -vedinråskveedråskveedråskveedråskveedråskveedråskveedråskveed
råskveedärymnigt snöfall med hård vindråskveedärråskvedärråskvedärråskveedär råskveedärråskveedärråskveedärråskveedär
råtarötaråtaråtaråtaråtaråtaråtaråtaråta
rååd, rådarfärgas röd (om morgon- el. aftonhimmel)rååd, rådarråådråådråådråådråådråådrååd, rådar
råås, råsarskrubba, få skrubbsårråås, råsarrååsrååsrååsrååsrååsrååsråås, råsar
rååvLoojämn, oslipadrååvLorååvLorååvLorååvLorååvLorååvLorååvLorååvLo
rätjil*lång person-retjellangrätjilrätjilrätjilrätjilrätjilrätjil
röbruussorödbrusigröbruussoröbruusoröbruusoröbruussoröbruussoröbruussoröbruussoröbruusso
rödi, rödjar, röidd, röiddrödjarödi, rödjar, röidd, röiddrödirödirödirödirödirödi, röd(j)arrödi, rödar, röda
röischtjiroröjkniv, skära för vass och lövslyröischtjiroröischtjiroröischtjiroröischtjiro/-schiroluövkråokröischtjiroröischtjiroröischtjiro
röijotjäderhonaröijoröijoröijoröijoröijoröijoröijoröijo
röiloddjinrörvassens blomma, fyllning i bolster (best. f.)röiloddjinröiloddjinröiloddjinröiloddjinröiloddjinröyloddjinröiloddjinröiloddjin
röirrör; rörvassröirröirröirröirröirröirröirröir
röiso, roåsteinråstenröiso, roåsteinröiso, roåsteinröiso, röissteinröisoröiso, roåsteinröiso, röissteinröiso, röissteinröiso, roåstein
röiterötmånadenröiteröiteröiteröitiröitiröitiröitiröiti
röito, -nrötning (lin eller hampa lagt i vatten)röito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -nröito, -n
rökkofällning ur järnhaltigt vattenrökkorökkorökkorökkorökkorökkorökkorökko
rölett, röllorödlätt, rödaktig, rödskiftanderölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllorölett, röllo
röukkskyl av vete eller havreröukkröukkröukkröukkröukkröukkröukkröukk
röun, -enrönnröun, -enröunröunröun, -inröunröunröunröun, -in
röut, -arråmaröut, -arröutröitröutröutröutröutröut, -ar
rövakLinkkonaskinkorna (människans bakdel)rövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkonarövakLinkkona
rövakråokliggställning m. två pers. bakom varandrarövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråokrövakråok
rööv, rövenröv, stjärtrööv, rövenrööv, rövenrööv, rövenrööv, rövinrööv, rövinrööv, rövinrööv, rövinrööv, rövin
saav, savar åpoåhålla på långsamt, trögt med ngtsaav, savar åpoå-saav åpoå--saav åpoåsaav åpoåsaav, savar åpoå
saal ihåopsamla ihop (om pengar)saal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåopsaal ihåop
saal, -infinrum, numera vardagsrumsaal, -insaalsaalsaalsaalsaalsaalsaal
saansedansaansaansaansaansaansaansaansaan
saddjilsenfärdig person; ovass knivsaddjilsaddjelsaddjilsaddjilsaddjilsaddjilsaddjilsaddjil
sakkosump, också från saftade bärsakkosompp, sakka, sakkosakkasomppsakko, somppsakko, somppsakko, somppsakka, -n
saktfääLolångsam, stillsamsaktfääLosaktfääLosaktfääLo, sedosaktfääLosaktfääLosaktfääLosaktfääLosaktfääLo
saltsuuvvandsaltsugen, längtande efter något saltsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvandsaltsuuvvand
salväärförvara; ta vara påsalväärsalväärsalväärsalväärsalväärsalväärsalväärsalväär
sambäL, sambLarsamlasambäL, sambLarsambäLsambäLsambäLsambäLsambäLsambäLsambäL
sankk, -arspara ihopsankk, -arsankk-sankksankksankksankksankk
sansför att inte tala om, än mindresanssanssanssanssanssanssanssans
sapposimblåsa hos fisksapposapposapposapposapposapposapposappo
sarg åpoåsyssla med ändlöst arbete; gnällasarg åpoåsarg åpoåsarg åpoå      sarg åpoåsarg åpoåsarg åpoåsarg åpoåsarg åpoå
schongg, -är, -d/sangg, -d/schonjisjunga, sjunger, sjöng, sjungitschongg, -är, -d/sangg, -d/schonjischongg, -är, -d/sangg, -d/sonjischonggschonggschonggschonggschongg, -är, -d/sangg, -d/sonjischongg
schonkk, -är, sankk, schonktsjunka, sjunker, sjönk, sjunkitschonkk, -är, sankk, schonktschonkk, -är, sankk/schonkt, sonttjischjonkk, -är, sankkschjonkk, -är, sankkschjonkk, -är, sankkschonkk, -är, sankk/schonktschjonkk, -är, schonkt/sankk, schonkt/sonttjischonkk, - är, schonkt/sankk, schonkt/sonttji
schoåssusaschoåsschoåsschoåsschoåsschoåsschoåsschoåsschoås
schtjeen, schtjenar; schtjeenlysa upp som hastigast; skenschtjeen, schtjenar; schtjeenschtjeenschtjeenschtjeen/scheenschtjeenschtjeenschtjeenschtjeen
schtjevi*avfall från t.ex linberedning----schtjevischtjevischtjevischtjeev, schtjevi
schtjegg, -arfattas litet, inte gå jämnt utschtjegg, -arschtjeggschtjeggschtjegg/scheggschtjeggschtjeggschtjeggschtjegg, -ar
schtjeggbreehängbräde vid takkantenschtjeggbreeschtjeggbreeschtjeggbrääsch(tj)eggbrääschtjeggbrääschtjeggbrääschtjeggbrääschtjeggbrää
schtjein, -arskena (om häst)schtjein, -arschtjeinschtjeinsch(tj)einschtjeinschtjeinschtjeinschtjein
schtjeiss, -inschässchtjeiss, -inschtjeissschtjeisssch(tj)eissschtjeissschtjeissschtjeissschtjeiss, -in
schtjellkåoskällko, ledare för flockenschtjellkåoschtjellkåoschtjellkåosch(tj)ellkåoschtjellkåoschtjellkåoschtjellkåoschtjellkåo(v)
schtjepporhushållsporslin, kastruller o. dyl.schtjepporschtjepporschtjepporsch(tj)epporschtjepporschtjepporschtjepporschtjeppor
schtjiev, schtjevarskevaschtjiev, schtjevarschtjievschtjeevsch(tj)ievschtjiev, schtjevarschtjeevschtjievschtjeev, schtjevar
schtjievninggfinputsning av dikeskantschtjievninggschtjievningg--schtjievninggschtjievninggschtjievninggsneiddningg
schtjiffil, schtjiffilinskyffel, spadeschtjiffil, schtjiffilinschtjiffel, schtjifflinschtjiffel, schtjifflinsch(tj)iffil, sch(tj)iffilinschtjiffil, schtjifflinschtjiffil, schtjiffilin schtjiffil, schtjiffilin schtjiffil, schtjiffilin
schtjiidstråffoskidbindning, öppen för skonschtjiidstråffostroffostroffo, lissostroffoschtjiidstroffoschtjiidstråffoschtjiidstroffolisso
schtjiidstakaskidstavschtjiidstakaschtjiidtjeppschtjiidfårkksch(tj)iidstakaschtjiidfårkkschtjiidfårkk, -stakaschtjiidstakaschtjiidtjepp
schtjiit; schtjiit, -ärsmuts, skit; skitaschtjiit; schtjiit, -ärschtjiitschtjiitsch(tj)iitschtjiitschtjiitschtjiitschtjiit; schtjiit, -är
schtjiiv sekråma sig, brösta sig, röra sig tillgjortschtjiiv seschtjiiv seschtjiiv sesch(tj)iiv sischtjiiv sischtjiiv sischtjiiv sischtjiiv si
schtjiivbåoL, -en, skvettlappbåtbordläggning, löstagbara bräderschtjiivbåoL, -en, skvettlappschtjiivbåoL, -enschtjiivbåoL, -ensch(tj)iivbåoL, -inschtjiivbåoL, -inschtjiivbåoL, -inschtjiivbåoL, -inschtjiivbåoL, -in
schtjikkninggförsändelse, paketschtjikkninggschtjikkninggschtjikkninggsch(tj)ikkninggschtjikkninggschtjikkninggschtjikkninggschtjikkningg
schtjimbaaLi schtjillna*synbarlig skillnad----schtjimbaaLi schtjillna--schtjimbaaLi schtjillna
schtjinnmussoskinnmössaschtjinnmussoschtjinnlorkkoschtjinnlorkkosch(tj)innlorkkoschtjinnlorkko, -myssoschtjinnlorkkoschtjinnlorkkoschtjinnlorkko, -musso
schtjiro, -nskäraschtjiro, -nschtjiroschtjirosch(tj)iroschtjiroschtjiroschtjiroschtjiro
schtjirväL, schtjirvLarhålla på och frysa till is, bildas issjokschtjirväL, schtjirvLarschtjirväLschtjirväLsch(tj)irväLschtjirväLschtjirväLschtjirväLschtjirväL, schtjirvLar
schtjirväLiisinsönderblåst nyisschtjirväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisinsch(tj)irväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisinschtjirväLiisin
schtjitfattorenligschtjitfattschtjitfattschtjitfattsch(tj)itfattschtjitfattschtjitfattschtjitfattschtjitfatt
schtjithuusutedassschtjithuusschtjithuusschtjithuussch(tj)ithuusschtjithuusschtjithuusschtjithuusschtjithuus
schtjithuuskåLv, -inutedassets dörrkolvschtjithuuskåLv, -inschtjithuuskåLvschtjithuuskåLvsch(tj)ithuuskåLvschtjithuusvinttaschtjithuusvinttaschtjithuusvintta, -kLinkkoschtjithuusvintta
schtjiti,schtjitarsmutsa (ner)schtjiti,schtjitarschtjiti, schtjitarschtjite nedär     sch(tj)iti, sch(tj)itarschtjiti näärschtjiti, schtjitar                schtjiti, schtjitarschtjiti, schtjitar
schtjitinsmutsigschtjitinschtjitinschtjitinsch(tj)itinschtjitinschtjitinschtjitinschtjitin
schtjitkLiensmutskläderschtjitkLienschtjitkLienschtjitikleensch(tj)itkLienschtjitkLienschtjitinkLien, byötjischtjitkLienschtjitkLien
schtjitmussdjävulen, den ondeschtjitmussschtjitmössschtjitmösssch(tj)itmyssschtjitmyssschtjitmyssschtjitmyssschtjitmuss
schtjitondiarré (bestämd form)schtjitonschtjiton, bLiistäschtjitonschtjiton(sprätt)sch(tj)itonschtjiton, dörafLenggonsprättschtjitonschtjiton, bLiistäschtitonschtjiton, dörafLenggon
schtjitoripilöknamn på odygdig pojkeschtjitoripil-schtjitoripelsch(tj)itoripilschtjitoripilschtjitoripilschtjitoripilschtjitoripil
schtjittnbli smutsig, -tschtjittnvaar schtjitinvaar schtjitinvaar sch(tj)itinvaar schtjitinschtjittnschtjittnschtjittn
schtjoggskyggschtjoggschtjoggschtjoggsch(tj)oggschtjoggschtjoggschtjoggschtjogg
schtjufaar; schtjumåorstyvfar; styvmorschtjufaar; schtjumåorschtjyfaar; schtjymåorschtjyfaar; schtjymåorsch(tj)ufaar; sch(tj)umåorschtjyfaar; schtjymåorschtjyfaar; schtjymåorschtjufaar; schtjumåorschtjufaar; schtjumåor
schtjundiskyndaschtjundischtjyndischtjyndisch(tj)yndischtjyndischtjyndischtjyndischtjyndi
schtjuuLostäva, mjölkstävaschtjuuLoschtjuuLoschtjuuLosch(tj)uuLoschtjuuLoschtjuuLoschtjuuLoschtjuuLo
schtjuumthalvmörkt, dunkeltschtjuumtschtjuumtschtjyymtsch(tj)yymtschtjyymtschtjyymtschtjuumt/schtjyymtschtjyymt
schtjuussskjutsschtjuussschtjuussschtjuusssch(tj)uussschtjuussschtjuussschtjuussschtjuuss
schtjuussfääLskjuts, snålskjutsschtjuussfääLschtjuussfääLschtjuussfääLsch(tj)uussfääLschtjuussfääLschtjuussfääLschtjuussfääLschtjuussfääL
schtjuut netin*montera telnar på nät-schtjuut netenschtjuut netensch(tj)uut netinschtjuut netinschtjuut netinschtjuut netinschtjuut netin
schtjuut, -är, schtjöit, skotiskjuta, skjuter, sköt, skjutitschtjuut, -är, schtjöit, skotischtjuut, -är, sköit/schtjöit, skotischtjuut, -är, sköut, skotesch(tj)uut, -är, sköut, skotischtjuut, -är, sköit , skotischtjuut, -är, sköut, skotischtjuut,-är, schtjöit/sköut, skotischtjuut, -är, sköut, skoti
schtjuöLtiidinskördetidenschtjuöLtiidinschtjuöLtiidinschtjuöLtiidinsch(tj)uöLtiidinschtjuöLtiidinschtjyöLtiidinschtjuöLtiidinschtjuöLtiidin
schtjuörskör, sprödschtjuörschtjuörschtjuörsch(tj)uörschtjuörschtjyörschtjuörschtjuör
schtjuötströmmingsnät, skötschtjuötschtjuötschtjuötsch(tj)uötschtjuötschtjyötschtjuötschtjuöt
schtjuötefamnen, skötetschtjuöteschtjuöteschtjuötesch(tj)yötischtjuötischtjyötischtjuötischtjuöti
schtjuötbåo*nät lagda i en halvcirkel----schtjuötbåoschtjyötbåoschtjuötbåo-
schtjumLotskumt, otydligtschtjumLot-schtjumLotsch(tj)umbLotschtjumLotschtjymbLotschtjumLotschtjumbLot
schtjymt iviegskynda ivägschtjymt iviegschtjymt iviegschtjymt iviegsch(tj)ymt iviegschtjymt iviegschtjymt iviegschtjymt iviegschtjymt oåv, ivieg
schtjyttjagaschtjyttschtjöttschtjött     sch(tj)yttschtjyttschtjyttschtjyttschtjytt
schtjyyl, -in; schtjyyl, -arskyl; skylaschtjyyl, -in; schtjyyl, -arschtjyyLschtjyyLsch(tj)yylschtjyyLschtjyylschtjyylschtjyyl, -in; schtjyyl, -ar
schtjyymskymmaschtjyymschtjyymschtjyymsch(tj)yymschtjyymschtjyymschtjyymschtjyym
schtjåoroskataschtjåoroschtjåoroschtjåorosch(tj)åoroschtjåoroschtjåoroschtjåoroschtjåoro
schtjäLandisi smyg, i hemlighetschtjäLandisschtjäLandisschtjäLandessch(tj)äLandis schtjäLandisschtjäLandisschtjäLandisschtjäLandis
schtjärenskärgården, sommarstället i skärgårdenschtjärenschtjärenschtjärensch(tj)ärinschtjärinschtjärinschtjärinschtjärin
schtjärikLepplamm fött under bete i skärgårdenschtjärikLeppschtjärikLeppschtjärikLeppsch(tj)ärikLeppschtjärikLeppschtjärikLeppschtjärikLeppschtjärikLepp
schtjärttinggbomullstyg, tunt fodertygschtjärttinggschtjärttinggschtjärttinggschärttinggschtjärttinggschtjärttingschtjärttinggschtjärttingg
schtjärvskärv, liten summaschtjärvschtjärvschtjärvsch(tj)ärvschtjärvschtjärvschtjärvschtjärv
schtjäänostjärnaschtjäänoschtjäänoschtjäänosch(tj)äänoschtjäänoschtjäänoschtjäänoschtjääno
schtjäär fröije/kåoneskörda timotej eller korn med skäraschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär höifröiji/kåonischtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåoneschtjäär fröije/kåone
schtjäär tielsätta i gång med ngt plötsligt, slå tillschtjäär tielschtjäär tielschtjäär tielsch(tj)äär tielschtjäär tielschtjäär tielschtjäär tielschtjäär tiel
schtjäär åppklarna upp om väderschtjäär åppschtjäär oppschtjäär åppsch(tj)äär åppschtjäär åppschtjäär åppschtjäär åppschtjäär åpp
schtjääroklar rand, öppning på molnig himmelschtjääroschtjääroschtjäärosch(tj)ääroschtjääroschtjääroschtjääroschtjääro
schtjöLi, schtjöLgär, skååLdskölja, sköljer, sköljde/sköljtschtjöLi, schtjöLgär, skååLdschtjöLischtjöLisch(tj)öLischtjöLi/schtjöLgschtjöLi/schtjöLgschtjöLi/schtjöLgschtjöLi/schtjöLg, -är, skååLd
schtjöLi nedärskölja ner, regna häftigtschtjöLi nedärschtjöLi nedärschtjuuL nedärsch(tj)öLi nedärschtjöLg näärschtjöLg nedärschtjöLg nedärschtjöLi /schtjuuL nedär
schtjöLppskölp, halvrunt snidesverktygschtjöLppschtjöLppschtjöLppsch(tj)öLppschtjöLppschtjöLppschtjöLpp-
schtjöLpp, -är, schtjöLft/ staLpp, schtjöLft/stoLppistjälpa; ramlaschtjöLpp, -är, schtjöLft/ staLpp, schtjöLft/stoLppischtjöLppschtjöLppsch(tj)öLppschtjöLppschtjöLpp schtjöLppschtjöLpp, -är, schtjöLft
schtjömsskämmasschtjömsschtjömsschtjömssch(tj)ömsschtjömsschtjömsschtjömsschtjöms
schufåågäLsjöfågelschufåågäLschufågälschöfågäLschufåågäL schufåågäLschyfåågäLschufåågäLschufåågäL
schuukskrapLokrassligschuukskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoschuukskrapLoschuukskrapLoschuukskrapLo
schåosyssla med; sjå, besvärschåoschåoschåoschåoschåoschåoschåo, schåov(v)arschåo, -v(v)ar; schåo
schöLvaavleggarmaskin som skar o. samlade säd i kärvarschöLvaavleggarschöLvoåleggarschöLvaavleggar   schöLvaavleggarschöLvaavleggarschöLvaavleggarschöLvaavleggarschjöLvaavleggar
schöLvbindarskördemaskin som band kärvarnaschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindarschöLvbindar
sedosedig, foglig (om häst), beskedligsedosedosedosidosedosidosidosido
seem, seemär, seemdsimma, simmar, simmade/simmatseem, seemär, seemdseem, seemärseem, seemärseem, semarseem, seemärseem, seemärseem, seemär, seemdseem, semar, sema
seevLosävligseevLoseevLoseevLosäävLoseevLosöövLoseevLosöövLo
seinfääLosenfärdigseinfääLoseinfääLoseinfääLo seinfääLoseinfääLoseinfääLoseinfääLoseinfääLo
sekabykslångsam o. slö personsekabyks--såkabyks-såkabykssekabykssekabyks
sekk, settjinsäcksekk, settjinsekksekksekksekksekksekksekk, settjin
sela,-n, selarsele, inkl. selbåge och dragremmarsela,-n, selarselaselaselaselaselaselasela
seladyynorseldynor (som selbågen, "kåpan", vilar på)seladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynorseladyynor
selatampp, -inseltamp (fästes genom kärrskalmarna)selatampp, -inselatamppselatamppselatamppselatamppselatamppselatamppselatampp
selatappseltapp (sättes i tamparna)selatappselatappselatappselatappselaknappselatappselatappselatapp
selavillo; i selavillontotal oreda; i oredigt tillståndselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillonselavillo; i selavillon
seltton*sälta; process då isen äts upp av sältan i vattnet (best. form)-selttonselttonselttonselttonselttonselttonseltton
sembärsämresembärsembärsembärsembärsembärsembärsembärsembär
sendo, liistryytjobrynstensendo, liistryytjosendo, liisendosendosendosendosendo, liistryytjosendosendo, stryytjo
sendtreeklyka för att lyfta kärvar på tork i riasendtreesendtree-sendträäsendträäsendträäsendträäsendträä
sengkamar, -insovrumsengkamar, -insengkamarkamar(seng)kamarsengkamarsengkamarsengkamarsengkamar
sess, -invovve, hundsess, -insesssesssesssesssesssesssess
sess, sesstist (nedär)sätta/sätter sig (ner), satte/satt sig (ner)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär)sess, sesstist (nedär/näär)sess, sesstist (nedär/näär)
setanpäärorsättpotatissetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpäärorsetanpääror
setnsjunka ihop, packas ihopsetnsetnsetnsetnsetnsetnsetnsetn
setosläkt(grupp); sällskap, följesetoseto-setosetosetosetoseto
settverktyg för att jämna stensettsettsettsettsettsettsettsett
sevigottasävstråets ätbara rotändasevigottasevigotta-sevigottasevigottasevigottasevigottasevigotta
sevimattoflätad eller vävd matta av sävsevimattosevimattosevimattosevimattosevimattosevimattosevimattosevimatto
sevipLånssäv-/vassruggesevipLånssevipLånssevipLånssevipLåns, sevivassasevipLånssevipLåns, sevivassasevipLånssevivassa, sevipLåns
sevjo, -rsävstråsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -rsevjo, -r
sidåL/kk, -ttjin, sidåLkkanklockspel på sele fäst med bukrem, bjällerkranssidåL/kk, -ttjin, sidåLkkansidåLkk, sidåLttjinsidåLkkdåLttjinsidåLkk, sidåLttjinsidåLkksidåLkk, sidåLttjinsidåLkk, sidåL/ttjin, -kkan
sidääravstå från, överse med, lämnasidäärsidäärsidäärsidäärsidäärsidäärsidäärsidäär
siessloårasädeslårsiessloårasiessloårseesslåårasiessloårasiessloårasiessloårasiessloårasiessloåra
sigäLseglasigäLsigäLsigäLsigäLsigäLsigäLsigäLsigäL
siiand arbeitsjälvklart arbete (syns hur det ska utföras)siiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeitsiiand arbeit
siidkrokosidkrokig (om person, bräde, planka)siidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkrokosiidkroko
sindärslagg, ihoptaget slam; klumpa ihop sigsindärsindärsindärsindärsindärsindär, sindärkånttansindärsindär; sindär ihåop
sinodraagmuskelkramp, sendragsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraagsinodraag
sippkalvsippsippsippsippsippsippsippsipp
siti, sitär, soåt, sitisitta, sitter, satt, suttitsiti, sitär, soåt, sitisitisitisitisitisitisitisiti, sitär, soåt, siti
skakLarskaklar, dragstänger för hästredskapskakLarskakLarskakLarskakLarskakLarskakLarskakLarskakLar
skaLmaträdgren, skaft, stjälk; glasögon-, kärrskalmskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLmaskaLma
skankksned, förskjuten, inte i rät vinkelskankkskankkskankkskankkskankkskankkskankkskankk
skarppbruötorkat rågbrödskarppbruöskarppbruöskarppbruöskarppbruöskarppbruöskarppbryöskarppbruöskarppbruö
skatantoppdelen på träd; uddenskatanskatanskatanskatanskatanskatanskatanskatan
skoll, skollarverka, se ut somskoll, skollarskollskollskollskollskollskollskoll, -ar
skolla, åppstessvind, övre våningskolla, åppstessskolla, oppstessskollaskollaskollaskollaskollaskolla
skomakartuumskomakartumme, bakåtböjd tummeskomakartuumskomakartuumskomakartyymskomakartyymskomakartyymskomakartyymskomakartuumskomakartyym
skorr, skorrarkana, åka pulkaskorr, skorrarskorrskorrskorrskorrskorrskorrskorr
skott, -arskuffa; Va: liten tväraktrad roddbåtskott, -arskottskottskottskottskottskottskott, -ar; skott, -in
skoåkfattas, inte stämma (vara för kort, smalt...)skoåkskoåk-skoåkskoåkskoåkskoåkskoåk
skoåranslanor, grövre och finare (best. form)skoåranskoåranskååran     skoåranskoåranskoåranskoåranskoåran
skoåveedslanor, träd avsedda som vedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveedskoåveed
skrapankakosistfödd i familj; sista gräddade degbitenskrapankakoskrapabolloskrapanbollloskrapabolloskrapanbolloskrapankakoskrapabolloskrapankako
skrapLokrasslig, sjukskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLoskrapLo
skrapäL, skrapLarrassla, smattra, skramlaskrapäL, skrapLarskrapäLskrapäLskrapäLskrapäLskrapäLskrapäLskrapäL, skrapLar
skrapäL(-penggan),skrapLemynt, småpengarskrapäL(-penggan),skrapLeskrapäLskrapäL      skrapäLpenggarskrapäLskrapäLpenggarskrapäLpenggar, skrapäLskrapäL, skrapLi
skravasläde med flak för transporterskravaskravafLakaskravaskravaskravaskravaskrava
skreedmjööLkornmjöl utan skalskreedmjööLskreedmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööLskräädmjööL
skreedgrovmala säd så att skalet avskiljsskreedskreedskräädskräädskräädskräädskräädskrääd
skreek, -är, skreektgråta; skrikaskreek, -är, skreektskreekskrääkskrääkskrääkskrääkskrääkskrääk
skreeväLsko, fot; skrävlaskreeväLskreeväLskrääväLskrääväLskrääväLskrääväLskrääväLskrääväL
skrenkkskränka sågblad och -klingorskrenkkskrenkk, legg uutskränkkskränkkskränkkskränkkskränkkskränkk
skrenkk innminska, korta avskrenkk innskrenkk inn-skrenkk innskränkk iiskränkk innskränkk innskränkk inn
skrikkskrinna, åka skridskoskrikkskrikkskrikkskrikkskrikkskrikkskrikkskrikk
skrikkarskojare, opålitlig personskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkarskrikkar
skrikkskåoskridskoskrikkskåoskrinnskåoskrikkskåoskrinnskåoskrikkskåoskrikkskåoskrikkskåoskrikkskåo
skryyp, skryyfttrevlig, -t, munter, -tskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryypt/skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyftskryyp, skryyft
skryypelstrevnad, förnöjelse, förströelseskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypelsskryypels
skrååt, skråtarrafsa, krafsa ihop det sistaskrååt, skråtarskrååtskrååtskrååtskrååtskrååtskrååtskrååt, skråtar
skråbbskrubba, skura, rengöraskråbbskråbbskråbbskråbbskråbbskråbbskråbbskråbb
skråbb seskrapa sig, riva sönder hudenskråbb seskråbb seskråbb seskråbb siskråbb siskråbb siskråbb siskråbb si
skråbåkkuögortomtemaskskråbåkkuögorskråbåkkskråbåkkskråbåkkskråbåkkskråbåkkyögorskråbåkk(uögor)skråbåkk
skråfyllthuller om buller, dåligt stuvat; skrymmandeskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfylltskråfyllt; skråfylld
skråll, skrållar; skrålloskrynkla; skrynkligskråll, skrållar; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll; skrålloskråll, -ar; skrållo
skråpp, skråpparskryta; tala osanning; höras skarpt ljudskråpp, skråpparskråppskråppskråppskråppskråppskråppskråpp
skråttskalbagge, insektskråttskråttskråttskråttskråttskråttskråttskrått
skrååvLoskrovlig, ojämnskrååvLoskrååvLoskrååvLo    skrååvLoskrååvLoskrååvLoskrååvLoskrååvLo
skrååväLiisislager som blivit kvar när vattnet sjunkitskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiisskrååväLiis
skuuroskur, t.ex. regnskurskuuroskuuroskuuroskuuroskuuroskuuroskuuroskuuro
skvaldätakkoskvalleraktig personskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakkoskvaldätakko
skvapLo, skvatrovattnig (om mat)skvapLo, skvatroskvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatroskvapLo, skvatro
skvatär, skvatrarskvattra (skatans läte); skratta, flabbaskvatär, skvatrarskvatärskvatärskvatärskvatärskvatärskvatärskvatär, skvatrar
skvillarmygglarvskvillarskvillarskvillar-skvillarskvillarskvillar-
skvipp iihälla i (liten mängd)skvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp iiskvipp ii
skvipäLskvimpa, skvalpaskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäLskvipäL, skvipLar
skååv, skåveutskjutande takskjul; infall, skovskååv, skåveskååvskååvskååvskååvskååvskååv, skåviskååv, skåvi
skådeansiktetskåde--skådiskådiskådiskådiskådi
skåld, skåldar, skåldaskålla (t.ex. vid grisslakt)skåld, skåldar, skåldaskåldskååld       skåldskåldskåld               skåldskåld, -ar
skålttskumpa (t.ex. om skarphjulad kärra)skålttskolttskålttskålttskåmppskålttskåmppskåltt
skåLvoråk, mindre spricka i isenskåLvoskåLvoskåLvo, tärjoskåLvoskåLvoskåLvoskåLvo, tärjoskåLvo
skånkko, -nben, höft; hoppa på ett benskånkko, -nskånkkoskånkkoskånkkoskånkkoskånkkoskånkkoskånkko, -n; skånkk, -ar
skåo, -v(v)in; skåov(v)/ar, -ansko, skon; skor, skornaskåo, -v(v)in; skåov(v)/ar, -anskåoskåoskåoskåoskåoskåoskåo(v); skåov(v)/ar, -an
skåobragdskodonskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskåobragdskobragd
skåog, skåojinskogskåog, skåojinskåogskåogskåogskåogskåogskåogskåog, skåojin
skårv, -insårskorpaskårv, -inskårvskårvskårvskårvskårvskårvskårv
skåttjärroskottkärraskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärroskåttjärro
skååd, skådartittaskååd, skådarskåådskåådskåådskåådskåådskåådskååd, skådar
skååd ettse upp; besöka, hälsa påskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ettskååd ett
skååp, skåparspringa och sparka (om häst)skååp, skåpar---skååpskååp-
skååväLskovel, spadeskååväLskåväLskååväL      skååväL skååväLskååväLskååväLskååväL, skååvLin
slagg åkollfalla omkull plötsligt o. vådligtslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkollslagg åkoll
slagg å springghalvspringa, lunkaslagg å springgslagg å springg-slagg å springg-slagg å springgslagg iviegslagg å springg
slago, -rslaga, slagorslago, -rslagoslagoslagoslagoslagoslagoslago, -r
slakroslak, slapp, ostadig, mycket tröttslakroslakroslakroslakroslakroslakroslakroslakro
slambärslamraslambärslambärslambärslambärslambärslambärslambärslambär
slapärprata strunt; prata snabbt o. otydligtslapärslapärslapärslapärslapärslapärslapärslapär
slapätakkosladderaktig personslapätakkosladätakkoslapätakkoslapätakkosladätakkoslapätakkoslapätakkoslapätakko, -task
slarv å gaagå någotsånärslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaaslarv å gaa
slarvkosk,- kostjinopålitlig, inte så skötsam manslarvkosk,- kostjinslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkoskslarvkosk
slarv; slarv (bårtt)slarv, fuskverk; slarva; släpa; tappa bortslarv; slarv (bårtt)slarvslarvslarvslarvslarvslarvslarv; slarv (bårtt)
sledaslädesledasledasledasledasledasledasledasleda
sleddjosläggasleddjosleddjosleddjosleddjosleddjosleddjosleddjosleddjo
sleikslickasleiksleiksleiksleiksleiksleiksleiksleik
sleiv, -enslevsleiv, -ensleivsleivsleivsleivsleivsleivsleiv, -in
slibrikmurarhantlangareslibrikslibrik----slibrik-
slietstryka, smekaslietslietslietslietslietslietslietsliet
sliettalltihop, vartenda dugg; jämntsliettsliettsliettsliettsliettsliettsliettsliett
sliipohö- eller stensläde som drogs på markensliiposliipohöisledasteinsleda(höi)sliipo, steinsledasliipo, höisliiposliipo, höisliiposliipo, steinsleda
sliiskosly som är ungt och raktsliiskosliiskosliiskosliiskosliiskosliiskosliiskosliisko
slonkk, slonkkarsnurra ojämnt som skevt hjulslonkk, slonkkarslonkk-slonkkslonkkslonkkslonkkslonkk, -ar
slotjin, slotjitslocknad, släcktslotjin, slotjitslotjinslotjinslotjinslotjinslotjinslotjinslotjin
sloå iislå upp, hälla isloå iisloå iispill ii, syyd iisloå ii, syyd iispill iispill ii, syyd iisloå ii, spill iisloå ii
sloå åmminte fästa (om cykelnav)sloå åmmreivsloå åmmsloå åmmhärvsloå åmmsloå åmmsloå åmm
sloå åppsparka bakut (sparka bakbenen i luften)sloå åppsloå opp-sloå åppsloå åpp baaksloå åppsloå åppsloå åpp
sloå, sloår, slåo, sleijislå, slår, slog,slagitsloå, sloår, slåo, sleijisloåsloåsloåsloåsloåsloåsloå, -r, slåo, slaiji
sloågotvärslå, stag, narsloågosloågosloågosloågosloågosloågosloågosloågo
sloåmaschiinslåttermaskinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiinsloåmaschiin
sloåssslåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåsssloåss
sluögtvälgjort (om hantverk)sluögtsluögtsluögtsluögtsluögtslyögtsluögtsluögt
slynttjofnurra på t.ex. rep eller slangslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjoslynttjo, knuölo
slyyj(j)ovidja, böjlig kvistslyyj(j)ovidjovidjoslyyj(j)ovidjoslyyj(j)oslyyj(j)oslyyj(j)o
slyyj(j)otsnårigtslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)otslyyj(j)ot
slåbbotslaskigt, dåligt om väglag (p.g.a. gyttja, snö)slåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbotslåbbot
slåtär, slåtrarsluddra, tala otydligtslåtär, slåtrarslådärslåtärslåtärslådär, slåtärslåtärslådär, slåtärslåtär, slåtrar
slååt ettavta, lugna islååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ettslååt ett
slöuskoslarvig, ovårdad; dito kvinna (ev. lättfotad)slöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöuskoslöusko
smaak, smakarsmaka; supasmaak, smakarsmaaksmaaksmaaksmaaksmaaksmaaksmaak, -ar
smaaL, smaLarsmälla, smällersmaaL, smaLarsmaaLsmaaLsmaaLsmaaLsmaaLsmaaLsmaaL, smaLar
smakko, smekkojulle (mindre modell)smakko, smekkosmakkojolla   smakkosmekkosmekko, smakkosmakko, smekkosmakko
smako, -n; i smakon, smakaberusning, -en; berusadsmako, -n; i smakon, smakasmakon; i smakon, smakasmakon; i smakonsmakon; i smakonsmakon; i smakonsmakon; i smakonsmakon; i smakon, smaka smako, -n; i smakon, smaka
smatrosmattrande pappbit mot cykelns ekrarsmatrosmatro-smatrosmatrosmatrosmatrosmatro, fLatro
smiddjosmedjasmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjosmiddjo
smiet, smietin; smeet (uut)smet; smeta (ut)smiet, smietin; smeet (uut)smeto, smeet; smeet(uut)smeto; smeet (uut)smiet; smiet (uut)smeet, smetin; smeet (uut)smiet, -in; smeet (uut)smeto, smiet; smeet (uut)smeet, smeto; smeet (uut)
smiito, -nögla i båda ändarna på nätsmiito, -n-smiito-smiitosmiitosmiitosmiito, -n
smildärle med glada ögonsmildärsmildärsmildär     smildär-smildärsmildärsmildär
smildäruögnamn på pers. med glada tindrande ögonsmildäruögsmildäruögsmildäruögsmildäruögsmildäruögsmildäryögsmildäruögsmildäruög
smoLosmulasmoLosmoLosmoLosmoLosmoLosmoLosmoLosmoLo
smugosmalt mellanrum mellan hus/i hussmugosmugosmygosmygosmygosmygosmygosmygo
smuög sesmyga sigsmuög sesmuög sesmuög sesmuög sismuög sismyög sismuög sismuög si
smååL; smååL, småL/ar, -asmula; smula, -ar, smulade/smulatsmååL; smååL, småL/ar, -asmååLsmååLsmååLsmååLsmååLsmååLsmååL; smååL, småL/ar, -a
smärr, smästmindre, minst (vanl. plur.)smärr, smästsmärr, smästsmärr, smästsmärr, smästsmärr, -smärr, smästsmärr, smästsmärr, smäst
smöbLåomomaskrossmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomosmöbLåomo
smöri; smörjosmörja (vb); smörja (sb)smöri; smörjosmöri; smörjosmöri; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjosmöri/smörg; smörjo
snaarhåksinkvicktänktsnaarhåksinsnärhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksinsnaarhåksin
snallöljett, metallförstärkt hål; hål f. skosnörensnallsnallsnallsnallsnallsnallsnallsnall
snees; sneissosnäsa, tysta ner; snäsigsnees; sneissosnees; sneissosnekst; snekstosneiss oå; sneissosnekst; snesosnekst, snees; sneissosnees; sneissosneiss oå; sneisso
snekkosläde (mindre modell)snekkosnekkosnekkosnekkosnekkosnekkosnekkosnekko
snepasnibb, fliksnepasnepasnepasnepasnepasnepasnepasnepa
snibilsupsnibilsnibelsnibelsnibilsnibilsnibilsnibilsnibil
snidinsnedsnidinsnidinsnidinsnidinsnidinsnidinsnidinsnidin
snifssnuddasnifssnifssnifssnifssnifssnifssnifssnifs
snii, sniirsnöa, snöarsnii, sniirsniisniisniisniisnii, -r, snyög, -arsnii, sniirsnii, sniir
snoåL; snoåL posnål, girig; sugen på (något ätbart)snoåL; snoåL posnoåLsnååLsnoåLsnoåLsnoåLsnoåLsnoåL; snoåL po
snoåLkotiöknamn på snål personsnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkotisnoåLkoti(l)
snudriivosnödrivasnudriivosnudriivosnödriivosnödriivosnydriivosnydriivosnudriivosnudriivo
snuuvandstött, förnärmadsnuuvandsnuuvandsnuuvandsnyyvandsnuuvandsnyyvandsnuuv(v)andsnyyvand
snyrppsnörpa (ihop) t.ex. tyg el. på munnensnyrppsnörppsnörppsnyrppsnörppsnyrpp, snörppsnyrpp, snörppsnyrpp, snörpp
snyschisnoka, nosa, vara nyfikensnyschisnyschisnyschisnyschisnyschisnyschisnyschisnyschi
snyyt, -är, snöit, snoti (åt se)snyta, sno (åt sig)snyyt, -är, snöit, snoti (åt se)snyyt (åt se)snyyt (åt se)snyyt (åt si)snyyt (åt si)snyyt (åt si)snyyt (åt si)snyyt (åt si)
snåbbohornlös; hornlös kosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnåbbosnobbo
snågålloslemaktig snorklimpsnågållosnågLatro, gållogållosnågLåtrosnågLåtrosnågLåtro, gållosnågLåtrosnågLåtro
snåjässgärs (snorgärs)snåjässsnåjässjesssnåjässjässsnåjässsnåjässsnåjäss
snåldsnåll på hjulnav eller spinnrocksrullesnåldsnåldsnåldsnåldsnåldsnåldsnåldsnåld
snålltala i näsan; prata skräpsnållsnållsnållsnållsnållsnållsnållsnåll
snåppkort sovstund; sova kort; snoppa bärsnåppsnåppsnåppsnåppsnåppsnåppsnåppsnåpp
snårosnorigsnårosnårosnårosnårosnårosnårosnårosnåro
snåtesnytet, ansiktetsnåtesnåtesnåtesnåtesnåtisnåtisnåtisnåti
snåvaddöknamn på odygdig pojkesnåvadd--snåvaddsnåvaddsnåvaddsnåvaddsnåvadd
snärjgreessnärjmårasnärjgreesslinggägreseslinggägrese-fasnangräsibindo, oåkäbindoslinggägrääsoåkäbindo
snäärdra till (om snöre, tråd); börja skära in (för hårt åtdragen); kort besöka; bita (om frost)snäärsnäärsnäärsnäärsnäärsnäärsnäärsnäär
snöudhoårakorthårig (spec. om blank häst), snaggadsnöudhoårasnaggasnaggasnaggasnaggasnöudhoårasnöudhoårasnöudhoåra
sodinhåglös, lite trött; svalnat (om kaffe)sodinsodin, soditsodinsodinsodinsodinsodinsodin, sodit
sottsuga (t.ex. på karamell)sottsottsottsottsottsottsottsott
sopilollsuputsopilollsopilollsopilottsopilollsopilottsopilollsopilollsopiloll
soåså (säd el. annat); vattensåsoåsoåsoåsoåsoåsoåsoåsoå
soådansådor, skal av spannmål (best. form)soådansoådansoådansoådansoådansoådansoådansoådan
soåmaschiinsåmaskinsoåmaschiinraadsåoningsmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinsoåmaschiinraadsoåar, soåmaschiin
soårsår; öm, sjuksoårsoårsoårsoårsoårsoårsoårsoår
soåstangg, -stanjinstång för att bära en vattensåsoåstangg, -stanjinsåostangg, -stanjensoåstangg, -stanjinsoåstangg, - stanjinsoåstangg, -stanjinsoåstangg, -stanjinsoåstangg, -stanjinsoåstangg, -stanjin
spaabankkensparbankenspaabankkenbankken, spaabantjenbantjenbankkenbantjinspaabantjinspaabankkenbankken
spaad, spadekokspadspaad, spadespaad, spade; lakaspaadspaad, spadispaad, spadispaad, spadispaad, spadispaad, spadi
spankkoläärspankulera, flaneraspankkoläärfiingaafiingaaspankkoläär, fiingaafiingaaspankkoläärspankkoläär, fiingaaspankkoläär
sparkk, sparttjinsparkstöttingsparkk, sparttjinsparkksparkksparkksparkksparkksparkksparkk
speegäL, speegLinspegelspeegäL, speegLinspegäLspegäLspeegäL speegäLspeegäLspeegäLspeegäL
speet, spetar; spetostrama (om kläder); för snäv, för trångspeet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; speto speet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; spetospeet, spetar; speto
spelårrspelevinkspelårrspelårrspelårrspelårrspelårrspelårrspelårrspelårr
spennarrovfågel, typ falk eller hökspennarspennarspennarspennarspennarspennar, vedäfjåkarspennarspennar
spetaakäLspektakel, upptåg; illvillig person; göra narrspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäLspetaakäL
spiedinspäd, smal, klenspiedinspiedinspeedinspiedinspiedinspiedinspiedinspiedin
spiikmössnäbbmusspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmössspiikmöss
spiikospetsigspiikospiikospiikospiikospiikospiikospiikospiiko
spiil, spilarspjälka till stickor; spjälkasspiil, spilarspiil, spilarspile, spelar     spili, spilarspili, spilarspili, spilarspili, spilarspili, spilar
spiironbLåmstärliljekonvaljerspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiiror, spiironaspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiironbLåmstärspiiror, spiironbLåmstär
spiirvärkk, -värttjeresvirkespiirvärkk, -värttjespii(r)värttjespiirvärttjespiirvärttjispiirvärttjispiirvärttjispiirvärttjispii(r)värkk, -värttji
spiis, -arräcka tillspiis, -arspiisspiisspiisspiisspiisspiisspiis, -ar
spiissammdryg, som räcker väl till, ej tar slut fortspiissammspiissammspiissammspiissammspiissammspiissammspiissammspiissamm
spilinttosädesärlaspilinttospilinttospilinttospilinttospilinttospilinttospilinttospilintto
spill, spildär nedärspilla nerspill, spildär nedärspill nedärspill nedärspill nedärschtjöLi nedärspill nedärspill nedärspill nedär, spildär nedär
spillkomm, -insoppskålspillkomm, -inspillkommspillkommspillkommspillkommspillkommspillkommspillkomm
spilolångsmal trästickaspilospilospilospilospilospilospilospilo
spilttovassspiltt--spilttspilttspilttspilttspiltt
spinn åpphitta på, uppfinnaspinn åppspinn oppspinn åppspinn åpphitt åppspinn åppspinn åppspinn åpp
spitjinklen, smal, spädspitjinspitjinspitjinspitjinspitjinspitjinspitjinspitjin
spjeldamussomössa med hård (guttaperka)skärmspjeldamussospjeldamössobLankkschtjärmamösso   sch(tj)ärmamyssoschtjärmamyssospjelda-, schtjärmamyssospjelda-, schtjärmamussospjelda-, schtjärmamusso
spjäLkkaloåtovisselpipa av vide eller rönnspjäLkkaloåtoloåtopiipobLiistro, piipobLiistropiipoloåtopiipo, bLiistro
spjäLkkospjäla, smal brädbitspjäLkkospjäLkkospjäLkkospjäLkkospjäLkkospjäLo, spjäLkkospjäLkkospjäLkko
spLeisssplitsaspLeissspLeissspLeissspLeissspLeissspLeissspLeissspLeiss
spLiitsplita, spjälka, göra stickorspLiitspLiitspLiitspLiitspLiitspLiitspLiitspLiit
spraak tielreagera hastigt, häftigtspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tielspraak tiel
sprakanstikkotomteblosssprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikkosprakanstikko
sprekLospräcklig, brokigsprekLosprekLospräkLospräkLospräkLospräkLospräkLospräkLo
sprellassprattlasprellassprellassprällassprällassprällassprällassprällassprällas
sprettbågapilbågesprettbågasprettbågasprättbågasprättbågasprättbågasprättbågasprättbågasprättbåga
sprikksmärta i fingrar eller tår efter köld (verb)sprikksprikk, bråån, brånarbråånbråånstikksprikk, bråånsprikksprikk
spriilstenskärva, kil av stenspriilspriil-spriilspriilspriilspriilspriil
springg, -är, sprangg, spronjispringa, springer, sprang, sprungitspringg, -är, sprangg, spronjispringgspringgspringgspringgspringgspringgspringg, -är, sprangg, spronji
sprottjisprucken, spräckt; spruckitsprottjisprottjisprottjisprottjisprottjisprottjisprottjisprottji
sprunjospringa, t.ex. dörrspringasprunjosprynjosprynjosprynjosprynjosprynjosprynjosprunjo
spryttjospricka (subst.)spryttjospryttjospryttjospryttjospryttjospryttjospryttjospryttjo
språtakvist eller käpp, språtespråtaspråtaspråtaspråtaspråtaspråtaspråtaspråta
spuökuöraperson som gör fuffensspuökuöraspuökuöraspuökuöraspuökuöra-spyökyöraspuökuöraspuökuöra
spåoLaspole, ekerspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLaspåoLa
spårajärnsporre där gångjärn upphängsspåraspåraspåraspåraspåraspåraspåraspåra
spåragangjäändörrgångjärn för uthusspåragangjäänspåragangjäänspåragangjäängangjään me spårangangjään me spårangangjään me spåraspåragangjäängangjään me spåra
spärr; spärr måotspärra, sticka ut; spjärna mot, vara emotspärr; spärr måotspärrspärrspärrspärrspärrspärrspärr; spärr måot
staak, stakarräcka till, vara tillräckligt (om mat, material)staak, stakarstaakstaakstaakstaakstaakstaakstaak, stakar
staa i stillstå stillastaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i stillstaa i still
staad, stadinstadkant på tygstaad, stadinstaadstaadstaadstaadstaadstaadstaad, -in
staavär, staavrarstav, stång, stör, grov käppstaavär, staavrarstaavärstaavärstaväärstaavärstaavärstaavärstaavär, staavrar
stabb, -ar, -a; stabbastapla virke för torkning m. ribbor emellan; virkesstapel; huggkubbestabb, -ar, -a; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabbastabb; stabba
stabbostabbig, tjock, kort och tjockstabbostabbostabbostabbostabbostabbostabbostabbo
stadostadig, bastantstadostadostadostadostadostadostadostado
stakaryscho*ryssja som hölls fast av stakar i dyn--stakaryschostakaryschostakaryschostakaryschostakaryschostakaryscho
stambLo, ståmbLosnubblig, stapplande, klumpigstambLo, ståmbLostambLo, ståmbLoståmbLoståmbLostambLo, ståpLoståmbLostambLo, ståmbLostambLo, ståmbLo
stamkraftin*kilformigt stöd i båtens för och akter--stamkraft, -in-stamkraft, -instamkraftinstamkraft, -in-
stampigg*uppstickande stävnock--stampiggstampiggstampiggstampiggstampiggstampigg
stamråotbåtvirke i för och akter, naturligt växtstamråot-stamråotstamråotstamråotstamkråokstamråotstamråot
standar, standarinstång som stödde upp spiskupanstandar, standarinstandar, stakkjäänstandarstandarstandarstandarstandarstandar, -in
staagliino, stasiima*       staglina på nät eller ryssja--staagliino       -stannliinostasiimastaasiima-
stapoLstapel, trave; spaltstapoLstapoLstapoLstapoLstapoLstapoLstapoLstapoL
stasslådo, -nsläde för lättare transporterstasslådo, -nmjöLksleda, stassledasledalådostasslådostassledareislådostasslådo, reislådolådon
stavapärm på bokstavastavastavastavastavastavastavastava
stedi, stedär, steeddstanna, stannar, stannade/stannatstedi, stedär, steeddstedistedistedistedistedistedistedi, stedär, steedd
steed, stedar, stedastäda, städar, städade/städatsteed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, steda    steed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, stedasteed, stedar, steda
steegäL, steegLarstegra budet vid auktionsteegäL, steegLarstekäL oppstekäL oppsteegäLsteegäLsteegäLsteegäLsteegäL, steegLar
steinfåot, -fåotinhussockel gjord av kilade stenarsteinfåot, -fåotinsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåotsteinfåot
steinhåLstärstenhölstersteinhåLstärsteinhålstärsteinhålstärsteinrakäLsteinhåLstär, -håstärrakäL, steinrakäLsteinhålstärsteinhålstär
steinretjilstenflyttningskärrasteinretjil-steinrätjil---steinrätjil-
steinskvettostenskvättasteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvettosteinskvetto
steinsledastenflyttningsslädesteinsledasteinsliiposteinsledasteinsledasteinsledasteinsledasteinsledasteinsleda
stekk oåvförhindra, avbrytastekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåvstekk oåv
steko, stakkokort, kortväxtsteko, stakkostekko, stakkostekostakkosteko, stakkosteko, stakkosteko, stakkostakko
stekäL (åpp)uppföra någonting tillfälligt el. ostadigtstekäL (åpp)stekäl oppstekäLstekäL (åpp)stekäLstekäLstekäLstekäL åpp
stell tielgöra förberedelser för fest el. dyl.stell tielstell tielstell tielstell tielstell tielstell tielstell tielstell tiel
stikk, stikkär, stakk, stottjisticka; tappa blod vid slaktstikk, stikkär, stakk, stottjistikkstikkstikkstikkstikkstikkstikk, -är, stack, stottji
stikksååg, -såjenfogsvansstikksååg, -såjenstikksååg, -såjensvanssååg, -såjenstikksoåg, -såjinsvanssååg, -såjinstikk-/svanssååg, -såjinstikk-/svanssååg, -såjinstikk-/svanssååg, -såjin
stikkatröijoylletröjastikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijostikkatröijo
stikksuömsticksömstikksuömstikksuömstikksuömstikksuömstikksyömstikksyömstikksuömstikksuöm
still, -arutfodra kreaturstill, -arstillstillstillstillstillstillstill
stillmot ömsandalldeles ensamstillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsand    stillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsandstillmot ömsand
stittjilbäärkrusbärstittjilbäärstittjelbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäärstittjilbäär
stottjistucken; stött, såradstottjistottjistottjistottjistottjistottjistottjistottji
stoåLbakabakad av regn-el. frostskadad spannmålstoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbakastoåLbaka
strandstritjilstrandpiparestrandstritjilstrandstrikLarstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjilstrandstritjil
strangjäärtillrättavisa, vara strängstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäärstrangjäär
streek åpp seklä upp sigstreek åpp sestreek opp sesträäk åpp sesträäk åpp sisträäk åpp sisträäk åpp sisträäk åpp sisträäk åpp si
streevinsträvstreevinstreevinsträävinsträävinsträävinsträävinsträävinsträävin
striidandosamsstriidandstriidandstriidandstriidandstriidandstriidandstriidandstriidand
striil, streenostråle, t.ex. av mjölk eller kissstriil, streenostriil, streenstriilsträänostriil, stroåLastriil, sträänostriil, sträänostriil, strään (större)
strikLotglest växt om gräs eller sädstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLotstrikLot
strikäL, stripäLsmåregnastrikäL, stripäLstrikäLstrikäL, stripäLstrikäLstrikäLstrikäL, stripäLstrikäL, stripäLstrikäL, stripäL
strimppokort, snävt (om klädesplagg)strimppostrimppostrimppostrimppostrimppostrimppostrimppostrimppo
strippdra ur de sista strålarna vid mjölkningstrippstrippstrippstrippstrippstrippstrippstripp
stritsoslangbellastritsostritso, slonggo, sprettostritsostritso, gommisprättogommisprättostritsostritsostritso, gommisprätto
strittskvätta, stänkastrittstrittstrittstrittstrittstrittstrittstritt
stritt åkollflyga omkullstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkollstritt åkoll
toro, toroband, struutsnuöri*snöre som stänger ryssja (best. form)--struutsnööre-struutsnuöritoro, torobandtoro, torobandstruutsnuöri
struömströmma; strömstruömstruömstryömstruömstruömstryömstruömstruöm
stråffoskidbindning; tygögla, läderöglastråffostroffostroffostråffostroffostråffostroffostroffo, lisso
strömngsryscho*strömmingsryssja-strömingsryschoströmngsryschoströmngsryschoströmgsryschoströmngsryschoströmngsryschoströmngsryscho
ströpäLstänka kläder med borsteströpäLdyft, stenkkströpäL, stripäLströpäLdyft, stenkkströpäLströpäLstenkk, dyft (poå)
stugostuga; stora rummet i bondstuga, storstugastugostugostugostugostugostygostugostugo
stuukostuka, jordtäckt förvaring av rotfrukterstuukostuukostuukostuukostuukostuukostuukostuuko
stuuLgå ostadigt, snavandestuuLstuuLstuuLstuuLstuuLstuuLstuuLstuuL
stuuLoostadig på benen, vacklande; fantasifosterstuuLostuuLostuuLostuuLostuuLostuuLostuuLostuuLo
stuöditständigt, jämtstuöditstödit, stuöditstyöditstuöditstuöditstyöditstuöditstuödit
stuöLinggpåle för gärdsgårdstuöLinggstuöLinggstuöLinggstuöLinggstuöLinggstyöLinggstuöLinggstuöLingg
stuör; stuör höijestör; lägga upp hö på störarstuör; stuör höijestuör; stuör höijestuör; stuör höijestuör; stuör höijistuör; stuör höijistyör; styör höijistuör; stuör höijistuör; stuör höiji
styggfulstyggstyggstyggstyggstyggstyggstyggstygg
stynarstödpålestynarstylttostylttostylttostylttostynarstynarstynar
styrttjostyrka (t.ex. på sprit)styrttjostyrttjokveedostyrttjokviedostyrttjo, kviedostyrttjo, kveedostörttjo, styrttjo
råoltein, styyrnoål*järntapp i båtroder--råolteinstyytappråoLteinstyyrnoålstyy(r)noålstyytapp
styyrpinna*roderpinne-styyrpinnastyyrpinnastyyrpinnastyyrpinna, råodärpinnastyyrpinnastyy(r)pinnastyy(r)pinna
ståbbokortklippt; kort o. bred; kort o. satt kvinnaståbboståbboståbboståbboståbboståbboståbboståbbo
ståndstundståndståndstååndståndståndståndståndstånd
ståndåmstundom, iblandståndåmståndåmståndåmståndåmståndåmståndåmståndåmståndåm
ståofLikko; ståopåik, -påitjinkonfirmerad flicka; konfirmerad pojkeståofLikko; ståopåik, -påitjinståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåikståofLikko; ståopåik
ståobetan*stödbalk i båtens mittparti--röötär-ståobetanståobeta, -nståobeta, -n-
Ståobyggperson bosatt i Storbyn i KvevlaxStåobygg---Stoåbygg---
ståobåga*halvmånformad ingång till ryssja--ståobågaståobågaåppnåotinståobågaståobågaståobåga
ståoL, ståoLinstolståoL, ståoLinståoLståoLståoLståoLståoLståoLståoL, -in
ståopskruukoplåtkruka som rymde 1 stop, ca. 1,3 literståopskruukoståopskruukoståopkruukoståopskruukoståopskruukoståopskruukoståopskruukoståopskruuko
ståorasyvas, vara högfärdigståorasståoras--ståorasståorasståorasståoras
ståorheijanånting extra bra (ofta sarkastiskt)ståorheijaståorheija--ståorheijaståorheijaståorheijaståorheija
ståpLoostadig på benen, snubbligståpLoståpLoståpLoståpLoståpLostuuLoståpLoståpLo
ståppatekk, -tettjevadderat bomullstäckeståppatekk, -tettjeståppatekkståppatekkståppatekkståppatekkståppatekkståppatekkståppatekk, -tettji
ståpphovoperson med klen fattningsförmågaståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovoståpphovo
ståppsammdryg, hållbarståppsammståppsammståppsammståppsammståppsammståppsammståppsammståppsamm
ståtakåismeknamn på livligt barnståtakåiståtakåi--ståtakåi-ståtakåiståtakåi
stärv, stärvar, stärvastärv, stärvar, stärvastärvstärvstärvstärvstärvstärvstärv
stööd, stödärljustra fisk med bred gaffelstööd, stödär-stööd, -är, stödjastööd, stödarstööd, stödärstööd, stödjarstööd, stödarstööd, stödar
stödinggar, spiirvärkkresvirke vid husbyggnadstödinggar, spiirvärkkspiirvärkkspiirvärkkspiirvärkkstödinggarspiirvärkkstödinggarspiirvärkk
stöipevattenblandad snö ovanpå isen (best. form)stöipesåra, sörjostöipestöipistöipistöipistöipistöipi
stöitil, -instamp, t.ex. potatisstamp, bärstampstöitil, -instöitel-stöitilstöitilstöitilstöitilstöitil
störjohögljudd, störandestörjostörjostörjostörjostörjostyrjostörjo, styrjostörjo, styrjo
stöukstädastöukstöukstöukstöukstöukstöukstöukstöuk
sulmasvullnadsulmasylmasylmasylmasylmasylmasylmasylma
suud, suudinrelingsuud, suudinsuud, -ensyyd, -ensuud, -insyyd, -insuud, -insuud, -insuud, -in
suud, suudärluta, lutarsuud, suudärsyyd, syydärsyyd, syydärsyyd, syydärsyyd, syydärsyyd/syydissyyd, syydärsyyd, -är, -d, syyd/is, -dist
suudbandförstärkning av relingsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudbandsuudband
suuv(v); suuvvandsuga; sugen, sugandesuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvandsuuv(v); suuvvand
suöm, -ar, -anhästskosöm, -sömmar, -nasuöm, -ar, -ansuömsuömsuömsuömhesskosyömsuömsuöm, -ar, -an
suömsy; sömsuömsuömsuömsuömsuömsyömsuömsuöm
suötuöragod sömnsuötuörasuötuörasyötyörasuötuörasyötyörasyötyörasuötuörasuötuöra
svaLasvale, utskjutande tak, t.ex. risvalesvaLasvaLasvaLasvaLasvaLasvaLasvaLasvaLa
svaLassvalnasvaLassvaLassvaLassvaLassvaLassvaLassvaLassvaLas
svambLosvamlig, osammanhängande i talsvambLosvambLosvambLosvambLosvambLosvambLosvambLosvambLo
svanggaböjning i virke el. annat materialsvanggasvanggasvanggasvanggasvanggasvanggasvanggasvangga
svegarep eller vidja, använd för att flytta t.ex. hösvegaböLoreip-svega-svegasvega-
sveipsvepa, linda (in)sveipsveipsveipsveipsveipsveipsveipsveip
sveittgaaiinpyrd av svett, solkigsveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaaisveittgaai
sveiv, sveivarblåsa åt flera håll, om vind som möter möter hinder o. delar sigsveiv, sveivarsveivsveivsveivsveivsveivsveivsveiv, -ar
svekofuktigsvekosvekosvekosvekosvekosvekosvekosveko
svelttpoåtjinhagelbössan (svältpåken)svelttpoåtjinsvelttpoåtjin, -stakansvelttpoåtjin-svelttpoåtjinsvelttpoåtjinsvelttpoåtjinsvelttstakan
svengkLoåpstöttingsbalk för stocksläpningsvengkLoåpsvengkLoåp me bankkarsvengkLoåpsvengkLoåpvendkLoåpsvengkLoåpsvengkLoåpsvengkLoåp
svikko*dyvika, plugg i båtens botten----svikkosvikkosvikkosvikko
sviskotorkat plommonsviskosviskosviskosviskosviskosviskosviskosvisko
sväLosvalasväLosväLosväLosväLosväLosväLosväLosväLo
sväädstöd vid öppningar i timrad vägg; svärdsväädsväädsväädsväädsväädsväädsväädsvääd
syltt; syltt (nedär, ihåop)sylt; sylta; hasa ner, falla ihopsyltt; syltt (nedär, ihåop)sylttsylttsylttsylttsylttsylttsyltt; syltt (nedär, ihåop)
syndarynttjodragspelsyndarynttjosyndarynttjosyndarynttjosyndarynttjosyndarynttjoschtjinnknarkkosyndarynttjosyndarynttjo
syns, syndistsynas/syns, syntes/syntssyns, syndistsynssynssynssynssynssynssyns, syndist
systjinensyskonensystjinensystjenensyskonensystjininsystjininsystjininsystjininsystjinin
syyd ii sehälla i sig, drickasyyd ii sesyyd ii sesyyd ii sesyyd ii sisyyd ii sisyyd ii sisyyd ii sisyyd ii si
syyd selägga sig ner en stundsyyd sesyyd se syyd se     syyd sisyyd sisyyd sisyyd sisyyd si
syylinggarfiltsockorsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggarsyylinggar
sååL, såLar ii sedricka hastigtsååL, såLar ii sesååL ii sesååL ii sesååL ii sisååL ii sisååL ii sisååL ii sisååL, såLar ii si
såbäL, såbLar (uvi)fara över hastigt el. tillfälligt (skurning, målning)såbäL, såbLar (uvi)såbäLsåbäLsåbäLsåbäLsåbäLsåbäLsåbäL, såbLar (uvi)
såbbosolkig, halvsmutsigsåbbosåbbosåbbo   såbbosåbbosåbbosåbbosåbbo
såddslö mansperson; bandage på fingersåddsåddsåddsåddsåddsåddsåddsådd
sådd åpoåknalla på i maklig taktsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoåsådd åpoå
såddokvinna som är sakta i vändningarnasåddosåddo-såddosåddosåddosåddosåddo
såLkkosolkig, smutsigsåLkko--såLkkosåLkkosåLkkosåLkkosåLkko
såLosulasåLosåLosoLosåLosoLosåLo, soLosoLosåLo
såmbäLsomligasåmbäLsåmbäLsåmbäLsåmbäLsåmbärsåmbäL, såmbLisåmbäLsåmbäL, såmbLi
sånakonosonhustrusånakonosånakonosånakonosånakonosånakonosånakonosånakonosånakono
såndasduunsöndagsdygn, veckoslutsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduunsåndasduun
såndärsöndersåndärsåndärsåndärsåndärsåndärsåndärsåndärsåndär
såndaa, -insöndagsåndaa, -insåndaasåndaasåndaasåndaasåndaasåndaasåndaa
såokn, såoknensockensåokn, såoknensokn, -ensokn, -ensåokn, -insokn, -insåokn, -insåokn, -insokn, -in
såoLbåo(v), -esolvarmt ställe i läsåoLbåo(v), -esåoLbåov, -esåoLbåov, -esåoLbåov, -isåoLbåo, -visåoLbåov, -isåoLbåov, -isåoLbåov, -i
såotaranglödstekt strömmingsåotaran-halstraströmggansåotaransåotaransåotaransåotaransåotaran
såoteld, -inskorstenseld (sot och beck brinner)såoteld, -insåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldinsåoteldin
såpanymjölkad varm mjölk, mjölk på barnspråksåpasåpasåpasåpasåpasåpasåpasåpa
såpasippnyfödd kalv; barn som gillar mjölksåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasippsåpasipp
såravattenblandad snö (på marken)sårasårasårasårasårasårasårasåra
sååd, sådevattenspad som fisk kokats isååd, sådesåde, fisksådesådesådifiskspaad, fiskspadisådi, fisksådisååd, sådi, fisksådisååd, sådi (fiskså/åd, -di)
sååg, såjensågsååg, såjensååg, såjensååg, såjensååg, såjinsååg, såjinsååg, såjinsååg, såjinsååg, såjin/sååjin
sååt oåvavlägsna sig i sakta mak, knalla ivägsååt oåvsååt oåvsååt oåvsååt oåvsådd oåvsååt oåvsååt oåvsååt oåv
sååvär, sååvrarsovra, väljasååvär, sååvrarsååvär-sååvärsååvärsååvärsååvärsååvär, sååvrar
sååväLsovel, tillbehör, t.ex. mjölk till grötensååväLsååväLsååväLsååväLsååväLsååväLsååväLsååväL
södärettsöderutsödärettsödäruut, södärettsödäruutsöderettsödäruutsödärettsödärettsödäruut
sörpposörpa dvs. hackad halm, vatten och mjölsörpposörpposörpposörpposörpposörpposörpposörppo
sörppruörarkäpp att röra om i sörpan medsörppruörarsörpptjeppsörppgrein-sörppruörarsörppryörarsörppruörar-
sörppstabbaträkubbe att hacka halm till sörpan påsörppstabba-sörppstabbasörppstabba-sörppstabbasörppstabbasörppstabba
sörppäLsörplasörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäLsörppäL, sörppLar
söttsubruösötsurt brödsöttsubruösyttsobruösöttsubröö     sössobruösöttsubryösyöttsubryösöttsobruö, sössobruösössobruö
ta ettstammata ettta ettta ettta ettta ettta ettta ettta ett
ta inninta medicin, ta suparta innta innta innta innta innta innta innta inn
ta soårtgöra ontta soårtta soårtta soårtta soårtta soårtta soårtta soårtta soårt
ta(a), taar, tåo, taijita, tar, tog, tagitta(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, teijita(a), taar, tåo, teijeta(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo, taijita(a), taar, tåo(v), taiji
taakschtjiid, uutschtjefttakdel som sticker ut utanför väggentaakschtjiid, uutschtjefttaakschtjiid, uutschtjeftuutschtjefttaaksch(tj)iidtaakschtjiidtaakstjiid, uutschtjefttaakschtjiidtaakschtjiid, uutschtjeft
taakvedanstänger som höll fast halmtak (best. form)taakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedantaakvedan
taaL åmmberätta, avslöjataaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmmtaaL åmm
taandärifråntaantaantaantaantaantaantaantaan
taLgåkstalgoxetaLgåkstaLgåkstaLgåkstaLgåkstaLgåkstaLgåks, täLihakkartaLgåkstaLgåks
taldrik, taldritjintallrik, tallrikentaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjintaldrik, taldritjin
tallstrontt; grenstrontttallens årsskott, åts som godis; granskotttallstrontt; grenstrontttallstrontt; grenskått-tallstrontttallstrontt; gränstrontttallstrontt; gränstrontttallstrontt; gränstrontttallstrontt; gränstrontt
taLopratsamtaLotaLotaLotaLotaLotaLotaLotaLo
tan snöudden onde, djävulen; äv. svordomtan snöudtan snöud-tan snöudtan snöudtan snöudtan snöudtan snöud
tan; tonden M; den F (demonstr.pron.)tan; tontan; tontan;tontan; tontan; tontan; tontan; tontan; ton
tandaveketandatandataandatandatandatandatandatanda
tappsååg, tappsåjenryggsågtappsååg, tappsåjentappsååg, -såjenjiirsååg, -såjenjiirsååg, -såjintappsååg, -såjintappsååg, -såjintappsååg, -såjintappsååg, -såjin
targLo, -rflagor i mjölken vid juverinflammationtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -rtargLo, -r
tarvbehov; skräptarvtarvtarvtarvtarvtarvtarvtarv
tarvasbehövas, fordrastarvastarvastarvastarvastarvastarvastarvastarvas
tarvtinggnyttosak (behövs men har ringa värde)tarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtinggtarvtingg
tasm, tasnförsvagastasm, tasntasntasntasmtasntasm, tasntasntasn, tasmas
tasosvag; enfaldigtasotasotasotasotasotasotasotaso
tattarzigenare, romtattartattartattartattartattartattartattartattar
tavarasaker, grejortavaratavara-tavaratavaratavaratavaratavara
tedan, tedan dedärifrån, just därifråntedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan detedan, tedan de
tegasavvakta, tvekategastegastegastegastegastegastegastegas
tei dede därtei detei detei detei detei detei detei de, tei dennartei de, tei dennar
teiras; deirasderas; deras (efterställt)teiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deirasteiras; deiras
temi se tielförbereda sig, vänja sig, öva på någottemi se tieltemi se tielvene seveni siveni sitemi si tieltemi si tieltemi si tiel
tendkuuLartändkulemotortendkuuLar-tendkuuLarkuuLtendartendkuuLartendkuuLartendkuuLarkuuLtendar, tendkuuLar
tenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diindin M, din F, ditt, dina; din M, din F, ditt, dina (efterställt)tenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diintenn, tiin, tett, tiin; denn, diin, dett, diin
tepan, -iskynketepan, -itepantepantepantepantepantepantepan, -i
tessdestotesstesstesstesstesstesstesstess
tide (betonat); infinitivmärket att; tilltitititititititi
ti dedär (exakt där)ti deti deti deti deti deti de, ti denna/r, -nti de, ti dennarti de, ti dennar
ti stessnärvarande, på platsti stessti stessti stessti stessti stessti stessti stessti stess
tie, tuög; dedig (betonat); dig (obetonat)tie, tuög; detieg/tuög, tu; de  teeg; detie, tuög; ditie, tuög; ditie(g), työg; ditie(g), tuög; ditie(g); di
tieltill (som i en till); i synnerhet; dessutomtieltieltieltieltieltieltieltiel
tiid (åpp)tina, smältatiid (åpp)tiid (opp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)tiid (åpp)
tiidååt; tiidditåt; dittiidååt; tiidtiidååt; tiidtiidååt; tiidtiidoåt; tiidtiidååt; tiidtiidååt; tiid, tii detiidååt, tiideååt; tiide, tiidtiidååt, tiideååt; tiide, tiid
tiinostor balja av trä eller plåttiinotiinotiinotiinotiinotiinotiinotiino
tiistil. karabårrtaggig växt, kardborretiistil. karabårrtiistel, karabårrtiistel, karabårrtiistil, karabårrkarabårrtiistiltiistil, karabårrtiistil, karabårr
tiistil, tiistilinhampdåntiistil, tiistilintiisteltiisteltiistiltiistiltiistiltiistiltiistil
tiistronvilt växande svartvinbärtiistrontiistrontiistrontiistron-tiistrontiistron-
tikkosvamp som växer på björktikkotikkotikkotikkotikkotikkotikkotikko
tilaningg, tilaninjintillandningsmarktilaningg, tilaninjintilaninggtilaninggtilaninggtilaninggtilaninggtilaninggtilaningg
tilikroåkospillkråkatilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåkotilikroåko
tilkkoliten tygresttilkkotilkkotilkkotilkkotilkkotilkkotilkkotilkko
timbrotimrat hus under arbetetimbrotimbrotimbrotimbrotimbrotimbrotimbrotimbro
tinggtinga, beställa; saktinggtinggtinggtinggtinggtinggtinggtingg
tissbröst; suga bröstmjölktisstisstisstisstisstisstisstiss
tittabLendoficklampa med svag effekttittabLendotittabLåndotittabLendotittabLendotittabLåndotittabLåndotittabLåndo(titta)bLendo
tjeeväLöverdriva, skryta, skroderatjeeväL----tjeeväLtjeeväL-
tjeeväLhond, tjööväLhondskroderande, skrytsam persontjeeväLhond, tjööväLhondtjeväLhondskräävlarskräävLartjööväLhondtjeeväLhondtjeeväLhond-
tjeksstockkex; brandkex; kextjekstjekstjekstjekstjekstjekstjekstjeks
tjeldokällatjeldotjeldotjeldotjeldotjeldotjeldotjeldotjeldo
tjeninggkänningtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeninggtjeningg
tjenli, tjenspaakbekant, kännspak, lätt igenkännligtjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaaktjenli, tjenspaak
tjens vedärkännas vid, ha vetskap omtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedärtjens vedär
tjesthårtest; handfull sädesstråntjesttjesttjesttjesttjesttjesttjesttjest
tjibikotvåpersonerssläde för finbruktjibikotjibikotjibikotjibikotjibikotjibikotjibikotjibiko
tjienapiigo, tjienakoddonyckelpigatjienapiigo, tjienakoddotjienotjienonykäLpiigotjienonykäLpiigotjienapiigotjieno
tjienosmörkärna, redskap för att tillverka smörtjienotjienotjeenotjienotjienotjienotjienotjieno
tjii*andas snabbt och häftigt-tjiitjii-tjiitjiitjii-
tjiilasteinkilad sten för byggnadssockeltjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilasteintjiilastein
tjikLoostadig, vacklandetjikLotjikLotjikLotjikLotjikLotjikLotjikLotjikLo
tjikäL, tjikLarvicka, stå ostadigttjikäL, tjikLartjikäLtjikäLtjikäLtjikäLtjikäLtjikäLtjikäL, tjikLar
tjikäLvärkkostadigt byggetjikäLvärkktjikäLvärkk-tjikäLvärkkrakäLtjikäLvärkktjikäLvärkktjikäLvärkk
tjilivinkk *örfil---  tjilivinkk-tjilivinkktjilivinkktjilaminkk
tjimb, -artunnbräde, -r; bukta sigtjimb, -artjimbartjimbartjimbartjimbartjimbar, laggartjimb, tjimbartjimb, -ar; tjimb, -ar, -a
tjimbfickplunta; buktigtjimbtjimbotjimbtjimbotjimbtjimbotjimbtjimbo; tjimbo
tjinbeinkindtjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbeintjinbein
tjinggLoostadigtjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLotjinggLo
tjinggäL tiel*vingla till, tappa balansen-tjinggäL tiel-tjinggäL tieltjinggäL tieltjinggäL tieltjinggäL tieltjinggäL tiel
tjinkkloåsbortskämd, kinkig persontjinkkloåstjinkkbLoåsotjinkkobLoåso     tjinkkbLoåsotjinkkbLoåsotjinkkloåstjinkkloåstjinkkloås
tjinnsäga emot, käbbla mottjinntjinntjinn måottjinn måottjinn måottjinn måottjinn måottjinn måot
tjins, tjinsargungatjins, tjinsartjinstjinstjinstjinstjinstjinstjins, -ar
tjinsogunga (i kökstaket f. småbarn o. utomhus)tjinsotjinsotjinsotjinsotjinsotjinsotjinsotjinso
tjippkippa, glappatjipptjipptjipptjipptjipptjipptjipptjipp
tjiri, tjirar; tjiro, -n; tjirotjära, tjärar; tjära, -n; nersmord m. tjäratjiri, tjirar; tjiro, -n; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri; tjirotjiri, tjirar; tjiro, -n; tjiro
tjirobLåmstri*tjärblomster (best. form)-tjirobLåmstretjirobLåmstretjirobLåmstritjirobLåmstritjirobLåmstritjirobLåmstritjirobLåmstri
tjitas; tjitikittlas; kittlatjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjititjitas; tjiti
tjitokittlig, känsligtjitotjitotjitotjitotjitotjitotjitotjito
tjuubållungtjurtjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubålltjuubåll
tjuur, åkstjurtjuur, åkstjuur, åkstjuur tjuur tjuur, åkstjuur, åkstjuur, åkstjuur, åks
tjuurotvridvuxet om virketjuurottjuurottjuurottjuurottjuurottjuurottjuurottjuurot
tjuutgråtatjuuttjuutskrääktjuuttjuuttjuuttjuut, skrääktjuut
tjyyvo, -n*klyka för stång vid vinterfiske--tjyyvo, -ntjuuvo, -ntjyyvo, -ntjyyvo, -ntjuuvo, -ntjyyvo, -n
tjuvotjugotjuvotjuvotjuvotjuvotjuvotjyvotjuvotjuvo
tjuöLin*kölen-tjuöLintjääLtjuöLintjuöLintjäLintjuöLintjuöLin
tjuöt, tjöte/tjyte kött, köttettjuöt, tjöte/tjyte tjuöt, tjöte/tjutetjööt, tjötetjuöt, tjutitjuöt, tjuti tjyöt, tjytitjuöt, tjutitjööt, tjuti
tjukäLonggkycklingtjukäLonggtjykäLonggtjykäLonggtjukäLonggtjykäLonggtjykäLonggtjykäLonggtjykäLongg
tjykäLonggseggförsta äggen en höna värper (ej fullstora)tjykäLonggseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongseggtjykäLongsegg
tjyttkytta, brinna väldigt saktatjytttjytttjytttjytttjytttjytttjytttjytt
langfinggro, tjyyvo*tjuvaktig--langfinggrotjyyvolangfinggrotjyyvsotjuuvsotjyyvso
tjåosl, tjåoslinkjoltjåosl, tjåoslintjåol, tjåosltjåosltjåosltjåosltjåosltjåosl, tjåoLtjåol, tjåotlin
tjäLabLoåmo*kabbeleka, kalvleka-tjäLabLåomotjäLabLoåmo     tjäLabLåomotjäLabLåomotjäLabLåomo-tjäLabLåomo
tjäLafalltjälskadatjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafalltjäLafall
tjäLkkakälke; skjutbar släde för fiskebruktjäLkkabokkatjäLkkatjäLkkatjäLkkatjäLkkatjäLkka, tjirmotjäLkkatjäLkka
tjärngghaLkkoblixthalka vid väderomslagtjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkkotjärngghaLkko
tjörttjokyrkatjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjotjörttjo
tjööL, tjöLarsprida kylatjööL, tjöLartjööLtjööLtjööLtjööLtjööLtjööLtjööL, tjöLar
tobaksbLåomo*rölleka-tobaksbLåomorölleeka        --rölleekatobaksbLåomo-
tobosssnusprilla, tuggtobak; klöverblomma, i Koskö äv. torkat plommontobosstoboss-tobosstobosstobosstobosstoboss
toggotugga, munsbit; tuggad mat för barntoggotoggotoggotoggotoggotoggotoggotoggo
tokLosvag, håglös, i dåligt skicktokLotokLo-tokLotokLotokLotokLotokLo
toLin, toLi, toLi (de) sådan (M), sådan (F), sådant, sådana (där)toLin, toLi, toLi (de) tåLin/tåLan, tåLon, tåLi (de)tåLin, tåLi, tåLi (de)toLin, toLi, toLi (de); tokin, toki (de)toLin, toLi, toLi (de)toLin, toLi, toLi (de)toLin, toLon, toLi, toLi (de)toLin, toLon, toLi, toLi (de); tåkin, tåki (de)
toll, -arårtull, årklykatoll, -artoll, -ar-oåtoll, -ar-oårtoll, -ar, råokränttjotoll, -aroåtoll, -ar, oåkLyyko, -r
tongfåoLatung att bära med sigtongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLatongfåoLa
tongfåoLintung i kroppen, som har tungt att gåtongfåoLintongfåoLintongfåoLin   tongfåoLin-tongfåoLin-tongfåoLin
tongspenagomspene, tungspenetongspenatongspenatongspenatongspenatongspenatongspenatongspenatongspena
tonäärdomdera, väsnastonäärtånäärtonäärtonäärtonäär-tonäär, tånäärtonäär
toppegg*en hönas allra första små ägg--toppegg--toppeggtoppegg-
toppfjiettuppfjät (dagens längning e. vintersolst.)toppfjiettoppfjiettoppfjeettoppfjiettoppfjiettoppfjiettoppfjiettoppfjeet
tosivaskarmindre begåvad, otillräknelig persontosivaskartosivaskar, tåsivaskarkållhovotåsavaskartåsiltosivaskartosivaskärtåsil
toåtå; liten väg till gårdsgrupptoåtoåtoåtoåtoåtoåtoåtoå
toåtoLtåtel, tuvtåteltoåtoLtoåtoLtååtoLtoåtoLtoåtoLtoåtoLtoåtoLtoåtoL
traano, -ttranig (som smakar fiskolja, tran)traano, -ttraano, -ttrååno, -ttraano, -ttroåno, -ttraano, -ttraano, -ttraano, -t
traav, travartravatraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travartraav, travar
tranassträcka på sig (för att se, nå upp/fram till ngt)tranastranastranastranastranastranastranastranas
tranggtrångtranggtranggtranggtranggtranggtranggtranggtrangg
travalapplivligt barn som springer myckettravalapptravalapp-travalapp-travalapptravalapptravalapp
treedoträaktig, smaklös; (åker)trädatreedotreedoträädoträädoträädoträädoträädoträädo
treet; treetandgräla; osamstreet; treetandtreet; treetand-träät; träätandträät; träätandträät; träätandträät; träätandträät; träätand
treijinträgentreijintreijintreijintreijintreijintreijintreijintreijin
trenggbehöva (i regel i nekande sats))trenggtrenggtränggtränggtränggtränggtränggträngg
trenjo, trenjortranbärtrenjo, trenjortrenjotränjotränjotränjotränjotränjotränobäär
trenopikkonanarig torr hud, sprickor på fötterna (best.form plur.)trenopikkonatrenopikkonatränopikkonatränopikkonatränopikkonatränopikkona, kroåkhackonatränopikkonakroåkhakkona
trenoleddjanduntrav, rallarros (best. form plur.)trenoleddjantrenoleggantrenoleggantränoleggantränoleggantränoleggantränoleggan(hest)liljona
triifåotapannotrefotad panna, kaffepannatriifåotapannotriifåotapannotriifåotapannotriifåotapannotriifåotapannotriifåotapanno, svarttårrtriifåotapanno, svarttårrtriifåotapanno
triiståopskruukoplåtkruka som rymde 3 stop, ca 3,9 liter)triiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruukotriiståopskruuko
trill förivara i vägentrill föritrill föritrill företrill föritrill föritrill föritrill föritrill föri
trillganjinsjukdom hos tamdjur, "snurrsjuka",trillganjinkringganjintrinnganjintrillganjintrillganjintrinnganjin, trillganjintrillganjin, trinnganjintrillganjin
trinnpäärokokt oskalad potatistrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpäärotrinnpääro
trintt, trinttar, trinttahoppa hagetrintt, trinttar, trinttatrintttrintttrintttrintttrintttrintttrintt, -ar, skånkk, -ar
trintto, -nhagen i hopplekentrintto, -ntrinttotrintto       trinttotrinttotrinttotrinttotrintto
trissotrissa på skidstav; rund träskivatrissotrissotrissotrissotrissotrissotrissotrisso
tromantt; me tromantttvång; omedelbart; med tvångtromantt; me tromantttromantt; me tromantttromantttromantttromantttromantttromantttromantt; me tromantt
trotto; trottsur, på dåligt humör; vara surtrotto; trotttrotto; trotttrottotrotto; trotttrotto; trotttrotto; trotttrotto; trotttrotto; trott
troåtaaLantyda, göra antydningartroåtaaLtroåtaaLtrååtaaLtroåtaaLtroåtaaLtroåtaaLtroåtaaLtroåtaaL
trusttöras, törs, vågatrusttrysttrösttruösttrösttryösttröst, trysttruöst
truuv(v), truuvvartruga, trugartruuv(v), truuvvartruuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v)truuv(v), truuvvar
truödetakvirket under takmaterialettruödetruödetrööde, ondeslaaje   truöditryöditryöditruöditruödi
tryskaströskningtryskaströskas, tryskastryskastryskastryskastryskastryskastryskas
tråbbilinlångsam eller ingen tillväxt (best. form)tråbbilintråbbelintråbbilintråbbilintråbbilintråbbilintråbbilintråbbilin
tråbbotrubbigtråbbotråbbotråbbotråbbotråbbotråbbotråbbotråbbo
trådoupptrampat ställe, upptrampad stigtrådotrådotrådotrådotrådotrådotrådotrådo
tråkotråkigtråkotråkotråkotråkotråkotråkotråkotråko
tråmbo; tråmbhååLvägtrumma; trumöppning, lufthål i stenfottråmbo; tråmbhååLtråmbotråmbotråmbotråmbotråmbo; tråmbhååLtråmbo; tråmbhååLtråmbo; tråmbhååL
tråmppintrumpentråmppintromppo-tråmppinmoLintråmppintråmppintråmppo
tråodoslana, klenvirke; rund stång i stängseltråodotråodotråodotråodotråodotråodotråodotråodo
tråssframhärdatråsstråss-tråss-tråsstråsstråss
tråssbåtn, -introssbottentråssbåtn, -intråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtntråssbåtn
tråssgoåL, -intröskeltråssgoåL, -intråssgoåLtråssgoåLtråssgoåL tråssgoåLtråssgoåLtråssgoåLtråssgoåL
trååd, trådartrampa (upp och ner, av och an)trååd, trådartråådtråådtråådtråådtråådtråådtrååd, trådar
trååk, tråkartruga på ngn ngt, truga bort ngt (vid köp)trååk, tråkartrååktrååktrååktrååktrååktrååktrååk, tråkar
tröitttrötttröitttröitttröitttröitttröitttröitttröitt, koåLotröitt
tukno, -ndimma, töckentukno, -ntöknotöknotöknotyknotyknotukno, tyknotukno, tykno, -n
tuum, -intummetuum, -intuumtyymtyymtyymtyymtuumtyym, -in
tuumagoåssmörgås bredd med tummentuumagoåstuumasmörgoås-tyymagoåstuumasmörgoåstyymagoåstuumagoåstyymagoås
tuög, tu, dudu (mest betonat, mindre bet., minst bet.)tuög, tu, dutuög, tu, dutöög, tö, dötyög, to, dotyög, tu, dotyög, to, dotuög, tu,dotuög, to, do
tuög uuttöja uttuög uuttuög uuttöög uuttuög uuttuög uuttyög uuttuög uuttuög uut
tuöm, tuömantöm, tömmarnatuöm, tuömantuöm, tuömantuöm, tuömantuöm, tuömantuöm, tuömantyöm, työmantuöm, tuömantuöm, tuöman
tvaartvär, t.ex. om kurvatvaartvaartvaartvaartvaartvaartvaartvaar
tveittyxspån, spån från barkknivtveitttveitttveitttveitttveitttveitttveitttveitt
tvinn (åpoå)tvinna; vimsa omkring osäkerttvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn (åpoå)tvinn; tvinn åpoå
tvääraktrasom har tvär akter (för utombordare)tvääraktratvääraktra, tvaraktra tvääraktratvääraktratvääraktratvääraktratvääraktratvääraktra
tygo*kraftig dragögla i släde eller ökstocksända-tygo-tygo-tygotygotugo
tygotreetvärträ mellan medarna för dragöglatygotreetygotreetygoträätygoträätygoträätygoträätygoträätugoträä
tykk illvarita illa vid sigtykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvaritykk illvari
tykäLt, tykLanofta, oftaretykäLt, tykLantykäLttykäLttykäLttykäLttykäLttykäLt, tykLantykäLt, tykLan
tyril, töril, -intörel, kärnstav i smörkärnatyril, töril, -intörel, töriltöril, töreltyriltöriltyriltyril, töriltyril, -in
tyylar, -inklåpare, oskicklig person; mild svordomtyylar, -intuular, tyylartyylartyylar-tyylartyylar, tuulartyylar, tuular, -in
työvdröjatyövtyövtyövtuövtuövtyövtuöv/työvtuöv
tå, tåågtå, tåågtå, tåågtå, tåågtå, tåågtå, tååg
tållforma ull till rullar vid kardningtålltålltålltålltålltålltålltåll
tåll innlinda in, paketeratåll inntåll inntåll inntåll inntåll inntåll inntåll inntåll inn
tåll åpoåvimsa omkring; syssla m. ngt mindre viktigttåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoåtåll åpoå
tålloliten rulle av ull; oredig, dementtållotållotållotållotållotållotållotållo
tåmbLar, tömbLar; tåmbLooförståndig, klumpig man; dito kvinnatåmbLar, tömbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLartåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLotåmbLar; tåmbLo
tåmbLoklumpig, oförståndigtåmbLotåmbLo-tåmbLotåmbLotåmbLotåmbLotåmbLo
tåmbäLuppföra sig klantigt, ogenomtänkttåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäLtåmbäL
tåmppil, -indum och obetänksam mantåmppil, -intåmppeltåmppeltåmppiltåmppiltåmppiltåmppiltåmppil
tåodivil, dyngfrombiltordyveltåodivil, dyngfrombildyngfrombeldyngfrombeltåodivildyngfrombil, tåodiviltåodiviltåodiviltåodivil
tåokriitokeri, skoj; strunttåokriitåokriitåokriitåokriitåokriitåokriitåokriitåokrii
tåomninggåmmutan lasttåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmmtåomninggåmm
tåontorntåontåontåontåontåontåontåontåon
tåppotusståppotåppotåppo     tåppotåppotåppotåppotåppo
tårkkanmååntilltaget så det håller måttet vid torkningtårkkanmååntårkkanmoåntårkkanmååntårkkanmoåntårkkanmååntårkkanmoåntårkkanmååntårkkanmåån
tårrbLekkspennokulspetspennatårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspennotårrbLekkspenno
tårttjilodågatårttjil-tårttjeltårttjiltårttjiltårttjiltårttjiltårttjil
tårvharvorullharv med ca 20 cm långa vassa betttårvharvo--tårvharvo-tårvharvotårvharvotårvharvo
tåågntöjas uttåågntåågntåågntåågntåågntåågntåågntåågn
täLi, täLjär, taaLdtälja, täljer, täljde/täljttäLi, täLjär, taaLdtäLi, täLjär/täLgär, taaLdtäLe, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLdtäLi, täLgär, taaLd
täLinggarsockor utan skafttäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggartäLinggar
tärme, tärme vääLdärmed; därmed jämt; därförtärme, tärme vääLtärme, tärme jemttärme, tärme väältärme, tärme vääLtärmi jemtt, tärmi ponkttärme, tärme vääLtärmi, tärmi vääLtärmi jemtt, tärmi så vääL
tärttiltillstärttiltärtttärtttärttil, tärtttärttiltärttil, tärtttärttil, tärtttärttil, tärtt
töntt, tönttar (ii se)dricka omåttligttöntt, tönttar (ii se)töntt (ii se)-töntttöntt (ii si)töntt (ii si)töntt (ii si)töntt, -ar (ii si)
törv, -etjärved, kådig tallved (best. form)törv, -etörvetörvetörvitörvitörvitörvitörveed, feitveed, -in
töövLardrummel, bortkommen persontöövLartövLartövLartöövLartöövLartöövLartöövLar-
uuböuk, uuböutjeoväder (vind o. nederbörd, främst snö)uuböuk, uuböutjeuuböukuuböukuubuökuuböukuuböukuuböukuuböuk, uuböutji
uugrivinmycket hungrig (helt tom i magen)uugrivinuugrivinuurgrivinuugrivinuugrivinuugrivinuugrivinuugrivin
uugrombaurholkad, ganska ytligt urgrävduugrombauugrombauugromba, uurgröipt  uugromba, uugröiptuugrombauugrombauugrombauugromba
uun, -in, bakuun, -inugn, bakugnuun, -in, bakuun, -inuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuunuun, bakuun
uunsfönstär, -fönstrefönster (fönstret) nära spisenuunsfönstär, -fönstreuunsfönstreuunsfönstreuunsfönstriuunsfönstriuunsfönstriuunsfönstriuunsfönstär, -fönstri
uunsgåLvugnsgolv (golv mellan spis och köksskåp)uunsgåLvuunsgåLvuunsgåLv     uunsgåLvuunsgåLvuunsgåLvuunsgåLvuunsgåLv
uunssengg, -senjensäng mellan spis o. köksskåp, ofta med kärlhyllauunssengg, -senjenuunssengg, -senjen-   uunssengg, - senjinuunssengguunssengg, -senjinuunssengg, -senjinuunssengg, -senjin
uutetalttalltid, hela tidenuutetalttuutetalttuutetaltt   uutetalttuutetalttuutetalttuutetalttuutetaltt
uutjesautjäst; för mycket jäst (före gräddning)uutjesauutjesauutjesauutjesauutjesauutjesauutjesauutjesa
uutpjesautmattaduutpjesauutpjasauutpjasauutpjesauutpjesauutpjekauutpjesauutpjesa
uutschtjefttakdel som skjuter ut utanför väggenuutschtjeftuutschtjeftuutschtjeftuutsch(tj)eftuutschtjeftuutschtjeftuutschtjeftuutschtjeft
uutschtjyldrenräkningar (best. form)uutschtjyldrenuutschtjyldrenuutschtjyldrenuutsch(tj)yldrinuutschtjyldrinuutschtjyldrinuutschtjyldrinuutschtjyldrin
uuvaLorrester efter att det bästa valts uruuvaLoruuväLjoruuvaLoruuvaLoruuväLoruuvaLoruuvaLoruuvaLor
uviöveruviuviuviyviuvi, yviyviuvi, yviuvi, yvi
uöditostädat, ovårdat, förfalletuödituödityödituödituödityödituödituödit
uögonaansiktet; ögonenuögonauögonaöögona uögonauögonayögonauögonauögona
uökståkk, -ståttjinökstock dvs. lång flatbottnad roddbåtuökståkk, -ståttjinuökståkk-uökståkkuökståkkyökståkkuökståkkuökståkk, -ståttjin
uöLsuupo, -nölsupa, gammal maträttuöLsuupo, -nuöLsuupo, -n-uöLsuuponuöLsuuponyöLsyyponuöLsuuponuöLsuupo, -n
va, ji(r), va, vari; vavara, är, var, varit; vad (interrog. pron.)va, ji(r), va, vari; vavavavavavava, ji, va, vari; vava, ji(r), va, vari; va
gLöitevadställe (best. form)gLöitegLöitegLöitivaad, -i-vaadivaadivaad, -i
vaadär, vaadrarvattensorkvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrarvaadär, vaadrar
vaagäL, vaagLarvagel för höns; (vagel på ögonlock)vaagäL, vaagLarvaagäL, vagLarvaagäL, vagLarvaagäL, vaagLarvaagäL, vaagLarvaagäL, vaagLa/r, -nvaagäL, vaagLa/r, -nvaagäL, vaagLar, vaagLan
vaaL/vaar, vartt, vaaLi/vaaribli/blir, blev, blivitvaaL/vaar, vartt, vaaLi/vaarivaaL/vaar, vartt, vaaLi/vaarivaaL, vaartt, vaaLivaaL, vaartt, vaaLi/vaarivaaL/vaar, vaartt, vaaLi/vaarivaaL, vartt/vaartt, vaarivaaL/vaar, va(a)rtt, vaarivaar/vaaL, va(a)rtt, vaari
vaar leenanbli varmare (om vinterväder)vaar leenanvaar leenanleen, lenar    leen; vaar lenanvaar leenanleen, lenarleen, lenar; vaar leenanleen, lenar; vaar lenan
vaarovarig, infekteradvaarovaarovaarovaarovaarovaarovaarovaaro
vaarttovårtavaarttovaarttovaarttovaarttovaarttovaarttovaarttovaartto
vado; vado, -tskum, fradga; skummandevado; vado, -tvado; vado, -tvado; vado, -tvado; vado, -tvado; vado, -tvado/vedo; vado/vedo, -tvado; vado, -tvado; vado, -t
vakkalåda i svepteknik för handsåddvakkavakkavakkavakkavakkavakkavakkavakka
valakkvalack, kastrerad hingstvalakkvalakkvalakkvalakkvalakkvalakkvalakkvalakk
vaLkk po renkkrendyna (dynor) fäst i ränkerna (bogträna)vaLkk po renkkrenvalkk, vaLttjinränkkvaLkkan (pl.)ränkkvaLkkanränkkvaLkkan (pl.)vaLttjin po ränkkrinränkkvaLkkan (pl.)ränkkvaLkkan (pl.)
vaLkkbreebräda för att valka yllesockor o.dyl.vaLkkbreevaLkkbreevaLkkbrää      vaLkkbräävaLkkbräävaLkkbräävaLkkbräävaLkkbrää
vamb, vambenbuk, mage (hos djur)vamb, vambenvamb, vambenvaamb, vaambenvamb, vambinvamb, vambinvamb, vambinvamb, vambinvamb, vambin
vambalåkköknamn på pers. m. stor mage; äv. om fårvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkkvambalåkk
vambaninälvorna hos djurvambanvambanvaambanvambanvambanvambanvambanvamban
vandhöijregnskadat hövandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöijvandhöij
vanduöraouppfostrad personvanduöravanduöravanduöravanduöravanduöravandyöravanduöravanduöra
vanobreeokantat brädevanobreevanobreevanobräävanobräävanobräävanobräävanobräävanobrää
vanothalvrent, ej fullkantat om virkevanotvanotvanotvanotvanotvanotvanotvanot
varmbruöugnsvarmt el. alldeles nybakat brödvarmbruövarmbruövarmbruövarmbruövarmbruövarmbryövarmbruövarmbruö
varmsåpanspenvarm mjölk (best. form)varmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpanvarmsåpan
vaskblanda kortlek; gå igenom vid letandevaskvaskvaskvask, saakvask, saakvask, saakvaskvask
vassvemsvassvassvemsvemsvassvassvassvass
vassinvar sinvassinvassinvasseinvasseinvasseinvassin, vasseinvassein, vassinvassin, vassein
Vasso-svarttanöknamn på VassorborVasso-svarttanVasso-svarttan-Vasso-svarttanVasso-svarttanSvarttvassoranVasso-svarttanVasso-svarttan
vata*hästdragen not---vata, -nvata, -nvatavatavata
vatakoförsiktig, på sin vakt, uppmärksamvatakovatakovatakovatakovatakovatakovatakovatakk
vatolåkkskräddare (insekt)vatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkkvatolåkk
vatomeidenträmed för att förflytta vattenså (best. form)vatomeidenvatomeiden-vatomeidinvatomeidinvatomeidinvatomeidinvatomeidin
vatonarvvåtarv, natevatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarvvatonarv
vatopåttvattenpöl, vattenpussvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopåttvatopått
vatoschtjuöLin*vattenbrynet-vatoschtjuuLevatoschtjuöLin   vatoschtjuöLinvatoschtjuöLinvatoschtjuöLinvatoschtjuöLinvatoschtjuöLin
vatostarkkvattenutspädd i överkantvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkkvatostarkk
vatosvenskperson från Sverige (nedsättande)vatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvenskvatosvensk
vatotjööLdråkallt vädervatotjööLdvatotjööLd--vatotjööLdvatotjööLdvatotjööLdvatotjööLd
vedafamn, -böLovedfamn d.v.s. i famnen buren vedvedafamn, -böLovedafamnvedaböLovedaböLovedaböLovedaböLovedaböLo, vedafamnvedafamn, vedaböLo
vedafLaka *vedflake-vedafLakavedafLakavedafLakavedaskravavedafLakavedafLakavedafLaka
vedahellovedspisvedahellovedahellovedahello(veda)hellovedahellovedahellovedahellovedahello
vedapinovedtravevedapinovedapinovedapinovedapinovedapinovedapinovedäpino, vedapinovedapino
vedoomfångsrik, grovvedovedovedovedovedovedovedovedo
vedäbaarväderbitenvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaarvedäbaar
vedär, värhos, (in)vidvedär, värvedär, värvedär, värvedär, värvedärvedär, värvedär, värvedär, vär
veedär, veedreväderveedär, veedrevedär, vedrevedär, vedreveedär, veedriveedär, veedriveedär, veedriveedär, veedriveedär, veedri
veet, veit, veta/visstveta, vet, visste/vetatveet, veit, veta/visstveet, veit, vetaveet, veit, veta/visst   veet, veit, vetaveet, veit, vetaveet, veit, veta/visst veet, veit, veta/visstveet, veit, veta/visst
veft, -invävmaterial för inslagveft, -inveftveftveftveftveftveftveft, -in
vegagreinvägskälvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagreinvegagrein
veggbandden del av väggen som taket vilar påveggbandveggbandveggbandveggbandveggbandveggbandveggbandveggband
veiftviftaveiftveiftveiftveiftveiftveiftveiftveift
veikliiveveka livet, nedanför bröstkorgenveikliiveveikliiveveikliiveveikliiviveikliiviveikliiviveikliiviveikliivi
veipovepa, (tjockare) underlakanveipoveipoveipoveipoveipoveipoveipoveipo
veitbruövetebröd, bulla, kaffebrödveitbruöveitbruöveitbrööveitbruöveitbruöveitbryöveitbruöveitbruö
veivvev; vevaveivveivveivveivveivveivveivveiv
vekk, vekkärhugga hål i isen; väckavekk, vekkärvekkvekkvekkvekkvekkvekkvekk
velngg, velnjinvällingvelngg, velnjinvelnggvelnggvelnggvelnggvelnggvelnggvelngg, velnjin
velskoonadismen vad i all sin darvelskoonadismen velssini åsmen velssini åsvelssini mivelssini mi, velsiingnadivelssini mivelskoonadis, velssini åsvelssini ås
velttvälta (åker); välta (omkull); vältvelttvelttvelttvelttvelttvelttvelttveltt
vendaaLårder med vändskivavendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaLvendaaL
veni sevänja sigveni seveni seveni seveni siveni siveni siveni siveni si
venttvara gravid; väntaventtventtventtventtventtventtventtventt
vesil, vesilinstackarevesil, vesilinveselveselvesilvesilvesilvesilvesil, -in
veskklok, förståndig, vid sina sinnens fulla brukveskveskveskveskveskveskveskvesk
veti, vetjar, vetja, vetjavässa kniv med brynstenveti, vetjar, vetja, vetjaviti, vitjar, vitja, vitjavitjivetiveti, vetjar, vetjaveti/vetjiveti, vetjar, vetjaveti/vetji, vetjar, vetja
vetjinvaken (adj.)vetjinvetjinvetjinvetjinvetjinvetjinvetjinvetjin
vettlockfågel, vettevettvetaveta-vetavettveta, vettvettar, pl. vettaran
vettandeväsen, liten osynlig gubbevettvettvettvettvettvettvettvett
vettasteinarvisarstenar, tre i rad längs rågångvettasteinarviisansteinarviisansteinar-vetarvettar, viisasteinarvettasteinarvettar
vieg, vivi (betonat, obetonat)vieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivieg, vivi, vi
vieskoväskavieskoveskoveskovieskovieskovieskovieskoviesko
vietaskåpp, -inkopp för potatisväta (se nästa uppsl.ord)vietaskåpp, -invietaskåpp, vietankåppveetaskåppvietankåppvietaskåppvietankåppvietaskåppvietaskåpp
vieto, vietonkokt (potatis-)vatten med lök och smörvieto, vietonvieto-vietovieto, pikkavietovieto(laka)vieto(laka)vieto, pikkalaka
viidfääLosom färdas vida omkringviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLoviidfääLo
viij(j), viiar,viia, viiaböja, kröka (t.ex. spik dubbelt)viij(j), viiar,viia, viiaviij(j), viiar, viia, viiaviij(j)     viij(j), viij(j)ar, viij(j)a  viij(j), viij(j)ar, viij(j)aviij(j), viij(j)ar, viij(j)aviij(j), viij(j)ar, viij(j)aviij(j), viij(j)ar, viij(j)a
viittippeängsullviittippeviittippe--viittippiviittippiviittippiviittippi
vikoveckavikovikovikovikovikovikovikoviko
vikovillosäker på veckodagarnavikovillvikovillvikovillvikovillvikovillvikovillvikovillvikovill
vikäL, vikLarvicka, röra på sig p.g.a ostadigt underlagvikäL, vikLarvikäLvikäLvikäLvikäLvikäLvikäLvikäL, vikLar
vili vilåt oss (t.ex. sjunga)vili vivili vivili vivili vivili vivili vivili vivili vi
viljanväl el. för mycket (t.ex. för mycket salt)viljanviljan-viljan--viljanviljan (viljand, viljandis)
vilkkoåkerbärvilkkovilkkovilkkovilkkovilkkovilkkovilkkovilkko
villiinåkerspergelvilliinvilliinvilliinvilliinvilliinvilliinvilliinvilliin, pissliin
villroådinvillrådig, osäkervillroådinvillroådinvillroådinvillroådinvillroådinvillroådinvillroådin, villroådovillroådin
vils bårtt, vildist bårttgå vilse, gick vilsevils bårtt, vildist bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårttvils bårtt, vildist bårtt
vilsopiecykelvilsopievilsopie, juuLevilsopie, vilosepeevilosipied, juuLivilsopievilosipied, piedvilsopie, vilsopiedvilsopie
vinggLandyr i huvudetvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLandvinggLand
vinggäLskaftborrsvängvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaftvinggäLskaft
vinggäLvataobeslutsam personvinggäLvatavinggäLvatarvinggäLvatavinggäLvatavinggäLvatavinggäLvatavinggäLvatavinggäLvata
viningg; viningsluösstadga, kraft; utan stadga, kraftlösviningg; viningsluösviningg; viningslyösvininggviningsluösviningg; viningsluösviningg, viningslyösviningg; viningsluösviningg; viningsluös
vinkk (åkoll)stjälpa, falla omkullvinkk (åkoll)vinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk åkollvinkk (åkoll)
vipLo, vippo*nyckfull flicka-vippo---vipLo, vippovipLovippo
vippfLakakärra med tippbar lådavippfLakavippfLaka-vippfLakadyngtjärrovippfLakavippfLakavippfLaka
vipporeglage, handtagvippovippovippovippovippovippovippovippo
visintäärvisitera, granska, rota ivisintäärvisi(n)täärvisitäärvisitäärvisintäärvisintäärvisintäärvisintäär
vispil, vispilinvisp (förr gjord av skalat björkris)vispil, vispilinvispel,visplin/vispLinvispelvispilvispilvispilvispilvispil, vispilin
viti, vitjar, vitjavittjaviti, vitjar, vitjavitivitivitivitiviti, vitjiviti, vitjiviti/vitji, vitjar, vitja
vormyrvaken, oredigvormvormvormvormvormvormovormovormo/vorm
voåjäärnaturen ställer sig till vår, vårasvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäärvoåjäär
voånmöjlighet, utvägvoånvoånvoånvoånvoånvoånvoånvoån
voåroLvanvårens stora o. våta snöflingor (best. form)voåroLvanvoåråLvan/voåroLvanvååroLvanvoåroLvanvoåroLvan, lapphanskanvoåroLvanvoåroLvanvoåroLvan
voåtskåoddvåt om fötterna, med vatten i skornavoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåoddvoåtskåodd
vrangg, vrenggär *spant, -er av lämplig rot el. limmat trä-vrangg, vrenggärvitjevraang, root    -vrängg, vränggärvrangg, vränggärvrangg, vränggär-
vrenggstiilebrunst hos sto (best. form)vrenggstiilevrenggstiile--vränggstiilivränggstiilivränggstiilivrängstiili
vridinoresonlig, halvgalenvridinvridinvridinvridinvridinvridinvridinvridin
vringgstgnissla, knarra t.ex. om osmorda gångjärnvringgstvringgstvringgst vringgstvringgst, vrä/än,  -narvringgstvringgst, vrä/än, -narvringgst, vrään, vränar
vrekLinggsvag o. bräcklig människa, stackarevrekLinggvrekLingg-vräkLingg--vräkLinggvräkLingg
vreek, vrekarknarra (ej så högt) t.ex. om golvplankavreek, vrekarvreekvreekvrääkvräänvrääkvrääkvrääk, vräkar
våffärdaavårfrudagen, Marie bebådelsedagvåffärdaavåffädaavåffädaavåffödaavåffädaavåffedaavåffädaavåffödaa
våivåstäär, våivistäärbeskärma sig, oja sig (förvånat, ljudligt)våivåstäär, våivistäär--våivistäärvåivistäärvåivåstäär, våivistäärvåivistäärvåivistäär
våran, våron, vårart/voårt, voårvår (M), vår (F), vårt, våravåran, våron, vårart/voårt, voårvår/an, -on, -at/voårt, voårvår/an, -on, voårt, voår/våårvår/an, -on, våra(r)t/voårt, voårvår/an, -on, -at/voårt, voårvår/an, -on, -at/voårt, voårvår/an, -on, -a(r)t, voårt, voårvåran, våron, vårart, voår
väLkkanbättreväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkanväLkkan
vär (edär)hos (er)vär (edär)värvärvärvär/närvär/närvär/närvär (eder)
värkk, värkkar (håovan)ansa, verka (hovarna på häst)värkk, värkkar (håovan)värkk-värkkvärkkvärkkvärkkvärkk, värkkar
värkk, värttjevirkevärkk, värttjevärkk, värttjevärkk, värttjevärkk, värttjivärkk, värttjivärkk, värttjivärkk, värttjivärkk, värttji
värkk, värttjinreumatismvärkk, värttjinvärttjinreomatistin    värttjinråomatistinromatistin, värttjinvärkk, värttjinvärkk, värttjin
värpp, värppär, värft, värftvärpa, värper, värpte/värptvärpp, värppär, värft, värftvärpp, värftvärpp, värftvärpp, värftvärpp, värftvärpp, värft/värptvärpp, värftvärpp, -är, värft
värrvärrevärrvärrvärr   värrvärrvärrvärrvärr
vääLväl, i överkant; väl, bravääLvääLvääL    vääLvääLvääLvääLvääL
väär (oåv)vara försiktig, ta hänsyn, akta, undvikaväär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)väär (oåv)
vöLisluösvårdslös, oaktsamvöLisluös-vöLislöös-vöLislyösvöLislyös, -luösvöLisluös
ymppvaccinera; infoga kvist på fruktträdymppymppympp     ymppymppymppymppympp
ynkkömka, känna medlidandeynkkynkkynkkynkkynkkynkkynkkynkk
ynttjiliynklig, liten; ömkansvärdynttjiliynttjeliynttjeliynttjiliynttjiliynttjiliynttjiliynttjili
ypitöppetypitoppypitypitypit, åppypitypit, åppåpp
åoch, ocksåååå   ååååå
åbb*stång att ankra o. dra fram ökstock med; dra fram ökstocken m. stången (åbbin)---åbb, åbbin; åbb, åbbar-åbb, åbbin; åbb, åbbaråbb, åbbin; åbb, åbbaråbb, -in; åbb, -ar
åhåursäkta (det var inte meningen)åhååhååhå   åhååhååhååhååhå
åijasjämra sig, oja sigåijasåijasåijasåijasåijasåijasåijasåijas
åkollomkullåkollåkollåkollåkollåkollåkollåkollåkoll
åkstjur; oxe, kastrerad tjuråksåksåks   åksåksåksåksåks
åkshiviloxhyvel, tvåmanshyvelåkshivilåkshivelåkshyvel    åkshiväLåkshivilåkshivilåkshivilåkshiväL
åksvikonaveckorna mellan trettondag och påskåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikonaåksvikona
ålimattolinoleummattaålimattoålimattoålimattoålimattoålimattoålimattoålimattoålimatto
åLstjin, åstjinglupsk, lysten; snål, missunnsamåLstjin, åstjinåstjinåLstjin, åstjin-åstjinåLstjin--
åLvskrika, yla, klagaåLvåLvåLvåLvåLvåLvåLvåLv
åm mårosi morgonåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm mårosåm måros
åmas (åt se)maka på sig, flytta sig litetåmas (åt se)åmasåmasåmasåmasåmasåmasåmas (åt si)
åmgaaiöver, förbi, bra igenåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaaiåmgaai
åmmanåkringgruntomkringåmmanåkringgåmmanå-/åmmåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringgåmmanåkringg
åo(v)eeväLolycka, oävelåo(v)eeväLåo(v)eeväL--åo(v)ääväLåo(v)eeväLåo(v)ääväLåo(v)ääväL
åobaarterhört, otroligt, väldigtåobaart-åobaartåobaart-åobaartåobaartåobaart
åobarmhärttotobarmhärtigt; ytterst, väldigtåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttotåobarmhärttot
åoboåkLiohanterlig, åbäkigåoboåkLiåoboåkLiåoboåkLoåoboåkLoåoboåkLiåoboåkLiåoboåkLiåoboåkLi
åobärgdmaktlös, rådlös, utom sigåobärgdåobärga, åobärgdåobärgdåobärgdåobärgdåobärgdåobärgdåobärgd
åofääLoinvalidiserad (i ben el. fötter)åofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLoåofääLo
åofönöigdoförnöjd, missnöjdåofönöigdåofönöigd, åonögdåofönöigdåofönöigdåofönöigdåofönöigdåofönöigdåofönöigd
åofövarandisutan förvarning, plötsligtåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandisåofövarandis
åogudaktoogudaktigåogudaktoåogodaktoåogudakto    åogodaktoåogodakti/åogodaktoåogodaktoåogodaktoåogodakto
åohuövLiohövligåohuövLiåohuövLiåohöövLe     åohuövLiåohuövLiåohyövLoåohyövLi, - huövLiåohuövLi
åohåksinglömsk, obetänksamåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksinåohåksin
åokåntanttosamsåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntanttåokåntantt
åoLordåoLåoLåoLåoLåoLåoLåoLåoL
åolendo, -tojämn, stenig, svårframkomlig om terrängåolendo, -tåolendoåolendoåolendoåolendoåolendoåolendoåolendo, -t
åolökknaolöpnat, ostelnat om filåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökknaåolökkna
åomeka, -r (inuti ngt, t.ex. rör eller tunna)åomåomåomåomåomåomåomåom
åomuönaomornadåomuönaåomuönaåomöönaåomuönaåomuönaåomyönaåomuönaåomuöna
åonaagLoklåfingrig, benägen att ha sönder sakeråonaagLoåonaaLo-åonaaLoåonaaLoåonaaLoåonaaLoåonaaLo
åonas (po)ha lust på, gå och önska sig någotåonas (po)åonasåonasåonasåonasåonasåonasåonas (po)
åonåådootålig, kinkig, oförnöjdåonåådoåonåådo-åonåådoåonoådoåonåådoåonåådoåonåådo
åoreidinbortblandad, virrig, sinnesförvirradåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidinåoreidin
åorijääli; åorijäälitoregerlig, vildsint; omåttligtåorijääli; åorijäälitåorijääLo, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli, -tåorijääli; åorijäälit
åoruötjinsynnerligen ovårdad, osnyggåoruötjinåoruötjin-åoruötjinåoruötjinåoryötjinåoruötjinåoruötjin
åoskaapLivanskapt, missbildad; oformlig; illa passande; olämpligåoskaapLi-åoskaapLi-åoskaapLi-åoskaapLi
åoskryyp, åoskryyftotrevlig, tråkig; utan trevnad; kusligtåoskryyp, åoskryyftåoskryypåoskryypåoskryypåoskryypåoskryypåoskryypåoskryyp, åoskryyft
åoslooxeltand, bakre kindtandåosloåosloåosloåosloåosloåosloåosloåoslo
åosluögtoskickligt, klumpigt utfört, utan finessåosluögtåosluögtåoslöögtåosluögtåosluögtåoslyögtåosluögtåosluögt
åosoårasvara infekterat, varasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoårasåosoåras
åost, -inoståost, -inåoståoståoståoståoståoståost
åostbreeform i vilken bondost gräddadesåostbreeåostbreeåostbrääåostbrääåostbrääåostbrääåostbrääåostbrää
åostöuko, -tostädad, stökigåostöuko, -tåostöukoåostöukoåostöukoåostöukoåostöukoåostöukoåostöuko, -t
åotilaagsobekvämt, ej i rätt ställning; ej bra nogåotilaagsåotilaagsåotilaagsåotipassåotilaagsåotilaags, åotipassåotilaags, åotipassåotilaags, åotipass
åovöLovårdslös, slarvig, likgiltig (för slutresultat)åovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLoåovöLo
åppupp; uppe; öppenåppoppåppåppåppåppåppåpp
åppbollarikligt uppdukat med bakverkåppbollaoppbollaåppbollaåppbollaåppbollaåppbollaåppbollaåppbolla
åppbådemönstring till militärtjänstgöring (best. form)åppbådeoppbådeåppbådeåppbådiåppbådiåppbådiåppbådiåppbådi
åppdagaupptäckt; observerad; uppdagad; synlig efter dödenåppdagaoppdagaåppdagaåppdagaåppdagaåppdagaåppdagaåppdaga
åppilallasägs när man hissar upp ett barn i luftenåppilallaoppalalla-åppilallaåppilallaåppilallaåppalalla, åppilallaåppilalla, åppalalla
åppjivinuppgiven, trött och slutåppjivinoppjivinoppjivinåppjivinåppjivinåppjivinåppjivinåppjivin
åppligotrikligt med snö i trädenåppligotoppligotåpplegonaåppligotåppligotåppligotåppligotåppligot
åppreimanstöttingstöd från spets till tvärbalk (best. form)åppreiman-oppräman       åppreiman-åpp/reiman, -ramanåpp/reiman, -ramanåppreiman
åppsetoflätat hår i rulle på bakhuvudetåppsetooppseto-åppsetoåppsetoåppsetoåppsetoåppseto
åppsitoutdragen kvällssamling för syjuntaåppsitooppsitoåppsitoåppsitoåppsitoåppsitoåppsitoåppsito
åppstekLaslarvigt uppreståppstekLaoppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLaåppstekLa
åppstellti bryderi, i trångmål, utan utvägaråppstelltoppstelltåppstelltåppstelltåppstelltåppstelltåppstelltåppstellt
åppstrekafinklädd, festkläddåppstrekaoppstrekaåppsträkaåppsträkaåppsträkaåppsträkaåppsträkaåppsträka
åpsalväärobservera, upptäckaåpsalvääropsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalvääråpsalväär
åpstonaatisksom opponerar sig, i oppositionåpstonaatiskopstonaatisk-åpstonaatåpstonaatiskåpstonaatiskåpstonaatiskåpstonaatisk
årmbonkkormbunkeårmbonkkårmriis/årmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkkårmbonkk
åskiilhastigt övergående åskväderåskiilåskiilåskiilåskiilåskiilåskiilåskiilåskiil
åstaför att (ej anledning, utan avsikt), åstadåstaåstaåstaåstaåstaåstaåstaåsta
åsta jietgå för att äta, åstad för att ätaåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jietåsta jiet
åtasbacka, bakåt (kommando åt häst)åtasåtasåtasåtasåtasåtasåtasåtas
åttinggåtting, åttondedels tunna (mängd och kärl)åttinggåttinggåttinggåttinggåttinggåttinggåttinggåttingg
åtär, åtrar seångra sigåtär, åtrar seåtäråtäråtäråtäråtäråtär, åtrar (si)åtras
åvanpoåovanpååvanpoååvanpoå, åvanoåvåvanpoååvanpoååvanåpoååvan(å)poå, åvanoåvåvan(å)poå, åvanoåvåvan(å)poå
åådäsorder, budåådäsoådäsåådäsåådäsåådäsåådäsåådäsåådäs
ärbarmelitförskräckligtärbarmelitärbarmelitärbarmilitärbarmelitärbarmilitärbarmilitärbarmilitärbarmelit
äri, ärjär, aartt, aarttluckra upp åker med årderäri, ärjär, aartt, aarttäri, ärgar, ärga, ärgaäri, åådraäri, ärgar, ärgaäri, ärjar, ärjaäri, ärjar, ärja, aartt/åådraäri, ärjar, ärja/aarttäri, ärjar, ärja/aartt
ärr åpp se, ärr åpp nainhetsa upp sig/någon; uppegga, reta uppärr åpp se, ärr åpp nainärr opp seärr åpp seärr åpp si, ärtt åpp siärr åpp siärr åpp si, ärtt åpp siärr åpp si/nainärr åpp si/nain
ärttschtjiidoärtbaljaärttschtjiidoärttäschtjiidoärttäschtjiidoärttäschtjiido ärttschtjiidoärttschtjidoärttäschtjiidoärttäschtjiido
ärvas; ärvinggbildas nya skott från liggsäd; växtskott , nyvuxen broddärvas; ärvinggärvas; ärvinggärvas; ärvingg     ärvas; ärvinggärvas; ärvinggärvas tiel; ärvinggärvas; ärvinggärv, ärvas tiel; ärvingg
ärvissammtjatig, enformig, tröttsam, enerverandeärvissamm--ärvissamm-ärvissammärvissammärvissamm
äärärrääräärääräärääräärääräär
öidslösaöidöidöidöidöidöidöidöid
öid uutångra, avstå från något planeratöid uutöid uut-  öid, öid uutöid, öid uutöid uutöid uutöid, öidär, öidd (uut)
öidissammslösaktigöidissammöidissammöidissammöidissammöidissammöidissammöidissammöidissamm, öido
öido, öidisbaLjoslösaktig kvinnaöido, öidisbaLjoöido, öidisbaLjo-   öidisbaLjoöidisbaLjoöido, öidisbaLjoöidoöidisbaLjo
öis, -ärösaöis, -äröisöisöisöisöisöisöis, -är
öistin*ställe där vatten östes ur båten (best.form)-öistinöistinöisti(n)öistiöistin--
öitjo*båt f. svag is (som liten ökstock); äv. eka-öitjoöitjo (pjekso)öitjoöitjoöitjoöitjoöitjo
ömsflytta om, byta ställningömsöms-ömsömsömsömsöms
ömsandensamömsandömsandömsandömsandömsandömsandömsandömsand
ömsleiss*både och, på olika sätt-ömsleissömsleissömsleissömsleiss-ömsleissömsleiss
östbildas ostflagor i mjölkmatöstöstöstöstöstöstöstöst
Östärhankmo-nåschan*öknamn på Österhankmobor------Östärhankmo-nåschan-
öukkökaöukköukk, öikköukköukköukköukköukk, öikköukk
övransenggvåningssängens övre delövransenggövransenggövransenggövransenggövransenggövransenggövransenggövransengg
Öväbyggperson bosatt i Överbyn i KvevlaxÖväbyggÖväbyggar-ÖväbyggarÖväbygg--Öväbygg